"Biblioteka cyberbezpieczeństwa" What Is?

Zwięzłe odpowiedzi na pytania dotyczące cyberbezpieczeństwa i odnośniki do bardziej szczegółowych źródeł informacji

Biblioteka cyberbezpieczeństwa „What Is?”:

Cyberbezpieczeństwo to ogół działań mających na celu ochronę systemów, sieci i programów przed atakami cyfrowymi. Biblioteka cyberbezpieczeństwa „What Is?” zawiera zwięzłe odpowiedzi na pytania dotyczące cyberbezpieczeństwa, jak również szczegółowe informacje, wyniki badań prowadzonych przez Trend Micro i artykuły branżowe.

Inne źródła