Kierownictwo

Kadra zarządzająca korporacji

Eva Chen

Eva Chen

Dyrektor generalny

Eva Chen jest jedną z osób, które zakładały Trend Micro w 1988 r. Od tego czasu firma weszła do światowej czołówki najbardziej innowacyjnych dostawców zabezpieczeń treści internetowych.

Wcześniej w latach 1988–1996 Eva pełniła funkcję wiceprezesa zarządu, a w latach 1996–2004 była dyrektorem ds. technologii. Pod jej kierownictwem firma Trend Micro opracowała szereg innowacji branżowych — od unikatowych produktów po strategie zarządzania bezpieczeństwem. W 2004 r., w uznaniu za innowacyjne podejście do zarządzania, Eva Chen została dyrektorem generalnym.

W całej swojej karierze Eva otrzymała wiele wyróżnień. Oto najważniejsze z nich:

 • W 2012 r. znalazła się na liście Top 10 High-flying Women in Technology magazynu V3 Magazine.
 • W 2012 r. znalazła się na liście 50 najbardziej wpływowych kobiet biznesu azjatyckiego magazynu Forbes.
 • W 2012 r. otrzymała nagrodę Cloud Security Alliance Industry Leadership Award.
 • W 2009 r. znalazła się na liście 100 najbardziej wpływowych dyrektorów w branży portalu CRN.
 • W 2004 r. znalazła się na liście 50 najpotężniejszych ludzi w branży sieciowej portalu Network World.
 • W 2003 r. znalazła się wśród pięciu „Kobiet z wizją” portalu Information Security.
 • W 2001 r. została wyróżniona przez Secure Computing nagrodą za całokształt pracy.

 

Eva posiada dwa dyplomy University of Texas — zarządzania biznesem i zarządzania systemami informatycznymi. Obroniła również pracę magisterską z filozofii na uniwersytecie Chen Chi w Tajpej.

Mahendra Negi

Mahendra Negi

Dyrektor finansowy

Jako dyrektor finansowy i członek zarządu Mahendra Negi ma pod sobą działy globalnego wsparcia, IT, finansowy i prawny.

Mahendra otrzymał liczne wyróżnienia branżowe, m.in.:

 • 1. miejsce w plebiscycie na najlepszego specjalistę ds. Internetu w Japonii magazynu Institutional Investor
 • 2. miejsce w plebiscycie na najlepszego analityka ds. oprogramowania magazynu Institutional Investor i Nikkei Shimbun — największej gazety w Japonii

 

Przed dołączeniem do firmy Trend Micro w maju 2000 roku Mahendra pracował w Merrill Lynch i specjalizował się japońskim Internecie oraz branży oprogramowania.

Posiada tytuł magistra fizyki na uniwersytecie Nagpur w Indiach oraz magistra zarządzania w London Business School.

Akihiko Omikawa

Akihiko Omikawa

Wiceprezes zarządu ds. sektora konsumenckiego (Japonia i rynek globalny)

Jako wiceprezes zarządu i dyrektor generalny na rynek japoński Akihiko Omikawa odpowiada za rozwój rynków konsumenckich sieci szerokopasmowych i operatorów komórkowych/dostawców Internetu oraz tworzenie zintegrowanych rozwiązań dla korporacji, rządu i szkolnictwa.

Akihiko zaczynał jako kierownik ds. sprzedaży w Japan Digital Equipment Corporation (dziś Hewlett-Packard). W 1992 r. dołączył do japońskiego oddziału firmy Microsoft, gdzie pełnił różne funkcje kierownicze, w tym dyrektora ds. sprzedaży, dyrektora ds. działalności biznesowej, głównego dyrektora zarządzającego i członka zarządu. W lutym 2003 r. dołączył do firmy Trend Micro.

Akihiko ukończył studia w 1982 r. na uniwersytecie Nihon, gdzie uczył się w szkole handlowej na wydziale zarządzania biznesem.

Kevin Simzer

Kevin Simzer

Dyrektor operacyjny

Kevin pracujący na stanowisku COO odpowiada za wszystkie operacje w terenie, w tym za globalną sprzedaż, marketing, rozwój biznesu i korporacyjny oraz sojusze strategiczne.

Od chwili przyjścia do Trend Micro Kevin pełnił różne funkcje, w tym dyrektora marketingu ds. globalnych sojuszy, rozwoju korporacyjnego i strategii korporacyjnych. Wcześniej zajmował rozmaite stanowiska w zarządzie spółki Entrust (dziś Entrust-Datacard), którą zakładał. Był w niej m.in. dyrektorem operacyjnym, kierownikiem generalnym, dyrektorem marketingu i wiceprezesem ds. inżynierii.

