Większa skuteczność SOC

Zobacz więcej, działaj szybciej

WYZWANIA

Nie pozwól, aby przestępcy zdobyli przewagę

Rozwijający się krajobraz zagrożeń, rosnąca powierzchnia cyberataków i złożona infrastruktura zabezpieczeń mogą stać na Twojej drodze do uzyskania niezbędnych efektów w zakresie bezpieczeństwa.

Brak połączenia pomiędzy narzędziami do wykrywania i reagowania

remove add

Odizolowane narzędzia do wykrywania tworzą niemonitorowane obszary i spowalniają pracę zespołów. Gdy dane są gromadzone i analizowane w odosobnionych środowiskach, złożone zagrożenia nie są wykrywane, pojawiają się trudności z badaniem i wyszukiwaniem zagrożeń, a czasy reakcji nie są wystarczająco krótkie. Poprawienie kluczowych wskaźników wydajności staje się wyzwaniem.

Rosnąca powierzchnia ataku

remove add

Większa ilość zasobów cybernetycznych stwarza nowe możliwości ataku – od niezarządzanych urządzeń, zasobów chmurowych i niezatwierdzonego oprogramowania po błędne konfiguracje chmury, oprogramowanie z lukami w zabezpieczeniach, kod open source itd. SOC nie może łatwo identyfikować zasobów cybernetycznych i wektorów ataku ani ustalać ich priorytetów. Nie możesz bronić tego, o czym nie wiesz.

Ograniczone operacje bezpieczeństwa

remove add

Infrastruktura zabezpieczeń jest tak złożona jak zagrożenia, przed którymi próbujesz się bronić. Skomplikowane, zróżnicowane zabezpieczenia mogą stanowić przeszkody dla i tak już ograniczonych zespołów. Usprawnienie operacji z zakresu bezpieczeństwa jest trudne, gdy brakuje zasobów, narzędzia są odizolowane, a przepływy pracy nieefektywne.

ROZWIĄZANIA

Zapewnianie zespołom SOC właściwych narzędzi

Trend Vision One łączy technologię XDR, analizę zagrożeń i zarządzanie powierzchnią ataku. Umożliwia to zespołom SOC dostęp do technologii i usług pozwalających na zwiększenie efektywności operacyjnej i skuteczności zabezpieczeń.

Powstrzymaj więcej zagrożeń w krótszym czasie expand_more

Kompleksowa usługa XDR

Rozszerz możliwości wykrywania i reagowania na punkty końcowe, serwery, obciążenia, pocztę e-mail, sieć, chmurę i tożsamość. Uprość triaż i skróć czas obsługi dzięki skorelowanym alertom, które szybko identyfikują incydenty o krytycznym znaczeniu. Interaktywny widok badania ułatwia analizę i przyspiesza reakcję, a proste funkcje wyszukiwania umożliwiają nieskomplikowane i skuteczne wyszukiwanie zagrożeń.

Ogranicz ryzyko expand_more

Zaawansowane informacje o powierzchni ataku

Nieustannie odkrywaj i monitoruj zasoby cybernetyczne połączone z Twoim przedsiębiorstwem. Zyskaj bieżące informacje o narażeniu i poziomie ryzyka związanego z aktywami, w tym tożsamościami o znacznej wartości. Koordynuj oparte na wiedzy działania zaradcze o ustalonych priorytetach w zespołach ITOps i SecOps w celu ograniczenia narażenia na zagrożenia i incydenty związanych z bezpieczeństwem.

Konsoliduj narzędzia expand_more

Połączone funkcje

Trend Micro zapewnia zespołom korzyści dzięki jednej platformie, na której można skonsolidować i ulepszać narzędzia SOC, integrować rozwiązania w środowisku IT oraz optymalizować przepływy pracy, automatyzację i działania orkiestracyjne. Wyeliminuj wieloletnie problemy wynikające ze stosowania rozwiązań punktowych, jednocześnie kładąc fundamenty pod nieprzerwane generowanie wartości dodanej, większe bezpieczeństwo, skalowalność i wydajność.

Wspieraj swój zespół expand_more

Usługi zarządzane

Zminimalizuj ograniczenia przydzielania zasobów i zmaksymalizuj wkład analityków SOC dzięki usługom, w tym MDR, i reagowaniu na incydenty. Zyskaj kompetencje i wiedzę specjalistyczną od lidera branży z 30-letnim doświadczeniem z zakresu bezpieczeństwa i zagrożeń. Korzystaj z outsourcingu, aby odciążyć zespoły i zwolnić zasoby na potrzeby programów priorytetowych.

REFERENCJE KLIENTÓW
Co mówią klienci
„Mamy teraz lepszą widoczność, skuteczność wykrywania i szybkość reakcji. Wiemy, że nasze dane są bezpieczne, i jeśli coś się zdarzy, możemy wyśledzić tego przyczyny i szybko odzyskać sprawność”.
Bryan Joyce,
starszy menedżer ds. cyberbezpieczeństwa

Odkryj więcej

Szybsze, bardziej precyzyjne wykrywanie i reagowanie

XDR z Trend Vision One zmienia zasady gry

Rozumienie, ustalanie priorytetów i ograniczenie zagrożeń cybernetycznych

Zarządzanie ryzykiem dotyczącym powierzchni ataku przy użyciu Trend Vision One zapewnia większą widoczność

Rozszerz swój zespół o produkt i ekspertów Trend Micro w dziedzinie zagrożeń

Trend Service One maksymalizuje skuteczność Twojego zespołu.

DOŁĄCZ DO PONAD 500 TYS. KLIENTÓW NA CAŁYM ŚWIECIE

Zatrzymaj przeciwników szybciej