Zapanuj nad cyberzagrożeniami

Identyfikuj zagrożenia, wyznaczaj priorytety i przenoś ustawienia zabezpieczeń dzięki narzędziom do zarządzania powierzchnią ataku

WYZWANIA

Zarządzanie rosnącą powierzchnią ataku

Widoczność powierzchni ataku expand_more

Identyfikacja nieznanych i niezarządzanych zasobów cybernetycznych

Twoja cyfrowa powierzchnia ataku rozszerza się, a atakujący zwrócili na to uwagę. Ten powiększający się cel można łatwiej wykorzystać, a jego ochrona jest bardziej problematyczna. Trudno jest zidentyfikować wszystkie swoje zasoby cybernetyczne i wektory ataków. Ocenianie i informowanie o poziomach ryzyka i narażeniach na atak jest prawie niemożliwe bez pełnej widoczności wszystkich potencjalnych wektorów ataku.

Odkryj możliwości modernizacji SOC

Ustalanie priorytetów zagrożeń expand_more

Podejmowanie decyzji na podstawie informacji o ryzyku

Efektywny monitoring i ocena zagrożeń może być przytłaczającym zadaniem. Bez ciągłej oceny ryzyka organizacje są podatne na ataki. Liderzy ds. bezpieczeństwa muszą mieć wgląd w kluczowe czynniki ryzyka na potrzeby planowania strategicznego i komunikacji z interesariuszami. Dzięki ocenie ryzyka zespoły IT i SecOps otrzymują umożliwiające podjęcie działań informacje na temat tego, jak wzmocnić mechanizmy obronne, ograniczyć luki w zabezpieczeniach i uniknąć naruszeń bezpieczeństwa.

Ograniczanie ryzyka expand_more

Zmniejsz ryzyko związane z powierzchnią ataku

Zespoły ds. bezpieczeństwa tylko reagują, ponieważ brakuje im czasu, widoczności i wskazówek potrzebnych do uprzedzania zagrożeń i ograniczania ryzyka. Rozrastająca się powierzchnia ataku oznacza, że nie można po prostu zoptymalizować ochrony przed zagrożeniami. Konieczne jest wdrożenie bardziej prewencyjnego wykrywania, oceniania i ograniczania ryzyka cybernetycznego, aby mieć wpływ na środowisko, zanim dojdzie do ataku.

ROZWIĄZANIA

Przejmij kontrolę nad ryzykiem dzięki ASRM

Wykrocz poza odnajdywanie zasobów cyfrowych. Platforma cyberbezpieczeństwa Trend Vision One™ umożliwia identyfikację oraz profilowanie zasobów i wektorów ataku, a także automatyczne ocenianie, ustalanie priorytetów i ograniczanie ryzyka związanego z powierzchnią ataku. Popraw wgląd w stan zabezpieczeń organizacji dzięki pełnym możliwościom zarządzania ryzykiem związanym z powierzchnią ataku (Attack Surface Risk Management, ASRM).

wcześniejsze wykrywanie zagrożeń

Nieustanne odkrywanie zasobów cybernetycznych

Wyeliminuj niemonitorowane obszary dzięki ciągłemu odkrywaniu znanych, nieznanych, wewnętrznych i internetowych lub zewnętrznych zasobów. Zautomatyzowana identyfikacja i profilowanie dynamicznej, cyfrowej powierzchni ataku w organizacji zapewni dostęp do zawsze aktualnego spisu zasobów cybernetycznych z informacjami niezbędnymi do oceny ryzyka i narażenia na działanie zagrożeń w centralnym pulpicie nawigacyjnym.

wcześniejsze wykrywanie zagrożeń

Identyfikowanie krytycznych zagrożeń

Zrozum ogólne ryzyko dla przedsiębiorstwa i dogłębnie zapoznaj się z konkretnymi czynnikami ryzyka i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę, w tym poziomem istotności zasobów, lukami w zabezpieczeniach, stanem zabezpieczeń, aktywnością zagrożeń i poziomem narażenia na atak. Wykorzystuj zautomatyzowaną ocenę ryzyka, trendy i branżowe standardy w celu identyfikowania priorytetowych inicjatyw i działań związanych z bezpieczeństwem.

Prewencyjne działania

Prewencyjne działania

Inteligentne i taktyczne analizy ryzyka napędzają działania ograniczające ryzyko i możliwość naruszenia bezpieczeństwa. Otrzymuj zalecenia o odpowiednich priorytetach, aby zmniejszyć ryzyko oraz błyskawicznie zautomatyzować i zorganizować reagowanie na zagrożenia w całym przedsiębiorstwie.

Integracja

Integracja z XDR

Proaktywne ustalanie priorytetów i ograniczanie ryzyka przynosi korzyści SOC poprzez zmniejszenie narażenia na atak i możliwości wystąpienia incydentów związanych z bezpieczeństwem. Z kolei dane wykrywania gromadzone przez XDR zapewniają cenny wgląd w aktywność zagrożeń dla powierzchni ataku i skuteczność bieżących mechanizmów ochrony. Może to stanowić podstawę oceny ryzyka i zaleceń dotyczących reagowania.

SKUTKI

Rozwiązywanie problemów związanych z rosnącą powierzchnią ataku

9 %

organizacji uważa, że aktywnie monitoruje całą powierzchnię ataku

ESG

39 %

organizacji twierdzi, że największym wyzwaniem w zarządzaniu cyfrową powierzchnią ataku jest radzenie sobie z ciągłymi zmianami

Badania Trend Micro™

23 %

umożliwiają codzienny przegląd danych narażonych na ryzyko

Badania Trend Micro™

Realizuj cele biznesowe za pomocą Trend Vision One™

Według ESG organizacje, które korzystają z rozwiązań XDR Trend Micro™:

2,43 mln USD

Średnie oszczędności dzięki ograniczeniu odpływu klientów

65%

Krótszy czas utrzymywania się zagrożenia

1,3 mln USD

Średnie oszczędności dzięki mniejszemu wystawieniu na ryzyko

Trend Vision One™ na pierwszym miejscu wśród 59 rozwiązań dla przedsiębiorstw

Rozszerzona platforma wykrywania i reagowania, którą zachwalają klienci.

Najlepsze relacje
Najlepsze relacje
Najlepsze relacje
Wyróżnienie Users Love Us
HISTORIE SUKCESU
Co mówią klienci
„Od dawna szukaliśmy rozwiązania, które dawałoby nam możliwość analizowania ataków i powziętych środków zaradczych w jednym miejscu. Myślę, że firma Trend spełniła nasze oczekiwania i rozwiązała ten problem”.
Samer Mansour,
wiceprezes, dyrektor ds. bezpieczeństwa informacji

Zobacz powiązane zasoby

Demo

Film na temat ESG

Oprzyj system ochrony na platformie cyberbezpieczeństwa.

Demo

Prognozy dotyczące bezpieczeństwa w 2024 r.

Zarówno w przypadku ochrony przed atakami, jak i ich planowania i realizowania, kluczową rolę będzie odgrywała AI

Infografika

Przewodnik po SASE dla leaderów

Odkryj zalety SASE (Secure Access Service Edge) podczas wdrażania nowoczesnych architektur bezpieczeństwa i zmniejsz ryzyko cyberataktów na całej powierzchni

DOŁĄCZ DO PONAD 500 TYS. KLIENTÓW NA CAŁYM ŚWIECIE

Odkryj swoją cyfrową powierzchnię ataku
Oceniaj i ograniczaj ryzyko cybernetyczne