Hybrid Cloud Security Solution

Prostsze zarządzanie ochroną i znakomita przejrzystość w środowiskach fizycznych, wirtualnych, chmurowych i kontenerowych

Jedno doskonałe rozwiązanie. Różnorodne środki kontroli.

Wykrywaj potencjalne ataki i zapobiegaj włamaniom za pomocą najszerszego zestawu środków bezpieczeństwa, które obejmują cały proces p̨rogramistyczny.

Wspierane przez jeden z najlepszych na rynku system analizy zagrożeń globalnych rozwiązanie Hybrid Cloud Security konsoliduje narzędzia zabezpieczeń, aby pomóc obniżyć koszty oraz ułatwić ochronę i zapewnienie zgodności z przepisami.

Zdobądź spójną ochronę i wgląd w działanie chmury, wirtualnych centrów danych i kontenerów dzięki zabezpieczeniom stworzonym do likwidowania luk bezpieczeństwa i przygotowywania raportów na temat złożoności.

Rozwiązanie Hybrid Cloud Security oferuje scentralizowany podgląd i kontrolę, skrócony czas reakcji na incydenty, zoptymalizowaną integrację oraz elastyczne licencjonowanie.

Zintegrowana ochrona, dedykowana do procesów DevOps w celu lepszego pokrycia zabezpieczeniami bez obniżania wydajności we wszystkich środowiskach.

Automatyzacja procesów wykonywanych ręcznie dzięki zabezpieczeniom zintegrowanym w procesach CI/CD przy użyciu interfejsów API do zarządzania procesami, wdrażania, monitorowania i innych zadań.

Rozwiązanie dla

Zwiększ pokrycie zabezpieczeniami

Centrum automatyzacji

Rozwiązanie Automation Center firmy Trend Micro udostępnia zespołom DevOps portal zawierający opisy sprawdzonych metod, dokumentację w zakresie automatyzacji procesów i uproszczenia wdrożeń, przykłady skryptów, pakiety SDK oraz klucze API.

Kompleksowa ochrona

Rozwiązanie Connected Threat Defense umożliwia współużytkowanie analiz zagrożeń w różnych technologiach, takich jak:

 • Rozwiązania firmy Trend Micro do ochrony punktów końcowych, poczty e-mail i sieci oraz zapewniania bezpieczeństwa w Internecie
 • Systemy SIEM: Splunk, SumoLogic, HP ArcSight, IBM® QRadar
 • Oferta zabezpieczeń dostawców infrastruktury: AWS WAF, AWS GuardDuty, Microsoft® Operations Management Suite
 • Narzędzia zabezpieczeń: Okta, Qualys, Amazon Macie
   

Postaw na zintegrowane zabezpieczenie

Zredukuj liczbę zabezpieczeń używanych w chmurze hybrydowej dzięki rozwiązaniom Deep Security i Deep Security Smart Check. Obniżają one koszty utrzymania i administracji związane z obsługą i funkcjami operacyjnymi. Wszystkie funkcje ochrony są wspierane przez należący do najlepszych na rynku system analizy zagrożeń dostarczany w ramach naszego rozwiązania Smart Protection Network™ i zasilany przez prace zespołów Trend Micro Research oraz Trend Micro Zero Day Initiative™.

Deep Security

Ochrona procesów roboczych w czasie wykonywania (dla środowisk wirtualnych, fizycznych, chmurowych i kontenerowych)

 • Ochrona sieci — zapobieganie włamaniom (IDS/IPS) i zapora
 • Bezpieczeństwo systemu — kontrola aplikacji, rozszerzone monitorowanie integralności plików i weryfikacja logów
 • Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem — machine learning, analiza behawioralna, ochrona przed oprogramowaniem ransomware i klasyfikacja reputacji w sieci Web
   

Rozwiązanie Deep Security Smart Check

Skanowanie obrazów w procesie budowy oprogramowania

 • Ciągłe skanowanie w czasie kompilacji i skanowanie obrazu kontenera w procesie CI/CD
 • Skanowanie w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania, luk w zabezpieczeniach i wpisów tajnych, takich jak klucze prywatne lub hasła, z zaleceniami działań naprawczych
 • Automatyczne wdrażanie obrazów w środowisku produkcyjnym/uruchomieniowym

Wsparcie i narzędzia dla zespołów reagowania na incydenty

Oferujemy zaawansowane narzędzia do wykrywania, reagowania i badania (EDR), w tym m.in. funkcję wykrywania wskaźników ataku oraz blokowania podejrzanych aplikacji i procesów. Ponadto rozwiązanie Deep Security integruje się z wiodącymi platformami SIEM w celu analizy danych telemetrycznych, aby wyszukiwać zaawansowane rodzaje zagrożeń i wskaźniki włamania, jak również z narzędziami SOAR w celu orkiestracji zabezpieczeń.

Kiedy czas lub zasoby są ograniczone, wiele z tych korzyści można uzyskać dzięki naszej usłudze Managed Detection and Response (MDR).

Artystyczne podejście do bezpieczeństwa.

Zabezpieczymy cyberbezpieczeństwo Twemu połączonemu światowi dzięki skomponowanej z artystycznym kunsztem syntezie naszych sprawdzonych prognoz, strategii bezpieczeństwa XGen™ oraz umiejętności pełnych pasji specjalistów. Bo tylko gotowość na zagrożenia oraz możliwość odpierania ataków i szybkiego odzyskiwania sprawności po ich wystąpieniu pozwala śmiało kroczyć w przyszłość.

Wybór środowiska

Zabezpieczenie nowoczesnego centrum danych

Zarządzanie ryzykiem, obniżenie kosztów i oszczędność czasu dzięki rozwiązaniu, które łączy wiele funkcji zabezpieczających w jednym produkcie umożliwiającym automatyczne zarządzanie zasadami i centralny wgląd we wszystkie środowiska. Wdrażanie zabezpieczeń zoptymalizowanych pod kątem środowisk wirtualnych VMware®, w tym wykorzystujących najnowsze technologie, takie jak NSX i infrastruktura komputerów wirtualnych (VDI).

Ochrona procesów roboczych w chmurze

Korzystaj w pełni z zalet chmury i chroń procesy robocze firmy, utrzymując zabezpieczenia przy użyciu rozwiązań automatycznych. Wypełniaj swoją część wspólnych obowiązków w zakresie ochrony dla wdrożeń na platformach AWS Microsoft® Azure® i u innych dostawców chmury.

Zabezpiecz obrazy i kontenery

Kompiluj bezpiecznie, dostarczaj szybko i uruchamiaj w każdym miejscu dzięki ciągłej automatyzacji i narzędziom opracowanym do ochrony aplikacji w Twojej zmieniającej się chmurze hybrydowej. Zintegruj zabezpieczenia ze swoimi procesami CI/CD, aby umożliwić bezproblemowe skanowanie w czasie kompilacji i zapewnić automatyczną ochronę obrazów w rejestrze, jak również platform kontenerowych i aplikacji w czasie działania.

Sprawdzona wiedza

Przewodnik firmy Gartner dotyczący rynku platform ochrony procesów roboczych w chmurze

IDC — „Corocznie największy udział w rynku”
(od 2009 r.)

Wykorzystanie zwinności i metodyki DevOps do ochrony środowisk chmury hybrydowej