Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Programami globalnego obywatelstwa inspirujemy naszych pracowników do pomagania ludziom z całego świata

Zmiany na lepsze w świecie pełnym połączeń

Budujemy domy na Filipinach, przekazujemy 1 milion USD na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Japonii, pomagamy lokalnym zrzeszeniom rodziców i nauczycieli w USA, rozwieszamy plakaty cyfrowe w 100 belgijskich szkołach z informacjami o bezpieczeństwie w sieci. Zachęcamy pracowników, by poświęcali swój czas, doświadczenie i dobrą wolę na niesienie pomocy wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna.

Dopasowanie wysiłków do potrzeb na każdym kroku gwarantuje maksimum korzyści dla beneficjentów.

Od 2008 roku przeznaczaliśmy 1% zysku netto (po GAAP) z roku poprzedniego na finansowanie programów globalnego obywatelstwa. Dziś jedna czwarta wszystkich pracowników Trend Micro uczestniczy w programach Give and Match wspierających społeczności od Teksasu przez Ottawę po Filipiny.

Nasze zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju

Jako globalny lider w dziedzinie cyberbezpieczeństwa Trend Micro stara się uczynić świat lepszym i bezpieczniejszym miejscem do życia, zarówno w wymiarze fizycznym, jak i cyfrowym. Zrównoważony rozwój jest częścią naszej korporacyjnej wizji i jedną z naszych podstawowych wartości, którą włączamy do codziennych działań, inspirując pracowników do wspierania działań mających na celu stworzenie lepszej przyszłości dla nas wszystkich.

Globalne obywatelstwo i działalność charytatywna

Dobroczynność jest jedną z kluczowych inicjatyw społecznej odpowiedzialności biznesu firmy Trend Micro.  Inicjatywa globalnego obywatelstwa, zrzeszająca wielonarodowe zespoły z całego świata, została założona pod przewodnictwem Jenny Chang, dyrektor ds. kultury. Pracownicy mają możliwość niesienia pomocy potrzebującym na wiele sposobów, np. budując nowe domy dla rodzin żyjących w złych warunkach, zbierając środki w ramach akcji „Give and Match” na rzecz poszkodowanych w wyniku nieprzewidzianych katastrof, organizując coroczne projekty usługowe na naszych firmowych imprezach promocyjnych.

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa w Internecie i cyberprzestrzeni

Pod nazwą programu Trend Micro Initiative for Education kryje się wiele inicjatyw, których celem jest pomaganie społecznościom w bezpiecznym korzystaniu z narzędzi cyfrowych. Do tej pory udało nam się dotrzeć do ponad 2,9 miliona dzieci i rodziców dzięki inicjatywie Bezpieczeństwo dzieci i rodzin w Internecie (Internet Safety for Kids and Families). Zorganizowaliśmy też warsztaty, webinaria i konferencje dla ponad 30 000 małych firm i studentów. Wszystko to było możliwe w znacznej części dzięki naszej sieci ponad 1200 wolontariuszy z całego świata.

Ponadto zapewniliśmy wsparcie w postaci sponsoringu i przekazanych zasobów ważnym organizacjom non-profit i edukacyjnym, do których należą grupy, takie jak PTO Today, National Cybersecurity Alliances, Cybercrime Support Network, SCORE.org i NIST NICE Conferences.

Aktywność regionalna

Poza uczestnictwem w programach sponsorowanych przez firmę nasi pracownicy często organizują lub modyfikują w miarę potrzeb działania pomocy społecznościom. Angażujemy się w szkolenia z programowania komputerowego dla ubogich dzieci z obszarów wiejskich w Tajwanie, pomagamy absolwentom uniwersytetów z Egiptu lepiej przygotować się do kariery w branży cyberbezpieczeństwa oraz wspieramy odbudowę społeczności po wielkim trzęsieniu ziemi w Japonii.

Walka z cyberprzestępczością

Ponieważ w ostatnich latach cyberprzestępczość stała się ekstremalnie dotkliwa, dostawcy zabezpieczeń i organy ścigania ciężko pracują, aby zabezpieczyć Internet przed złośliwymi zagrożeniami. Chcemy mieć swój wkład w postaci dzielenia się zasobami oraz pracą nad strategiami dochodzeniowymi i informowaniem społeczności z organizacjami w sektorze prywatnym i publicznym, takimi jak FBI, INTERPOL, różnymi organizacjami non-profit i czołowymi dostawcami zabezpieczeń.

Partnerstwa te doprowadziły do wielu kluczowych zwycięstw, które z kolei wzmocniły naszą wizję świata, w którym Internet jest bezpieczny dla wszystkich.