Managed XDR

Skuteczniejsze wykrywanie zagrożeń dzięki profesjonalnym usługom MRD w poczcie elektronicznej, chmurze, sieciach, punktach końcowych i na serwerach

Wykrywanie

 • Całodobowy monitoring, korelowanie i ustalanie priorytetów alarmów przy użyciu funkcji automatyzacji i analizy pozwala szybko zawężać listę zdarzeń do tych, które wymagają dalszej uwagi
 • Ciągłe poszukiwanie najnowszych wskaźników infekcji (IOC) lub ataku (IOA) z uwzględnieniem tych, które wykryto w innych środowiskach klienta i udostępniono przez US-Cert lub inne kanały ujawniania informacji przez strony trzecie
 • Cechy odróżniające produkty Trend Micro od innych pozwalają klientom na maksymalne wykorzystanie możliwości wykrywania zagrożeń
 • Usługa MDR jest pierwszą, w której wdrażane są najnowsze technologie wykrywania zagrożeń opracowywane na potrzeby rozwiązań Trend Micro
 •  

Badanie

 • Nasi eksperci tworzą pełny obraz ataku w całym przedsiębiorstwie — analizę głównych przyczyn, wektor ataku i czas utrzymywania się zagrożenia, zasięg oraz zakres szkód
 • Analitycy mogą analizować dane, uzyskując cenne informacje z pomocą ekspertów z naszych laboratoriów badania zagrożeń znających techniki i sprawców ataków
 • Klienci mogą pracować bezpośrednio z naszymi analitykami zabezpieczeń podczas procesu badania zagrożeń i reagowania na nie

Reagowanie

 • Ograniczenie zasięgu zagrożenia i automatyczne generowanie wskaźników IoC celem zapobiegania atakom w przyszłości
 • Zapewnienie szczegółowego planu działania w zakresie reagowania na zagrożenia i ich eliminowania oraz, w razie potrzeby, korzystania z niestandardowych narzędzi oczyszczających, które pomagają odzyskać sprawność po ataku
 • Ciągłe przeszukiwanie środowiska firmy w celu zapewnienia bezpieczeństwa
 • Generowanie szczegółowego raportu z incydentu i regularne informowanie kierownictwa w zakresie odporności na zagrożenia
 •  

Opcje usługi Managed XDR

Standardowe lub zaawansowane usługi wykrywania, badania oraz reakcji są dostępne dla jednej lub większej liczby warstw zabezpieczeń Trend Micro.

Nasza usługa Trend Micro™ Managed XDR wykorzystuje oferowane klientom funkcje XDR dostępne na platformie Trend Micro Vision One™, zapewniając dodatkowe funkcje wykrywania skorelowanego, wykrywania zintegrowanego i reagowania.

Opinie klientów

Możemy spać spokojnie, ponieważ nad naszym środowiskiem czuwa zespół ekspertów, którzy gromadzą informacje, aby stwierdzić, czy mają do czynienia z nic nieznaczącym zdarzeniem, czy z włamaniem i na tej podstawie pomagają nam w podjęciu właściwych decyzji.

Ed Martinez
Dyrektor ds. bezpieczeństwa informacji i CISO, ClubCorp USA, Inc.

Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up