Trend Micro Cloud OneContainer Security

Prostszy system ochrony chmurowych aplikacji z automatycznym skanowaniem rejestru i obrazów kontenerów

Najważniejsze funkcje

Optymalne wykrywanie zagrożeń dzięki ochronie obrazów kontenerów na wcześniejszym etapie

Twórz lepsze aplikacje przy wsparciu systemu zabezpieczeń, który można łatwo zintegrować z narzędziami używanymi w procesach DevOps

 • Wykrywa więcej złośliwych programów, luk, wpisów tajnych, kluczy i haseł oraz zapewnia kompletny obraz przekazywany za pomocą powłoki poleceń, zaawansowanych pulpitów, dzienników i powiadomień
 • Sprawdza zawartość obrazów wg listy kontrolnej zawierającej pozycje z norm PCI-DSS, HIPAA i NIST 800-190.
 • Skanuje obrazy podczas ich kompilowania i usuwa zagrożenia przed zapisaniem obrazu w rejestrze
 • Skanuje zatwierdzone obrazy w rejestrze pod kątem wszelkich zagrożeń — również tych nowych i wykorzystujących nieznane wcześniej luki
 • Baza danych luk bezpieczeństwa w kodzie open source Snyk umożliwia wczesne wykrywanie zagrożeń i zmniejszenie ryzyka pozostawienia luk bezpieczeństwa w modułach open source
Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

Ograniczona liczba obsługiwanych ręcznie procesów dzięki zautomatyzowanej ochronie z funkcją skanowania obrazów kontenerów

 • Uproszczenie procesu tworzenia bezpiecznego oprogramowania dzięki naszemu publicznemu centrum automatyzacji zawierającemu wycinki kodu źródłowego, dokumentację, narzędzia wsparcia technicznego itd.
 • Dostęp do kompletnego zestawu interfejsów API dla narzędzi programistycznych takich jak Jenkins®, Kubernetes® i platforma kontenerowa
 • Bezpośrednie informacje zwrotne od użytkowników platform e-mail i społecznościowych, takich jak Slack® i ServiceNow®, pomagają rozwiązywać problemy
Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

Inteligentna ochrona procesów CI/CD

Ogranicz opóźnienia w harmonogramach rozwoju i procesów dzięki niezrównanej analizie zagrożeń, która maksymalizuje ich wykrywanie w procesach CI/CD.

Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

Zabezpieczenia przygotowane do zapewnienia zgodności

Ochrona aplikacji i zapewnianie zgodności z przepisami bez ograniczania wydajności procesów CI/CD.

 • Analiza luk w zabezpieczeniach i wykrywanie złośliwego oprogramowania  
 • Uproszczone raporty z inspekcji z historią dzienników pomagają zapewnić zgodność z przepisami i reagować na zapytania organów nadzorczych
 • Wcześniejsze wykrywanie zagrożeń dzięki stałemu skanowaniu na etapie kompilacji obrazu i w rejestrze obrazu
Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

Narzędzie Kubernetes w wersji 1.8.7 lub nowszej

Narzędzie Helm/Tiller w wersji 2.8.1 lub nowszej

Narzędzie Docker w wersji 17.06 lub wyższej

Wykrywanie zagrożeń przed uruchomieniem

Odkrywanie luk w zabezpieczeniach, złośliwego oprogramowania i poufnych danych, takich jak klucze API i hasła, w obrazach kontenerów

 • Minimalizacja fałszywych alarmów dzięki korelacji poprawek z podatnymi na zagrożenia pakietami w tym samym obrazie
 • Usuwanie luk w zabezpieczeniach, zanim ktoś je wykorzysta podczas uruchamiania
 • Skanowanie na dowolnym etapie procesu
 • Wyniki obejmujące szczegóły dostępnych poprawek

Bezpieczne wdrażanie kontenerów z pewnością co do obrazów

Wykrywaj problemy z bezpieczeństwem na wczesnym etapie, wymuszaj przestrzeganie zasad i zyskaj pewność, że do produkcji trafią tylko kontenery spełniające wymogi.

 • Budowa polityki bezpieczeństwa na podstawie wykrywania sekretów, kluczy, szkodliwego oprogramowania i luk bezpieczeństwa
 • Przepuszczanie przez proces tylko obrazów spełniających wymogi polityki bezpieczeństwa
 • Bezpieczna, oparta na ryzyku kontrola dostępu dzięki integracji z usługami podpisywania
 • Weryfikowanie, czy dany obraz spełnia wymogi określonej polityki bezpieczeństwa przed dopuszczeniem go do działania w środowisku produkcyjnym

Elastyczne dopasowywanie do procesów

Skuteczne zabezpieczanie kontenerów zaczyna się od uproszczonego zarządzania obrazami ochronnymi.

 • Możliwość wdrożenia jako wykresu helm Kubernetes® w celu łatwej integracji ze środowiskiem kontenerowym i procesem budowy oprogramowania
 • Konfiguracja uprawnionych użytkowników i grup umożliwiająca dostęp oparty na rolach
 • Dodawanie i aktualizacja rejestrów z myślą o maksymalizacji pożądanych operacji skanowania
 • Tworzenie wielu równoległych scenariuszy skanowania

Sprawdzona wiedza

Inne usługi Cloud One

Trend Micro Cloud One™ – Container Security wchodzi w skład Trend Micro Cloud One™ — platformy usług zabezpieczeń dla twórców aplikacji chmurowych, która obejmuje następujące produkty:

Zacznij korzystać z rozwiązania Container Security