Hybrid Cloud Security

Prostsza ochrona infrastruktury chmurowej dzięki platformie usług zabezpieczających Trend Micro Cloud One™

Zaspokojenie wszystkich potrzeb związanych z bezpieczeństwem chmury.

Automatyzacja

Oszczędność czasu, posiadanie kompletnego obrazu. Funkcje automatycznego wdrażania i wykrywania pomagają usprawniać działalność i szybciej osiągać zgodność z przepisami.

Automatyczne, elastyczne i kompleksowe rozwiązanie

Elastyczna

Wybór użytkowników. Ty określasz chmurę, platformy i narzędzia, a my stosujemy gotowe rozwiązania integracyjne i różnorodne interfejsy API, pozostawiając Ci wybór sposobu pozyskiwania i wdrażania funkcji zabezpieczeń.

Kompleksowe rozwiązanie

Jedno narzędzie, którego uniwersalność i innowacyjność pozwoli zaspokoić obecne i przyszłe potrzeby w dziedzinie bezpieczeństwa.

System zabezpieczeń standardowo przystosowany dla chmury co tydzień dodaje nowe funkcje bez spowalniania pracy ani utrudniania obsługi. Bezproblemowo współpracuje z istniejącymi zestawami narzędzi platform AWS, Azure i Google Cloud™ oraz je uzupełnia.

Platforma Trend Micro Cloud One zawiera rozwiązania dla następujących procesów, obiektów i środowisk:

Ikona migracji do chmury

Migracja do chmury

Zautomatyzuj wykrywanie i ochronę przed zagrożeniami w chmurach publicznych, prywatnych i wirtualnych, równocześnie zabezpieczając warstwę sieciową. W ten sposób elastycznie i łatwo zabezpieczysz chmurową infrastrukturę przez cały proces migracji i ekspansji. Uzyskaj lepszy obraz i spójny poziom bezpieczeństwa we wszystkich środowiskach chmurowych, korzystając z rozbudowanych mechanizmów zabezpieczeń oraz integracji z istniejącymi zestawami narzędzi.

Ikona metodyki DevOps

DevOps

Platforma Cloud One zapewnia automatyczną ochronę procesów ciągłej integracji i ciągłego dostarczania (CI/CD) oraz powstających tak aplikacji. Przynosi to korzyść w postaci szybszego wykrywania i rozwiązywania problemów z bezpieczeństwem oraz sprawniejszego dostarczania aplikacji przez zespoły DevOps. Raz skonfiguruj platformę i o niej zapomnij, skupiając się na tym, co robisz najlepiej — tworzeniu znakomitych aplikacji.

Ikona kontenerów

Kontenery

Oparte na chmurze zabezpieczenia zoptymalizowane pod kątem ochrony i skalowania w różnych środowiskach, wprowadzające zabezpieczenia do struktury procesów CI/CD. Twórz bezpiecznie, dostarczaj szybko i uruchamiaj na dowolnym urządzeniu dzięki automatycznym zabezpieczeniom kontenerów na etapach tworzenia oprogramowania i jego późniejszego uruchamiania, mając do dyspozycji m.in. funkcje skanowania obrazów kontenerów oraz zabezpieczeń warstwy hostów, platformy Kubernetes® i platformy Docker®.

Ikona bezserwerowości

Bezserwerowe

Chroni aplikacje bezserwerowe przed atakami wykorzystującymi luki, które mogą wyrządzić ogromne szkody systemom, danym i całemu przedsiębiorstwu. Została opracowana z myślą o szybkim wdrażaniu w sposób niezakłócający procesów tworzenia oprogramowania ani działania systemów. Wystarczy ją po prostu podłączyć jako niestandardowe środowisko wykonawcze bez konieczności modyfikowania żadnego kodu źródłowego aplikacji.

 

Usługi Cloud One

Application Security >
Conformity >

 

Ikona centrum danych

Centrum danych

Pozwala uzyskać efektywność działania niezbędną we współczesnym centrum danych. Platforma Cloud One ściśle współpracuje ze strukturą środowisk fizycznych i zwirtualizowanych, potrzebuje mniejszej liczby agentów i oraz zawiera funkcje automatycznego wykrywania i wdrażania zabezpieczeń. Co więcej, poprzez skonsolidowanie narzędzi zabezpieczających z kompleksowym zestawem funkcji można lepiej wykrywać, chronić i reagować na luki w zabezpieczeniach, złośliwe oprogramowanie i nieautoryzowane modyfikacje systemów.

 

Usługi Cloud One

Workload Security >

 

Wsparcie i narzędzia dla zespołów reagowania na incydenty

Oferujemy zaawansowane narzędzia do wykrywania, reagowania i badania (EDR), w tym m.in. funkcję wykrywania wskaźników ataku (IOA) oraz blokowania podejrzanych aplikacji i procesów.

Ponadto rozwiązanie Cloud One integruje się z wiodącymi platformami SIEM w celu analizy danych telemetrycznych, aby wyszukiwać zaawansowane rodzaje zagrożeń i wskaźniki kompromitacji (IOC), jak również z narzędziami SOAR w celu orkiestracji zabezpieczeń.

Gdy zasoby lub czas przeznaczone na zbadanie i usunięcie zagrożeń są ograniczone, z wielu z tych funkcji można korzystać w ramach naszej zarządzanej usługi MDR o nazwie Trend Micro Managed XDR.

Bezpieczeństwo wsparte najlepszymi narzędziami do badania zagrożeń

Globalne działanie

15 globalnych centrów badawczych i 450 wewnętrznych analityków pracujących wspólnie w różnych częściach świata mają całościowy podgląd na stan zagrożeń. Mając zespoły dedykowane środowiskom i aplikacjom chmurowym, wykorzystujemy ogrom zebranej wiedzy do wzmacniania naszych produktów w celu zapewnienia naszym klientom ochrony przed obecnymi i przyszłymi zagrożeniami.

Bezpieczeństwo wsparte najlepszymi narzędziami do badania zagrożeń

Zakres

Nieprzerwanie analizujemy i identyfikujemy nowe złośliwe oprogramowanie, programy wymuszające okup, złośliwe adresy URL, komputery przejęte na centra dowodzenia (C&C) oraz domeny, które mogłyby zostać wykorzystane do ataków. Dzięki Zero Day Initiative™ — największemu na świecie programowi nagradzania za znalezienie błędów — możemy wykrywać i ujawniać nowe luki na wielu różnych platformach.

Sprawdzona wiedza

Poznaj rozwiązanie  Trend Micro Cloud One