XDR

Zyskaj szerszą perspektywę i lepszy kontekst na scentralizowanej platformie, aby szybciej znajdować zagrożenia, wykrywać je, badać i reagować na nie oraz powstrzymywać przeciwników.

XDR

Natywne wykrywanie i reagowanie we wszystkich warstwach zabezpieczeń

Uzyskaj lepszą widoczność, pozbądź się silosów danych, szybciej i dokładniej wykrywaj zagrożenia i reaguj na nie dzięki natywnej integracji widoków, analiz i przepływów pracy w wielu operacjach.

Najlepsze relacje
Najlepsze relacje
Najlepsze relacje
Najlepsze relacje
Schemat platformy One

WYKRYWANIE, BADANIE I REAGOWANIE

Pozbądź się silosów danych i zoptymalizuj operacje zabezpieczeń w jednym widoku

XDR for Cloud

remove add
Trend Vision One™ — XDR dla chmury rozszerza funkcje wykrywania i reagowania na konta chmurowe. Sprawdza aktywność użytkowników, usług i dzienników zasobów pod kątem podejrzanych zachowań, by zareagować i podjąć działania naprawcze.

XDR dla poczty e-mail

remove add

Trend Vision One™ — XDR dla poczty e-mail rozszerza funkcje wykrywania i reagowania na konta chmurowe. Sprawdza pocztę e-mail użytkownika, dzienniki zagrożeń i zachowania użytkowników w celu powiązania podejrzanej aktywności z dodatkowymi informacjami, by zareagować i podjąć działania naprawczych.

XDR dla punktów końcowych

remove add
Trend Vision One™ — XDR dla punktów końcowych zapewnia szczegółową widoczność i zapobieganie zagrożeniom w punktach końcowych oraz serwerach poprzez automatyczną korelację danych w wielu warstwach bezpieczeństwa, by przyspieszyć wykrywane, poprawić jakość analizy i skrócić czas reakcji.

XDR dla Sieci

remove add

Trend Vision One™ — XDR dla Sieci zapewnia zespołom ds. bezpieczeństwa zaawansowane techniki AI/ML, korelowanie danych i procesy, by wyeliminować martwe punkty na niezarządzanej powierzchni ataku w sieci.

XDR dla OT

remove add

Trend Vision One™ — XDR dla OT rozszerza funkcje wykrywania i reagowania na urządzenia OT, zapewnia całościowy przegląd środowisk OT i IT na jednej platformie, umożliwiając organizacjom uzyskanie pełnej widoczności cyberzagrożeń, skonsolidowanych alertów oraz widoku incydentów zarówno na poziomie urządzenia, jak i sieci.

Ujednolicona platforma

Wczesne i dokładne wykrywanie expand_more

Najlepsza analiza bezpieczeństwa

Koreluj zdarzenia o niskim poziomie pewności na różnych wektorach bezpieczeństwa, by szybko wykrywać złożone, wielowarstwowe ataki. Zapewnij pełny kontekst i zrozumienie telemetrii aktywności w różnych warstwach zabezpieczeń. Liczne reguły, filtry i techniki analizy, w tym stosy danych i machine learning, umożliwiają wczesne i dokładne wykrywanie zagrożeń.  Narzędzia do wczesnego wykrywania zagrożeń analizują dane, przewidują ryzyko i ostrzegają zespoły bezpieczeństwa zanim dojdzie do incydentu.


Szybkie badanie i reagowanie expand_more

Optymalizacja bezpieczeństwa na wielu frontach

Wizualizacja pełnego przebiegu ataku przy użyciu interaktywnych wykresów i mapowania MITRE ATT&CK wraz z uproszczonymi technikami wyszukiwania umożliwiają skalowanie znajdowania i badania zagrożeń. XDR automatycznie zestawia poszczególne fragmenty złośliwych działań, dając pełny obraz wszystkich warstw bezpieczeństwa.

Zaplanuj i zautomatyzuj reakcję na sygnały z różnych czujników za pomocą szablonów i niestandardowych playbooków bezpieczeństwa. Dzięki zwięzłym raportom analitycy mogą zrobić więcej przy mniejszym wysiłku.

esg-logo

API i łatwość integracji expand_more

Bezproblemowa integracja

Trend Micro XDR bezproblemowo współpracuje z posiadanym arsenałem zabezpieczeń za pomocą szerokiego i rosnącego ekosystemu integracji. Wzbogaca analizy, optymalizuje procesy i przepływy pracy. Do tego ekosystemu należą m.in. SIEM, SOAR, zarządzanie tożsamością i dostępem, firewall, threat intelligence, zarządzanie usługami IT oraz technologie zgłaszania problemów.

