Bądź sobą

Różnorodność, równość i integracja

Różnorodność + Równość + Integracja + Współpraca = Sukces

Akceptujemy i celebrujemy różnorodność i cechy, które sprawiają, że jesteśmy sobą. Bez względu na rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, płeć, identyfikację płciową, orientację seksualną, poziom umiejętności, wiek, religię, status weterana, status społeczno-ekonomiczny lub filozofię polityczną – każdy jest cenionym członkiem naszej wielkiej rodziny.

Staramy się tworzyć inkluzywne, sprawiedliwe i demokratyczne środowisko pracy.

Wierzymy, że różnorodność stanowi naszą mocną stronę i odzwierciedla globalny charakter naszej działalności.

Wyjątkowe środowisko sprzyjające współpracy

Zachęcamy naszych pracowników do bycia sobą oraz brania udział w otwartej dyskusji na temat różnorodności, równości i integracji. Nasza kultura jest kulturą empatii, uwagi i otwartości.

Wspólnie z naszymi pracownikami, klientami, partnerami i społecznością tworzymy wyjątkową technologię i wspieramy bezpieczny cyfrowy świat. 
Uzupełnianie braków. Bezpieczna przyszłość.

Chcąc zmniejszać lukę kompetencyjną w branży cyberbezpieczeństwa i kształcić zróżnicowane kadry przyszłości, uruchomiliśmy programy Close the Gap™. Organizujemy w tym zakresie szkolenia, pomoc finansową, wsparcie merytoryczne, staże, programy ustawicznego kształcenia oraz wewnętrzne i zewnętrzne wydarzenia przez Internet, jak również pomagamy w zakresie pozyskiwania funduszy.

różnorodność

Komisja Diversity, Equity, and Inclusion (DEI)

Nasze zaangażowanie w zapewnienie równości w miejscu pracy

Nasze inicjatywy zaproponowane przez pracowników są podstawą zaangażowania w różnorodność, równość i integrację. Podnosimy świadomość, szkolimy pracowników, wspieramy menedżerów, doradzamy dyrektorom i bierzemy na siebie odpowiedzialność za przestrzeganie wartości DEI w naszej organizacji i społecznościach.

różnorodność

Girls in Tech – globalne partnerstwo

Wsparcie merytoryczne, rekrutacja, zatrzymanie i promocja kobiet w sektorze cyberbezpieczeństwa

Kobiety stanowią tylko 11% wszystkich pracowników w branży cyberbezpieczeństwa na całym świecie i chcemy zmniejszyć tę dysproporcję. Różnorodne pomysły i pochodzenie odgrywają ważną rolę w walce z cyberzagrożeniami. Dlatego potrzebujemy Ciebie w naszej branży! Świat Cię potrzebuje!

Dziś każda branża korzysta z technologii oraz wymaga różnorodnej wiedzy i bogatego doświadczenia. Aby zachęcić jak najwięcej osób do odkrywania i rozwijania swoich talentów, organizujemy szkolenia i programy, starając się przy tym zapewnić, że każda kobieta w zawodzie technicznym będzie czuła się akceptowana, pewna siebie i ceniona.

Szkolenie nowej generacji specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa

różnorodność

Nowa generacja specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa

Pierwsza praca dla młodych absolwentów kierunków technicznych

Trend Micro Next-Gen Cyber Defenders to płatny program podstawowych szkoleń kompetencyjnych w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Jest kierowany do absolwentów kierunków technicznych z całego świata i ma na celu przygotowanie ich do specjalistycznej kariery w branży cyfrowej. Uczestnicy zdobywają praktyczne doświadczenie w zakresie sprzedaży technologii i obsługi systemów, co otwiera im drzwi do globalnej kariery w firmie Trend Micro i nie tylko.

różnorodność

Nowa generacja specjalistów biznesowych

Zapraszamy absolwentów do pracy w dynamicznej branży cyberbezpieczeństwa

Program Trend Micro Next-Gen Business Professionals jest kierowany do młodych absolwentów kierunków biznesowych zainteresowanych pracą w branży cyberbezpieczeństwa.

Oferujemy bezpośrednie doświadczenie w różnych rolach biznesowych i cyberbezpieczeństwa na stanowiskach rotacyjnych pod okiem doświadczonych liderów Trend Micro.

różnorodność

Cyberwoman Challenge Organizacji Państw Amerykańskich (OPA) – Ameryka Łacińska

Wzmocnienie pozycji i rozwijanie umiejętności kobiet z Ameryki Łacińskiej w branży cyberbezpieczeństwa

Chcąc rozwijać kompetencje kobiet z Ameryki Łacińskiej w branży cyberbezpieczeństwa, Trend Micro wspólnie z Organization of American States (OAS) organizuje warsztaty, panele i sesje networkingowe.

OAS Cyberwomen Challenge ma na celu zmniejszenie dysproporcji płci i zachęcenie kobiet do budowania kariery zawodowej w naszej branży, także na stanowiskach kierowniczych. 

różnorodność

Tworzenie dostępnego miejsca pracy

Dążymy do doskonałości w obsłudze wszystkich klientów i pracowników, w tym osób niepełnosprawnych.

Ułatwiamy dostęp, zapewniając specjalne urządzenia pomocnicze, szkolenia dla pracowników, jasną komunikację oraz zwierzęta asystujące i specjalną pomoc techniczną. 

DOŁĄCZ DO PONAD 500 TYS. KLIENTÓW NA CAŁYM ŚWIECIE

Zatrudniamy. Dołącz do nas.