Szybsze XDR

Szybsze, bardziej precyzyjne wykrywanie i reagowanie

WYZWANIA

Nie pozwól, aby nieefektywne narzędzia i procesy Cię powstrzymywały

Powolne działanie expand_more

Czy odkryjesz swojego przeciwnika?

Identyfikowanie złośliwych działań i incydentów o znaczeniu krytycznym to ciężka praca. Zestawianie istotnych zdarzeń i informacji w celu zrozumienia, co się wydarzyło i na co to miało wpływ, jest czasochłonne. Fałszywe alarmy powodują jeszcze większą stratę czasu, którego nie masz. Skrócenie czasu obsługi nie jest łatwe, gdy wykrywanie przebiega powoli, badania są kłopotliwe i masz ograniczone możliwości bezpośredniego reagowania.

Zbyt wiele narzędzi expand_more

Czy Twoje narzędzia pomagają, czy utrudniają pracę?

Masz narzędzia i technologie bezpieczeństwa, ale nadal to, co możesz zobaczyć i zrobić jest ograniczone. Zbyt wiele zespołów ds. bezpieczeństwa inwestuje w odizolowane rozwiązania do wykrywania tylko po to, aby dowiedzieć się, że nie rozwiązują one ich problemów, a co gorsza, tworzą nowe.

Ograniczone zespoły expand_more

Brakuje Ci wykwalifikowanych pracowników?

Udało Ci się wdrożyć zaawansowane narzędzia, ale nie masz personelu i umiejętności, co ogranicza wyniki, jakie może uzyskać Twój zespół. Ten problem dotyczy nie tylko Ciebie. Wiele zespołów ds. bezpieczeństwa i SOC potrzebuje wsparcia dodatkowych usług zarządzanych i ekspertów, którzy pomagają manewrować na skomplikowanym polu wykrywania i reagowania.

ROZWIĄZANIA

Trend Vision One™ zmienia zasady gry…

 

Trend Vision One zapewnia wszechstronne funkcje XDR, dzięki którym można poprawić efektywność działania SOC i szybko zwiększyć wartość biznesową. Wyposaż swoje zespoły ds. bezpieczeństwa w zaawansowane narzędzia do zarządzania powierzchnią ataku, wykrywania, badania i reagowania.

Wczesne ostrzeganie o zagrożeniach

remove add

Natywne czujniki XDR zbierają dane o aktywności na punktach końcowych, serwerach, związanej z tożsamością i obciążeniami, w poczcie e-mail, sieci, chmurze – zarówno w środowiskach chmurowych, jak i lokalnych. Do analizy tych bogatych źródeł Trend stosuje zaawansowane stosy danych i machine learning w celu wykrywania ataków i wczesnego ostrzegania o potencjalnych incydentach za pomocą analizy predykcyjnej.

Wysoce skorelowane alerty

remove add

Identyfikacja krytycznych incydentów, uszeregowanych według wagi i zakresu oddziaływania, jest najszybszą drogą do poprawy bezpieczeństwa i wyników biznesowych. Trend Vision One umożliwia skupienie się na tym, co wymaga uwagi, poprzez korelację działań o niższym poziomie pewności w celu wyodrębnienia incydentów o wyższym poziomie pewności, co daje mniej alertów o określonych priorytetach.

Interaktywny widok badania

remove add

Pojedynczy widok badania pozwala dostrzec wszystkie powiązania między podejrzanymi działaniami, dzięki czemu analitycy mogą dokładniej je sprawdzić i reagować na każdą część ataku. Wykorzystaj narzędzia automatyzacji i procesy ochrony, aby zoptymalizować procesy badawcze i przeprowadzić orkiestrację odpowiedzi na zagrożenia z różnych wektorów ataku w celu poprawienia średniego czasu reakcji.

Wyszukiwanie zagrożeń

remove add

Im lepiej rozumiesz atakującego, tym skuteczniej możesz działać. Analitycy ds. bezpieczeństwa mogą używać intuicyjnych narzędzi wyszukiwania, aby dogłębniej przyjrzeć się określonym technikom i taktyce w celu znalezienia wskaźników ataku (IOA) i infekcji (IOC). Zaawansowana analiza zagrożeń pomaga analitykom identyfikować kampanie ataków i zbierać cenne informacje do ukierunkowanych polowań.

Informacje o powierzchni ataku

remove add

Bezpośrednia integracja działań XDR z zarządzaniem powierzchnią ataku w celu lepszego wglądu w zagrożenia i ograniczania ryzyka. Połącz prewencyjną ocenę ryzyka z reagowaniem na zagrożenia, aby zmniejszyć poziom narażenia i zminimalizować incydenty związane z bezpieczeństwem.

Większa efektywność operacyjna

remove add

Zintegruj widoczność, analizy i mechanizmy kontroli bezpieczeństwa dla większej ochrony, skalowalności i skuteczności. Zmaksymalizuj produktywność analityków dzięki usprawnionym procesom opartym na kompleksowej automatyzacji i orkiestracji. Uzyskaj pożądane efekty dzięki usługom zarządzanym. Zmniejsz wymagania dotyczące zasobów wewnętrznych, zdobądź dodatkowe kompetencje i tak potrzebną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa.

XDR przyspiesza realizację celów biznesowych

Organizacje, które korzystają z rozwiązań XDR Trend Micro, według ESG:

  • 2,2 razy częściej wykrywają ataki
  • Ponoszą do 79% niższe koszty zabezpieczeń
  • Reagują o 70% szybciej
Logo ESG
Logo firmy Forrester

Pozycja lidera w raporcie Forrester Wave™

Firma Trend Micro uzyskała status lidera w raporcie Forrester Wave™: wykrywanie i reagowanie w punktach końcowych (EDR), 2 kw. 2022 r.

HISTORIE SUKCESU
Co mówią klienci
„Chcę trzymać rękę na pulsie, więc jako firma myślimy z wyprzedzeniem o zabezpieczeniach. Trend Micro ze swoimi ciągłymi innowacjami dobrze wpisuje się w tę strategię”.
Thomas Grane,
CIO/CHRO, dyrektor ds. technologii i organizacji

Zobacz powiązane zasoby

XDR
Wykrywanie, ocena i ustalanie priorytetów zagrożeń

Unikaj naruszeń bezpieczeństwa dzięki uzyskiwanym w czasie rzeczywistym informacjom o ryzyku cybernetycznym, ekspozycji i presji ataku.

SOC
Zapewnij zespołom SOC właściwe narzędzia

Pozwól, że pomożemy Ci rozwiązać problemy z zakresu SecOps.

Trend Micro One
Większy spokój

Zapewnij sobie dostęp do najpotrzebniejszej wiedzy na temat produktów i zabezpieczeń.

Dołącz do 500 milionów użytkowników

Zobacz więcej, reaguj szybciej