XDR

Zyskaj szerszą perspektywę i lepszy kontekst na scentralizowanej platformie, aby szybciej znajdować zagrożenia, wykrywać je, badać i reagować na nie oraz powstrzymywać przeciwników.

XDR
Precyzyjne wykrywanie zagrożenia na wczesnym etapie

Precyzyjne wykrywanie zagrożenia na wczesnym etapie

Nie pozwól, aby poważne zagrożenia unikały wykrycia, dzięki zbieraniu i analizowaniu danych w silosie. XDR łączy wiele reguł, filtrów i technik analiz, włącznie z data stacking i uczeniem maszynowym (machine learning), aby zwiększyć prędkość i precyzję wykrywania bez wywoływania fałszywych alarmów w całej organizacji.

Szybkie badanie zagrożeń i reagowanie na nie

Szybkie badanie zagrożeń i reagowanie na nie

Wizualizacja pełnej historii ataku przy użyciu interaktywnych wykresów i mapowania MITRE ATT&CK wraz z uproszczonymi technikami wyszukiwania umożliwiają skalowanie znajdowania i badania zagrożeń. Ustalanie priorytetów, automatyzacja i przyspieszenie działań obronnych na różnych frontach z jednego miejsca w jednym ruchu.

Zaawansowana korelacja zagrożeń

Zaawansowana korelacja zagrożeń

Połączenie danych o głębokiej aktywności z różnych frontów zabezpieczeń zapewnia skuteczne wykrywanie i badanie. Identyfikowanie i kojarzenie podejrzanych zdarzeń. Najlepszy na rynku zakres sygnałów z natywnych czujników w połączeniu z danymi od zewnętrznych dostawców zasila modele analiz i wykrywania XDR Trend Micro.

XDR przyspiesza realizację celów biznesowych

Organizacje, które korzystają z rozwiązań XDR Trend Micro, według ESG:

  • 2,2 razy częściej wykrywają ataki
  • Reagują o 70% szybciej
  • Ponoszą do 79% niższe koszty zabezpieczeń
Logo ESG

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ XDR

Bezprecedensowa widoczność chmurowych, hybrydowych i lokalnych środowisk IT.

Specjalnie zaprojektowana expand_more

Lepsze zabezpieczenia i informacje o ryzyku

Trend Micro stosuje analizy XDR do badania danych aktywności pochodzących z własnych rozwiązań, aby generować skorelowane alerty umożliwiające podjęcie odpowiednich działań oraz kompleksowe widoki incydentów.

Poluj na aktywne zagrożenia w swoim środowisku przy użyciu wielu metod wyszukiwania – od zaawansowanych zapytań po proste wyszukiwania tekstowe – aby zidentyfikować podejrzane działania.

Sprawdzaj podejrzaną aktywność, badaj techniki nieznanych zagrożeń i wykorzystuj zautomatyzowane analizy, aby nieustannie poszukiwać wskaźników infekcji (IoC).


Szeroki zasięg expand_more

Optymalizacja bezpieczeństwa na wielu frontach

Działa na różnych frontach zabezpieczeń, w tym przy użyciu natywnych czujników punktów końcowych, poczty e-mail, serwerów, sieci, chmury, urządzeń mobilnych, tożsamości, IoT i OT. Scal dane z silosów i optymalizuj operacje bezpieczeństwa w jednym oknie aby wykrywać, badać i reagować na podejrzane zachowania, malware, ransomware, zakłócenia i nie tylko.


API i łatwość integracji expand_more

Bezproblemowa integracja

Trend Micro XDR bezproblemowo współpracuje z posiadanym arsenałem zabezpieczeń za pomocą szerokiego i rosnącego ekosystemu integracji. Do tego ekosystemu należą m.in. SIEM, SOAR, zarządzanie tożsamością i dostępem, firewall, threat intelligence, zarządzanie usługami IT oraz technologie zgłaszania problemów.


