Szybsze zabezpieczanie aplikacji natywnych dla chmury

Lepsze wyniki biznesowe dzięki czołowej platformie CNAPP

WYZWANIA

Szybkość i bezpieczeństwo

Infrastruktura i aplikacje chmurowe zapewniają Twojej organizacji przewagę nad konkurencją, przyspieszając wprowadzanie innowacji i wprowadzanie produktów na rynek. W sytuacji, w której szybkość rozwoju często przekracza dostęp do wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, istnieje zwiększone ryzyko przypadkowego ujawnienia danych o krytycznym znaczeniu dla działalności biznesowej. 

Zbyt wiele odizolowanych obszarów expand_more

Zbyt duża liczba narzędzi tworzy odizolowane obszary

Wraz z nowymi wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa na każdym etapie tworzenia aplikacji pojawił się zbiór odizolowanych, niepołączonych i złożonych narzędzi służących do eliminacji zagrożeń. O ile niektóre z rozwiązań zostały stworzone z myślą o zespołach ds. bezpieczeństwa, a inne dla deweloperów, tylko kilka z nich zostało zaprojektowanych tak, aby zaspokoić potrzeby obu tych grup. 

Ochrona od budowy po uruchomienie expand_more

Ochrona od budowy po uruchomienie

Celem pracy zawsze jest bezpieczny kod, ale presja na szybkie dostarczenie oprogramowania może być źródłem niezamierzonego ryzyka. Bezpieczeństwo podczas kompilowania może być wyzwaniem dla obu zespołów. Jeśli zespół ds. bezpieczeństwa wykryje lukę w zabezpieczeniach środowiska uruchomieniowego, usunięcie jej często powoduje tarcia. 

Brak automatyzacji expand_more

Brak automatyzacji i integracji 

Tradycyjne zabezpieczenia nie są zgodne z modelem dostarczania natywnych aplikacji chmurowych. Zespoły aplikacji chmurowych wybierają swoje platformy technologiczne i infrastrukturę, aby definiować wszystko jako kod. Narzędzia zabezpieczające nie zawsze sobie radzą.

ROZWIĄZANIA

Zabezpieczenia stworzone dla chmury

Trend Vision One™ – Cloud Security umożliwia zespołowi spełnienie potrzeb zarówno w zakresie bezpieczeństwa, jak i rozwoju. Usuń luki w zabezpieczeniach, korzystając z narzędzia, które pasuje do Twojego środowiska dzięki funkcjom platformy CNAPP (cloud-native application protection platform), jednocześnie zapewniając wgląd w zarządzanie ryzykiem i procesy administracyjne.

Konsolidacja natywnych narzędzi

Narzędzia muszą efektywniej zapewniać wyniki i scentralizowaną widoczność, co umożliwi poznanie stanu zabezpieczeń i identyfikowanie zagrożeń. Widoczność zasobów i zagrożeń w kontekście aplikacji i praktycznych środków zaradczych pomaga zespołom ustalać priorytety działań.

Bezpieczne tworzenie i uruchamianie

Zabezpieczenia chmurowe muszą doskonale pasować do istniejącego zestawu narzędzi i procesów Twojego zespołu, aby nie wpływać na rozwój ani środowisko wykonawcze. Funkcje CNAPP powinny być zintegrowane z zestawem narzędzi, procesami, zarządzaniem problemami i interfejsami API i działać automatycznie, aby szybciej wykrywać i zmniejszać liczbę fałszywych alarmów.

Szybsze osiągnięcie zgodności z przepisami i zasadami dotyczącymi chmury

Cloud Security zapewnia spójną ocenę wymagań w zakresie zgodności, zarządzania i kontroli w całym centrum danych i infrastrukturze chmury publicznej. Umożliwia to dalsze spełnianie niezbędnych dla działalności firmy wymagań audytorów i organów regulacyjnych, np. przepisów RODO, PCI DSS, HIPAA i NIST.

Zabezpieczenia chmury

Zabezpieczenia powinny być definiowane jako kod, podobnie jak reszta aplikacji chmurowych. Dostarczanie kodu zabezpieczeń, zasad, procesów reagowania i widoczności można kontrolować przy użyciu interfejsów API w taki sam sposób, w jaki programiści dostarczają funkcje tworzonych aplikacji.

Ochrona rozwoju chmury
Opinie klientów
Co mówią klienci
Funkcja Trend Cloud Security polegająca na obejmowaniu wielu kont i wyświetlaniu ich na jednym pulpicie była dla nas bardzo ważna.
Zach Evans,
dyrektor ds. informatycznych

Zobacz powiązane zasoby

Infografika

Pewność budowania w chmurze

Mapa do platformy AWS Well-Architected Framework umożliwiająca budowę opłacalnych architektur chmurowych i spełnianie bieżących wymagań dotyczących zgodności

Cloud One

Przyspieszenie innowacji dzięki Bridgestone

Zobacz, jak wdrażają innowacje i realizują zmiany – bezpiecznie.

Cloud One

Zabezpieczanie chmury hybrydowej

Platforma zabezpieczeń chmury ciesząca się największym zaufaniem deweloperów, zespołów ds. bezpieczeństwa i firm

DOŁĄCZ DO PONAD 500 TYS. KLIENTÓW NA CAŁYM ŚWIECIE

Od budowy do uruchomienia
Zyskaj odpowiednie informacje we właściwym czasie i miejscu