Przed założeniem Entrust Kevin zajmował się rozwojem produktów w firmie Nortel w sektorze inżynierii, gdzie tworzył technologie sieciowe nowej generacji. Kevin zajmował różne stanowiska kierownicze w firmie Entrust i High Performance Computing Virtual Laboratory na Queen’s University. Był również członkiem zarządu Certes Networks — innowacyjnej firmy specjalizującej się w bezpieczeństwie sieci chmurowych.

Kevin ukończył studia na wydziale informatyki i obronił tytuł magistra zarządzania biznesem na Queen's University w Kingston, Ontario, w Kanadzie.

Kevin Simzer

Leah MacMillan

Dyrektor działu marketingu

Leah MacMillan jako dyrektor działu marketingu odpowiada za wszystkie aspekty globalnej strategii marketingowej i działań promocyjnych.

W zakresie jej obowiązków leżą wszystkie sprawy związane ze zwiększaniem świadomości marki Trend Micro oraz stymulowaniem zainteresowania jej produktami na całym świecie, a więc obejmujące zarządzanie marką, marketing produktów, kontakty z analitykami i mediami, marketing sieciowy i cyfrowy oraz komunikację i wydarzenia.

W karierze Leah bardzo pomogły jej pasja do nowoczesnych technologii i talent do opowiadania historii. Wcześniej Leah pracowała na stanowisku dyrektorskim w firmie IBM, gdzie zajmowała się strategią rynkową i komunikacją w odniesieniu do rozwiązania analitycznego Cognos. Jeszcze wcześniej zajmowała stanowisko dyrektora ds. produktu i marketingu w renomowanej firmie dostarczającej zabezpieczenia dla firm Entrust oraz w firmie Corel będącej producentem wiodącego oprogramowania do projektowania grafiki.

Uzyskała tytuł licencjata w dziedzinie handlu z marketingu i biznesu międzynarodowego na McGill University.

Oscar Chang

Oscar Chang

Wiceprezes zarządu ds. badań i rozwoju

Jako wiceprezes zarządu ds. badań i rozwoju w Trend Micro Oscar Chang ma pod sobą ponad 1000 inżynierów i dba o utrzymanie pozycji firmy jako lidera rynku zabezpieczeń.

Od momentu dołączenia do firmy Trend Micro w 1993 r. Oscar stworzył zespół ds. badań i rozwoju w Japonii i kierował tworzeniem wielu flagowych produktów, w tym PC-cillin.

Wcześniej Oscar pracował w Diamond Ware Corporation. Posiada tytuł magistra informatyki na University of California w Santa Barbara oraz licencjata w dziedzinie informatyki i inżynierii informacji z National Taiwan University.

Max Cheng

Max Cheng

Wiceprezes zarządu i dyrektor ds. głównych technologii i informatyki

Jako dyrektor ds. głównych technologii i informatyki Max Cheng nadzoruje projekty usług informatycznych i zabezpieczeń.

Max zajmował już kilka stanowisk kierowniczych w Trend Micro. Zarządzał TrendLabsSM — globalnym ośrodkiem badań i wsparcia Trend Micro w Manili. Pod jego kierownictwem TrendLabs stał się jednym z wiodących ośrodków badawczych zajmujących się wirusami komputerowymi i oferujących wsparcie techniczne w odniesieniu do produktów. Odpowiada za stworzenie globalnej sieci sprzedaży, nadzorował badania nad technologią antywirusową, prowadził globalne grupy wsparcia technicznego. Był również szefem jednostki biznesowej.

Max posiada tytuł magistra zarządzania biznesem na University of California w Los Angeles.

Felix Sterling

Felix S. Sterling

Szef zespołu prawnego i wiceprezes ds. globalnej polityki i zgodności z przepisami

Jako szef zespołu prawnego w firmie Trend Micro Felix wspiera kierownictwo i współpracuje z innymi członkami zarządu w różnych obszarach dotyczących administracji, zgodności z przepisami i kwestii strategicznych. Stoi na czele zespołów prawnych, nadzorując i wspierając pracę regionalnych spółek zależnych i jednostek Grupy Trend Micro. Felix kieruje inicjatywami Trend Micro z zakresu polityki globalnej i zgodności z przepisami.

Przed dołączeniem do firmy Trend Micro Felix pełnił funkcje wiceprezesa i AGC w firmie VeriSign. Przedtem był członkiem zespołu prawnego Yahoo!, a jeszcze wcześniej odbył staż w zakresie postępowań sądowych i technologii w Goodrich, Wilson, Sonsini &Rosati — jednej z większych kancelarii prawnych zajmujących się technologią. Tuż po skończeniu szkoły Felix był starszym pomocnikiem sędziego głównego w sądzie najwyższym stanu Nevada.

