Zapobieganie włamaniom (IPS)

Ochrona przed podatnościami związanymi ze znanymi, nieznanymi i niejawnymi lukami w zabezpieczeniach sieci

Krajobraz cyberzagrożeń

Ponieważ zagrożenia nieustannie ewoluują, zwiększając stopień swojego zaawansowania i prędkość działania, przedsiębiorstwa potrzebują efektywnej, elastycznej i kompleksowej ochrony, która spełnia wymagania dotyczące ochrony i wydajności ich sieci hybrydowych.

Zabezpiecz się przed pełnym zakresem zagrożeń, na które narażona jest Twoja sieć

Tylko pełna analiza ruchu sieciowego i aktywności pozwala zachować bezpieczeństwo sieci przed atakami ukierunkowanymi, które omijają tradycyjne metody kontroli, wykorzystują luki w zabezpieczeniach sieci oraz blokują dla okupu lub wykradają poufne dane, korespondencję i własność intelektualną.

Trend Micro™ TippingPoint™ zapewnia najlepsze w swojej klasie rozwiązanie do zapobiegania włamaniom w celu ochrony z prędkością łącza przed pełnym zakresem zagrożeń w dowolnym miejscu w sieci, aby zabezpieczać Twoje krytyczne dane i reputację.

Ochrona w czasie rzeczywistym

To sprawdzona niezawodność i dostępność sieci dzięki zautomatyzowanej, wbudowanej kontroli bez zakłóceń wydajności sieci – zarówno na miejscu, w sieci prywatnej jak i w publicznej chmurze.

 • Doskonałe do wdrożenia inline, z wieloma funkcjami odpornymi na błędy, które zapewniają ciągłość działania i wysoką dostępność
 • Rozszerz swoją aktualną ochronę sieci TippingPoint AWS i innych hybrydowych środowisk w chmurze za pomocą zaawansowanego rozwiązania Trend Micro™ Cloud Network Protection™
   

Threat intelligence

Ochrona przed zaawansowanymi zagrożeniami dzięki czołowej w branży globalnej analizie zagrożeń

 • Ochrona przed znanymi lukami w zabezpieczeniach i wszystkimi potencjalnymi permutacjami ataków, z minimalną liczbą fałszywych alarmów
 • Ochrona przed nieujawnionymi zagrożeniami dzięki wyłącznemu dostępowi do danych luk w zabezpieczeniach w programie Zero Day Initiative
 • Dział badawczy Trend Micro nieustannie monitoruje krajobraz zagrożeń i przekazuje klientom cenne informacje analityczne
 • Wstępnie przygotowane zalecane ustawienia z funkcją automatycznych aktualizacji zapewniają natychmiastową i ciągłą ochronę przed zagrożeniami przy niewielkim nakładzie pracy

Scentralizowana analiza

Integracja i ustalanie priorytetów zasad zabezpieczeń, reakcji i widoczności za pomocą scentralizowanego zarządzania

 • Scentralizowane monitorowanie sieci umożliwia podejmowanie świadomych decyzji i natychmiastowych działań w przypadku wszelkich potencjalnych zagrożeń dotyczących infrastruktury lub danych
 • Integracja z rozwiązaniami firmy Trend Micro i komplementarnymi rozwiązaniami innych firm, w tym SIEM, NGFW i VA/VM, w celu wzmocnienia wielowarstwowego podejścia do zabezpieczeń
 • Scentralizowane zarządzanie udostępnia skalowalny, oparty na zasadach model działania i umożliwia proste zarządzanie wdrożeniami na dużą skalę

Machine learning

Maksymalizacja ochrony w czasie rzeczywistym za pomocą opatentowanych technik machine learning

 • Wykorzystanie modeli matematycznych do ustalenia, czy ruch sieciowy jest złośliwy, czy niegroźny
 • Blokowanie ruchu sieciowego, który naśladuje cechy znanych i nieznanych rodzin złośliwego oprogramowania
 • Wykrywanie i blokowanie żądań DNS pochodzących z hostów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem, próbującym skontaktować się z hostami typu C&C, za pomocą algorytmów generowania domen (DGA, domain generation algorithm)

Rozwiązania TippingPoint

Rozwiązanie IPS jeszcze nowszej generacji firmy Trend Micro, spełniające rosnące wymagania najbardziej wymagających centrów danych i sieci przedsiębiorstw bez konieczności poświęcania poziomu ochrony lub wydajności. Za pośrednictwem dedykowanego sprzętu, scentralizowanego zarządzania oraz czołowej w branży analizy zagrożeń zapewniamy inteligentne, zoptymalizowane i połączone z siecią rozwiązanie do ochrony, które integruje się z różnymi rodzajami środowisk.

TippingPoint® Threat Protection System

System IPS jeszcze nowszej generacji bez wpływu na poziom ochrony i wydajności

Centralized Management and Response

Scentralizowane zarządzanie za pomocą zintegrowanych zasad ochrony, reagowania i widoczności

Threat Intelligence

Ochrona danych krytycznych za pomocą nieprzerwanie działającego procesu zapobiegania zagrożeniom oraz analizy

Sprawdzona wiedza

Oficjalny dokument ESG

Samodzielny system zapobiegania włamaniom (IPS) nowej generacji pozostaje wymogiem w przedsiębiorstwach

oficjalny dokument firmy Trend Micro

Podejmowanie działań wobec nieznanych zagrożeń za pomocą stosującego technikę machine learning systemu zapobiegania włamaniom następnej generacji

Trend Micro TippingPoint —
techniczny dokument White Paper

Dowiedz się, jak rozwiązanie TippingPoint zapewnia ochronę oraz w jaki sposób są obliczane jego wskaźniki wydajności.

Opinie klientów

MedImpact

„Wybór programu Deep Discovery był sprawą oczywistą. Ten dostawca pokonał wszystkich konkurentów i został uznany przez firmę Gartner. Kiedy firma Trend Micro nabyła TippingPoint, wiedzieliśmy, że mamy to, co najlepsze z obu obszarów specjalizacji”. ... więcej

Frank Bunton
Wiceprezes i dyrektor ds. bezpieczeństwa informacji,
MedImpact

Rozpoczęcie pracy z systemem zapobiegania włamaniom

Więcej niż tradycyjne wykrywanie w sieci

Trend Micro Network One™ obejmuje połączenie technik zabezpieczających różnych generacji, zapewniające krótszy czas wprowadzenia ochrony przed znanymi, nieznanymi i niejawnymi zagrożeniami. Nasza inteligentna, zoptymalizowana i zintegrowana technologia zapewnia współpracę wszystkich elementów, pozwalając na monitorowanie dynamicznie zmieniających się zagrożeń oraz kontrolę nad nimi.

Źródło: Market Share: Enterprise Network Equipment by Market Segment, Worldwide, 4Q20 and 2020, Christian Canales, Naresh Singh, Joe Skorupa, Gartner (marzec 2021)