Bądź sobą

Różnorodność i uwzględnienie

Uwzględnienie + współpraca = sukces

Uwzględnienie i współpraca to kluczowe czynniki naszego sukcesu i kultury.

Różnorodność naszej siły roboczej wzmacnia naszą pozycję globalnej organizacji, obsługującej rynek światowy poprzez wpływy, doskonałość i odpowiedzialność społeczną.

Doceniamy i promujemy różnorodność, czyli doświadczenia i cechy, które czynią nas takimi, jakimi jesteśmy, w tym: rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, zdolności fizyczne, wiek, religię, status weterana, status społeczno-ekonomiczny i filozofię polityczną.

Tworzenie zróżnicowanej społeczności

Nasza podróż ku innowacjom w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego wiąże się z zaangażowaniem w tworzenie kultury zróżnicowanych Trenderów, których zachęca się do bycia sobą. Skupiamy się na tworzeniu i zachęcaniu do otwartego dyskursu na temat różnorodności, równości i integracji. Nasza kultura jest kulturą empatii, uwagi i otwartości.

Inicjatywy dotyczące różnorodności w firmie Trend Micro

Kobiety na topie –  przyszłość technologii wygląda jak Ty

Pomaganie kobietom wejść i rozwijać się w świecie cyberbezpieczeństwa

Inicjatywa ta ma na celu uzupełnienie ogólnego zaangażowania najwyższego kierownictwa w zakresie rekrutacji, utrzymania i promowania kobiet w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Oprócz tworzenia programów mentoringu, pozyskiwania funduszy i wdrażania dla kobiet, organizowane są wewnętrzne i zewnętrzne wydarzenia społecznościowe, wspierające kobiety w organizacjach charytatywnych, tworzące programy staży dla kobiet i zachęcające większą liczbę naszych Trenderek do brania udziału w konferencjach i wydarzeniach społecznościowych.


Program certyfikacji w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego (CPITS)

Przygotowywanie kolejnego pokolenia profesjonalistów ds. bezpieczeństwa cybernetycznego w Egipcie i Brazylii

Ten coroczny siedmiotygodniowy program ma na celu odkrycie, zainspirowanie i przygotowanie nowego pokolenia profesjonalistów ds. bezpieczeństwa cybernetycznego w Egipcie i Brazylii – z planami rozszerzenia go na dodatkowe regiony.

CPITS zapewnia wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa, w tym umiejętności techniczne, biznesowe oraz miękkie, aby zachęcać młode talenty do zainteresowania się tym przemysłem i zostania następnym pokoleniem ekspertów ds. bezpieczeństwa cybernetycznego.


Łatanie luk

Niwelowanie braku wykwalifikowanej kadry IT Security z pomocą różnorodnych talentów

Istnieje ogromny niedobór kadrowy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, który według niektórych szacunków może się przerodzić w nawet 1,5 miliona nieobsadzonych stanowisk w 2020 roku.

Już pora załatać tę lukę. Potrzebujemy wielu różnych przemyśleń, doświadczeń i perspektyw, aby skutecznie walczyć z zagrożeniami cybernetycznymi. Na całym świecie w branży cyberbezpieczeństwa pracuje jedynie 11% kobiet. Właśnie dlatego zarówno my jak i cały świat potrzebujemy właśnie Ciebie  – na stanowiskach od najniższych po najwyższe!


Rynki ogólne

Umożliwianie młodym ludziom wejścia w branże cyberbezpieczeństwa

Celem programu jest zapewnienie młodym osobom, które nie mają doświadczenia w cyberbezpieczeństwie, możliwości rozwoju osobistego. Poprzez odwoływanie się do zróżnicowanej grupy młodych umysłów, inicjatywa wnosi wiele doświadczeń do dojrzałego przemysłu.

Po pełnym rywalizacji 90-dniowym stażu wybrani uczestnicy otrzymują od firmy Trend Micro ofertę zatrudnienia. Stażyści uczą się sprzedaży, marketingu, specyfiki kanału partnerskiego, działań i zarządzania obsługą klienta, jednocześnie uzyskując certyfikaty z AWS i Salesforce.

Cyberwoman Challenge Organizacji Państw Amerykańskich (OPA) – Ameryka Łacińska

Wzmocnienie pozycji kobiet z Ameryki Łacińskiej w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w celu rozwijania ich umiejętności

Trend Micro i Organizacja Państw Amerykańskich (OPA) nadają priorytet różnorodności poprzez wzmacnianie pozycji kobiet w dziedzinie bezpieczeństwa, oferując możliwości wysłuchania inspirujących osób podczas warsztatów, paneli typu peer-to-peer oraz rozmów i sesji społecznościowych.

Aby uzupełnić niedobór talentów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, program Cyberwomen Challenge stowarzyszenia OPA zachęca kobiety do poszerzania wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa i motywuje je do kontynuowania kariery zawodowej w tej branży, a także na stanowiskach kierowniczych w swoich organizacjach.


Przestrzeń dostępna dla wszystkich

Tworzenie dostępnego miejsca pracy

Dążymy do doskonałości w obsłudze wszystkich klientów i wszystkich pracowników, w tym osób niepełnosprawnych.

Jest to możliwe dzięki wdrażaniu urządzeń wspomagających, przejrzystej komunikacji, która uwzględnia osoby niepełnosprawne, szkoleniom pracowników i wolontariuszy oraz przyjmowaniu zwierząt towarzyszących i wspieraniu osób na miejscu.

Zatrudniamy. Dołącz do nas.