Hybrid Cloud Security Solution

Prostsze zarządzanie zabezpieczeniami i znakomita przejrzystość w różnych środowiskach fizycznych, wirtualnych, chmurowych i kontenerowych

Jedno rozwiązanie. Różnorodne środki.

Wykrywaj i udaremniaj włamania i złośliwe zmiany za pomocą najszerszego zestawu środków bezpieczeństwa, które obejmują cały proces p̨rogramistyczny.

Wspierane przez jeden z najlepszych na rynku system analizy zagrożeń globalnych rozwiązanie Hybrid Cloud Security konsoliduje narzędzia zabezpieczeń, aby pomóc obniżyć koszty oraz ułatwić ochronę i zapewnienie zgodności z przepisami.

Uzyskaj spójną ochronę i podgląd zoptymalizowane pod kątem każdej części chmury hybrydowej — dzięki zabezpieczeniom zaprojektowanym w celu udoskonaleniu raportowania i usunięcia luk w ochronie.

Rozwiązanie Hybrid Cloud Security oferuje scentralizowany podgląd i kontrolę, skrócony czas reakcji na incydenty, zoptymalizowaną integrację oraz elastyczne licencjonowanie.

Kompleksowa ochrona zintegrowana na potrzeby procesów DevOps w celu lepszego pokrycia zabezpieczeniami bez obniżania wydajności w środowiskach.

Automatyzacja procesów wykonywanych ręcznie dzięki zabezpieczeniom zintegrowanym w procesach CI/CD przy użyciu interfejsów API do zarządzania procesami, wdrażania, monitorowania i innych zadań.

Rozwiązanie dla

Zwiększ pokrycie zabezpieczeniami

Rozwiązanie Automation Center firmy Trend Micro udostępnia zespołom DevOps dokumentację w zakresie instalowania i konfigurowania, klucze API, przykłady skryptów oraz sprawdzone metody w celu uproszczenia wdrożenia.

Rozwiązanie Connected Threat Defense umożliwia współużytkowanie analiz zagrożeń w różnych technologiach, takich jak:

 • Rozwiązania firmy Trend Micro do ochrony punktów końcowych, poczty e-mail i sieci oraz zapewniania bezpieczeństwa w Internecie
 • Systemy SIEM: Splunk, SumoLogic, HP ArcSight, IBM® QRadar
 • Oferta zabezpieczeń dostawców infrastruktury: AWS WAF, AWS GuardDuty, Microsoft® Operations Management Suite
 • Narzędzia zabezpieczeń: Okta, Qualys, Amazon Macie
   

Konsoliduj środki bezpieczeństwa

Zredukuj liczbę zabezpieczeń używanych w chmurze hybrydowej, dzięki rozwiązaniom Deep Security i Deep Security Smart Check. Obniżają one koszty utrzymania i administracji związane z obsługą i funkcjami operacyjnymi. Wszystkie funkcje ochrony są wspierane przez należący do najlepszych na rynku system analizy zagrożeń dostarczany w ramach naszego rozwiązania Smart Protection Network™ i zasilany przez prace zespołów Trend Micro Research oraz Trend Micro Zero Day Initiative™.

Deep Security

Ochrona w czasie wykonywania

 • Ochrona sieci — zapobieganie włamaniom (IDS/IPS) i zapora.
 • Bezpieczeństwo systemu — kontrola aplikacji, rozszerzone monitorowanie integralności plików i inspekcja dzienników.
 • Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem — machine learning, analiza behawioralna, ochrona przed oprogramowaniem ransomware i klasyfikacja reputacji w sieci Web.
   

Rozwiązanie Deep Security Smart Check

Ochrona w fazie przed wdrożeniem

 • Ciągłe skanowanie obrazu kontenera w procesie CI/CD.
 • Skanowanie w poszukiwaniu luk w zabezpieczeniach i złośliwego oprogramowania (przy użyciu m.in uczenia maszynowego) oraz zalecenia dotyczące usuwania skutków.
 • Automatyczne wdrażanie obrazów w środowisku produkcyjnym/uruchomieniowym.

Wybór środowiska

Zabezpieczenie nowoczesnego centrum danych

Zarządzanie ryzykiem, obniżenie kosztów i oszczędność czasu dzięki rozwiązaniu, które łączy wiele funkcji zabezpieczających w jednym produkcie umożliwiającym automatyczne zarządzanie zasadami i centralny wgląd we wszystkie środowiska. Wdrażanie zabezpieczeń zoptymalizowanych pod kątem środowisk wirtualnych VMware®, w tym wykorzystujących najnowsze technologie, takie jak NSX i infrastruktura komputerów wirtualnych (VDI).

Ochrona procesów roboczych w chmurze

Korzystaj w pełni z zalet chmury i chroń procesy robocze firmy, utrzymując zabezpieczenia przy użyciu rozwiązań automatycznych. Wypełniaj swoją część wspólnych obowiązków w zakresie ochrony dla wdrożeń na platformach AWS, Microsoft Azure i u innych dostawców chmury.

Zabezpiecz obrazy i kontenery

Kompiluj bezpiecznie, dostarczaj szybko i uruchamiaj w każdym miejscu dzięki ciągłej automatyzacji security-as-code i narzędziom opracowanym do ochrony aplikacji w Twojej chmurze hybrydowej. Wprowadź ochronę do struktury procesów CI/CD za pomocą funkcji automatycznego skanowania obrazów oraz ochrony obrazów i kontenerów.

Ułatw sobie podjęcie decyzji

Przewodnik firmy Gartner dotyczący rynku platform ochrony procesów roboczych w chmurze

IDC — „Corocznie największy udział w rynku”
(od 2009 r.)

Wykorzystanie zwinności i metodyki DevOps do ochrony środowisk chmury hybrydowej