Kierownictwo

Eva Chen

Dyrektor generalny

Eva Chen

Eva Chen jest jedną z osób, które zakładały Trend Micro w 1988 r. Od tego czasu firma weszła do światowej czołówki najbardziej innowacyjnych dostawców zabezpieczeń treści internetowych.

Wcześniej w latach 1988–1996 Eva pełniła funkcję wiceprezesa zarządu, a w latach 1996–2004 była dyrektorem ds. technologii. Pod jej kierownictwem firma Trend Micro opracowała szereg innowacji branżowych — od unikatowych produktów po strategie zarządzania bezpieczeństwem. W 2004 r., w uznaniu za innowacyjne podejście do zarządzania, Eva Chen została dyrektorem generalnym.

W całej swojej karierze Eva otrzymała wiele wyróżnień. Oto najważniejsze z nich:

  • W 2012 r. znalazła się na liście Top 10 High-flying Women in Technology magazynu V3 Magazine.
  • W 2012 r. znalazła się na liście 50 najbardziej wpływowych kobiet biznesu azjatyckiego magazynu Forbes.
  • W 2012 r. otrzymała nagrodę Cloud Security Alliance Industry Leadership Award.
  • W 2009 r. znalazła się na liście 100 najbardziej wpływowych dyrektorów w branży portalu CRN.
  • W 2004 r. znalazła się na liście 50 najpotężniejszych ludzi w branży sieciowej portalu Network World.
  • W 2003 r. znalazła się wśród pięciu „Kobiet z wizją” portalu Information Security.
  • W 2001 r. została wyróżniona przez Secure Computing nagrodą za całokształt pracy.

 

Eva posiada dwa dyplomy University of Texas — zarządzania biznesem i zarządzania systemami informatycznymi. Obroniła również pracę magisterską z filozofii na uniwersytecie Chen Chi w Taipei.

Wael Mohamed

Prezes

Wael Mohamed

Jako prezes Trend Micro Wael odpowiada za strategiczne kierowanie firmą i realizację inwestycji korporacyjnych. Wcześniej pełnił rolę wiceprezesa zarządu ds. globalnych operacji w terenie. Wael dołączył do Trend Micro w wyniku przejęcia Third Brigade — firmy, którą założył i której od początku przewodził. Po jego kierownictwem Third Brigade stała się globalnym liderem rynku zabezpieczeń wirtualizacji, realizując zaawansowane instalacje w najwyższej klasy centrach danych. Wael ma doświadczenie technologiczne, zmysł przedsiębiorczości i wrażliwość na potrzeby klientów niezbędne do realizacji wizji Trend Micro.

Przed założeniem Third Brigade Wael był wiceprezesem ds. globalnej sprzedaży i dystrybucji w firmie ZixCorp dostarczającej usługi bezpiecznej komunikacji elektronicznej, a wypracowany przez niego skuteczny system operacji w terenie pozwolił firmie zdobyć pozycję lidera rynku. Zajmował również wyższe stanowiska kierownicze w firmie Entrust — jednym z liderów rynku zabezpieczeń internetowych. Zbudował w niej rozległą sieć partnerską działającą w 32 krajach. Wael pełnił też różne funkcje menedżerskie w IBM Global Services; odpowiadał m.in. za rachunek zysków i strat z usług o wartości ponad 200 milionów USD.

Wael posiada licencjat z informatyki na Dalhousie University, ma tytuł kanadyjskiego specjalisty ds. systemów informatycznych, ukończył kurs zarządzania w Queen's Graduate School i uczęszczał na zajęcia „Making Boards Effective” dla kadry kierowniczej w Harvard Business School. Jest częstym prelegentem na konferencjach i forach na całym świecie. 

Mahendra Negi

Dyrektor finansowy

Mahendra Negi

Jako dyrektor finansowy i członek zarządu Mahendra Negi ma pod sobą działy globalnej pomocy technicznej, IT, finansowy i prawny.