Stale aktualizowany i korelowany globalny wywiad dotyczący zagrożeń expand_more

Najlepsza w branży globalna analiza zagrożeń z zaawansowaną korelacją

Globalna analiza zagrożeń z Trend Micro™ Smart Protection Network w połączeniu ze stale uaktualnianymi regułami i modelami wykrywania maksymalizuje możliwości XDR.

Najlepszy na rynku zakres sygnałów z natywnych czujników w połączeniu z danymi od zewnętrznych dostawców zasila modele analiz i wykrywania naszego rozwiązania XDR. Kompleksowa widoczność pozwala lepiej zrozumieć, gdzie zaczął się atak, i zareagować, zanim dojdzie do włamania.


Companion AI expand_more

Ujarzmij generatywną AI

Wprowadź do swoich SOC generatywną AI, by szybciej reagować na zdarzenia. Companion AI to asystent dla analityków na wszystkich poziomach umiejętności. Pozwala wzmocnić procesy bezpieczeństwa, zwiększyć produktywność i przyspieszyć wykrywanie zagrożeń, reagowanie na nie oraz zarządzanie cyberryzykiem. Asystent oparty na dużych modelach językowych (Large Language Model, LLM) pozwala lepiej zrozumieć złożone działania związane z ryzykiem.


Zaawansowane badanie materiału dowodowego expand_more

Badanie danych dowodowych i reagowanie na incydenty

Z poziomu jednej konsoli zespoły ds. bezpieczeństwa mogą wspomagać wykrywanie, badanie i reagowanie zaawansowaną analizą materiału dowodowego. Trend Vision One — Forensics nie wymaga wdrażania i bezproblemowo współpracuje z natywnymi czujnikami. Upraszcza obsługę, zapewniając szybsze i skuteczniejsze badanie materiału dowodowego oraz reagowanie na incydenty.


Zarządzane usługi XDR oferują spokój

Trend Service One™ oferuje fachową obsługę produktów i bezpieczeństwa poprzez połączenie całodobowego wsparcia premium, zarządzanej usługi Trend Micro™ XDR i reagowania na incydenty, zapewniając wsparcie w całym cyklu życia rozwiązania i klienta.
XDR przyspiesza realizację celów biznesowych

Według ESG organizacje, które korzystają z rozwiązań XDR Trend Micro™:

2,2 × częściej

wykrywają ataki

Ponoszą do 79%

niższe koszty zabezpieczeń

Nawet o 70% szybciej

reagują na zagrożenia

Najlepsza wydajność na rynku

Lider w rankingu Forrester Wave™ „Endpoint Detection and Response”, 2 kw. 2022 r.

Osiągnięto 100% wskaźnika ochrony

Lider w rankingu Forrester Wave™ „Analiza i widoczność sieci”, 2 kw. 2023 r.

Firma Trend Micro uzyskała status lidera w raporcie The Forrester New Wave™: Rozszerzone wykrywanie i reagowanie (XDR), 4 kw. 2021

OPINIE KLIENTÓW
Co mówią klienci
„Wielowarstwowa infrastruktura bezpieczeństwa daje bardzo wiele korzyści – od większej skuteczności i skalowalności po przekonanie, że nasze systemy i dane są dobrze chronione”.
Frank Bunton,
wiceprezes i dyrektor ds. bezpieczeństwa informacji,
OPINIE KLIENTÓW
Co mówią klienci
„Codziennie sprawdzam indeks ryzyka w Trend Vision One. Jest to jeden z kluczowych wskaźników. Codziennie korzystam też z pulpitu nawigacyjnego i jeśli są tam detekcje XDR, mogę po prostu kliknąć, zbadać sprawę i wysłać raport do kierownictwa”.
Troy Riegsecker,
Menedżer infrastruktury
OPINIE KLIENTÓW
Co mówią klienci
„Produkty Trend Micro współpracują ze sobą, ułatwiając badanie incydentów. Mam pełny wgląd w to, co się dzieje i gdzie się zaczęło, oraz wiem, jak prześledzić drogę zagrożenia i jak naprawić błędy”.
Tareq Allan,
CISO
DOŁĄCZ DO PONAD 500 TYS. KLIENTÓW NA CAŁYM ŚWIECIE

Zrób pierwszy krok