Biblioteka cyberbezpieczeństwa „What Is?”

Zwięzłe odpowiedzi na pytania dotyczące cyberbezpieczeństwa i odnośniki do bardziej szczegółowych źródeł informacji

Cyberbezpieczeństwo to ogół działań mających na celu ochronę systemów, sieci i programów przed atakami cyfrowymi. 

Biblioteka cyberbezpieczeństwa „What Is?” zawiera zwięzłe odpowiedzi na pytania dotyczące cyberbezpieczeństwa, jak również bardziej szczegółowe informacje, wyniki badań prowadzonych przez Trend Micro i artykuły branżowe.

Czym jest bezpieczeństwo kontenerów?

Zabezpieczanie kontenerów to ciągły proces zintegrowany z cyklem rozwoju, operacjami, procesami utrzymania i infrastrukturą.

Co to jest XDR?

XDR to wielowarstwowy system wykrywania i reagowania. Gromadzi i automatycznie koreluje dane z różnych warstw zabezpieczeń — poczty elektronicznej, punktów końcowych, serwerów, obciążeń chmury i sieci — umożliwiając szybsze wykrywanie zagrożeń oraz ich skuteczniejszą i sprawniejszą analizę.

Czym jest bezpieczeństwo chmury?

Bezpieczeństwo chmury obejmuje szeroki zakres technik i strategii zabezpieczania informacji i procesów przed wścibskimi oczami i systemami.

Czym jest Zerologon?

Zerologon to technika wykorzystująca słaby punkt systemu kryptograficznego w celu podszycia się pod coś lub pod kogoś. Poznaj szczegóły i dowiedz się, co zrobić, aby nie stać się następną ofiarą ataku z zastosowaniem tej techniki.

Czym jest phishing?

Sztuka wykradania informacji od użytkowników lub firm poprzez odpowiednio przygotowane wiadomości elektroniczne wykorzystujące techniki inżynierii społecznej. Im lepiej przygotowany atak, tym trudniej jest użytkownikowi zorientować się, że został zaatakowany.

Czym jest ransomware?

Poznaj tę szeroko rozpowszechnioną i dominującą postać malware. Hakerzy mają klucz do odszyfrowania plików za opłatą, blokując dane użytkownika i kontrolę nad systemem dla okupu.

Czym jest bezpieczeństwo w sieci?

Ochrona wszystkich zasobów komputerowych przed atakami naruszającymi ich dostępność, integralność i poufność.

Czym jest uczenie maszynowe (Machine Learning)?

To rodzaj sztucznej inteligencji (artificial intelligence — AI), która umożliwia systemowi stopniowe uczenie się na podstawie danych przy użyciu różnych opisujących je algorytmów oraz przewidywanie wyników przez naukę na podstawie danych szkoleniowych tworzących precyzyjne modele.

Czym jest Zero Trust?

To podejście infrastrukturalne i cel bezpieczeństwa sieci zakładające, że żadna transakcja, jednostka i tożsamość nie są godne zaufania, dopóki nie zostanie zweryfikowana i jeśli ten stan nie będzie się utrzymywał.

Czym jest luka w zabezpieczeniach Apache Log4j (Log4Shell)?

Poznaj źródła podatności Log4j, dowiedz się, jak się rozwija i jak się przed nią chronić

Czym jest platforma cyberbezpieczeństwa?

Platformy cyberbezpieczeństwa integrują widoczność, analizę i elementy kontroli nad systemami zabezpieczeń obejmującymi wiele poziomów ochrony i źródeł danych, równocześnie poprawiając skuteczność ochrony, skalowalność i wydajność działania.

Co to jest ubezpieczenie od ryzyka cybernetycznego?

Ubezpieczenie od ryzyka cybernetycznego zapewnia firmom ochronę przed stratami wynikającymi z naruszenia poufności danych, cyberataków i z tytułu innych zakresów odpowiedzialności.

Czym są natywne technologie chmurowe?

Natywne technologie chmurowe umożliwiają organizacjom tworzenie i uruchamianie skalowalnych aplikacji w chmurach publicznych, prywatnych i hybrydowych. Przykładami takich rozwiązań są kontenery, siatki usług, mikrousługi, niezmienna infrastruktura i deklaratywne interfejsy programistyczne aplikacji (API).

Inne źródła

Słowniczek pojęć

Encyklopedia zagrożeń

Aktualności z branży zabezpieczeń

Raporty na temat zabezpieczeń

Badania, wiadomości i perspektywy

Badania i analizy

Wskazówki dla przedsiębiorstw