Mahendra otrzymał liczne wyróżnienia branżowe, m.in.:

  • 1. miejsce w plebiscycie na najlepszego specjalistę ds. Internetu w Japonii magazynu Institutional Investor
  • 2. miejsce w plebiscycie na najlepszego analityka ds. oprogramowania magazynu Institutional Investor i Nikkei Shimbun — największej gazety w Japonii

 

Przed dołączeniem do firmy Trend Micro w maju 2000 roku Mahendra pracował w Merrill Lynch i specjalizował się japońskim Internecie oraz branży oprogramowania.

Posiada tytuł magistra fizyki na uniwersytecie Nagpur w Indiach oraz magistra zarządzania w London Business School.

Akihiko Omikawa

Wiceprezes zarządu ds. sektora konsumenckiego (Japonia i rynek globalny)

Akihiko Omikawa

Jako wiceprezes zarządu i dyrektor generalny na rynek japoński Akihiko Omikawa odpowiada za rozwój rynków konsumenckich sieci szerokopasmowych i operatorów komórkowych/dostawców Internetu oraz tworzenie zintegrowanych rozwiązań dla korporacji, rządu i szkolnictwa.

Akihiko zaczynał jako kierownik ds. sprzedaży w Japan Digital Equipment Corporation (dziś Hewlett-Packard). W 1992 r. dołączył do japońskiego oddziału firmy Microsoft, gdzie pełnił różne funkcje kierownicze, w tym dyrektora ds. sprzedaży, dyrektora ds. działalności biznesowej, głównego dyrektora zarządzającego i członka zarządu. W lutym 2003 r. dołączył do firmy Trend Micro.

Akihiko ukończył studia w 1982 r. na uniwersytecie Nihon, gdzie uczył się w szkole handlowej na wydziale zarządzania biznesem.

Kevin Simzer

Dyrektor generalny ds. operacyjnych

Kevin Simzer

Kevin pracujący na stanowisku COO odpowiada za wszystkie operacje w terenie, w tym za globalną sprzedaż, marketing, rozwój biznesu i korporacyjny oraz sojusze strategiczne.

Od chwili przyjścia do Trend Micro Kevin pełnił różne funkcje, w tym dyrektora marketingu ds. globalnych sojuszy, rozwoju korporacyjnego i strategii korporacyjnych. Wcześniej zajmował rozmaite stanowiska w zarządzie spółki Entrust (dziś Entrust-Datacard), którą zakładał. Był w niej m.in. dyrektorem operacyjnym, kierownikiem generalnym, dyrektorem marketingu i wiceprezesem ds. inżynierii.

Przed założeniem Entrust Kevin zajmował się rozwojem produktów w firmie Nortel w sektorze inżynierii, gdzie tworzył technologie sieciowe nowej generacji. Kevin zajmował różne stanowiska kierownicze w firmie Entrust i High Performance Computing Virtual Laboratory na Queen’s University. Był również członkiem zarządu Certes Networks — innowacyjnej firmy specjalizującej się w bezpieczeństwie sieci chmurowych.

Kevin ukończył studia na wydziale informatyki i obronił tytuł magistra zarządzania biznesem na Queen's University w Kingston, Ontario, w Kanadzie.

Oscar Chang

Wiceprezes zarządu ds. badań i rozwoju

Oscar Chang

Jako wiceprezes zarządu ds. badań i rozwoju w Trend Micro Oscar Chang ma pod sobą ponad 1000 inżynierów i dba o utrzymanie pozycji firmy jako lidera rynku zabezpieczeń.

Od momentu dołączenia do firmy Trend Micro w 1993 r. Oscar stworzył zespół ds. badań i rozwoju w Japonii i kierował tworzeniem wielu flagowych produktów, w tym PC-cillin.

