Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Programami globalnego obywatelstwa inspirujemy naszych pracowników do pomagania ludziom z całego świata

Zmiany na lepsze w świecie pełnym połączeń

Budujemy domy na Filipinach, przekazujemy 1 milion USD na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Japonii, pomagamy lokalnym zrzeszeniom rodziców i nauczycieli w USA, rozwieszamy plakaty cyfrowe w 100 belgijskich szkołach z informacjami o bezpieczeństwie w sieci. Zachęcamy pracowników, by poświęcali swój czas, doświadczenie i dobrą wolę na niesienie pomocy wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna.

Dopasowanie wysiłków do potrzeb na każdym kroku gwarantuje maksimum korzyści dla beneficjentów.

Od 2008 roku przeznaczaliśmy 1% zysku netto (po GAAP) z roku poprzedniego na finansowanie programów globalnego obywatelstwa. Dziś jedna czwarta wszystkich pracowników Trend Micro uczestniczy w programach Give and Match wspierających społeczności od Teksasu przez Ottawę po Filipiny.
Nasze zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju

Jako globalny lider w dziedzinie cyberbezpieczeństwa Trend Micro stara się uczynić świat lepszym i bezpieczniejszym miejscem do życia, zarówno w wymiarze fizycznym, jak i cyfrowym. Zrównoważony rozwój jest częścią naszej korporacyjnej wizji i jedną z naszych podstawowych wartości, którą włączamy do codziennych działań, inspirując pracowników do wspierania działań mających na celu stworzenie lepszej przyszłości dla nas wszystkich.
Globalne obywatelstwo i działalność charytatywna

Filantropia jest jedną z naszych podstawowych inicjatyw. Inicjatywa globalnego obywatelstwa, zrzeszająca wielonarodowe zespoły z całego świata, została założona pod przewodnictwem Jenny Chang, dyrektor ds. kultury. Pracownicy mają możliwość niesienia pomocy potrzebującym na wiele sposobów, np. budując nowe domy dla rodzin żyjących w złych warunkach, zbierając środki w ramach akcji „Give and Match” na rzecz poszkodowanych w wyniku nieprzewidzianych katastrof, organizując coroczne projekty usługowe na naszych firmowych imprezach promocyjnych.

Wolontariusze TM

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa w Internecie i cyberprzestrzeni

Inicjatywa Trend Micro na rzecz edukacji (Initiative for Education) obejmuje programy pomocy mające umożliwić społecznościom tworzenie bezpieczniejszego otoczenia cyfrowego. Do tej pory udało nam się dotrzeć do ponad 2,9 miliona dzieci i rodziców dzięki inicjatywie Bezpieczeństwo dzieci i rodzin w Internecie (Internet Safety for Kids and Families). Zorganizowaliśmy też warsztaty, webinaria i konferencje dla ponad 30 000 małych firm i studentów. Wszystko to było możliwe w znacznej części dzięki naszej sieci ponad 1200 wolontariuszy z całego świata.

Ponadto zapewniliśmy wsparcie w postaci sponsoringu i przekazanych zasobów ważnym organizacjom non-profit i edukacyjnym, do których należą grupy, takie jak PTO Today, National Cybersecurity Alliances, Cybercrime Support Network, SCORE.org i NIST NICE Conferences.
Aktywność regionalna

Poza uczestnictwem w programach sponsorowanych przez firmę nasi pracownicy często organizują lub modyfikują w miarę potrzeb działania pomocy społecznościom. Projekty obejmują naukę programowania dla dzieci ze środowisk marginalizowanych na prowincji Tajwanu, szkolenia zawodowe w zakresie cyberbezpieczeństwa dla nowych absolwentów uczelni w Egipcie oraz odbudowywanie społeczności po klęskach żywiołowych.
Walka z cyberprzestępczością

Ponieważ w ostatnich latach cyberprzestępczość stała się ekstremalnie dotkliwa, dostawcy zabezpieczeń i organy ścigania ciężko pracują, aby zabezpieczyć Internet przed złośliwymi zagrożeniami. Chcemy mieć swój wkład w postaci dzielenia się zasobami oraz pracą nad strategiami dochodzeniowymi i informowaniem społeczności z organizacjami w sektorze prywatnym i publicznym, takimi jak FBI, INTERPOL, różnymi organizacjami non-profit i czołowymi dostawcami zabezpieczeń.

Partnerstwa te doprowadziły do wielu kluczowych zwycięstw, które z kolei wzmocniły naszą wizję świata, w którym Internet jest bezpieczny dla wszystkich.