Industrial Network Security

Stworzone specjalnie dla systemów ICS narzędzie do zabezpieczeń i segmentacji

Jaki masz problem?

Expand all Hide all

Ochrona przed lukami

Chroń krytyczne zasoby i stare urządzenia przed atakami z wykorzystaniem luk bezpieczeństwa i robaków sieciowych.

add

Wdrożenie transparentnego rozwiązania zabezpieczeń sieci przed krytycznymi zasobami, co umożliwia ochronę przed lukami w zabezpieczeniach za pomocą poprawek wirtualnych bez zmieniania logicznej konfiguracji sieci.

TXOne EdgeIPS

Przemysłowy system IPS nowej generacji

Sprzęt TXOne EdgeIPS

TXOne EdgeIPS Pro

Oparty na intencjach przemysłowy inteligentny system IPS
Tablica dla dużych sieci

Sprzęt TXOne EdgeIPS Pro

Segmentacja

Ograniczaj rozprzestrzenianie się incydentów cybernetycznych, takich jak rozchodzenie się robaka sieciowego, w płaskiej sieci.

add

Wdrożenie transparentnego urządzenia zabezpieczającego przed portem uplink w istniejących przełącznikach sieciowych L2 umożliwia bezpieczną segmentację sieci przez zaporę sieciową i filtrowanie protokołów bez zmiany logicznej konfiguracji sieci.

TXOne EdgeIPS

Przemysłowy system IPS nowej generacji

Sprzęt TXOne EdgeIPS

TXOne EdgeIPS Pro

Oparty na intencjach przemysłowy inteligentny system IPS
Tablica dla dużych sieci

Sprzęt TXOne EdgeIPS Pro

Stwórz nowy segment sieci przez wdrożenie bezpiecznego urządzenia sieciowego z funkcjami routingu, zapory sieciowej, poprawek wirtualnych i filtrowania protokołów.

TXOne EdgeFire

Przemysłowa zapora sieciowa nowej generacji

Sprzęt TXOne EdgeFire

Egzekwowanie przestrzegania zasad

Zapobieganie atakom z wykorzystaniem luk i nieupoważnionemu dostępowi oraz/lub blokowanie niezamierzonych poleceń sterujących do krytycznych zasobów z RTU lub bram IoT.

add

Wdrożenie transparentnego sieciowego urządzenia zabezpieczającego przed RTU/ bramami IoT, co umożliwia egzekwowanie zasad przez zaporę sieciową, instalowanie poprawek wirtualnych oraz filtrowanie protokołów bez zmieniania logicznej konfiguracji sieci.

TXOne EdgeIPS

Przemysłowy system IPS nowej generacji

Sprzęt TXOne EdgeIPS
Expand all Hide all

Chroń krytyczne zasoby i stare urządzenia przed atakami z wykorzystaniem luk bezpieczeństwa i robaków sieciowych.

add

Wdrożenie transparentnego rozwiązania zabezpieczeń sieci przed krytycznymi zasobami, co umożliwia ochronę przed lukami w zabezpieczeniach za pomocą poprawek wirtualnych bez zmieniania logicznej konfiguracji sieci.

TXOne EdgeIPS

Przemysłowy system IPS nowej generacji

Sprzęt TXOne EdgeIPS

TXOne EdgeIPS Pro

Oparty na intencjach przemysłowy inteligentny system IPS
Tablica dla dużych sieci

Sprzęt TXOne EdgeIPS Pro
Expand all Hide all

Ograniczaj rozprzestrzenianie się incydentów cybernetycznych, takich jak rozchodzenie się robaka sieciowego, w płaskiej sieci.

add

Wdrożenie transparentnego urządzenia zabezpieczającego przed portem uplink w istniejących przełącznikach sieciowych L2 umożliwia bezpieczną segmentację sieci przez zaporę sieciową i filtrowanie protokołów bez zmiany logicznej konfiguracji sieci.

TXOne EdgeIPS

Przemysłowy system IPS nowej generacji

Sprzęt TXOne EdgeIPS

TXOne EdgeIPS Pro

Oparty na intencjach przemysłowy inteligentny system IPS
Tablica dla dużych sieci

Sprzęt TXOne EdgeIPS Pro

Stwórz nowy segment sieci przez wdrożenie bezpiecznego urządzenia sieciowego z funkcjami routingu, zapory sieciowej, poprawek wirtualnych i filtrowania protokołów.

TXOne EdgeFire

Przemysłowa zapora sieciowa nowej generacji

Sprzęt TXOne EdgeFire
Expand all Hide all

Zapobieganie atakom z wykorzystaniem luk i nieupoważnionemu dostępowi oraz/lub blokowanie niezamierzonych poleceń sterujących do krytycznych zasobów z RTU lub bram IoT.

add

Wdrożenie transparentnego sieciowego urządzenia zabezpieczającego przed RTU/ bramami IoT, co umożliwia egzekwowanie zasad przez zaporę sieciową, instalowanie poprawek wirtualnych oraz filtrowanie protokołów bez zmieniania logicznej konfiguracji sieci.

TXOne EdgeIPS

Przemysłowy system IPS nowej generacji

Sprzęt TXOne EdgeIPS
DOŁĄCZ DO PONAD 500 TYS. KLIENTÓW NA CAŁYM ŚWIECIE

Poznaj więcej produktów i rozwiązań zabezpieczających dla fabryk