Zabezpieczanie chmury hybrydowej

Prostsza ochrona infrastruktury chmurowej dzięki platformie usług zabezpieczających Trend Micro Cloud One™

Spełnij wszystkie potrzeby związane z bezpieczeństwem chmury.

Automatyzacja

Zaoszczędź czas i uzyskaj kompletny obraz. Zautomatyzowane wdrażanie i wykrywanie prowadzi do zwiększenia efektywności operacyjnej oraz przyspieszenia i usprawnienia procesu zapewniania zgodności z przepisami.

Automatyczne, elastyczne i kompleksowe rozwiązanie

Elastyczność

Wybór należy do Ciebie. Ty wybierasz chmurę, platformy i narzędzia, a my stosujemy gotowe rozwiązania integracyjne i różnorodne interfejsy API, pozostawiając Ci wybór sposobu pozyskiwania i wdrażania funkcji zabezpieczeń.

Kompleksowe rozwiązanie

Jedno narzędzie, którego uniwersalność i innowacyjność pozwoli zaspokoić obecne i przyszłe potrzeby w dziedzinie bezpieczeństwa.

System zabezpieczeń standardowo przystosowany dla chmury co tydzień dodaje nowe funkcje bez spowalniania pracy ani utrudniania obsługi. Bezproblemowo współpracuje z istniejącymi zestawami narzędzi platform AWS, Microsoft® Azure®, VMware® i Google Cloud™

Platforma Trend Micro Cloud One zawiera rozwiązania do następujących procesów, obiektów i środowisk:

Migracja do chmury

Zautomatyzuj wykrywanie zagrożeń i ochronę przed nimi w chmurach publicznych, prywatnych i wirtualnych, równocześnie zabezpieczając warstwę sieciową. W ten sposób elastycznie i łatwo zapewnisz bezpieczeństwo chmurowej infrastruktury w trakcie całego procesu migracji i rozbudowy. Uzyskaj lepszy obraz i spójny poziom bezpieczeństwa we wszystkich środowiskach chmurowych, korzystając z rozbudowanych mechanizmów zabezpieczeń oraz integracji z istniejącymi zestawami narzędzi.

 

Usługi Cloud One

Workload Security »
Network Security »

 

Aplikacje chmurowe

Nowoczesne technologie i techniki stosowane w trakcie tworzenia aplikacji, takie jak CI/CD, kontenery i rozwiązania bezserwerowe, wymagają wczesnego wykrywania zagrożeń, natychmiastowej ochrony oraz zapewnienia, że wszystkie usługi chmurowe są tworzone wg najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa. Trend Micro Cloud One umożliwia budowę i uruchamianie aplikacji w preferowany przez Ciebie sposób. Możesz korzystać z zabezpieczeń, które współpracują ze starszą infrastrukturą, nowoczesnymi strumieniami kodu i łańcuchami narzędzi programistycznych oraz spełniają wymogi wielu platform.

Sprawność operacyjna w chmurze

Automatycznie oceniaj, w jakim stopniu Twoja architektura spełnia wymagania najlepszych praktyk AWS i branżowych norm zgodności. Rozwiązanie Trend Micro Cloud One sprzyja rozwojowi kultury DevSecOps w organizacji. Pozwala zespołom na budowę lepszej architektury chmurowej i zapewnia zabezpieczenia niezbędne do tego, aby firma mogła się bezpiecznie rozwijać.

 

Usługi Cloud One

Conformity »

 

Wsparcie dla SOC i zespołów ds. bezpieczeństwa

Rozwiązanie Trend Micro Cloud One™ – Workload Security zawiera narzędzia do wykrywania i reagowania zaprojektowane do platform serwerowych, chmurowych i kontenerowych. Funkcjonalność XDR rozwiązania Trend Micro Vision One™ umożliwia:

  • Wykrywanie wskaźników infekcji (Indicators of Compromise – IOC) i wskaźników ataku (Indicator of Attack – IOA).
  • Wykrywanie ataków kierowanych na serwery, obciążenia chmurowe i platformy kontenerów (Docker®, Kubernetes®)
  • Analizowanie podstawowych przyczyn ataków na serwery Linux® i Microsoft® Windows® wraz z ustaleniem ich zasięgu i profilu rażenia.
  • Skorelowane wykrywanie oraz zintegrowane badanie i reagowanie dzięki zastosowaniu naszych produktów w punkach końcowych, poczcie elektronicznej i sieciach
  • Integracja przez interfejs API z najlepszymi na rynku platformami SIEM i narzędziami Security Orchestration and Automation and Response (SOAR)
  • Usprawnij pracę wewnętrznych zespołów dzięki naszej usłudze Managed Detection and Response (MDR) 24/7 Trend Micro™ Managed XDR

Nasze doświadczenie w badaniu cyberzagrożeń stanowi gwarancję bezpieczeństwa

Globalne działanie

15 globalnych centrów badawczych i 450 wewnętrznych analityków pracujących wspólnie w różnych częściach świata – wszyscy mają całościowy obraz zagrożeń. Dysponujemy zespołami zajmującymi się środowiskami i aplikacjami chmurowymi, dzięki którym możemy wykorzystać ogrom zebranej wiedzy do umacniania naszych produktów w celu zapewnienia klientom ochrony przed obecnymi i przyszłymi zagrożeniami.

Nasze doświadczenie w badaniu cyberzagrożeń stanowi gwarancję bezpieczeństwa

Zakres

Nieustannie analizujemy i identyfikujemy nowe oprogramowanie typu malware i ransomware, złośliwe adresy URL, lokalizacje command and control (C&C) oraz domeny, które mogą być wykorzystywane do ataków. Dzięki Trend Micro™ Zero Day Initiative™, największemu na świecie programowi poszukiwania błędów, wykrywamy i ujawniamy nowe luki bezpieczeństwa w szeregu platform.

Sprawdzona wiedza

Poznaj rozwiązanie  Trend Micro Cloud One