Bądź sobą

Różnorodność, równość i integracja

Różnorodność + równość + integracja + współpraca = sukces

Staramy się stworzyć środowisko, w którym wszyscy są równi i nikt nie jest wykluczany, aby każdy mógł przedstawić swój punkt widzenia.

Wierzymy, że różnorodność stanowi naszą mocną stronę i odzwierciedla globalny charakter naszej działalności. 

Doceniamy i promujemy różnorodność, czyli doświadczenia i cechy, które czynią nas takimi, jakimi jesteśmy, w tym: rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, poziom sprawności, wiek, religię, status weterana, status społeczno-ekonomiczny i poglądy polityczne.

Wyjątkowe środowisko sprzyjające współpracy

Zachęcamy naszych pracowników do bycia sobą oraz brania udział w otwartej dyskusji na temat różnorodności, równości i integracji. Nasza kultura jest kulturą empatii, uwagi i otwartości.

Wśród naszych pracowników, klientów, partnerów i społeczności promujemy ideę współpracy. Wspólnie możemy stworzyć najlepszą w swojej klasie technologię i uczynić świat cyfrowej wymiany informacji bezpieczniejszym.

Uzupełnianie braków. Zabezpieczanie przyszłości.

Wspieramy osoby o różnych zdolnościach, aby uzupełnić braki kadrowe w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

W ramach naszych programów Close the Gap™ organizujemy szkolenia, pomoc finansową, wsparcie merytoryczne, staże, programy ustawicznego kształcenia oraz wewnętrzne i zewnętrzne wydarzenia przez Internet, jak również pomagamy w zakresie pozyskiwania funduszy, aby zapewnić jak najbardziej zróżnicowaną kadrę specjalistów, która ma kluczowe znaczenie dla przyszłości.

Komisja Diversity, Equity, and Inclusion (DEI)

Nasze zaangażowanie w zapewnienie równości w miejscu pracy

Nasze inicjatywy zaproponowane przed pracowników są podstawą zaangażowania w różnorodność, równość i integrację. Pod przewodnictwem komisji DEI przekuwamy słowa w czyny, podnosząc świadomość, szkoląc pracowników, wspierając menedżerów, doradzając dyrektorom i biorąc na siebie odpowiedzialność za przestrzeganie wartości, dzięki którym DEI może działać w obrębie naszej organizacji i społeczności.

Girls in Tech – globalne partnerstwo

Wsparcie merytoryczne, rekrutacja, zatrzymanie i promocja kobiet w sektorze cyberbezpieczeństwa

Na całym świecie w branży cyberbezpieczeństwa pracuje jedynie 11% kobiet. Nadszedł czas, aby załatać tę lukę. Potrzebujemy wielu różnych przemyśleń, doświadczeń i perspektyw, aby skutecznie walczyć z cyberzagrożeniami. Właśnie dlatego zarówno my, jak i cały świat, potrzebujemy właśnie Ciebie – na stanowiskach od najniższych po najwyższe.

Dziś każda branża korzysta z technologii oraz wymaga różnorodnej wiedzy i bogatego doświadczenia. Aby zachęcić jak najwięcej osób do odkrycia i szlifowania swoich wyjątkowych zdolności, organizujemy szkolenia i inne programy, a jednocześnie staramy się sprawić, aby każda kobieta w zawodzie technicznym czuła się akceptowana, pewna siebie i ceniona.

Szkolenie nowej generacji specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa

Przygotowywanie absolwentów informatyki na przyszłe wyzwania

Zachęcanie młodych utalentowanych osób do rozwoju

To jest 10-tygodniowy program szkoleniowy, po ukończeniu którego istnieje możliwość stałego zatrudnienia. Jego celem jest zainspirowanie i przygotowanie absolwentów informatyki, którzy niedawno ukończyli studia, do tego, aby stali się nowym pokoleniem specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa w Chinach, Japonii, Brazylii, Egipcie i Stanach Zjednoczonych. Wkrótce dołączy do niego więcej krajów.

Osoby, które ukończą program, będą miały praktyczną wiedzę i umiejętności pozwalające skorzystać z ofert pracy z zakresu inżynierii systemów i sprzedaży w Trend Micro.

Szansa dla młodych ludzi na rozpoczęcie pracy w branży cyberbezpieczeństwa

Przyciąganie niewykorzystanych talentów

Ten konkurencyjny, 90-dniowy program stażu jest przeznaczony dla młodych dorosłych, którzy mają niewielkie doświadczenie w branży cyberbezpieczeństwa lub nie mają go wcale. Poprzez odwoływanie się do zróżnicowanej grupy młodych umysłów, inicjatywa wnosi wiele doświadczeń do dojrzałego przemysłu.

Stażyści uczą się sprzedaży, marketingu, specyfiki, działań i zarządzania obsługą klienta, poznają proces współpracy z partnerami strategicznymi, jednocześnie uzyskując certyfikaty z zakresu rozwiązań AWS i Salesforce. Wybrani uczestnicy otrzymują od firmy Trend Micro ofertę zatrudnienia.

Cyberwoman Challenge Organizacji Państw Amerykańskich (OPA) – Ameryka Łacińska

Wzmocnienie pozycji kobiet z Ameryki Łacińskiej w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w celu rozwijania ich umiejętności

Trend Micro i Organizacja Państw Amerykańskich (OPA) starają się pomagać kobietom w branży bezpieczeństwa, oferując inspirujące warsztaty prowadzone przez prelegentów, dyskusje panelowe ze współpracownikami oraz ułatwiając kontakty zawodowe.

Aby uzupełnić niedobór talentów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, program Cyberwomen Challenge stowarzyszenia OPA zachęca kobiety do poszerzania wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa i motywuje je do rozwoju kariery zawodowej i zajmowania stanowisk kierowniczych w branży.


Przestrzeń dostępna dla wszystkich

Tworzenie dostępnego miejsca pracy

Dążymy do doskonałości w obsłudze wszystkich klientów i pracowników, w tym osób niepełnosprawnych.

Do działań zmierzających do stworzenia dostępnej dla wszystkich przestrzeni należą wdrażanie urządzeń wspomagających i przejrzystej komunikacji, szkolenie pracowników i wolontariuszy z zakresu naszego dostępnego planu usług oraz zezwalanie na pomoc na miejscu, jaką zapewniają zwierzęta towarzyszące i specjaliści ds. wsparcia.

Zatrudniamy. Dołącz do nas.