Stale aktualizowany i korelowany globalny wywiad dotyczący zagrożeń expand_more

Najlepsza w branży globalna analiza zagrożeń

Globalna analiza zagrożeń z Trend Micro™ Smart Protection Network w połączeniu ze stale uaktualnianymi regułami i modelami wykrywania maksymalizuje możliwości XDR. Obraz całego cyklu życia kampanii ataku pozwala lepiej zrozumieć, gdzie zaczął się atak, i zareagować, zanim dojdzie do włamania.

XDR upraszcza i przyspiesza badanie zagrożeń i reagowanie na nie.

  • Wyświetlanie całego łańcucha zdarzeń w różnych frontach zabezpieczeń Niestandardowe kryteria wykrywania umożliwiają szukanie różnych zachowań w celu identyfikacji wieloetapowych, złożonych ataków w wielu warstwach zabezpieczeń.
  • Przeanalizowanie podstawowych przyczyn, zbadanie profilu ataku – w tym narzędzi, taktyki i procedur z bazy MITRE ATT&CK – oraz zidentyfikowanie szkód we wszystkich zasobach.
  • Orkiestracja i automatyzacja natychmiastowej reakcji i działań obserwacyjnych według podręczników zabezpieczeń.Specjalnie zaprojektowana platforma bezpieczeństwa

Trend Micro Vision One łączy najlepsze funkcje XDR ze skutecznym zarządzaniem ryzykiem powierzchni ataku i dynamicznymi narzędziami modelu zero trust. Zespoły ds. bezpieczeństwa mogą skutecznie i niezawodnie obniżać ryzyko dzięki ciągłemu monitorowaniu i ocenie ogólnego poziomu bezpieczeństwa organizacji.

Cenne informacje i oceny z zakresu bezpieczeństwa i ryzyka – wraz z niestandardowymi, zależnymi od roli widokami pulpitu – pomagają zespołom ds. bezpieczeństwa w zawężaniu wyników do tych, którymi należy się zająć natychmiast, zapewniając większą widoczność i określając priorytety.
Trend Micro Service One zapewnia większy spokój

Trend Micro Service One zapewnia wiedzę z zakresu produktów i zabezpieczeń jako połączenie całodobowego wsparcia premium, usługi Trend Micro Managed XDR i usługi reagowania na incydenty w całym cyklu życia rozwiązania i klienta.

Logo Gartner Peer Insights

Zobacz, co nasi klienci mają do powiedzenia w Gartner Peer Insights

Czołowa wydajność na rynku

Lider w rankingu Forrester Wave™ „Wykrywanie i reagowanie w punktach końcowych (EDR)”, 2 kw. 2022 r.

Na 1. miejscu w kategorii ochrony za zapobieganie na wczesnym etapie cyklu życia ataku

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW
Co mówią klienci
„Wielowarstwowa infrastruktura bezpieczeństwa daje bardzo wiele korzyści – od większej skuteczności i skalowalności po przekonanie, że nasze systemy i dane są dobrze chronione”.
Frank Bunton,
wiceprezes i dyrektor ds. bezpieczeństwa informacji,
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW
Co mówią klienci
„Korzystamy z kilku rozwiązań Trend Micro. Dzięki temu, że są zintegrowane, całe nasze środowisko jest zabezpieczone oraz mamy pewność, że w razie zagrożenia będą efektywnie współpracować”. Rozwiązania Trend Micro zwiększyły skuteczność naszych reakcji na incydenty o 90 procent”.
Claudia Anania,
CIO
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW
Co mówią klienci
„Produkty Trend Micro współpracują ze sobą, ułatwiając badanie incydentów. Mam pełny wgląd w to, co się dzieje i gdzie się zaczęło, oraz wiem, jak prześledzić drogę zagrożenia i jak naprawić błędy”.
Tareq Allan,
CISO
Dołącz do 500 milionów użytkowników

Zacznij korzystać z Trend Micro Vision One XDR