Zabezpieczanie chmury hybrydowej

Bezpieczna transformacja cyfrowa na podstawie odpowiednich informacji

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TREND CLOUD ONE

Zapewnij wartość biznesową poprzez bezpieczeństwo

Więcej niż platforma ochrony natywnych aplikacji chmurowych (CNAPP) dzięki przejrzystym analizom przekazywanym zespołom ds. bezpieczeństwa i programistom we właściwym czasie i miejscu. Zdobądź potrzebną ochronę w wybrany przez siebie sposób i wdrażaj ją tak, jak potrzebujesz.

Automatyzacja

Oszczędzisz czas, uzyskując pełny obraz sytuacji i kontrolę dzięki zintegrowanym funkcjom platformy ochrony aplikacji chmurowych. Zautomatyzowane wdrażanie i wykrywanie prowadzi do zwiększenia efektywności operacyjnej oraz przyspieszenia i usprawnienia procesu zapewniania zgodności z przepisami.

Kompleksowe rozwiązanie

Wyjdź naprzeciw potrzebom chmury i zespołów ds. bezpieczeństwa z pomocą platformy ochrony aplikacji chmurowych zapewniającej skoordynowaną ochronę całego środowiska chmury. Jako część ujednoliconej platformy cyberbezpieczeństwa Trend Vision One rozwiązanie Trend Cloud One™ zapewnia dobrze przemyślane zabezpieczenia aplikacji – od zatwierdzenia do środowiska wykonawczego każdego głównego dostawcy – które współpracują z używanymi w danej organizacji narzędziami DevOps.

Chmura

Platforma Trend Cloud One zawiera rozwiązania dla następujących procesów, obiektów i środowisk:

Logo firmy Forrester

Badanie Forrester Total Economic Impact

Poznaj prognozowane oszczędności i korzyści biznesowe z zastosowania rozwiązania Trend Cloud One – naszej platformy usług bezpieczeństwa obejmującej m.in. File Storage Security.

Czołowa wydajność na rynku

„Gartner Innovation Insight for Cloud-Native Application Protection Platforms”, sierpień 2021 r.

Największy udział w rynku systemów do zabezpieczania procesów roboczych w chmurze wg raportu IDC

Poznaj wyzwania w zakresie bezpieczeństwa związane z aktualną szybkością rozwoju

1. miejsce pod względem skuteczności w systemie Linux dzięki zapobieganiu 100% ataków na hosty tego systemu

Aby zmaksymalizować wybór rozwiązań dla twórców chmury, Trend Cloud One obejmuje:

ikona Workload Security

Workload Security

Ochrona procesów w czasie wykonywania (dla środowisk wirtualnych, fizycznych, chmurowych i kontenerowych)

Ikona Container Security

Container Security

Skanowanie obrazów w procesie kompilacji oprogramowania

Ikona Network Security

Network Security

System zapobiegania włamaniom wchodzący w skład chmurowego systemu ochrony warstwy sieciowej

Ikona Conformity

Conformity

Zarządzanie bezpieczeństwem chmury i zgodnością z przepisami

Ikona File Storage Security

File Storage Security

Ochrona chmurowych usług przechowywania plików i obiektów

Zabezpieczanie oprogramowania open source za pomocą technologii Snyk

Zabezpieczanie oprogramowania open source za pomocą technologii Snyk

Widoczność i monitorowanie luk w zabezpieczeniach oprogramowania open source i zagrożeń związanych z licencjami

Cloud Visibility

Cloud Visibility

Przeprowadzaj w swoim środowisku kontrole, które zajmą zaledwie kilka minut, zyskaj informacje o zagrożeniach i stosuj środki zaradcze przy użyciu jednej platformy.

Zobacz, gdzie znajdują się nasze regionalne centra danych

Szukasz opartego na oprogramowaniu rozwiązania do zabezpieczenia procesów roboczych i kontenerów?
Zobacz powiązane zasoby

Krótki opis rozwiązania

Krótki opis rozwiązania

Trend Cloud One

Demo

Film

Trend Vision One

DOŁĄCZ DO PONAD 500 TYS. KLIENTÓW NA CAŁYM ŚWIECIE

Zacznij korzystać z rozwiązania Trend Cloud One