Network OnePoszerzenie możliwości mechanizmu XDR o wykrywanie i reagowanie przez sieć

Potężne możliwości zapobiegania zagrożeniom. Rozszerzone wykrywanie i reagowanie.

Zabezpieczenie sieci to fundament każdej solidnej strategii obrony. Szybkie i precyzyjne wykrywanie i reagowanie ma kluczowe znaczenie dla powodzenia strategii.

Rozwiązanie Trend Micro Network One™ zawiera funkcje wykrywania i reagowania przez sieć (NDR) umożliwiające kontekstowe analizowanie danych telemetrycznych w mocno zagrożonych, inaczej niewidocznych obszarów w sieci, takich jak niezarządzane zasoby czy wdrożenia niezatwierdzonych składników infrastruktury informatycznej. Dzięki tej funkcjonalności organizacje są bardziej odporne na zagrożenia i ataki.

Moduły Network One i Trend Micro Vision One™ XDR wchodzące w skład ujednoliconej platformy cyberbezpieczeństwa Trend Micro One sprawniej centralizują zdarzenia i ustalają ich priorytety, tak że firmowi specjaliści mogą się skupić na rozwijaniu przedsiębiorstwa, a nie administrowaniu skomplikowanymi narzędziami.

Wyeliminuj martwe strefy w sieci

Uzyskaj lepszy wgląd w ruch sieciowy, co pozwoli wykrywać zagrożenia niezarządzanych zasobów, takich jak drukarki, urządzenia IoT czy systemy BYOD, oraz organizować ich ochronę. Zmniejszy to ryzyko użycia nieznanego urządzenia do przeprowadzenia ataku na środowisko informatyczne.

Logo programu Zero Day Initiative

Wiodące w branży analizy zagrożeń

Szybsze wdrożenie ochrony przed znanymi, nieznanymi i nieujawnionymi zagrożeniami dzięki największemu na świecie programowi poszukiwania błędów Trend Micro Zero Day Initiative (ZDI). W 2020 r. w ramach programu  ZDI ujawniono 60,5% zgłoszonych luk w zabezpieczeniach  — więcej niż ujawnili wszyscy pozostali dostawcy razem.

Zabezpiecz się przed wszystkimi 3 zagrożeniami typu zero-day: malware i adresom URL typu zero-day, lukom w zabezpieczaniach typu zero-day oraz narzędziom wykorzystujących luki w zabezpieczeniach typu zero-day.

Ochrona luk w zabezpieczeniach sieci
Ochrona przed podatnościami związanymi ze znanymi, nieznanymi i niejawnymi lukami w zabezpieczeniach sieci znacznie wykraczająca poza IPS

Kontrola dostępu oparta na zerowym zaufaniu (SASE)
Wymuszanie zaufania wobec urządzeń i zasad identyfikowania stanu w celu uzyskania dostępu do aplikacji SaaS

Analiza sieci
Wykrywanie ataków ukierunkowanych do wewnątrz, na zewnątrz i poziomo oraz reagowanie na nie

Adaptacyjne rozwiązania dla technologii operacyjnych
Zyskaj świadomość sytuacji w obszarach OT, IT i CT

Sprawdzona wiedza

“Rozwiązanie (Trend Micro) TippingPoint okazało się bardzo przyjazne — od przebiegu procesu zakupowego aż po wdrożenie produktu.”

Noe Arzate, dyrektor ds. technicznych, kuratorium Mount Pleasant Independent School District

Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

„Wybór programu (Trend Micro) Deep Discovery był sprawą oczywistą. Ten dostawca pokonał wszystkich konkurentów i został uznany przez firmę Gartner. Kiedy firma Trend Micro nabyła TippingPoint, wiedzieliśmy, że mamy to, co najlepsze z obu obszarów specjalizacji”.

Frank Bunton, wiceprezes i dyrektor ds. bezpieczeństwa informacji, MedImpact

Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

„TippingPoint to zdecydowanie najlepsze rozwiązanie IPS, jakiego używałem do ochrony mojej sieci. Jest niezwykle proste w obsłudze i samo robi wszystko, co trzeba”.

Chase Renes, administrator systemu, Vision Bank

Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

Zacznij korzystać z rozwiązania Network One

Źródło: Market Share: Enterprise Network Equipment by Market Segment, Worldwide, 4Q20 and 2020, Christian Canales, Naresh Singh, Joe Skorupa, Gartner (marzec 2021)