Konkurencja Trend

Twój asystent cyberbezpieczeństwa oparty na GenAI

Analitycy na wszystkich poziomach mogą przyspieszyć produktywność i skutecznie powstrzymywać przeciwników dzięki najnowszej technologii GenAI

Przewaga Companion

Korzystaj z rozległej i szczegółowej analizy, selekcji i etykietowania danych, by odpowiednio i skutecznie reagować na zagrożenia.

Zobacz, jak działa Companion

Szybszy średni czas na zrozumienie

Reaguj szybko dzięki indywidualnym instrukcjom krok po kroku

Szybkie i precyzyjne wykrywanie zagrożeń

Dekoduj potencjalnie złośliwe skrypty

Companion ujawnia globalne i kontekstowe zagrożenia, pozwalając skutecznie z nimi walczyć za pomocą lokalnej analizy telemetrycznej

Maksymalizuj skuteczność zabezpieczeń

Większa skuteczność expand_more

Większa przystępność i wydajność

Companion przyspiesza wdrażanie do pracy nowych analityków, a doświadczonym ułatwia obsługę złożonych scenariuszy. To pozwala podejmować lepsze decyzje, rozwiązuje problem braków kadrowych i zwiększa ogólną wydajność operacyjną.


Skuteczniejsze wyszukiwanie zagrożeń expand_more

Szybsze i dokładniejsze wyszukiwanie zagrożeń

Skróć czas ręcznej oceny ryzyka i badania zagrożeń o 50% lub więcej. Nasz interfejs opisuje alerty i działania naprawcze zrozumiałym językiem. Proponuje dostosowane odpowiedzi w reakcji na atak, dekoduje złożone skrypty i wiersze poleceń, pomaga analitykom tworzyć i wykonywać zaawansowane zapytania wykrywające zagrożenia oraz asystuje zespołom reagującym na incydenty w tworzeniu zapytań OSQuery w module IR & Forensics.


Szybsze procesy robocze expand_more

Szybsze procesy robocze

Uzyskaj napisane zrozumiałym językiem objaśnienia alertów zdarzeń między warstwami, skryptów atakujących i wierszy poleceń. Łatwy dostęp do szczegółowych analiz zagrożeń i generowanych przez AI kontekstowych rekomendacji ich opanowania oraz automatyzacja poczty e-mail, zgłoszeń help-desk i raportowania incydentów.


Wzmocnione oddziaływanie expand_more

Wzmocnione oddziaływanie

Companion jest zintegrowany z platformą Trend Vision One™, eliminując ryzyko związane z przełączaniem zadań i zmęczeniem alertami. Stosowane w rozwiązaniach Trend funkcje generatywnej AI (GenAI) i możliwości dużych modeli językowych (LLM) nadają priorytet bezpieczeństwu i zgodności, dostosowując się do wymagań tej rozwijającej się technologii. Ściśle zdefiniowane narzędzia zapewniają wgląd w to, jak poszczególne modele przetwarzają dane firmy. Dodatkowe mechanizmy kontrolne i izolujące zapobiegają mieszaniu się LLM używanych przez Trend z instancjami i danymi treningowymi innych dostawców.


Cyberzagrożenia nie znają granic

6.5 bln

Kwerendy zagrożeń zebrane tylko w 2023 roku

160 mld

zagrożeń zablokowanych tylko w 2023 roku

250 milionów

Globalne czujniki zapewniają globalną analizę

50 %

Mniej czasu poświęcanego badaniu zagrożeń

Eksperci są zgodni

Companion zapewnia lepszą analizę bezpieczeństwa, przyspiesza wykrywanie zagrożeń i reagowanie oraz poprawia ogólny poziom obrony przed cyberatakami. Sądzę, że ta technologia bardzo pomoże nam, praktykom bezpieczeństwa, ale też szerzej, rozwiązując problem braków kadrowych."

Jon Oltsik, doświadczony analityk

esg logo
DOŁĄCZ DO PONAD 500 TYS. KLIENTÓW NA CAŁYM ŚWIECIE

Przekonaj się, co potrafi Companion