Szybsze XDR

Szybsze, bardziej precyzyjne wykrywanie i reagowanie

WYZWANIA

Nie pozwól, aby nieefektywne narzędzia i procesy Cię powstrzymywały

Lawina alarmów expand_more

Nie jesteś w stanie zająć się wszystkim na raz?

Liczba alarmów bywa przytłaczająca, utrudniając szybkie i skuteczne reagowanie na krytyczne zdarzenia, wymagające natychmiastowej uwagi. Fałszywe alarmy marnują Twój cenny czas, którego i tak masz niewiele. Skrócenie czasu obsługi nie jest łatwe, gdy wykrywanie przebiega powoli, identyfikacja jest utrudniona i masz ograniczone możliwości bezpośredniego reagowania.

Zbyt wiele narzędzi expand_more

Czy Twoje narzędzia pomagają, czy utrudniają pracę?

Masz narzędzia i technologie bezpieczeństwa, ale nadal to, co możesz zobaczyć i zrobić jest ograniczone. Zbyt wiele zespołów ds. bezpieczeństwa inwestuje w odizolowane rozwiązania, które nie są ze sobą dobrze zintegrowane, co tylko tworzy więcej problemów, zamiast je rozwiązywać.

IDC
Ograniczone zespoły expand_more

Masz braki kompetencyjne, kadrowe lub komunikacyjne?

Udało Ci się wdrożyć zaawansowane narzędzia, ale brakuje Ci wykwalifikowanych pracowników. Zespoły są odizolowane w chmurze, SOC i IT, co ogranicza ich wyniki. Ten problem dotyczy nie tylko Ciebie. Wiele zespołów ds. bezpieczeństwa i SOC wymagają wsparcia nowoczesnych funkcji wielowarstwowych, by łatwiej manewrować na skomplikowanym polu wykrywania i reagowania.

ESG

ROZWIĄZANIA

Trend Vision One™ zmienia zasady gry…

Platforma cyberbezpieczeństwa Trend Vision One zapewnia wszechstronne funkcje XDR, dzięki którym można poprawić efektywność działania SOC i szybko zwiększyć wartość biznesową. Wyposaż swoje zespoły ds. bezpieczeństwa w zaawansowane narzędzia do zarządzania powierzchnią ataku, wykrywania, badania i reagowania.

wcześniejsze wykrywanie zagrożeń

Wcześniejsze wykrywanie zagrożeń

Natywne czujniki XDR zbierają dane o aktywności na punktach końcowych, serwerach, związanej z tożsamością i obciążeniami, w poczcie e-mail, sieci, chmurze – zarówno w środowiskach chmurowych, jak i lokalnych. Do analizy tych bogatych źródeł Trend Micro stosuje zaawansowane stosy danych i machine learning w celu wykrywania ataków i wczesnego ostrzegania o potencjalnych incydentach za pomocą analizy predykcyjnej.

Identyfikowanie zagrożeń

Precyzyjne identyfikowanie zagrożeń

Identyfikacja krytycznych incydentów, uszeregowanych według wagi i zakresu oddziaływania, jest najszybszą drogą do poprawy bezpieczeństwa i wyników biznesowych. Trend Vision One umożliwia skupienie się na tym, co wymaga uwagi, poprzez korelację działań o niższym poziomie pewności w celu wyodrębnienia incydentów o wyższym poziomie pewności, co daje mniej alertów o określonych priorytetach.

szybsza reakcja

Szybsza reakcja.

Szybko wizualizuj pełny przebieg ataku. XDR automatycznie zestawia i analizuje poszczególne fragmenty złośliwych działań, dając pełny obraz wszystkich warstw bezpieczeństwa. Zmaksymalizuj produktywność analityków dzięki usprawnionym procesom reagowania opartym na kompleksowej automatyzacji i orkiestracji.

zwiększenie wydajności operacyjnej

Zwiększenie wydajności operacyjnej

Analitycy ds. bezpieczeństwa mogą używać intuicyjnych narzędzi wyszukiwania, aby dogłębniej przyjrzeć się określonym technikom i taktyce w celu znalezienia wskaźników ataku (IOA) i infekcji (IOC). Zintegruj zewnętrzne źródła z naszą platformą API, by dostarczać więcej danych do szerszej analizy (zapora sieciowa, zarządzanie lukami w zabezpieczeniach, sieć, zarządzanie dostępem do tożsamości, SIEM i SOAR) i optymalizować procesy.

XDR przyspiesza realizację celów biznesowych

Według ESG organizacje, które korzystają z rozwiązań XDR Trend Micro™:

2,2 × częściej

wykrywają ataki

Ponoszą do 79%

niższe koszty zabezpieczeń

Nawet o 70% szybciej

reagują na zagrożenia

Najlepsza wydajność na rynku

Lider rankingu The Forrester New Wave™: Rozszerzone wykrywanie i reagowanie (XDR), 4 kw. 2021

Lider w rankingu Forrester Wave™ „Analiza i widoczność sieci”, 2 kw. 2023 r.

Trend Vision One™ na pierwszym miejscu wśród 59 rozwiązań dla przedsiębiorstw

Rozszerzona platforma wykrywania i reagowania, którą zachwalają klienci.

Najlepsze relacje
Najlepsze relacje
Najlepsze relacje
Najlepsze relacje
Najlepsze relacje
HISTORIE SUKCESU
Co mówią klienci
„Chcę trzymać rękę na pulsie, więc jako firma myślimy z wyprzedzeniem o zabezpieczeniach. Trend Micro ze swoimi ciągłymi innowacjami dobrze wpisuje się w tę strategię”.
Thomas Grane,
CIO/CHRO, dyrektor ds. technologii i organizacji

Zobacz powiązane zasoby

Trend Micro One

Zalety XDR

Strategie oparte na XDR pozwalają ograniczyć liczbę skutecznych ataków i zapewniają ogólnie wyższy poziom bezpieczeństwa i mniej stresu na co dzień.

XDR

Wykrywanie, ocena i ustalanie priorytetów zagrożeń

Unikaj naruszeń bezpieczeństwa dzięki uzyskiwanym w czasie rzeczywistym informacjom o ryzyku cybernetycznym, ekspozycji i presji ataku.

SOC

Proste wdrożenie zero-trust

Analizuj powierzchnię ataku, oceniaj ryzyko w czasie rzeczywistym i koryguj reguły w całej sieci i we wszystkich procesach roboczych oraz urządzeniach.

DOŁĄCZ DO PONAD 500 TYS. KLIENTÓW NA CAŁYM ŚWIECIE

Zobacz więcej, reaguj szybciej