Identyfikacja, ustalanie priorytetów i ograniczenie zagrożeń cybernetycznych

Popraw stan zabezpieczeń dzięki zarządzaniu powierzchnią ataku

WYZWANIA

Zarządzanie rosnącą powierzchnią ataku

Widoczność powierzchni ataku expand_more

Identyfikacja nieznanych i niezarządzanych zasobów cybernetycznych

Twoja cyfrowa powierzchnia ataku rozszerza się, a atakujący zwrócili na to uwagę. Ten powiększający się cel można łatwiej wykorzystać, a jego ochrona jest bardziej problematyczna. Trudno jest zidentyfikować wszystkie swoje zasoby cybernetyczne i wektory ataków. Ocenianie i informowanie o poziomach ryzyka i narażeniach na atak jest prawie niemożliwe bez pełnej widoczności wszystkich potencjalnych wektorów ataku.

Odkryj możliwości modernizacji SOC

Ustalanie priorytetów zagrożeń expand_more

Podejmowanie decyzji na podstawie informacji o ryzyku

Skuteczne monitorowanie i mierzenie ryzyka może być przytłaczające. Bez ciągłej oceny ryzyka organizacje są narażone na ataki. Liderzy ds. bezpieczeństwa muszą mieć wgląd w kluczowe czynniki ryzyka na potrzeby planowania strategicznego oraz komunikacji z zarządami i kierownictwem. Dzięki ocenie ryzyka zespoły IT i SecOps otrzymują umożliwiające podjęcie działań informacje na temat tego, jak wzmocnić mechanizmy obronne, ograniczyć luki w zabezpieczeniach i uniknąć naruszeń bezpieczeństwa.

Ograniczanie ryzyka expand_more

Zmniejsz ryzyko związane z powierzchnią ataku

Zespoły ds. bezpieczeństwa tylko reagują, ponieważ brakuje im czasu, widoczności i wskazówek potrzebnych do uprzedzania zagrożeń i ograniczania ryzyka. Rozrastająca się powierzchnia ataku oznacza, że nie można po prostu zoptymalizować ochrony przed zagrożeniami. Konieczne jest wdrożenie bardziej prewencyjnego wykrywania, oceniania i ograniczania ryzyka cybernetycznego, aby mieć wpływ na środowisko, zanim dojdzie do ataku.

ROZWIĄZANIA

Przejmij kontrolę nad cyberzagrożeniami dzięki funkcji zarządzania ryzykiem związanym z powierzchnią ataku

 

Wykrocz poza odnajdywanie zasobów cyfrowych. Trend Vision One™ umożliwia identyfikację oraz profilowanie zasobów i wektorów ataku, a także automatyczne ocenianie, ustalanie priorytetów i ograniczanie ryzyka związanego z powierzchnią ataku. Popraw wgląd w stan zabezpieczeń organizacji dzięki pełnym możliwościom zarządzania ryzykiem związanym z powierzchnią ataku.

Ikona Pillar

Nieustanne odkrywanie zasobów cybernetycznych

Wyeliminuj niemonitorowane obszary dzięki ciągłemu odkrywaniu znanych, nieznanych, wewnętrznych i internetowych (zewnętrznych) zasobów. Zautomatyzowana identyfikacja i profilowanie dynamicznej, cyfrowej powierzchni ataku w organizacji zapewni dostęp do zawsze aktualnego spisu zasobów cybernetycznych z informacjami niezbędnymi do oceny ryzyka i narażenia na działanie zagrożeń.

Ikona Pillar

Identyfikowanie krytycznych zagrożeń

Zrozum ogólne ryzyko dla przedsiębiorstwa i dogłębnie zapoznaj się z konkretnymi czynnikami ryzyka i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę, w tym poziomem istotności zasobów, lukami w zabezpieczeniach, stanem zabezpieczeń, aktywnością zagrożeń i poziomem narażenia na atak. Wykorzystuj zautomatyzowaną ocenę ryzyka, trendy i branżowe standardy w celu identyfikowania priorytetowych inicjatyw i działań związanych z bezpieczeństwem.

Ikona Pillar

Prewencyjne działania

Inteligentne i taktyczne analizy ryzyka napędzają działania ograniczające ryzyko i możliwość naruszenia bezpieczeństwa. Otrzymuj zalecenia o odpowiednich priorytetach, aby zmniejszyć ryzyko oraz błyskawicznie zautomatyzować i zorganizować reagowanie na zagrożenia w całym przedsiębiorstwie.

Ikona Pillar

Integracja z XDR

Bardziej proaktywne ustalanie priorytetów i ograniczanie ryzyka przynosi korzyści SOC poprzez zmniejszenie ogólnego narażenia na atak i możliwości wystąpienia incydentów związanych z bezpieczeństwem. Z kolei dane wykrywania gromadzone przez XDR zapewniają cenny wgląd w aktywność zagrożeń dla powierzchni ataku i skuteczność bieżących mechanizmów ochrony. Może to stanowić podstawę oceny ryzyka i zaleceń dotyczących reagowania.

Odkryj rozwiązania do zarządzania ryzykiem związanym z powierzchnią ataku

SKUTKI

Rozwiązywanie problemów związanych z rosnącą powierzchnią ataku

9%

organizacji uważa, że aktywnie monitoruje całą powierzchnię ataku

39%

organizacji twierdzi, że największym wyzwaniem w zarządzaniu cyfrową powierzchnią ataku jest radzenie sobie z ciągłymi zmianami

23%

lub mniej niż jedna czwarta może codziennie przeglądać dane dotyczące narażenia na zagrożenia

Badania Trend Micro

ESG

Badania Trend Micro

HISTORIE SUKCESU
Co mówią klienci
„Od dawna szukaliśmy rozwiązania, które dawałoby nam możliwość analizowania ataków i powziętych środków zaradczych w jednym miejscu. Myślę, że firma Trend spełniła nasze oczekiwania i rozwiązała ten problem”.
Samer Mansour,
wiceprezes, dyrektor ds. bezpieczeństwa informacji

Zobacz powiązane zasoby

Demo

Rozwiązywanie problemów związanych z rosnącą i zmieniającą się cyfrową powierzchnią ataku

Zyskaj wiedzę o zagrożeniach, które zdominowały pierwsze sześć miesięcy roku.

Infografika

Przewodnik dla liderów na temat SASE (Secure Access Service Edge)

Odkryj zalety SASE podczas wdrażania nowoczesnych architektur bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko cybernetyczne na całej powierzchni ataku.

Infografika

Badanie zagrożenia BlackCat Ransomware za pośrednictwem Trend Vision One

Przyjrzyj się procesowi wykorzystywanemu przez atakujących i zobacz, jak wyśledziliśmy związane z nimi zagrożenia.

Infografika

Ujawnienie luk w zabezpieczeniach w ramach ZDI

Dowiedz się, jak inicjatywa Zero Day Initiative™ (ZDI) promuje skoordynowane ujawnianie luk w zabezpieczeniach.

Infografika

Pokonywanie cyberprzestępców w ich własnej grze

Poznaj rozwijający się rynek luk w zabezpieczeniach.

Dołącz do 500 milionów użytkowników

Odkryj swoją cyfrową powierzchnię ataku
Oceniaj i ograniczaj ryzyko cybernetyczne