Czym jest platforma cyberbezpieczeństwa?

Konstrukcja platform cyberbezpieczeństwa pozwala organizacjom integrować widoczność, analizę i elementy kontroli nad systemami zabezpieczeń obejmującymi wiele poziomów ochrony i źródeł danych, równocześnie poprawiając skuteczność ochrony, skalowalność i wydajność działania.

Poszerzanie wglądu

Ważną zaletą wdrożenia platformy cyberbezpieczeństwa jest poszerzenie wglądu w środowisko. Cyfrowa transformacja często oznacza, że w organizacjach pojawia się bardzo niejednorodna infrastruktura cyfrowych zasobów. Trzeba wtedy zapewnić wsparcie techniczne użytkownikom, wdrożeniom chmurowym, sieciom i urządzeniom rozproszonym geograficznie, z różnymi systemami operacyjnymi i funkcjonującym w zróżnicowanych środowiskach.

Platformy zabezpieczeń zawierają rozbudowane funkcje gromadzenia danych pokazujących obraz sytuacji z różnych miejsc: chmury, punktów końcowych, serwerów, systemów poczty e-mail, sieci, urządzeń komórkowych, platform internetowych i urządzeń Internetu Rzeczy. Powinny ściśle współpracować z produktami od partnerów, które uzupełniają ich funkcje, oraz wpasowywać się w ekosystem informatyczny i procesy obecnie istniejące w firmie. Mogą to być m.in. rozwiązania SIEM/SOAR oraz systemy do zarządzania tożsamościami i dostępem, oceny luk w zabezpieczeniach, zarządzania poprawkami, wystawiania zgłoszeń serwisowych, zbierania informacji o zagrożeniach itd.

Oferując poszerzony wgląd i skonsolidowane funkcje zabezpieczeń, platforma cyberbezpieczeństwa pomaga organizacjom rozpoznawać cyberzagrożenia, informować o ich obecności oraz im przeciwdziałać.

Centralizacja analiz

Posiadanie centralnego aparatu analitycznego ma kluczowe znacznie w dbałości o bezpieczeństwo całego przedsiębiorstwa.

Aby można było dostrzegać podejrzaną aktywność w skali całej firmy i odpowiednio interweniować, trzeba ustawicznie oceniać ryzyko i poziom zagrożenia. Wspólny aparat analizujący zagrożenia w skali całej platformy może realizować ten cel, ale musi z jednego centralnego miejsca pozyskiwać dane dostarczane z macierzystych aplikacji zabezpieczających i zewnętrznych rozwiązań.

Integracja obejmująca wszystkie warstwy zabezpieczeń pozwala korzystać ze szczegółowych informacji, analiz i sugestii praktycznych kroków dla różnych rodzajów ataków kierowanych przeciw organizacji. Po wykryciu zagrożenia analityk może — na jednej konsoli — ustalić jego rodzaj i źródło, miejsce potencjalnego wtargnięcia do systemu, drogę poruszania się po firmowych systemach oraz podjęcie działania. Platforma może korelować dane i analizować działania, dlatego firmowi specjaliści są w stanie szybko identyfikować zdarzenia i na nie reagować, minimalizując negatywne skutki oraz modyfikując procedury bezpieczeństwa w celu zapobieżenia kolejnym atakom.

Zanim na rynku pojawiły się platformy cyberbezpieczeństwa, firmy były zmuszone używać wielu jednostkowych rozwiązań chroniących tylko poszczególne obszary działalności. Jednak im więcej narzędzi cyberbezpieczeństwa wdraża firma, tym mniej skuteczna ochrona. Izolowane rozwiązania prowadzą do powstawania luk w systemie zabezpieczeń, które bezlitośnie wykorzystują napastnicy. Skonsolidowanie danych i informacji analitycznych z całego przedsiębiorstwa pozwala wychwycić aspekty, których rozdrobnione systemy po prostu nie zauważą.

Zalety platformy cyberbezpieczeństwa

Konieczność stosowania ujednoliconych systemów cyberbezpieczeństwa jest wyraźniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Zespoły i działy odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo coraz gorzej radzą sobie z poziomem komplikacji powodowanym przez cyfrową transformację, kwestie ochrony danych i przestrzegania przepisów oraz rosnącymi zastępami pracowników mobilnych, którzy wykonują służbowe obowiązki spoza firmowej sieci. Efektem jest nieustannie zmieniająca się i złożona powierzchnia cyberataków, która po prostu wymaga ujednoliconego narzędzia umożliwiającego całościową, uproszczoną i skuteczną kontrolę nad zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.

Wraz powiększaniem się powierzchni ataku rosną możliwości działania napastników. Ludzie mający złe intencje cały czas szukają możliwości wtargnięcia. Przedsiębiorstwa muszą cały czas zdawać sobie sprawę z nowych niebezpieczeństw i swoich słabych punktów. Powinny mieć także zdolność proaktywnego bronienia się przed atakami oraz szybkiego wykrywania zagrożeń i adekwatnego reagowania.

