XDR

Atakujący nie mają się ukryć

Zyskaj szerszą perspektywę i lepszy kontekst na scentralizowanej platformie, aby szybciej znajdować zagrożenia, wykrywać je, badać i reagować na nie oraz powstrzymywać przeciwników.

Specjaliści bezpieczeństwa zaczynają dzień od Trend Vision One™

Wczesne i dokładne wykrywanie

Koreluj zdarzenia o niskim poziomie zaufania, aby szybko wykrywać złożone, wielowarstwowe ataki. ML (machine learning) znajduje anomalie i precyzyjnie wykrywa zagrożenia.

Wczesne i dokładne wykrywanie

Koreluj zdarzenia o niskim poziomie zaufania, aby szybko wykrywać złożone, wielowarstwowe ataki. ML (machine learning) znajduje anomalie i precyzyjnie wykrywa zagrożenia.

Skrupulatne dochodzenie

Nie trać czasu na sortowanie alertów. Zacznij badanie od incydentów o najwyższym priorytecie, uporządkowanych według znaczenia, skutków i fazy ataku.

Skrupulatne dochodzenie

Nie trać czasu na sortowanie alertów. Zacznij badanie od incydentów o najwyższym priorytecie, uporządkowanych według znaczenia, skutków i fazy ataku.

Szybkie i pewne reagowanie

Reagowanie dostępne na wyciągnięcie ręki w całej platformie, co znaczy, że możesz pewnie likwidować ataki i dać zespołom ich własne zautomatyzowane playbooki.

Szybkie i pewne reagowanie

Reagowanie dostępne na wyciągnięcie ręki w całej platformie, co znaczy, że możesz pewnie likwidować ataki i dać zespołom ich własne zautomatyzowane playbooki.

Bezproblemowa integracja

Zoptymalizuj przepływy pracy dzięki ekosystemowi obejmującemu SIEM, SOAR, IAM, zaporę sieciową, analizę zagrożeń, zarządzanie usługami IT i nie tylko.

Bezproblemowa integracja

Zoptymalizuj przepływy pracy dzięki ekosystemowi obejmującemu SIEM, SOAR, IAM, zaporę sieciową, analizę zagrożeń, zarządzanie usługami IT i nie tylko.

Rozszerzony SOC

Uzyskuj objaśnienia alertów jednym kliknięciem i zadawaj trudne i złożone pytania asystentowi AI.

Witamy natywny XDR. Żegnamy otwarty XDR.

Pozbądź się intruzów dzięki najlepszemu systemowi reagowania i natywnej telemetrii. Zobacz, czego brakuje Twojemu SIEM.

EDR

Wykrywanie zagrożeń w punktach końcowych i reagowanie na nie (EDR)

Zapewnia głęboką widoczność zagrożeń i zapobieganie im w punktach końcowych i na serwerach poprzez automatyczną korelację danych w wielu warstwach bezpieczeństwa w celu szybszego wykrywania, lepszego badania i skrócenia czasu reakcji.

EDR

NDR

Wykrywanie zagrożeń w sieci i reagowanie na nie (NDR)

Atakujący kochają niezarządzane zasoby, w których mogą się skutecznie ukrywać. Wszystko, od routerów przez laptopy po inteligentne termostaty, jest podłączone do Twojej sieci. Znajdź i chroń każde urządzenie dzięki NDR.

EDR NDR

ITDR

Wykrywanie zagrożeń związanych z tożsamością i reagowanie na nie (ITDR)

Wykrywania zagrożeń związanych z tożsamością i reagowanie na nie (ITDR) pozwala określić, którzy użytkownicy stwarzają największe ryzyko i którzy mają przyznane najszersze uprawnienia. Niegdyś niezabezpieczone tożsamości oferowały sprytny kamuflaż, a teraz ostrzegają o zagrożeniu.

EDR+NDR+ITDR

EMDR

Wykrywanie i reagowanie na zagrożenia w poczcie e-mail (EMDR)

Wykrywanie zagrożeń w poczcie e-mail i reagowanie na nie dzięki analizie wiadomości e-mail, logów zagrożeń i zachowania użytkowników w celu uzyskania lepszego wglądu w podejrzaną aktywność. 

