Intrusion Prevention (IPS)

Ochrona przed podatnościami związanymi ze znanymi, nieznanymi i niejawnymi lukami w zabezpieczeniach sieci

Krajobraz zagrożeń cybernetycznych

Ponieważ zagrożenia nieustannie ewoluują, zwiększając stopień swojego zaawansowania i prędkość działania, przedsiębiorstwa potrzebują efektywnej, elastycznej i kompleksowej ochrony, która spełnia wymagania dotyczące ochrony i wydajności ich sieci hybrydowych.

Zabezpiecz się przed pełnym zakresem zagrożeń, na które narażona jest Twoja sieć

Tylko pełna analiza ruchu sieciowego i aktywności pozwala zachować bezpieczeństwo sieci przed atakami ukierunkowanymi, które omijają tradycyjne metody kontroli, wykorzystują luki w zabezpieczeniach sieci oraz blokują lub wykradają poufne dane, korespondencję i własność intelektualną.

Trend Micro™ TippingPoint™, rozwiązanie XGen™ security, oferuje najlepsze w swojej klasie rozwiązanie zapobiegania włamaniom w celu wprowadzenia ochrony z prędkością łącza przed pełnym zakresem zagrożeń w dowolnym miejscu w sieci, by zabezpieczać Twoje krytyczne dane i reputację.

Ochrona w czasie rzeczywistym

To sprawdzona niezawodność i dostępność sieci dzięki zautomatyzowanej, wbudowanej kontroli bez zakłóceń wydajności sieci – zarówno na miejscu, w sieci prywatnej jak i w publicznej chmurze.

 • Doskonałe do wdrożenia inline, z wieloma funkcjami odpornymi na błędy, które zapewniają ciągłość działania i wysoką dostępność
 • Rozszerz swoją aktualną ochronę sieci TippingPoint AWS i innych hybrydowych środowisk w chmurze za pomocą zaawansowanego rozwiązania Trend Micro™ Cloud Network Protection™
   

Threat intelligence

Ochrona przed zaawansowanymi zagrożeniami dzięki czołowej w branży globalnej analizie zagrożeń

 • Ochrona przed znanymi lukami w zabezpieczeniach i wszystkimi potencjalnymi permutacjami ataków, z minimalną liczbą fałszywych alarmów
 • Ochrona przed nieujawnionymi zagrożeniami dzięki wyłącznemu dostępowi do danych luk w zabezpieczeniach w programie Zero Day Initiative
 • Zintegrowane rozwiązanie Threat Defense zapewnia zintegrowaną ochronę oferującą automatyzację i krótszy czas uzyskania ochrony
 • Wstępnie przygotowane zalecane ustawienia z funkcją automatycznych aktualizacji zapewniają natychmiastową i ciągłą ochronę przed zagrożeniami przy niewielkim nakładzie pracy

Scentralizowana analiza

Integracja i priorytetyzacja zasad zabezpieczeń, reakcji i widoczności za pomocą scentralizowanego zarządzania

 • Scentralizowane monitorowanie sieci umożliwia podejmowanie świadomych decyzji i natychmiastowych działań w przypadku wszelkich potencjalnych zagrożeń dotyczących infrastruktury lub danych
 • Integracja z rozwiązaniami firmy Trend Micro i komplementarnymi rozwiązaniami innych firm, w tym SIEM, NGFW i VA/VM, w celu wzmocnienia wielowarstwowego podejścia do zabezpieczeń
 • Scentralizowane zarządzanie udostępnia skalowalny, oparty na zasadach model działania i umożliwia proste zarządzanie wdrożeniami na dużą skalę

Machine learning

Maksymalizacja ochrony w czasie rzeczywistym za pomocą opatentowanych technik machine learning

 • Wykorzystanie modeli matematycznych do ustalenia, czy ruch sieciowy jest złośliwy, czy niegroźny
 • Blokowanie ruchu sieciowego, który naśladuje cechy znanych i nieznanych rodzin złośliwego oprogramowania
 • Wykrywanie i blokowanie żądań DNS pochodzących z hostów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem, próbującym skontaktować się z hostami typu C&C, za pomocą algorytmów generowania domen (DGA, domain generation algorithm)

Rozwiązania TippingPoint

Rozwiązanie IPS jeszcze nowszej generacji firmy Trend Micro, spełniające rosnące wymagania najbardziej wymagających centrów danych i sieci przedsiębiorstw bez konieczności poświęcania poziomu ochrony lub wydajności. Za pośrednictwem dedykowanego sprzętu, scentralizowanego zarządzania oraz czołowej w branży analizy zagrożeń zapewniamy inteligentne, zoptymalizowane i połączone z siecią rozwiązanie ochrony, które integruje się z różnymi rodzajami środowisk.

TippingPoint® Threat Protection System

System IPS jeszcze nowszej generacji bez wpływu na poziom ochrony i wydajności

Centralized Management and Response

Scentralizowane zarządzanie za pomocą zintegrowanych zasad ochrony, reagowania i widoczności

Threat Intelligence

Ochrona danych krytycznych za pomocą nieprzerwanie działającego procesu zapobiegania zagrożeniom oraz analizy

Sprawdzona wiedza

Oficjalny dokument ESG

Samodzielny system zapobiegania włamaniom (IPS) nowej generacji pozostaje wymogiem w przedsiębiorstwach

oficjalny dokument firmy Trend Micro

Podejmowanie działań wobec nieznanych zagrożeń za pomocą stosującego technikę machine learning systemu zapobiegania włamaniom następnej generacji

Trend Micro TippingPoint
techniczny dokument White Paper

Dowiedz się, jak rozwiązanie TippingPoint zapewnia ochronę oraz w jaki sposób są obliczane jego wskaźniki wydajności.

Opinie klientów

MedImpact

„Wybór programu Deep Discovery był sprawą oczywistą. Ten dostawca pokonał wszystkich konkurentów i został uznany przez firmę Gartner. Kiedy firma Trend Micro nabyła TippingPoint, wiedzieliśmy, że mamy to, co najlepsze z obu obszarów specjalizacji”. ...więcej

Frank Bunton
Wiceprezes i dyrektor ds. bezpieczeństwa informacji,
MedImpact

Rozpoczęcie pracy z systemem zapobiegania włamaniom

Więcej niż nowa generacja

Rozwiązanie Trend Micro Network Defense, oparte na technologii XGen™ Security, oferuje połączenie technik zabezpieczających różnych generacji, zapewniające krótszy czas wprowadzenia ochrony przed znanymi, nieznanymi i niejawnymi zagrożeniami. Nasza inteligentna, zoptymalizowana i zintegrowana technologia zapewnia współpracę wszystkich elementów, oferując monitorowanie dynamicznie zmieniających się zagrożeń oraz kontrolę nad nimi.

Źródło: Market Share: Enterprise Network Equipment by Market Segment, Worldwide, 4Q20 and 2020, Christian Canales, Naresh Singh, Joe Skorupa, Gartner (marzec 2021)