Zabezpieczanie chmury hybrydowej

Prostsza ochrona infrastruktury chmurowej dzięki platformie usług zabezpieczających Trend Micro Cloud One™

Opracowane z myślą o twórcach chmur obliczeniowych

Automatyzacja

Zaoszczędź czas i uzyskaj kompletny obraz. Zautomatyzowane wdrażanie i wykrywanie prowadzi do zwiększenia efektywności operacyjnej oraz przyspieszenia i usprawnienia procesu zapewniania zgodności z przepisami.

Automatyczne, elastyczne i kompleksowe rozwiązanie

Elastyczność

Wybór należy do Ciebie. Ty wybierasz chmurę, platformy i narzędzia, a my stosujemy gotowe rozwiązania integracyjne i różnorodne interfejsy API, pozostawiając Ci wybór sposobu pozyskiwania i wdrażania funkcji zabezpieczeń.

Kompleksowe rozwiązanie

Spełnij potrzeby zespołów ds. zabezpieczeń i chmury. Trend Micro Cloud One™ – część ujednoliconej platformy cyberbezpieczeństwa Trend Micro One – obejmuje kompleksowe zabezpieczenia aplikacji tworzonych w chmurze – w rozwiązaniach wszystkich głównych dostawców.

System zabezpieczeń standardowo przystosowany do chmury co tydzień dodaje nowe funkcje bez spowalniania pracy czy utrudniania obsługi. Bezproblemowo współpracuje z istniejącymi zestawami narzędzi platform AWS, Microsoft® Azure®, VMware® i Google Cloud™.

Platforma Trend Micro Cloud One dla następujących procesów, obiektów i środowisk

Migracja do chmury

Zautomatyzuj wykrywanie zagrożeń i ochronę przed nimi w chmurach publicznych, prywatnych i wirtualnych, równocześnie zabezpieczając warstwę sieciową. W ten sposób elastycznie i łatwo zapewnisz bezpieczeństwo chmurowej infrastruktury w trakcie całego procesu migracji i rozbudowy. Uzyskaj lepszy obraz i spójny poziom bezpieczeństwa we wszystkich środowiskach chmurowych, korzystając z rozbudowanych mechanizmów zabezpieczeń oraz integracji z istniejącymi zestawami narzędzi.

Aplikacje chmurowe

Nowoczesne technologie i techniki stosowane w trakcie tworzenia aplikacji, takie jak CI/CD, kontenery i rozwiązania bezserwerowe, wymagają wczesnego wykrywania zagrożeń, natychmiastowej ochrony oraz zapewnienia, że wszystkie usługi chmurowe są tworzone wg najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa. Trend Micro Cloud One umożliwia budowę i uruchamianie aplikacji w preferowany przez Ciebie sposób. Możesz korzystać z zabezpieczeń, które współpracują ze starszą infrastrukturą, nowoczesnymi strumieniami kodu i łańcuchami narzędzi programistycznych oraz spełniają wymogi wielu platform.

Sprawność operacyjna w chmurze

Automatycznie oceniaj, w jakim stopniu Twoja architektura spełnia wymagania najlepszych praktyk AWS i branżowych norm zgodności. Rozwiązanie Trend Micro Cloud One sprzyja rozwojowi kultury DevSecOps w organizacji. Pozwala zespołom na budowę lepszej architektury chmurowej i zapewnia zabezpieczenia niezbędne do tego, aby firma mogła się bezpiecznie rozwijać.

 

Usługi Cloud One

Conformity »

 

Opublikowano wyniki badania Total Economic Impact firmy Forrester
Dowiedz się, jak Trend Micro Cloud One może pomóc w podniesieniu zwrotu z inwestycji nawet do 188%

Rzetelna wiedza

Zrób pierwszy krok

Aby zmaksymalizować wybór rozwiązań dla twórców chmury, Trend Micro Cloud One obejmuje