Czym są natywne technologie chmurowe (Cloud Native)?

Natywne technologie chmurowe to filozofia tworzenia aplikacji z założeniem korzystania z infrastruktury chmurowej w celu zapewnienia przenośności i skalowalności. Natywna aplikacja chmurowa składa się z luźno powiązanych mikrousług spakowanych w abstrakcyjne jednostki oprogramowania, jak kontenery.

Technologia chmury

Technologia chmury polega na tworzeniu aplikacji w chmurze i dla chmury. Cechami wyróżniającymi projekty natywnych technologii chmurowych są przede wszystkim szybkość i skalowalność. Systemy te są przystosowane do szybkiej adaptacji do zmian w środowisku usługi mogły być wielokrotnie skalowane stosownie do potrzeb.

Samo korzystanie z takich technologii, jak kontenery i mikrousługi nie oznacza automatycznie, że oprogramowanie jest natywną technologią chmurową. Natywne aplikacje chmurowe są programowane specjalnie z myślą o tym środowisku, czyli są zoptymalizowane do pracy w chmurze.

Do najważniejszych aspektów projektowania natywnej aplikacji chmurowej należą skalowalność, automatyzacja i infrastruktura. Dzięki nim można je łatwo dostosowywać i skalować do konkretnych potrzeb. Powinna też istnieć możliwość skalowania samej infrastruktury w dowolnym momencie bez oddziaływania na cały ekosystem. Jeśli wszystkie te warunki są spełnione, można uznać, że aplikacja jest natywną technologią chmurową.

Natywna architektura chmurowa

Te systemy są tworzone celowo z wyraźnym założeniem istnienia i działania w chmurze. Istnieją pewne usługi chmurowe, które umożliwiają stosowanie technik dynamicznego i zwinnego programowania aplikacji. Wiele z nich, w tym mikrousługi i interfejsy API, pomaga deweloperom przyjąć modułowe podejście do budowania, uruchamiania i serwisowania oprogramowania. Ta metoda projektowania została dostosowana specjalnie do specyfiki chmury, aby umożliwić jak najlepsze wykorzystanie jej możliwości skalowania.

Mikrousługi to zbiór luźno powiązanych ze sobą usług, które powstają w trakcie budowy rozproszonej aplikacji przy użyciu kontenerów, a każda aplikacja działa niezależnie od pozostałych. Można więc do woli korzystać ze skalowalności i swobody aktualizacji każdej usługi, nie przejmując się innymi usługami. Każda mikrousługa służy do konkretnego celu i dysponuje dobrze zdefiniowanym interfejsem do kategoryzowania jej funkcji i komunikowania się z innymi usługami.

Interfejsy API są jak bramy między aplikacjami, które mogą nie mieć ze sobą nic wspólnego. Umożliwiają one komunikację między aplikacjami, jak mikrousługi, aby mogły one zbierać dane lub odpowiadać na nie. W takich procesach, jak zamawianie pizzy w aplikacji mobilnej lub rezerwowanie hotelu przez Internet, są wykorzystywane interfejsy API. Różnią się one między sobą typem i rodzajem przekazywanych informacji. Mikrousługi i interfejsy API wspólnie rozprowadzają informacje po natywnym oprogramowaniu chmurowym. API używane w natywnych architekturach chmurowych muszą jednak być deklaratywne, czyli umożliwiać użytkownikom deklarowanie tego, co ma się wydarzyć, a nie jak.

Regiony są kluczem do zrozumienia i przewidywania zapotrzebowania na aplikacje tworzone zgodnie z koncepcją architektury chmurowej. Pozwalają przydzielać zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne zasoby chmurowe bliżej klientów. Wybranie na poziomie regionu poprawnej strefy dostępności, która pasuje do aplikacji opartej na architekturze chmurowej, może sprzyjać zapobieganiu opóźnieniom, zwiększeniu poziomu zgodności i niezależności danych w kontekście branży i lokalizacji, redukcji kosztów i usprawnieniu usuwania skutków awarii.

Ważnym składnikiem natywnej architektury chmurowej jest także automatyzacja. Stanowi spoiwo wiążące całe środowisko chmurowe, od którego zależy jego odporność, skalowalność i możliwość monitorowania. Zautomatyzowane narzędzia obserwują, jakie aplikacje działają, wykrywają systemy, w których mogą występować problemy, i umożliwiają podjęcie działań zaradczych i ponowne wdrożenie w razie potrzeby.

W ostatecznym rozrachunku natywna architektura chmurowa ze względu na łatwość adaptacji do zmian pozwala najlepiej wykorzystać potencjał chmury publicznej. Jest to również świetny sposób na tworzenie aplikacji pilnie potrzebnych firmie z abstrakcyjnych jednostek oprogramowania, jak kontenery, aby przyspieszyć programowanie.

