"Biblioteka cyberbezpieczeństwa" „What Is?”

Zwięzłe odpowiedzi na pytania dotyczące cyberbezpieczeństwa i odnośniki do bardziej szczegółowych źródeł informacji

Cyberbezpieczeństwo to ogół działań mających na celu ochronę systemów, sieci i programów przed atakami cyfrowymi. Biblioteka cyberbezpieczeństwa „What Is?” zawiera zwięzłe odpowiedzi na pytania dotyczące cyberbezpieczeństwa, jak również bardziej szczegółowe informacje, wyniki badań prowadzonych przez Trend Micro i artykuły branżowe.

Inne źródła