Co to jest ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych?

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych, lub inaczej cyberubezpieczenie, opłacane przez firmy umożliwia zmniejszenie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności biznesowej online. Obejmuje ono odpowiedzialność organizacji z tytułu większości przypadków naruszenia poufności danych wskutek incydentu związanego z bezpieczeństwem cybernetycznym.

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych

Liczba cyberprzestępców stale się zwiększa, a to oznacza, że coraz więcej firm jest zagrożonych naruszeniem poufności danych, atakami ransomware i innymi formami incydentów związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym. Różnorodne narzędzia i rozwiązania na platformie zabezpieczeń cybernetycznych przedsiębiorstwa mogą pomóc w ochronie firmy i usunąć luki, zanim zostaną wykorzystane, ale organizacja nadal ponosi odpowiedzialność za kradzież wszelkich poufnych informacji w wyniku naruszenia bezpieczeństwa cybernetycznego.

ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych minimalizuje odpowiedzialność przedsiębiorstwa z tytułu wypłaty wszelkich odszkodowań wskutek ataku cybernetycznego, co łagodzi konsekwencje finansowe w razie katastrofalnego zdarzenia. Można je traktować jako opcję w zakresie ograniczania rosnącego zagrożenia cybernetycznego, które wiąże się z prowadzeniem działalności biznesowej online.

Jaki jest zakres ubezpieczenia ryzyk cybernetycznych?

Wszelkie straty, naruszenia bezpieczeństwa lub kradzieże danych elektronicznych mogą negatywnie wpłynąć na działalność biznesową. Może to obejmować utratę wiary w firmę, to przekłada się na brak zaufania klientów lub potencjalne straty finansowe związane z odzyskaniem kontroli po ataku. Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych może ograniczyć ryzyko finansowe i ochronić firmę przed wyłożeniem pieniędzy z własnej kieszeni.

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych może zrównoważyć:

 • koszty prawne;
 • koszty przywrócenia tożsamości klientów, których dotyczył atak;
 • koszt przywrócenia danych (np. w przypadku wykorzystania ransomware);
 • ogólne koszty usunięcia wszelkich uszkodzeń zaatakowanych systemów komputerowych;
 • koszty powiadomienia klientów o wszelkich ewentualnych naruszeniach poufności danych.

Coraz więcej ludzi przeprowadza transakcje w Internecie, więc atakujący mogą wykraść dodatkowe dane. Inwestycja w ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych może być mądrym i skutecznym rozwiązaniem, które umożliwi zmniejszenie ogólnego ryzyka ponoszonego przez Twoją firmę w razie naruszenia poufności.

Kto potrzebuje ubezpieczenia ryzyk cybernetycznych?

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych może być korzystne dla każdej firmy tworzącej, przechowującej dane elektroniczne lub zarządzającej nimi online. Wrażliwe dane klientów, takie jak numery kontaktowe, rekordy sprzedaży dane umożliwiające osobistą identyfikację i numery kart kredytowych są głównymi celami cyberprzestępców w erze cyfrowej. Firmy zajmujące się handlem elektronicznym również mogą skorzystać na ubezpieczeniu tego typu, ponieważ przestoje spowodowane przez ransomware lub inne cyberataki mogą negatywnie wpłynąć na finanse firmy.

Czego ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych nie obejmuje?

Zakres ubezpieczenia zależy od jego typu i firmy, z którą podjęto współpracę. Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych nie obejmie jednak następujących przypadków:

 • Wszelkich wcześniejszych naruszeń bezpieczeństwa lub zdarzeń cybernetycznych, do których doszło przed zakupem polisy.
 • Ogólnych kosztów udoskonalenia systemów technologicznych firmy, w tym kosztów nowych aplikacji i umacniania systemów bezpieczeństwa.
 • Zdarzeń cybernetycznych zainicjowanych i spowodowanych przez pracowników lub dobrze poinformowane osoby.
 • Sytuacji, w których firma nie usunęła znanych luk w zabezpieczeniach. Jeśli luka w zabezpieczeniach zostanie wykryta, a firma jej nie usunie, ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych może nie pokryć strat spowodowanych przez naruszenie poufności, do którego doszło w następstwie jej wykorzystania.
 • Awarii infrastruktury wynikających z czynników zewnętrznych innych niż celowo wywołane zdarzenie cybernetyczne lub atak.

Podnoszenie stawki

Teraz ubezpieczenie firmy od ryzyka cybernetycznego może być trudniejsze niż kiedyś. Coraz więcej danych jest dostępnych online, więc ubezpieczyciele chronią się, zmuszając przedsiębiorstwa do płacenia wysokich składek przy mniej elastycznych zasadach. Wielu wymaga nawet korzystania z określonych systemów na platformie cyberbezpieczeństwa firmy, takich jak wykrywanie i reagowanie na punktach końcowych (EDR).

Prawdopodobieństwo, że ubezpieczyciele zaoferują Twojej firmie porządną polisę, która nie będzie kosztować okrągłej sumki, jest niższe i zależy to od różnych czynników. Można jednak podjąć pewne działania, aby obniżyć wysokość składek.

Należy spełnić wszystkie wymagania, jakie może postawić potencjalny ubezpieczyciel. Jak wspomniano, konieczne może być wdrożenie określonych funkcji na platformie cyberbezpieczeństwa Twojej firmy.

