Zabezpieczanie chmury hybrydowej

Platforma zabezpieczeń chmury ciesząca się największym zaufaniem deweloperów, zespołów ds. bezpieczeństwa i firm

Zaprojektowana z myślą o deweloperach

Automatyzacja

Oszczędzisz czas, uzyskując pełny obraz sytuacji i kontrolę dzięki zintegrowanym funkcjom platformy ochrony aplikacji chmurowych. Zautomatyzowane wdrażanie i wykrywanie prowadzi do zwiększenia efektywności operacyjnej oraz przyspieszenia i usprawnienia procesu zapewniania zgodności z przepisami.

Automatyczne, elastyczne i kompleksowe rozwiązanie

Elastyczność

Integracje pod klucz, szeroki wybór interfejsów API i skuteczna platforma ochrony aplikacji chmurowych. Kupujesz i wdrażasz dowolne usługi w taki sposób, w jaki chcesz.

Kompleksowe rozwiązanie

Wyjdź naprzeciw potrzebom chmury i zespołów ds. bezpieczeństwa za pomocą platformy ochrony aplikacji chmurowych zapewniającej skoordynowaną ochronę całego środowiska chmury. Jako część ujednoliconej platformy cyberbezpieczeństwa Trend Micro One rozwiązanie Trend Micro Cloud One™ zapewnia dobrze przemyślane zabezpieczenia aplikacji od zatwierdzenia do środowiska wykonawczego dowolnego dostawcy, które współpracują z używanymi w danej organizacji narzędziami DevOps.

Platforma Trend Micro Cloud One zawiera rozwiązania dla następujących procesów, obiektów i środowisk:

Migracja do chmury

Zautomatyzuj wykrywanie zagrożeń i ochronę przed nimi w chmurach publicznych, prywatnych i wirtualnych, równocześnie zabezpieczając warstwę sieciową. W ten sposób elastycznie i łatwo zapewnisz bezpieczeństwo chmurowej infrastruktury w trakcie całego procesu migracji i rozbudowy. Uzyskaj lepszy obraz i spójny poziom bezpieczeństwa we wszystkich hybrydowych środowiskach chmurowych, korzystając z rozbudowanych mechanizmów zabezpieczeń oraz integracji z istniejącymi zestawami narzędzi.

Aplikacje chmurowe

Posługując się nowoczesnymi praktykami i technologiami rozwoju oprogramowania, jak CI/CD, kontenery i architektura bezserwerowa, należy zadbać o bezpieczeństwo aplikacji chmurowej ze skoordynowaną ochroną w ciągu całego cyklu życia aplikacji dającą pewność, że usługi chmurowe spełniają wymagania najlepszych praktyk bezpieczeństwa, aby deweloperzy mogli spokojnie pracować. Buduj i uruchamiaj aplikacje w preferowany przez siebie sposób, korzystając z wbudowanych zabezpieczeń, które wykrywają zagrożenia dla aplikacji w łańcuchach narzędzi programistycznych, procesach CI/CD i środowiskach produkcyjnych oraz przeciwdziałają im

Sprawność operacyjna w chmurze

Automatycznie oceniaj, w jakim stopniu Twoje usługi chmurowe spełniają wymagania najlepszych praktyk konfiguracji chmury i branżowych norm zgodności. Rozwiązanie Trend Micro Cloud One sprzyja rozwojowi kultury DevSecOps w organizacji. Pozwala zespołom na budowę lepszej architektury i aplikacji w chmurze oraz zapewnia zabezpieczenia niezbędne do tego, aby firma mogła się bezpiecznie rozwijać.

Opublikowano wyniki badania Total Economic Impact firmy Forrester
Dowiedz się, jak Trend Micro Cloud One może pomóc w podniesieniu zwrotu z inwestycji nawet do 188%

Przeprowadzaj kilkuminutowe inspekcje swojego środowiska – zobacz, co potrafi Cloud Sentry

Rzetelna wiedza

Zrób pierwszy krok

Aby zmaksymalizować wybór rozwiązań dla twórców chmury, Trend Micro Cloud One obejmuje