XDR

Zyskaj szerszą perspektywę i lepszy kontekst na scentralizowanej platformie, aby szybciej znajdować zagrożenia, wykrywać je, badać i reagować na nie oraz powstrzymywać przeciwników.

Platforma Trend Micro Vision One™ otrzymała najwyższy wynik w kategorii bieżącej oferty rozwiązań w zakresie oceny XDR.

Precyzyjne wykrywanie zagrożenia na wczesnym etapie

Poważne zagrożenia są rozpoznawane na podstawie danych gromadzonych i analizowanych w silosach. XDR łączy wiele reguł, filtrów i technik analiz — włącznie z data stacking i uczeniem maszynowym (machine learning) — aby zwiększyć prędkość i precyzję wykrywania bez wywoływania fałszywych alarmów w całej organizacji.

Szybkie badanie zagrożeń i reagowanie na nie

Wizualizacja pełnej historii ataku przy użyciu interaktywnych wykresów i mapowania MITRE ATT&CK wraz z uproszczonymi technikami wyszukiwania umożliwiają skalowanie znajdowania i badania zagrożeń. Ustalanie priorytetów, automatyzacja i przyspieszenie działań obronnych na różnych frontach z jednego miejsca w jednym ruchu.

Zaawansowana korelacja zagrożeń

Połączenie danych o głębokiej aktywności z różnych frontów zabezpieczeń zapewnia skuteczne wykrywanie i badanie. Identyfikowanie i kojarzenie podejrzanych zdarzeń. Najlepszy na rynku zakres sygnałów z natywnych czujników w połączeniu z danymi od zewnętrznych dostawców zasila modele analiz i wykrywania XDR Trend Micro.

XDR przyspiesza realizację celów biznesowych

ESG

Organizacje, które korzystają z rozwiązań XDR Trend Micro, według ESG:

  • 2,2 razy częściej wykrywają ataki
  • Ponoszą do 79% niższe koszty zabezpieczeń
  • Reagują o 70% szybciej 
Ikona spn

Najlepszy w branży globalny wywiad dotyczący zagrożeń

Globalny wywiad dotyczący zagrożeń z sieci Trend Micro™ Smart Protection Network™ w połączeniu ze stale aktualizowanymi regułami wykrywania i modelami maksymalizuje skuteczność XDR.

Wczesne ostrzeganie

Trend Micro XDR blokuje źródło zagrożenia — w miejscach niewidocznych dla większości dostawców. Obraz całego cyklu życia kampanii ataku pozwala lepiej zrozumieć, gdzie zaczął się atak, i zareagować, zanim dojdzie do włamania.

Pełna widoczność włamania

Globalny wywiad dotyczący zagrożeń wychwytuje zarówno indywidualne składniki zagrożenia, jak i dane APT, aby precyzyjnie wskazywać, w jaki sposób poszczególne wykryte malware i luki w zabezpieczeniach przyczyniły się do włamania przed atakiem, w jego trakcie i po nim.

Głęboki wywiad dotyczący kampanii ataku

Baza MITRE ATT&CK pozwala poznać taktyki, techniki i procedury związane z konkretnymi kampaniami ataku i poszczególnymi działaniami ataku.

Bezprecedensowa widoczność natywnych środowisk chmurowych, hybrydowych i lokalnych środowisk IT.

Specjalnie zaprojektowana

Trend Micro stosuje analizy XDR do badania danych aktywności pochodzących z własnych rozwiązań działających w środowisku, aby generować skorelowane alarmy umożliwiające podjęcie odpowiednich działań oraz kompleksowe widoki incydentów.

Szeroki zasięg

Działanie na różnych frontach zabezpieczeń, w tym przy użyciu natywnych czujników stacji roboczych, poczty e-mail, serwerów, sieci, chmury, urządzeń przenośnych, funkcji weryfikacji tożsamości, IoT i OT. Scalanie danych z silosów w jednym oknie w celu wykrywania podejrzanego zachowania, malware, ransomware i zakłóceń, badania ich i reagowania na nie oraz optymalizacji działania centrum bezpieczeństwa.