Przed podjęciem studiów prawniczych Felix studiował w szkole podyplomowej nauki kognitywne i inżynierię z uwzględnieniem czynników ludzkich. Pracował też w Centrum badań NASA-Ames zajmującym się zagadnieniem wpływu lotu na organizm ludzki.

Felix ma tytuł doktora prawa na University of California w Davis, gdzie był redaktorem naczelnym King Hall Advocate i zdobył nagrodę mistrza symulacji procesów sądowych przeyznawaną przez Western U.S. A.B.A.. Otrzymał tytuł licencjacki na University of California w Santa Cruz z wyróżnieniem HIM. Ukończył też kursy menedżerskie w Harvard Business School (podnoszenie wydajności zarządów korporacyjnych) i Stanford Business School (FANFE).

Zarząd

Steve Chang

Steve Chang

Prezes i założyciel firmy Trend Micro, Inc.

Steve Chang jest założycielem i prezesem firmy Trend Micro, Inc., a do końca 2004 r. był jej dyrektorem generalnym. Pod kierownictwem Changa firma Trend Micro bardzo się rozwinęła, a jej przychody wzrosły z 10 mln USD w 1994 r. do 454 mln USD do końca 2003 r. Zatrudnienie w Trend Micro zwiększyło się do ponad 2000 osób pracujących w działach sprzedaży, operacyjnym, badań, wsparcia i rozwoju w ponad 30 krajach. Jako prezes zarządu Chang pozostaje głosem firmy dla klientów i partnerów branżowych.

Dostrzegłszy zagrożenie stwarzane przez wirusy komputerowe Chang założył firmę Trend Micro w Kalifornii w 1988 r. w celu rozwoju oprogramowania antywirusowego przeznaczonego na komputery prywatne. W raz z upowszechnianiem się sieci lokalnych i rozwojem Internetu ukierunkowanie firmy przesunęło się w stronę oprogramowania i usług do ochrony przed wirusami i zabezpieczania zawartości.

Styl zarządzania i wizja Changa przyniosły innowacyjne i opracowywane w odpowiednim czasie strategie antywirusowe, które zdobyły uznanie w czołowych publikacjach branżowych. W 2001 r. ZDNet Asia zaliczyła go do grona 25 osób będących motorem branży — "25 Movers and Shakers". Magazyn „Fortune” nazwał go "globalną siłą," a „Business Week” dwukrotnie przyznał mu nagrodę "Stars of Asia" przyznawaną pięćdziesięciu azjatyckim liderom zmian. Chang zdobył miano innowatora roku — "Innovator of the Year" — w konkursie Asia Business Leader Awards w 2004 r., a 26 listopada 2009 r. został uhonorowany nagrodą Lifetime Achievement Award w 8. plebiscycie Asian Business Leaders Awards organizowanym przez telewizję biznesową CNBC w Singapurze.

Przed założeniem Trend Micro Chang pracował jako inżynier w Hewlett-Packard, a następnie założył na Tajwanie AsiaTek, Inc. — firmę projektującą oprogramowanie do systemu UNIX. Chang uzyskał tytuł licencjata matematyki stosowanej na Uniwersytecie Katolickim Fu-Jen na Tajwanie i tytuł magistra nauk komputerowych na Lehigh University w Pensylwanii.

Eva Chen

Eva Chen

Dyrektor generalny

Eva Chen jest jedną z osób, które zakładały Trend Micro w 1988 r. Od tego czasu firma weszła do światowej czołówki najbardziej innowacyjnych dostawców zabezpieczeń treści internetowych.

Wcześniej w latach 1988–1996 Eva pełniła funkcję wiceprezesa zarządu, a w latach 1996–2004 była dyrektorem ds. technologii. Pod jej kierownictwem firma Trend Micro opracowała szereg innowacji branżowych — od unikatowych produktów po strategie zarządzania bezpieczeństwem. W 2004 r., w uznaniu za innowacyjne podejście do zarządzania, Eva Chen została dyrektorem generalnym.

W całej swojej karierze Eva otrzymała wiele wyróżnień. Oto najważniejsze z nich:

 • W 2012 r. znalazła się na liście Top 10 High-flying Women in Technology magazynu V3 Magazine.
 • W 2012 r. znalazła się na liście 50 najbardziej wpływowych kobiet biznesu azjatyckiego magazynu Forbes.
 • W 2012 r. otrzymała nagrodę Cloud Security Alliance Industry Leadership Award.
 • W 2009 r. znalazła się na liście 100 najbardziej wpływowych dyrektorów w branży portalu CRN.
 • W 2004 r. znalazła się na liście 50 najpotężniejszych ludzi w branży sieciowej portalu Network World.
 • W 2003 r. znalazła się wśród pięciu „Kobiet z wizją” portalu Information Security.
 • W 2001 r. została wyróżniona przez Secure Computing nagrodą za całokształt pracy.