Jest to możliwe przy całościowym podejściu do cyklu życia powierzchni cyberataków. Dysponując centralnym systemem, organizacja z jednego miejsca zidentyfikuje powierzchnię ataku (dzięki wglądowi w swoje cyfrowe zasoby i możliwe wektory ataku), oceni ryzyko (dzięki wglądowi w stopnień narażenia na ryzyko i luki w zabezpieczeniach) i postara się złagodzić negatywne skutki (uruchomi mechanizmy kontrolne i działania naprawcze). Ujednolicenie i uproszczenie mechanizmów uzyskiwania wglądu i kontrolowania nie tylko pozwoli podwyższyć całościowy poziom bezpieczeństwa, ale również poprawi efektywność operacji, sprawność systemów i możliwości działania na dużą skalę.

Ograniczanie ryzyka

Omówiliśmy zalety platformy cyberbezpieczeństwa polegające na umożliwieniu uzyskania kompleksowego obrazu sytuacji oraz ustawicznego analizowania zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa. Lecz równie kluczowa jest zdolność minimalizowania potencjalnych negatywnych skutków cyberzagrożeń i cyberataków. Osiąga się to poprzez wdrożenie odpowiednich mechanizmów kontrolnych i skonfigurowanie ich sposób dający maksymalną ochronę.

Skuteczne zapobieganie to pierwsza linia obrony przed napastnikami, a szybkie wykrywanie i reagowanie może zapobiec przejęciu firmowych systemów.

Platforma cyberbezpieczeństwa powinna zawierać narzędzia zapewniające doskonałą ochronę przed zagrożeniami, wykrywanie i reagowanie. Ta funkcjonalność ma podstawowe znaczenie na etapie ograniczania ryzyka w cyklu życia powierzchni cyberataku.

Integracja i optymalizacja

Platforma cyberbezpieczeństwa jest skuteczna tylko na tyle, na ile potrafi współpracować z istniejącym ekosystemem informatycznym przedsiębiorstwa. Bez wątpienia jej głównym zadaniem jest redukowanie liczby i konsolidowanie rozproszonych narzędzi, tak aby cały system ochrony działał jak najpłynniej. Usługi oparte na wspólnej platformie powinny ściśle współdziałać, przynosząc korzyści nieosiągalne w przypadku odizolowanych systemów.

Trzeba jednak pamiętać, że żadna platforma nie jest w stanie w pełni zabezpieczyć całej infrastruktury przedsiębiorstwa. Należy wdrożyć strategię otwartych interfejsów API umożliwiających współpracę z innymi systemami, które będą dostarczały newralgiczne informacje umożliwiające wyciąganie dodatkowych wniosków analitycznych, wprowadzenie kolejnych funkcji ochronnych, automatyzację zadań i reakcji oraz inne kluczowe operacje.

Celem platformy jest konsolidowanie jak największej liczby funkcji oraz ich powiązanie z innymi źródłami i systemami, tak aby powstała sieć mechanizmów zabezpieczających niezbędnych firmie w bieżącej działalności.

Globalny krajobraz cyberbezpieczeństwa cały czas się zmienia, dlatego w nadchodzących latach będziemy świadkami unowocześniania obecnych i pojawiania się nowych usług. Aby organizacja mogła myśleć o zbudowaniu kompleksowego i elastycznego systemu ochrony, potrzebuje bezpiecznej technologii integracyjnej umożliwiającej swobodne żonglowanie funkcjami dostępnymi na różnych platformach.

Chmurowa architektura

Platforma cyberbezpieczeństwa oparta na architekturze natywnie chmurowej ma przewagę nad architekturami lokalnymi pod względem możliwości analitycznych i obliczeniowych. Wykorzystanie chmury do gromadzenia, syntetyzowania i analizowania ogromnych ilości danych i operacji dostarczanych do platformy pozwala osiągnąć poziom funkcjonalności, wydajności i skalowalności praktycznie leżący poza zasięgiem rozwiązań lokalnych.

Platforma może i powinna obsługiwać pewne środowiska hybrydowe oraz wykorzystywać dane z istniejących lub wymaganych składników lokalnych, ale jej fundament musi bazować na chmurze, ponieważ tylko wtedy zapewni odpowiedni wgląd, możliwości analityczne i pożądane opcje minimalizowania skutków.

Pod względem ekonomicznym zalety platformy to skuteczniejsza i sprawniejsza ochrona, co można uzyskać tylko w rozwiązaniu chmurowym, które pozwala klientom ustawicznie maksymalizować korzyści z zastosowania procesu dev-ops (współpracy programistów z użytkownikami biznesowymi) polegające na regularnym dodawaniu nowych funkcji i ulepszeń w celu zwiększenia szans na skuteczną obronę przed atakami.

Przyszłościowy charakter

W ostatecznym rozrachunku platforma cyberbezpieczeństwa to wyraz przyszłościowego spojrzenia na kwestie ochrony środowisk informatycznych firmy. Zebranie wszystkich opisanych funkcji zabezpieczających pod jednym dachem pozwoli monitorować i zabezpieczać infrastrukturę przed atakami z różnych kierunków. Narzędzia platformy są na bieżąco aktualizowane, gotowe do walki z nowymi zagrożeniami i cyberprzestępcami.

Będąc centralnym i stale rozwijanym zbiorem sprawdzonych rozwiązań, platforma cyberbezpieczeństwa stanowi najlepszą linię obrony przed napastnikami szukającymi dróg włamania się do zasobów organizacji. To najważniejszy mechanizm zabezpieczenia firmy przez cyberzagrożeniami i coraz bardziej wyszukanymi formami ataku.

Platforma cyberbezpieczeństwa

Powiązane artykuły