Bezpieczeństwo dla kontenerów

Oparte na chmurze zabezpieczenia zoptymalizowane pod kątem ochrony i skalowania w różnych środowiskach, wprowadzające zabezpieczenia do struktury procesów CI/CD

Zabezpieczenia zoptymalizowane pod kątem TWOJEJ struktury procesów CI/CD.

Potrzebujesz zabezpieczeń, które można zautomatyzować w sposób pasujący do Twoich bieżących procesów DevOps przy zachowaniu pewności, że terminy zostaną dotrzymane, a chronione aplikacje — szybko dostarczone.

Rozwiązanie Deep Security dla kontenerów oferuje wiele technik obrony przed zagrożeniami XGen™, pozwalających na zabezpieczenie środowiska fizycznego, wirtualnego, chmury i środowisk uruchomieniowych kontenerów oraz skanowanie obrazów kontenerów podczas programistycznych przepływów pracy.

Dev Ops

Kompiluj bezpiecznie. Dostarczaj szybko. Działaj niezależnie od lokalizacji.

Chroń swoje aplikacje i spełnij wymagania zgodności w Twoim ewoluującym środowisku chmury hybrydowej dzięki ciągłej automatyzacji, security-as-code i właściwym narzędziom.

Zautomatyzowana ochrona kontenerów i hosta 

Uzyskaj najlepszą na świecie ochronę hosta obejmującą ochronę warstwową, która zapewnia integralność obrazów i zabezpiecza hosta przed naruszeniem bezpieczeństwa kontenera poprzez nieustanną strukturę procesów dostarczania — od fazy projektu do uruchomienia.

 

  • Zintegrowane skanowanie obrazów dla Twojej struktury procesów DevOps zapewnia bezproblemowe zabezpieczenia wyposażone w funkcje natychmiastowego i nieustannego skanowania zagrożeń oraz luk w zabezpieczeniach oraz powiadomień 
  • Technika security-as-code zapewnia skalowalność i elastyczność względem skryptów wdrożenia i interfejsów API dla głównych środowisk oraz narzędzi orkiestracji
  • Uzyskaj ochronę przed nieznanymi zagrożeniami i atakami ukierunkowanymi dzięki machine learning zorientowanemu na zagrożenia zero-day 
  • Zmniejsz podatności hosta i zagrożenia wprowadzane przez mikrousługi współdzielące to samo jądro 
  • Gwarantowana ochrona wykorzystująca najnowszą wiedzę o globalnych zagrożeniach dostarczana z usługi Smart Protection Network, która nieustannie monitoruje nowo odkrywane zagrożenia

Ochrona skoncentrowana na interfejsie API (API-first), przyjazna dla deweloperów

Deep Security Automation Center to łatwy do przeszukiwania portal, zawierający najlepsze rozwiązania, przykłady skryptów i dokumentację wspierające Twoje zespoły projektowe i operacyjne w automatyzacji ręcznych procesów i upraszczaniu implementacji


Automatyzacja wdrożenia
 
 

Pobieraj szybko pakiety instalacyjne i wdrażaj na szerszą skalę agentów za pomocą zautomatyzowanych narzędzi, takich jak Quick Starts, Chef, Ansible, Cloudformation i inne.


Automatyzacja zabezpieczeń
 
 

Automatyzuj tworzenie zasad i aktualizowanie działających agentów oraz administracji użytkowników.


Automatyzacja monitorowania
 

Automatycznie wykrywaj i wdrażaj agentów w niechronionych procesach roboczych i monitoruj kondycję swojego środowiska pod kątem operacyjnym i zabezpieczeń.


Automatyzacja raportowania

 

Możliwe do dostosowania raporty i integracja z czołowymi rozwiązaniami zarządzania informacjami i zdarzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa (SIEM), takimi jak SumoLogic i Splunk, w celu raportowania zgodności.

Scenariusze użycia na potrzeby ochrony kontenerów

Migrate Traditional Applications

Migrowanie tradycyjnych aplikacjiPrzeprowadź migrację tradycyjnych aplikacji, aby były uruchamiane w nowoczesnej infrastrukturze, takiej jak kontenery, czerpiąc przy tym korzyści z zasad jednolitej, zautomatyzowanej ochrony .

Hybrid Cloud

Chmura hybrydowaZarządzaj automatycznie aplikacjami na platformie chmury z mniejszą liczbą ograniczeń dotyczących zasobów, kosztów oraz dostarczania aplikacji gotowych do działania.

Continuous Integration and Delivery

Nieustanna integracja i gotowośćZintegruj praktyki programowania, które pozwalają zabezpieczyć aplikacje i dostarczać je na rynek szybciej i w bardziej niezawodny sposób za pomocą metodologii CI/CD , co umożliwi usprawnienie procesów kompilacji i zmniejszenie ilości problemów w czasie uruchomienia.

Compliance

Zgodność z przepisamiSpełnij wymagania w zakresie nadzoru i zgodności z przepisami dzięki efektywnej ochronie środowisk chmury oraz projektowania i wdrażania w oparciu o kontenery.

 

Rozpoczęcie pracy nad zabezpieczeniami dla kontenerów

Kompiluj bezpiecznie

Rozwiązanie Deep Security dla kontenerów stanowi część naszego rozwiązania Hybrid Cloud Security Solution, które obniża koszt i złożoność ochrony procesów roboczych w wielu środowiskach. Pojedynczy panel nawigacyjny łączy te możliwości z pełną widocznością w czołowych środowiskach, takich jak AWS, Docker, Microsoft Azure i VMware