Trend Micro Cloud OneFile Storage Security

Ochrona chmurowych usług przechowywania plików/obiektów wykorzystująca chmurowe architektury aplikacji

Szczegółowe
skanowanie

Skanowanie w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania przy użyciu najnowszych technologii oceny reputacji plików, ochrony przed różnymi wariantami tego samego ataku i technologii machine learning, wspartych najlepszymi narzędziami badania zagrożeń.

Elastyczna
integracja

Rozwiązanie zawiera interfejs API skanowania plików, który pozwala maksymalnie wykorzystać potencjał elastycznej integracji z własnymi, niestandardowymi przepływami pracy zdefiniowanymi w organizacji. Może on być wywoływany przez istniejące narzędzia i procesy.

Obsługa magazynów danych
rozłożonych między wiele środowisk chmurowych

Nasze rozwiązanie współpracuje z najważniejszymi platformami do przechowywania obiektów, takimi jak Amazon S3®, Azure Blob i Google Cloud Storage™.

Rozwiązanie Trend Micro Cloud One™ – File Storage Security działa na platformie Kubernetes w klastrze Kubernetes. Użytkownicy otrzymują dostęp do skryptu powłoki i zestawu zasobów platformy Kubernetes umieszczonych w repozytorium GitHub® firmy Trend Micro. Obrazy aplikacji są umieszczone w repozytorium Docker Hub.

Ochrona klasy korporacyjnej

Chmurowe architektury aplikacji uwzględniają w swoich procesach chmurowe usługi przechowywania plików/obiektów, wskutek czego powstaje nowy wektor ataku, czyli zagrożenie ze strony złośliwych plików. Rozwiązanie File Storage Security chroni te procesy za pomocą nowatorskich technik, takich jak skanowanie w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania, integracja z własnymi procesami organizacji oraz obsługa różnorodnych chmurowych platform magazynowych. Dzięki temu personel można skierować do zadań o większej wartości dodanej.

Eliminacja potencjalnych wektorów ataku poprzez skanowanie w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania

Ikona pliku

Reputacja plikówBlokowanie znanych szkodliwych plików za pomocą sygnatur charakterystycznych dla tych plików

Ikona wariantu

Ochrona przed różnymi wariantami tego samego atakuWyszukiwanie wariantów złośliwego oprogramowania z zaciemnionym kodem lub polimorficznych na podstawie fragmentów wcześniej wykrytych zagrożeń i przy użyciu algorytmów wykrywania

Ikona komputera

Uczenie maszynoweAnalizowanie nieznanych plików i zagrożeń wykorzystujących nieznane luki (zagrożeń typu zero-day) przy użyciu techniki machine learning

Ikona zaawansowanej wiedzy

Zaawansowana wiedzaPonad 30 lat doświadczeń w badaniu cyberzagrożeń i walce z nimi

Elastyczność pozwalająca na integrowanie z niestandardowymi procesami

  • Automatyczne inicjowanie skanowania plików podczas każdorazowego przekazywania nowych plików
  • Interfejsy API pozwalające tworzyć niestandardowe operacje skanowania i na podstawie wyników podejmować odpowiednią interwencję
  • Raporty i szczegóły historii skanowania na potrzeby kontroli i dochodzeń

 

Znaki logo obsługiwanych rozwiązań do przechowywania plików

Współpraca z najważniejszymi platformami do przechowywania obiektów

  • AWS S3, Azure Blob i Google Cloud Storage
  • Sprawne wdrażanie: Wdrażanie jako wykresu Helm usługi Kubernetes, spójnie z pozostałymi używanymi aplikacjami chmurowymi

Inne usługi Cloud One

File Storage Security wchodzi w skład Trend Micro Cloud One™ — platformy usług zabezpieczeń dla twórców aplikacji chmurowych, która obejmuje następujące produkty:

Zacznij korzystać z rozwiązania File Storage Security