Wcześniej Oscar pracował w Diamond Ware Corporation. Posiada tytuł magistra informatyki na University of California w Santa Barbara oraz licencjata w dziedzinie informatyki i inżynierii informacji z National Taiwan University.

Max Cheng

Wiceprezes zarządu i dyrektor ds. głównych technologii i informatyki

Max Cheng

Jako dyrektor ds. głównych technologii i informatyki Max Cheng nadzoruje projekty usług informatycznych i zabezpieczeń.

Max zajmował już kilka stanowisk kierowniczych w Trend Micro. Zarządzał TrendLabsSM — globalnym ośrodkiem badań i pomocy technicznej Trend Micro w Manili. Pod jego kierownictwem TrendLabs stał się jednym wiodących ośrodków badawczych zajmujących się wirusami komputerowymi i oferujących pomoc techniczną dla produktów. Odpowiada za stworzenie globalnej sieci sprzedaży, nadzorował badania nad technologią antywirusową, prowadził globalne grupy wsparcia technicznego. Był również szefem jednostki biznesowej.

Max posiada tytuł magistra zarządzania biznesem na University of California w Los Angeles.

Steve Quane

Wiceprezes zarządu ds. ochrony sieci i zabezpieczeń chmury hybrydowej

Max Cheng

Steve odpowiada za globalną strategię i wdrażanie naszych zabezpieczeń chmury hybrydowej i sieci.

Od momentu dołączenia do firmy Trend Micro w 2001 r. Steve zajmował różne stanowiska, w tym dyrektora ds. produktów i dyrektora marketingu. Pracował na Tajwanie i w Niemczech, przyczyniając się do sukcesu firmy Trend Micro i zwiększenia jej udziału w rynkach Europy oraz Azji i Pacyfiku.

Przed dołączeniem do firmy Trend Micro Steve był starszym kierownikiem ds. rozwoju produktów i biznesu w Intel Corporation. Steve ma tytuł magistra zarządzania biznesowego (MBA) na University of Michigan oraz licencjat z inżynierii kosmicznej na Akademii sił powietrznych Stanów Zjednoczonych. 

Felix S. Sterling

Szef zespołu prawnego i wiceprezes ds. globalnej polityki i zgodności z przepisami

Felix Sterling

Jako szef zespołu prawnego w firmie Trend Micro Felix wspiera kierownictwo i współpracuje z innymi członkami zarządu w różnych obszarach dotyczących administracji, zgodności z przepisami i kwestii strategicznych. Stoi na czele zespołów prawnych, nadzorując i wspierając pracę regionalnych spółek zależnych i jednostek Grupy Trend Micro. Felix kieruje inicjatywami Trend Micro z zakresu polityki globalnej i zgodności z przepisami.

Przed dołączeniem do firmy Trend Micro Felix pełnił funkcje wiceprezesa i AGC w firmie VeriSign.  Przedtem był członkiem zespołu prawnego Yahoo!, a jeszcze wcześniej odbył staż w zakresie postępowań sądowych i technologii w Goodrich, Wilson, Sonsini &Rosati — jednej z większych kancelarii prawnych zajmujących się technologią. Tuż po skończeniu szkoły Felix był starszym pomocnikiem sędziego głównego w sądzie najwyższym stanu Nevada.

Przed podjęciem studiów prawniczych Felix studiował w szkole podyplomowej nauki kognitywne i inżynierię z uwzględnieniem czynników ludzkich. Pracował też w Centrum badań NASA-Ames zajmującym się zagadnieniem wpływu lotu na organizm ludzki.

Felix ma tytuł doktora prawa na University of California w Davis, gdzie był redaktorem naczelnym King Hall Advocate i zdobył nagrodę Western U.S. A.B.A. moot court champion. Otrzymał tytuł licencjacki na University of California w Santa Cruz z wyróżnieniem HIM. Ukończył też kursy menedżerskie w Harvard Business School (podnoszenie wydajności zarządów korporacyjnych) i Stanford Business School (FANFE).