Natywne aplikacje chmurowe

Natywne technologie chmurowe są zazwyczaj pakowane w jednostki oprogramowania zwane kontenerami, które mogą łączyć się z interfejsami API. Zawierają one mikrousługi będące po prostu modułami z własnymi celami biznesowymi. Komunikują się one przez interfejsy API i, co chyba najważniejsze, były od początku projektowane z myślą o pracy w chmurze.

Oprócz typowych kontenerów istnieją także kontenery jako usługa (CaaS). Umożliwiają one deweloperom przesyłanie kontenerów, uruchamianie ich, skalowanie i zarządzanie nimi za pomocą wirtualizacji. CaaS to zbiór maszyn chmurowych, które pozwalają zespołom korzystać z automatyzowanego hostingu i wdrażania. Deweloperzy korzystający ze "zwykłych" kontenerów są zależni od zespołów odpowiedzialnych za inne czynności związane z wdrażaniem infrastruktury towarzyszącej oraz zarządzaniem nią. Kontenery jako usługa komasują te wszystkie usługi w jednej.

Natywne aplikacje chmurowe można również tworzyć przy użyciu kontenerów bezserwerowych. Rozwiązania te umożliwiają użytkownikom chmury korzystanie z kontenerów oraz abstrakcyjnych opcji zarządzania i infrastruktury. Są przydatne w przypadku mniejszych procesów, których wykonanie nie wymaga mnóstwa zasobów.

Od strony technicznej są to nadal serwery rozwijane w modelu "bezserwerowym", ale za ich wdrażanie i aktualizację odpowiadają dostawcy chmury. Deweloperzy mogą kompilować i wdrażać kod, który będzie wywoływany na żądanie. Aplikacje czekają w gotowości i są uruchamiane stosownie do potrzeb, a różne zadania są przydzielane dostawcy chmury zamiast deweloperom lub zespołom DevOps.

Platformy ochrony natywnych aplikacji chmurowych (CNAPP)

Są to kompleksowe platformy zabezpieczeń chmury realizujące funkcje monitorowania potencjalnych zagrożeń, wykrywania ich i reagowanie na nie. CNAPP zapewnia dostęp do odpowiednich informacji dotyczące bezpieczeństwa zarówno zespołom ochrony, jak i deweloperom, we właściwym czasie i miejscu. Platforma działa w Twoim środowisku bez żadnych problemów, zapewniając pełną widoczność zagrożeń i ochronę przed nimi, i umożliwiając skuteczne zabezpieczenie krytycznych aplikacji.

Dodatkowe możliwości, jak rozszerzone wykrywanie i reagowanie (XDR), mogą wpisać CNAPP w szerszy obraz zabezpieczeń firmy, aby utworzyć ujednoliconą platformę cyberbezpieczeństwa. Oferuje ona kompleksowe zabezpieczenie aplikacji i chmury, monitorowanie, zapobieganie naruszeniom i zarządzanie stanem bezpieczeństwa. Ogólnie mówiąc, CNAPP scala w jedno centrum sterowania funkcje zabezpieczeń chmury należące do różnych kategorii: skanowanie artefaktów, zarządzanie stanem zabezpieczeń chmury (Cloud Security Posture Management – CSPM) i platformę ochrony procesów roboczych w chmurze (Cloud Workload Protection Platform – CWPP), widoczność środowiska wykonawczego i konfigurację chmury.

Skanowanie artefaktów na etapie programowania zmniejsza ryzyko wdrożenia aplikacji podatnej na ataki. Konfiguracja chmury zapobiega niestabilności konfiguracji i pomaga wykrywać błędy konfiguracji w różnych sieciach, aplikacjach, magazynach w chmurze i innych zasobach chmurowych. Na kontekst skanowania artefaktów jest nakładana świadomość konfiguracji chmury w środowisku produkcyjnym oraz widoczność środowiska wykonawczego, aby ustalić priorytety przeciwdziałania ryzyku.

Poleganie wyłącznie na natywnych zabezpieczeniach jednego dostawcy chmury znacznie utrudnia zarządzanie zabezpieczeniami w środowisku wielochmurowym. Ponadto, w odróżnieniu od autonomicznych produktów, CNAPP zawiera wiele ważnych funkcji w ramach jednej obszernej i zoptymalizowanej oferty. Platformy te oferują zaawansowane i automatyczne funkcje ochrony pozwalające organizacjom wykraczać poza możliwości własnych zespołów deweloperskich. Obejmuje to likwidowanie luk w produktach punktowych z odizolowanymi obszarami ryzyka dla aplikacji, a także zwiększanie ogólnej niezawodności działów IT i pracowników w dążeniu do transformacji cyfrowej i rozwoju środowisk chmurowych w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami.

Powiązane artykuły