Jest też wiele czynników uwzględnianych przez ubezpieczycieli podczas obliczania ceny polisy. Należą do nich:

 • historia filmy i archiwa dotyczące klientów;
 • struktura demograficzna klientów;
 • warunki polisy, jak większość planów ubezpieczeniowych;
 • wszelkie potencjalne zagrożenia;
 • ogólny stan cyberbezpieczeństwa firmy.
   

Te dane należy wziąć pod uwagę podczas zakupu ubezpieczenia ryzyk cybernetycznych.

Utrzymywanie higieny cybernetycznej przedsiębiorstwa

Jedną z rzeczy, które mogą obniżyć koszty ubezpieczenia ryzyk cybernetycznych Twojej firmy, jest utrzymywanie najwyższej higieny cybernetycznej. Prewencyjne działania mogą pomóc w ograniczeniu ryzyka cyberataków, dzięki czemu ubezpieczyciele mogą zaoferować Ci lepsze polisy przy niższych składkach. Jest to korzystne dla firmy i powinno być priorytetem podczas poszukiwań ubezpieczenia ryzyk cybernetycznych dopasowanego do Twoich potrzeb.

Wiedz, jakimi zasobami dysponujesz. Zapewnij możliwość przeprowadzenia audytów dzienników zdarzeń i incydentów. Potrzebujesz też sposobu identyfikowania wszelkich urządzeń i programów mających dostęp do tych zasobów – autoryzowany lub nie. Dzięki temu możesz upewnić się, że nieautoryzowany personel nie ma dostępu do Twoich zasobów.

W firmie dobrze jest skonfigurować i monitorować uprawnienia administracyjne i dostępu. Określ reguły przyznawania uprawnień, aby nieautoryzowani pracownicy ani ludzie z zewnątrz nie mieli dostępu do ważnych danych. Zadbaj też o celowe zarządzanie konfiguracjami sprzętu i oprogramowania. Monitorowanie wykorzystania protokołów sieciowych, portów i urządzeń to doskonały sposób na zwiększanie higieny cybernetycznej. Zidentyfikuj nieautoryzowany ruch i wyeliminuj go, zanim dojdzie do wycieku danych. Dobrze jest też skonfigurować i zaimplementować protokoły zabezpieczeń w zaporach i ruterach, aby ograniczać ryzyko cybernetyczne.

Po każdym znalezieniu problemu lub luki w zabezpieczeniach, natychmiast je usuń. Korzystaj z opartych na ryzyku strategii zarządzania poprawkami, aby priorytetowo traktować poważne luki w zabezpieczeniach. Dbaj o aktualizowanie wszystkich programów i aplikacji do najnowszych wersji, aby uniknąć potencjalnych exploitów.

Kolejny kluczowy element higieny cybernetycznej przedsiębiorstwa powinny stanowić ochrona i odzyskiwanie danych. Utrzymuj odpowiednie kopie zapasowe i egzekwuj środki ochrony danych. Świetnym sposobem ochrony danych i ograniczania dostępu do ważnych zasobów może być uwierzytelnianie wieloskładnikowe.

Zaimplementuj protokoły analiz w piaskownicy (sandbox), aby badać i blokować złośliwe wiadomości e-mail lub inne systemy komunikacji. Korzystaj z najnowszych wersji rozwiązań zabezpieczających we wszystkich warstwach, aby unikać exploitów i starszych luk w zabezpieczeniach. Używaj swojej platformy cyberbezpieczeństwa, aby identyfikować wczesne oznaki ataków i włamań, a następnie zapobiegać im, zanim spowodują wyciek danych i nieupoważnione wykorzystanie zasobów. Korzystaj z aktualnych systemów machine learning i sztucznej inteligencji w celu rozszerzania możliwości monitorowania. Dzięki temu Twoi specjaliści ds. bezpieczeństwa szybciej dostrzegą luki w zabezpieczeniach, zanim zostaną wykorzystane przez cyberprzestępców, i będą mogli usunąć je możliwie wcześnie.

Oprócz tego ucz i testuj swoje systemy i specjalistów ds. bezpieczeństwa, aby posiadali informacje o najnowszych zagrożeniach cybernetycznych i bieżących globalnych zdarzeniach. Dbaj o to, aby zespół ds. bezpieczeństwa zawsze dysponował odpowiednimi zasobami, aby mógł efektywnie obsługiwać zdarzenia związane z cyberbezpieczeństwem, na które podatna może być Twoja firma. Realizuj scenariusze testowe w celu skrócenia czasu reakcji i szkol zespoły ds. bezpieczeństwa, aby przygotować je na prawdziwy atak.

Uwzględnienie wszystkich powyższych elementów może pomóc w ograniczeniu kosztów składek na ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych oraz ograniczeniu ogólnych zagrożeń, z którymi może zmagać się firma.

Czy ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych może efektywnie zastąpić cyberzabezpieczenia?

Nie. Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych nie usuwa potrzeby stosowania efektywnych zasad zarządzania ryzykiem cybernetycznym. O ile zaleca się przedsiębiorstwom zakup ubezpieczeń tego typu, należy je traktować tylko jako opcję, a nie konieczność.

Ubezpieczenie powinno tylko uzupełniać stosowane mechanizmy kontroli bezpieczeństwa uwzględnione w planie zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa.

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych powinno być traktowane jako efektywna strategia rozszerzania nowych lub istniejących planów ochrony cybernetycznej, a nie je zastępować.

ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych

Powiązane artykuły