Bądź sobą

Różnorodność, równość i integracja

Różnorodność + równość + integracja + współpraca = sukces

Staramy się stworzyć środowisko, w którym wszyscy są równi i nikt nie jest wykluczany, aby każdy mógł przedstawić swój punkt widzenia.

Wierzymy, że różnorodność stanowi naszą mocną stronę i odzwierciedla globalny charakter naszej działalności. 

Doceniamy i promujemy różnorodność, czyli doświadczenia i cechy, które czynią nas takimi, jakimi jesteśmy, w tym: rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, poziom sprawności fizycznej, wiek, religię, status weterana, status społeczno-ekonomiczny i poglądy polityczne.

Wyjątkowe środowisko sprzyjające współpracy

Staramy się stworzyć środowisko, w którym wszyscy są równi i nikt nie jest wykluczany, aby każdy mógł przedstawić swój punkt widzenia. Zachęcamy naszych pracowników do bycia sobą oraz brania udział w otwartej dyskusji na temat różnorodności, równości i integracji. Nasza kultura jest kulturą empatii, uwagi i otwartości.

Wśród naszych pracowników, klientów, partnerów i społeczności promujemy ideę współpracy. Wspólnie możemy stworzyć najlepszą w swojej klasie technologię i uczynić świat bezpieczniejszym do cyfrowej wymiany informacji.

Uzupełnianie braków. Zabezpieczanie przyszłości.

Wspieramy osoby o różnych zdolnościach, aby uzupełnić braki kadrowe w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

W ramach naszych programów Close the Gap™ organizujemy szkolenia, pomoc finansową, wsparcie merytoryczne, staże, programy kształcenia oraz wewnętrzne i zewnętrzne wydarzenia przez internet, jak również pomagamy w zakresie pozyskiwania funduszy, aby zapewnić jak najbardziej zróżnicowaną kadrę specjalistów, która ma kluczowe znaczenie dla przyszłości.

Komisja Diversity, Equity, and Inclusion (DEI)

Nasze zaangażowanie w zapewnienie równości w miejscu pracy

Nasze inicjatywy, które stanowią podstawę naszego zaangażowania w różnorodność, równość i integrację, stanowią dowód, że nie rzucamy słów na wiatr. Pod przewodnictwem komisji DEI podnosimy świadomość, szkolimy pracowników, wspieramy menedżerów, doradzamy dyrektorom i bierzemy na siebie odpowiedzialność za przestrzeganie wartości, dzięki którym DEI może prosperować w obrębie naszej organizacji i w naszych społecznościach.

Girls in Tech — globalne partnerstwo

Rekrutacja, utrzymanie i promocja kobiet w sektorze cyberbezpieczeństwa

Na całym świecie w branży cyberbezpieczeństwa pracuje jedynie 11% kobiet. Już pora załatać tę lukę. Potrzebujemy wielu różnych przemyśleń, doświadczeń i perspektyw, aby skutecznie walczyć z zagrożeniami cybernetycznymi. Właśnie dlatego zarówno my jak i cały świat potrzebujemy właśnie Ciebie — na stanowiskach od najniższych po najwyższe.

Dziś każda branża jest techniczna i wymaga różnorodnej wiedzy i bogatego doświadczenia. Aby zachęcić jak najwięcej osób do odkrycia i szlifowania swoich wyjątkowych zdolności, organizujemy szkolenia i inne programy, a jednocześnie staramy się sprawić, aby każda kobieta w zawodzie technicznym czuła się akceptowana, pewna siebie i ceniona.

Szkolenie nowej generacji specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa

Przygotowywanie absolwentów informatyki na przyszłe wyzwania

Zachęcanie młodych utalentowanych osób do rozwoju

To jest 10-tygodniowy program szkoleniowy zakończony uzyskaniem certyfikatu i możliwości stałego zatrudnienia. Jego celem jest zainspirowanie i przygotowanie absolwentów informatyki, którzy niedawno ukończyli studia, do zostania nową generacją specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. Planowane jest rozszerzenie działalności na dodatkowe regiony.

Osoby, które ukończą staż, będą miały praktyczną wiedzę i umiejętności pozwalające skorzystać z ofert pracy w sektorze bezpieczeństwa IT w zakresie inżynierii systemów i sprzedaży w Trend Micro.

Umożliwianie młodym ludziom wejścia w branże cyberbezpieczeństwa

Przyciąganie niewykorzystanych talentów

Ten program zapewnia młodym osobom, które nie mają doświadczenia w cyberbezpieczeństwie, możliwość rozwoju osobistego. Poprzez odwoływanie się do zróżnicowanej grupy młodych umysłów, inicjatywa wnosi wiele doświadczeń do dojrzałego przemysłu.

Po pełnym rywalizacji 90-dniowym stażu wybrani uczestnicy otrzymują od firmy Trend Micro ofertę zatrudnienia. Stażyści uczą się sprzedaży, marketingu, specyfiki kanału partnerskiego, działań i zarządzania obsługą klienta, jednocześnie uzyskując certyfikaty z AWS i Salesforce.

Cyberwoman Challenge Organizacji Państw Amerykańskich (OPA) – Ameryka Łacińska

Wzmocnienie pozycji kobiet z Ameryki Łacińskiej w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w celu rozwijania ich umiejętności

Trend Micro i Organizacja Państw Amerykańskich (OPA) nadają priorytet różnorodności poprzez wzmacnianie pozycji kobiet w dziedzinie bezpieczeństwa, oferując możliwości wysłuchania inspirujących osób podczas warsztatów, paneli typu peer-to-peer oraz rozmów i sesji społecznościowych.

Aby uzupełnić niedobór talentów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, program Cyberwomen Challenge stowarzyszenia OPA zachęca kobiety do poszerzania wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa i motywuje je do kontynuowania kariery zawodowej w tej branży, a także na stanowiskach kierowniczych w swoich organizacjach.


Przestrzeń dostępna dla wszystkich

Tworzenie dostępnego miejsca pracy

Dążymy do doskonałości w obsłudze wszystkich klientów i wszystkich pracowników, w tym osób niepełnosprawnych.

Jest to możliwe dzięki wdrażaniu urządzeń wspomagających, przejrzystej komunikacji, która uwzględnia osoby niepełnosprawne, szkoleniom pracowników i wolontariuszy oraz przyjmowaniu zwierząt towarzyszących i wspieraniu osób na miejscu.

Zatrudniamy. Dołącz do nas.