XDR

Rozszerzone wykrywanie i reagowanie

XDR

Zobacz, co użytkownicy mają do powiedzenia w Gartner Peer Insights

Więcej niż
jeden wektor

Połączenie poczty elektronicznej, punktów końcowych, serwerów, chmury i sieci pozwala spojrzeć na zagrożenia z szerszej perspektywy i umożliwia skuteczniejsze ograniczenie ich zasięgu.

Skorelowane
wykrywanie

Zaawansowane funkcje analizy bezpieczeństwa zestawiają dane pochodzące ze środowiska klienta z globalnym wywiadem dotyczącym zagrożeń wykonywanym przez firmę Trend Micro. Pozwala to zmniejszyć liczbę fałszywych alarmów i przyspieszyć wykrywanie realnych problemów.

Zintegrowane badanie i reagowanie

Jedno miejsce do badania zagrożenia ułatwia odtworzenie przebiegu ataku w poszczególnych warstwach zabezpieczeń i pozwala podjąć scentralizowane działania w reakcji na zagrożenie.

Szerszy kontekst dla lepszego zrozumienia  

Platforma Trend Micro Vision One obejmuje zaawansowane funkcje XDR, które gromadzą i korelują dane o aktywności w wielu wektorach — poczcie elektronicznej, punktach końcowych, serwerach, chmurze i sieciach — zapewniając poziom wykrywania i badania, który jest trudny lub niemożliwy do osiągnięcia przy użyciu rozwiązań SIEM, EDR lub innych rozwiązań punktowych.

Zdarzenia, które pozornie wyglądają na mało istotne, w szerszym kontekście mogą okazać się ważnymi wskaźnikami infekcji, którą można szybko opanować, aby ograniczyć jej rozprzestrzenianie i zminimalizować szkody.

Funkcjonalność XDR w platformie Trend Micro Vision One zapewnia łącznik z SIEM do przesyłania alarmów. Korelacja zdarzeń z produktów Trend Micro ogranicza liczbę fałszywych alarmów, a więc i obciążenie analityków ds. bezpieczeństwa. Po kliknięciu alarmu SIEM analityk może przejść do pulpitu badań XDR, aby wyświetlić więcej informacji, przeprowadzić pogłębioną analizę i podjąć wymagane działanie.

XDR dociera do sedna problemu.

Wcześniejsze wykrywanie incydentów dzięki skorelowanemu wykrywaniu i zintegrowanej analizie zagrożeń

Trend Micro Vision One stosuje skuteczne analizy XDR do badania danych aktywności pochodzących z własnych produktów działających w środowisku, aby generować skorelowane alarmy umożliwiające podjęcie odpowiednich działań. Globalny wywiad dotyczący zagrożeń Trend Micro Smart Protection Network™ w połączeniu z ciągle aktualizowanymi przez specjalistów regułami wykrywania maksymalizuje skuteczność modeli analitycznych.

Nowe reguły i modele wykrywania są regularnie publikowane, optymalizując skuteczność analizy różnych zachowań w poszczególnych warstwach zabezpieczeń pod kątem identyfikacji złożonych ataków.

XDR rozbija silosy w systemie wykrywania zagrożeń.

Dokładniejsze badanie zagrożeń i szybsze reagowanie na nie dzięki zintegrowanym procesom roboczym

Uproszczenie i przyspieszenie wykonywania procedur związanych z wykrywaniem zagrożeń i reagowaniem na nie daje większą swobodą działania zespołom ds. bezpieczeństwa SOC i IT.

Jedno miejsce analizy pozwala odtworzyć rozwój ataku w poszczególnych warstwach zabezpieczeń

Możliwość analizy podstawowych przyczyn, wyświetlenia profilu wykonania ataku (w tym MITRE ATT&CK TTPs) oraz identyfikacji szkód we wszystkich zasobach

Możliwość podjęcia natychmiastowej reakcji i śledzenia działań z jednego miejsca

Jeden ekran platformy XDR

Wykrywanie i reagowanie w większej liczbie warstw zabezpieczeń Połącz pocztę elektroniczną, punkty końcowe, serwery, chmurę i sieci, aby widzieć więcej, spojrzeć na zagrożenia z szerszej perspektywy i móc skuteczniej ograniczać ich zasięg.  Uzyskaj pełny wgląd w łańcuch wydarzeń związanych z atakiem, aby móc szybciej zareagować i dokładnie zbadać sprawę w jednym miejscu.

Usprawnij zarządzanie polityką Dzięki technologii XDR analitycy mogą szybciej reagować, dostosowując odpowiednie parametry polityki produktowej w celu ciągłej optymalizacji zabezpieczeń.

Zwiększ widoczność ryzyka Uzyskaj lepszy wgląd w różne wskaźniki stanu bezpieczeństwa i trendy z podziałem na role. Reaguj szybciej i sprawniej dzięki kompleksowemu obrazowi wszystkich elementów ryzyka, takich jak kluczowe wykrycia, techniki ataku na punkty końcowe, listy najbardziej zagrożonych urządzeń i użytkowników oraz nieuprawnione korzystanie z aplikacji chmurowych.

Pierwsze kroki

Poznaj platformę Trend Micro Vision One z XDR

Klienci, którzy zakupili rozwiązanie Apex One mogą automatycznie dodać zaawansowane mechanizmy wykrywania i analizy dla 10% swoich użytkowników posiadających licencje. Monitoruj punkty najbardziej narażone na cyberataki i jeszcze skuteczniej wykrywaj zagrożenia w organizacji oraz reaguj na nie.

Wesprzyj wewnętrzne zespoły za pomocą Managed XDR

Skorzystaj z zasobów i wiedzy naszego zespołu ekspertów ds. bezpieczeństwa wykwalifikowanych w identyfikowaniu i badaniu zaawansowanych zagrożeń dzięki usłudze Trend Micro™ Managed XDR. Standardowe lub zaawansowane usługi MDR są dostępne w wersjach dla jednej warstwy lub wielu warstw zabezpieczeń Trend Micro.

Rzetelna wiedza

Razem lepiej

Co nasi klienci sądzą o połączeniu warstw zabezpieczeń

Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

„Korzystamy z kilku rozwiązań Trend Micro. Dzięki temu, że są zintegrowane, całe nasze środowisko jest zabezpieczone oraz mamy pewność, że w razie zagrożenia będą efektywnie współpracować”. Rozwiązania Trend Micro zwiększyły skuteczność naszych reakcji na incydenty o 90 procent”.

Claudia Anania, CIO, Unigel

Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

„Produkty Trend Micro współpracują ze sobą, ułatwiając badanie incydentów. Mam pełny wgląd w to, co się dzieje i gdzie się zaczęło, oraz wiem, jak prześledzić drogę zagrożenia i jak naprawić błędy”.

Tareq Allan, CISO, DHR Health

Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

Poznaj platformę Trend Micro Vision One z XDR