Ochrona sieci

System IPS jeszcze nowszej generacji, umożliwiający wykrywanie i analizowanie zaawansowanych zagrożeń i ataków ukierunkowanych oraz zapobieganie im

Wykrywanie problemów związanych ze znanymi, nieznanymi i niejawnymi lukami w zabezpieczeniach i ochrona przed nimi z prędkością działania łączy sieciowych

Przedsiębiorstwa muszą mierzyć się z wzrastającą dynamiką systemów IT, powstaniem Internetu rzeczy (IoT, Internet of Things) i przemysłowego Internetu rzeczy (IIoT, Industrial Internet of Things) oraz przenoszeniem do chmury bez stosowania odpowiednich technik obrony. Jeśli dodamy do tego braki w zatrudnieniu oraz brak scentralizowanej widoczności i kontekstu ich technik obronnych, przedsiębiorstwa mogą okazać się nieprzygotowane na kolejne duże zagrożenie.

Rozwiązanie Trend Micro Network Defense, oparty na technologii XGen™ Security system IPS jeszcze nowszej generacji, oferuje połączenie technik zabezpieczających różnych generacji, stosujące odpowiednią technologię we właściwym czasie w celu zintegrowanego wykrywania znanych, nieznanych i niejawnych zagrożeń i ochrony przed nimi.

Inteligencja, optymalizacja, integracja

Nasza inteligentna, zoptymalizowana i zintegrowana technologia pozwala na uzyskanie krótszego czasu wprowadzenia ochrony. Oferuje wysoką wydajność i zautomatyzowaną ochronę w środowiskach hybrydowych, w tym ochronę chmury i w przypadku luk w zabezpieczeniach unikalnych dla urządzeń i sieci IoT/IIoT. Zapewnia również współdzielenie analizy zagrożeń w czasie rzeczywistym, scentralizowaną analizę zagrożeń oraz automatyczną naprawę najbardziej wymagających środowisk sieciowych.

Bardziej inteligentna ochrona

Krótszy czas wprowadzenia ochrony przed znanymi, nieznanymi i niejawnymi zagrożeniami.

  • Ochrona przed nieujawnionymi zagrożeniami średnio na 72 dni* przed wydaniem poprawki przez dostawcę dzięki wyłącznemu dostępowi do danych luk w zabezpieczeniach w programie Zero Day Initiative (*średnia w roku 2017)
  • Automatyczne przekazanie podejrzanych obiektów do dostosowanego środowiska piaskownicy, imitującego dokładny obraz przedsiębiorstwa, w którym mogą zostać one zdetonowane i przeanalizowane, by zapewnić rozszerzoną warstwę ochrony
  • Zatrzymanie ruchu poziomego nieznanych zagrożeń, obniżającego jakość istniejących granicznych technik obronnych
  • Wbudowane wykrywanie i blokowanie nieznanych zagrożeń związanych ze znanymi rodzinami złośliwego oprogramowania i nieznanym złośliwym oprogramowaniem w czasie rzeczywistym za pomocą opatentowanej technologii machine learning

Optymalizacja wydajności

Optymalizacja poziomu ochrony dzięki wysokiej wydajności i zautomatyzowanej ochronie, która jest odpowiednia dla środowiska hybrydowego użytkownika.

  • Osiągnięcie poziomu 40 GB/s dla przepustowości kontroli z niewielkim opóźnieniem (<40 mikrosekund) w czołowej na rynku obudowie 1U, który można podnieść do 120 GB/s (w obudowie 3U)
  • Zabezpieczenie środowisk chmury za pomocą opartego na hoście rozwiązania IPS, które integruje się z głównymi platformami chmury i kontenera oraz stosuje współdzieloną analizę wykorzystaną w naszych rozwiązaniach Network Defense
  • Obrona przed lukami w zabezpieczeniach i protokoły ruchu sieciowego unikalne dla urządzeń IoT/IIoT, opierające się na ochronie tych poziomów sieci, w których nie można zastosować środków zabezpieczeń punktów końcowych

Zautomatyzowane i zintegrowane

Priorytetyzacja większości krytycznych zagrożeń i reagowanie na nie z udostępnianiem wyników analizy zagrożeń w czasie rzeczywistym, scentralizowaną analizą zagrożeń i zautomatyzowaną naprawą.

  • Integrowanie zabezpieczeń w sieciach, punktach końcowych i środowiskach chmury hybrydowej organizacji użytkownika za pośrednictwem rozwiązania Trend Micro Connected Threat Defense, umożliwiającego uzyskanie zautomatyzowanego wdrożenia ochrony w krótszym czasie
  • Wykrywanie zagrożeń, ochrona przed nimi i reagowanie na nie w całym cyklu życia zagrożenia przy użyciu scentralizowanej analizy zagrożeń, widoczności i kontroli, za pomocą wyspecjalizowanych silników, dostosowanej analizy w sandboxie oraz bezkonfliktowej korelacji
  • Skorzystaj z wiodącej na rynku analizy zagrożeń wykonywanej przez dział badań firmy Trend Micro, nasze rozwiązanie Smart Protection Network oraz program Zero Day Initiative

Rozwiązanie Network Defense dostarcza użytkownikom nagradzane rozwiązania zapewniające najlepszą ochronę ich środowisk

Zapobieganie włamaniom (IPS)

Ochrona przed problemami związanymi ze znanymi, nieznanymi i niejawnymi lukami w zabezpieczeniach sieci

Advanced Threat Protection

Wykrywanie ataków ukierunkowanych do wewnątrz, na zewnątrz i poziomo oraz reagowanie na nie

Ułatw sobie podjęcie decyzji

Lider w raporcie Magic Quadrant firmy Gartner dotyczącym systemów wykrywania włamań i zapobiegania im (publikacja badawcza G00324914, styczeń 2018)

Certyfikat Advanced Threat Defense (ATD)

Lider w globalnych badaniach i analizach luk w zabezpieczeniach od 2007 r.

Opinie klientów

MedImpact

„Wybór programu Deep Discovery był sprawą oczywistą. Pokonał wszystkich konkurentów i został uznany przez firmę Gartner. Kiedy firma Trend Micro nabyła TippingPoint, wiedzieliśmy, że mamy to, co najlepsze z obu obszarów specjalizacji”. ...więcej

Frank Bunton
Wiceprezes i dyrektor ds. bezpieczeństwa informacji,
MedImpact

Rozpoczęcie pracy z rozwiązaniem Network Defense