 

Eva posiada dwa dyplomy University of Texas — zarządzania biznesem i zarządzania systemami informatycznymi. Obroniła również pracę magisterską z filozofii na uniwersytecie Chen Chi w Tajpej.

Mahendra Negi

Mahendra Negi

Dyrektor finansowy

Jako dyrektor finansowy i członek zarządu Mahendra Negi ma pod sobą działy globalnego wsparcia, IT, finansowy i prawny.

Mahendra otrzymał liczne wyróżnienia branżowe, m.in.:

 • 1. miejsce w plebiscycie na najlepszego specjalistę ds. Internetu w Japonii magazynu Institutional Investor
 • 2. miejsce w plebiscycie na najlepszego analityka ds. oprogramowania magazynu Institutional Investor i Nikkei Shimbun — największej gazety w Japonii

 

Przed dołączeniem do firmy Trend Micro w maju 2000 roku Mahendra pracował w Merrill Lynch i specjalizował się japońskim Internecie oraz branży oprogramowania.

Posiada tytuł magistra fizyki na uniwersytecie Nagpur w Indiach oraz magistra zarządzania w London Business School.

Akihiko Omikawa

Akihiko Omikawa

Wiceprezes zarządu ds. sektora konsumenckiego (Japonia i rynek globalny)

Jako wiceprezes zarządu i dyrektor generalny na rynek japoński Akihiko Omikawa odpowiada za rozwój rynków konsumenckich sieci szerokopasmowych i operatorów komórkowych/dostawców Internetu oraz tworzenie zintegrowanych rozwiązań dla korporacji, rządu i szkolnictwa.

Akihiko zaczynał jako kierownik ds. sprzedaży w Japan Digital Equipment Corporation (dziś Hewlett-Packard). W 1992 r. dołączył do japońskiego oddziału firmy Microsoft, gdzie pełnił różne funkcje kierownicze, w tym dyrektora ds. sprzedaży, dyrektora ds. działalności biznesowej, głównego dyrektora zarządzającego i członka zarządu. W lutym 2003 r. dołączył do firmy Trend Micro.

Akihiko ukończył studia w 1982 r. na uniwersytecie Nihon, gdzie uczył się w szkole handlowej na wydziale zarządzania biznesem.

Dr Ikujiro Nonaka

Dr Ikujiro Nonaka

Członek zarządu

Dr Ikujiro Nonaka jest niezależnym i zewnętrznym dyrektorem Trend Micro od marca 2011 r.

Przedstawiał i popularyzował teorię tworzenia wiedzy na całym świecie i poprowadził wiele wykładów zagranicznych. Jest uważany za guru w dziedzinie zarządzania wiedzą.

Dr Nonaka uzyskał tytuł licencjata politologii na Uniwersytecie Waseda w 1958 r., a tytuł magistra i stopień doktora administracji biznesowej na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley w 1968 r. oraz 1972 r.

Jest zasłużonym emerytowanym profesorem Uniwersytetu Hitotsubashi, a wcześniej był dziekanem Graduate School of Knowledge Science w Japan Advanced Institute of Science and Technology. Był profesorem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Nanzan i Wydziale Nauk Społecznych w Akademii Obrony Narodowej, a także profesorem i dyrektorem w Instytucie Badań Biznesowych na Uniwersytecie Hitotsubashi.

W listopadzie 2013 r. otrzymał nagrodę Lifetime Achievement Award rankingu Thinkers50 w uznaniu za długofalowy wpływ na sposób myślenia ludzi o zarządzaniu i praktykowania go. W styczniu 2016 r. dr Nonaka został również wybrany członkiem organizacji Japan Academy.

Tetsuo Koga

Tetsuo Koga

Członek zarządu

Dr Tetsuo Koga jest niezależnym i zewnętrznym dyrektorem Trend Micro od marca 2017 r.

Pełnił rolę wiceprezesa generalnego i dyrektora reprezentacyjnego Nippon Telegraph i Telephone East Corporation. Aktualnie zasiada w zarządach kilku spółek.

Ważne pozycje zajmowane jednocześnie w innych firmach:
Dyrektor zewnętrzny HITO-Communications, Inc.
Dyrektor zewnętrzny Asahi Net, Inc.