EDR+NDR+ITDR+EmailDR

CDR

Wykrywanie zagrożeń w chmurze i reagowanie na nie (CDR)

Starsze systemy EDR zapewniają tylko częściowy monitoring Twojej chmury. Kto obserwuje Twoje obciążenia, kontenery, klastry K8 i wirtualne maszyny? Ty! Przez CDR.

OT

Wykrywanie zagrożeń w OT i reagowanie na nie

Wykrywaj zagrożenia i reaguj na nie na urządzeniach OT. Zapewnij całościowy przegląd środowisk OT i IT na jednej platformie. Zyskaj pełną widoczność cyberzagrożeń, skonsolidowane alerty i widok incydentów na poziomie urządzenia i w sieci.. 

Ochrona, która nigdy nie śpi

Zajmiemy się Twoim XDR i reagowaniem na incydenty. Dzięki ochronie 24/7 odzyskasz noce i weekendy.
Natywne wykrywanie i reagowanie we wszystkich warstwach zabezpieczeń

Uzyskaj lepszą widoczność, pozbądź się silosów danych, szybciej i dokładniej wykrywaj zagrożenia i reaguj na nie dzięki natywnej integracji widoków, analiz i przepływów pracy w wielu operacjach.

Najlepsze relacje
Najlepsze relacje
Najlepsze relacje
Trend Vision One Marketecture

Realizuj cele biznesowe za pomocą Trend Vision One™

Według ESG organizacje, które korzystają z Trend Micro One:

2,43 mln USD

Średnie oszczędności dzięki ograniczeniu odpływu klientów

65%

Krótszy czas utrzymywania się zagrożenia

1,3 mln USD

Średnie oszczędności dzięki mniejszemu wystawieniu na ryzyko

Najlepsza wydajność na rynku

Lider w rankingu Forrester Wave™ „Endpoint Detection and Response”, 2 kw. 2022 r.

Osiągnięto 100% wskaźnika ochrony

Lider w rankingu Forrester Wave™ „Analiza i widoczność sieci”, 2 kw. 2023 r.

Firma Trend Micro uzyskała status lidera w raporcie The Forrester New Wave™: Rozszerzone wykrywanie i reagowanie (XDR), 4 kw. 2021

OPINIE KLIENTÓW

Co mówią klienci

„Przed wdrożeniem Trend Vision One nie byliśmy w stanie bronić się przed atakami. XDR skróciło czas wykrywania ryzyka i reagowania o 80%. Wszystko jest dostępne na jednym pulpicie, więc operacje SOC nie są już tak rozproszone jak wcześniej”.

OPINIE KLIENTÓW

Co mówią klienci

„Wielowarstwowa infrastruktura bezpieczeństwa daje bardzo wiele korzyści– od tyle, na skuteczności i skalowalności po przekonanie, że nasze systemy i dane są dobrze chronione”.

Frank Bunton, wiceprezes i dyrektor ds. bezpieczeństwa informacji

OPINIE KLIENTÓW

Co mówią klienci

„Codziennie sprawdzam indeks ryzyka w Trend Vision One. Jest to jeden z kluczowych wskaźników. Codziennie korzystam też z pulpitu nawigacyjnego i jeśli są tam detekcje XDR, mogę po prostu kliknąć, zbadać sprawę i wysłać raport do kierownictwa”.

Troy Riegseker, menedżer infrastruktury

OPINIE KLIENTÓW

Co mówią klienci

„Produkty Trend Micro współdziałają ze sobą, ułatwiając badanie incydentów. Mam pełny wgląd w to, co się dzieje i gdzie się zaczęło, oraz wiem, jak prześledzić drogę zagrożenia i jak rozwiązać problemy”.

Tareq Allan, dyrektor ds. bezpieczeństwa informacji

DOŁĄCZ DO PONAD 500 TYS. KLIENTÓW NA CAŁYM ŚWIECIE

Zrób pierwszy krok