Społeczna odpowiedzialność biznesu

Programami globalnego obywatelstwa inspirujemy naszych pracowników do pomagania ludziom z całego świata

Dzięki programom globalnego obywatelstwa połączony świat staje się lepszym miejscem

Budujemy domy na Filipinach, przekazujemy 1 milion USD na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Japonii, pomagamy lokalnym zrzeszeniom rodziców i nauczycieli w USA, rozwieszamy darmowe plakaty w 100 belgijskich szkołach z informacjami o bezpieczeństwie w sieci… Zachęcamy pracowników, by poświęcali swój czas, doświadczenie i dobrą wolę na niesienie pomocy wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna.

Zachęcamy też, by dawali z siebie tyle, ile tylko mogą, ponieważ wiemy, że później będziemy w stanie dorównać tym wysiłkom w ramach programu Give and Match.

Od 2008 roku kierowaliśmy 1% zysku netto z roku poprzedniego na finansowanie programów Globalnego obywatelstwa. Dziś jedna czwarta wszystkich pracowników Trend Micro uczestniczy w programach Give and Match wspierających społeczności od Teksasu przez Ottawę po Filipiny.<

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w Internecie i cyberprzestrzeni

Za pośrednictwem ogólnych i specjalistycznych inicjatyw edukacyjnych Trend Micro chcemy pomagać społecznościom bezpiecznie korzystać z narzędzi cyfrowych. Do tej pory udało nam się dotrzeć do ponad 1,5 miliona dzieci i rodziców w programie Bezpieczeństwo dzieci i rodzin w Internecie — głównie za sprawą naszej sieci ponad 900 wolontariuszy na całym świecie.

W tym roku chcemy rozszerzyć zasięg tych działań, rozpoczynając programy Bezpieczeństwo małych firm w Internecie i Edukacja z zakresu cyberbezpieczeństwa dla uniwersytetów.

Walka z cyberprzestępczością

Cyberprzestępczość stała się w ostatnich latach bardzo poważnym problemem, skłaniając dostawców zabezpieczeń i organy ścigania do ściślejszej współpracy.

Helping communities and philanthropy programs

Praca na rzecz społeczności i programy dobroczynne

Realizujemy szereg programów kierowanych głównie do społeczności, w których działamy… Pomagamy budować domy na Filipinach, ale też prowadzimy akcje „Give and Match”, gdy trzeba pomóc ludziom w potrzebie.