API i łatwość integracji

Trend Micro XDR bezproblemowo współpracuje z posiadanym arsenałem zabezpieczeń za pomocą szerokiego i rosnącego ekosystemu integracji. Do tego ekosystemu należą m.in. SIEM, SOAR, zarządzanie tożsamością i dostępem, firewall, threat intelligence, zarządzanie usługami IT oraz technologie zgłaszania problemów.

Jeden ekran platformy XDR

Wyświetlanie całego łańcucha zdarzeń w różnych frontach zabezpieczeń

Niestandardowe kryteria wykrywania umożliwiają szukanie różnych zachowań w celu identyfikacji wieloetapowych, złożonych ataków w wielu warstwach bezpieczeństwa.

Przeanalizowanie podstawowych przyczyn, zbadanie profilu wykonania ataku — w tym narzędzi, taktyki i procedur z bazy MITRE ATT&CK — oraz zidentyfikowanie szkód we wszystkich zasobach

Orkiestracja i automatyzacja natychmiastowej reakcji i działań obserwacyjnych według podręczników zabezpieczeń.

Celowe wyszukiwanie

Znajdowanie aktywnych zagrożeń we własnym środowisku przy użyciu preferowanej metody wyszukiwania — od rozbudowanych kwerend po prostą wyszukiwarkę tekstu — i proaktywne identyfikowanie podejrzanych danych i działań przy użyciu aplikacji technik wyszukiwania lub obserwowanego ataku.

Sprawdzaj podejrzaną aktywność i badaj określone identyfikatory taktyki i techniki, gdy zagrożenie jest już znane. Wyznaczaj na bieżąco wskaźniki kompromitacji (IoC) przy użyciu niestandardowych kwerend lub zautomatyzowanego wywiadu.

XDR demaskuje to, co jest ukryte.

Rzetelna wiedza

Specjalnie zaprojektowana platforma centrum bezpieczeństwa

Trend Micro Vision One łączy najlepsze funkcje XDR ze skutecznym zarządzaniem ryzykiem powierzchni ataku i dynamicznymi narzędziami modelu zero trust. Służby bezpieczeństwa mogą skutecznie i niezawodnie obniżać ryzyko dzięki ciągłemu monitorowaniu i ocenie ogólnego poziomu bezpieczeństwa organizacji.

Cenne informacje i oceny z zakresu bezpieczeństwa i ryzyka — wraz z niestandardowymi, zależnymi od roli widokami pulpitu — pomagają służbom bezpieczeństwa w zawężaniu wyników do tych, którymi należy się zająć natychmiast, zapewniając większą widoczność i określając priorytety.

Większy spokój
Trend Micro Service One

Trend Micro Service One™ zapewnia wiedzę z zakresu produktów i zabezpieczeń jako połączenie całodobowego wsparcia premium, usługi Trend Micro™ Managed XDR i usługi reagowania na incydenty w całym cyklu życia rozwiązania i klienta.

XDR

Zobacz, co nasi klienci mają do powiedzenia w Gartner Peer Insights


Zaufanie firm na całym świecie

Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

„Korzystamy z kilku rozwiązań Trend Micro. Dzięki temu, że są zintegrowane, całe nasze środowisko jest zabezpieczone oraz mamy pewność, że w razie zagrożenia będą efektywnie współpracować”. Rozwiązania Trend Micro zwiększyły skuteczność naszych reakcji na incydenty o 90 procent”.

Claudia Anania, CIO, Unigel

Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

„Produkty Trend Micro współpracują ze sobą, ułatwiając badanie incydentów. Mam pełny wgląd w to, co się dzieje i gdzie się zaczęło, oraz wiem, jak prześledzić drogę zagrożenia i jak naprawić błędy”.

Tareq Allan, CISO, DHR Health

Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

Poznaj platformę Trend Micro Vision One z XDR