Społeczna odpowiedzialność biznesu

Programami globalnego obywatelstwa inspirujemy naszych pracowników do pomagania ludziom z całego świata

Zmiany na lepsze w świecie pełnym połączeń

Budujemy domy na Filipinach, przekazujemy 1 milion USD na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Japonii, pomagamy lokalnym zrzeszeniom rodziców i nauczycieli w USA, rozwieszamy plakaty cyfrowe w 100 belgijskich szkołach z informacjami o bezpieczeństwie w sieci. Zachęcamy pracowników, by poświęcali swój czas, doświadczenie i dobrą wolę na niesienie pomocy wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna.

Dopasowanie wysiłków do potrzeb — na każdym kroku gwarantuje maksimum korzyści dla beneficjentów.

Od 2008 roku przeznaczaliśmy 1% zysku netto z roku poprzedniego na finansowanie programów globalnego obywatelstwa. Dziś jedna czwarta wszystkich pracowników Trend Micro uczestniczy w programach Give and Match wspierających społeczności od Teksasu przez Ottawę po Filipiny.

Globalne obywatelstwo i działalność charytatywna

Dobroczynność jest jedną z kluczowych inicjatyw społecznej odpowiedzialności biznesu firmy Trend Micro.   Inicjatywa globalnego obywatelska, zrzeszająca wielonarodowe zespoły z całego świata, została założona pod przewodnictwem Jenny Chang, dyrektor ds. kultury. Pracownicy mają możliwość niesienia pomocy potrzebującym na wiele sposobów, np. budując nowe domy dla rodzin żyjących w złych warunkach, zbierając środki w ramach akcji „Give and Match” na rzecz poszkodowanych w wyniku nieprzewidzianych katastrof, organizując coroczne projekty usługowe na naszych firmowych imprezach promocyjnych.

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa w Internecie i cyberprzestrzeni

Za pośrednictwem ogólnych i dedykowanych inicjatyw edukacyjnych Trend Micro chcemy pomagać społecznościom bezpiecznie korzystać z narzędzi cyfrowych. Do tej pory udało nam się dotrzeć do ponad 1,5 miliona dzieci i rodziców dzięki inicjatywie „Bezpieczeństwo dzieci i rodzin w Internecie” — głównie za sprawą naszej sieci ponad 900 wolontariuszy z całego świata.

W tym roku chcemy rozszerzyć zasięg tych działań, rozpoczynając programy „Bezpieczeństwo małych firm w Internecie” i „Edukacja z zakresu cyberbezpieczeństwa dla uniwersytetów”.

Aktywności regionalne

Poza uczestnictwem w programach sponsorowanych przez firmę, nasi pracownicy tworzą z pasją lub modyfikują działania informacyjne dla społeczności, jeśli zachodzi taka potrzeba. Angażujemy się w szkolenia z programowania komputerowego dla ubogich dzieci z obszarów wiejskich w Tajwanie, pomagamy absolwentom uniwersytetów z Egiptu lepiej przygotować się do kariery w branży cyberbezpieczeństwa oraz wspieramy odbudowę społeczności po wielkim trzęsieniu ziemi w Japonii.

Walka z cyberprzestępczością

Ponieważ w ostatnich latach cyberprzestępczość stała się ekstremalnie dotkliwa, dostawcy bezpieczeństwa i organy ścigania ciężko pracują, aby zabezpieczyć Internet przed złośliwymi zagrożeniami. Chcemy mieć swój wkład w postaci dzielenia się zasobami i pracą nad strategiami dochodzeniowymi z organizacjami w sektorze prywatnym i publicznym, takimi jak FBI, INTERPOL i wiodący dostawcy zabezpieczeń.

Partnerstwa te doprowadziły do wielu kluczowych zwycięstw, które z kolei wzmocniły naszą wizję świata, w którym Internet jest bezpieczny dla wszystkich.

Cybersecurity Tech Accord

Jesteśmy dumnym członkiem założycielem inicjatywy Cybersecurity Tech Accord (CTA) zrzeszającej ponad 100 największych firm globalnych, której celem jest promowanie bezpieczeństwa w świecie internetowym. Sygnatariusze wspierają tę misję, biorąc udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa, stabilności i odporności cyberprzestrzeni.

Wierni naszym ideałom umożliwienia bezpiecznej wymiany informacji cyfrowych, które przyświecają nam od samego początku, czyli już od ponad 30 lat, wyznajemy wartości CTA:

  • Zawsze i wszędzie chronimy wszystkich naszych użytkowników i klientów
  • Przeciwstawiamy się wszelkim atakom cybernetycznym na niewinnych obywateli i firmy
  • Pomagamy użytkownikom, klientom i programistom wzmacniać ochronę przed zagrożeniami cybernetycznymi
  • Współpracujemy między sobą i z podobnie myślącymi grupami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa cybernetycznego