Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami

Wykrywanie ataków ukierunkowanych do wewnątrz, na zewnątrz i poziomo oraz reagowanie na nie

Ochrona w czasie rzeczywistym przed atakami ukierunkowanymi

Organizacje muszą mierzyć się z rosnącą liczbą ataków ukierunkowanych w swoich sieciach. Ataki - często specjalnie zaprojektowane w celu przeniknięcia przez standardowe sposoby obrony - mają na celu monetyzację własności intelektualnej i danych klientów lub zaszyfrowanie istotnych danych w celu uzyskania okupu.

Nasze rozwiązanie Advanced Threat Protection opiera się na technologii XGen™ Security, która jest połączeniem technik zabezpieczających różnych generacji zapewniających ochronę przed atakami ukierunkowanymi, zaawansowanymi zagrożeniami i atakami ransomware. Rozwiązanie Advanced Threat Protection z technologią Trend Micro™ Deep Discovery™ umożliwia wykrywanie, analizowanie i reagowanie w czasie rzeczywistym na współczesne podstępne oprogramowanie wymuszające okup (ransomware), jego warianty takie jak WannaCry oraz ataki ukierunkowane.

Odznaka Polecany przez NSS Labs

NSS Labs polecane przez 5 lat z rzędu

Wykrywanie ukierunkowanych ataków i ukierunkowanych ataków ransomware w każdym punkcie sieci. W raporcie z testów systemów wykrywania naruszeń NSS Labs z 2018 r. rozwiązanie Deep Discovery uzyskało 98,7% wykrywalności naruszeń i było polecane 5. rok z rzędu.

Kompleksowa ochrona sieci

Deep Discovery Inspector to urządzenie sieciowe, które monitoruje wszystkie porty i ponad 105 różnych protokołów sieciowych w celu wykrywania zaawansowanych zagrożeń i ataków ukierunkowanych skierowanych do wewnątrz i na zewnątrz sieci oraz poziomo wewnątrz. Urządzenie może wykrywać i analizować ataki złośliwego oprogramowania, komunikację typu command-and-control (C&C) i wymijające czynności intruzów, które są niewidoczne dla standardowych zabezpieczeń ochrony.

Zaawansowana analiza w piaskownicy

Deep Discovery Analyzer zapewnia analizę w sandboxie, zwiększając wartość takich zabezpieczeń jak ochrona punktów końcowych, bramki sieci Web i poczty e-mail, ochrona sieci i inne funkcje rozwiązania Deep Discovery. Podejrzane obiekty lub adresy URL są automatycznie lub ręcznie wysyłane do analizy, której wyniki są automatycznie udostępniane produktom firmy Trend Micro i innych firm. Analizator wykrywa między innymi ataki ransomware, zaawansowane złośliwe oprogramowanie, exploity typu zero-day itp.

Udostępnianie informacji o zagrożeniach i analityka sieciowa

Deep Discovery wykorzystuje funkcje udostępniania i analizy danych, aby szybciej wykrywać i rozumieć zaawansowane zagrożenia. To rozwiązanie umożliwia udostępnianie danych z zaawansowanej analizy zagrożeń w ramach rozwiązań Trend Micro i innych dostawców, w oparciu o standardy YARA, STIX/TAXII. Deep Discovery przeprowadza korelację zdarzeń, wyodrębniając metadane z ruchu sieciowego, aby dostarczyć dane o atakach i widoczności w czasie rzeczywistym.

Wybierz i dopasuj odpowiednie dla siebie produkty rozwiązania Advanced Threat Protection

Deep Discovery Inspector

Monitoruje wszystkie porty i ponad 105 różnych protokołów sieciowych w celu wykrywania zaawansowanych zagrożeń i ataków ukierunkowanych.
 

Threat Sharing & Analytics

Umożliwia lepszą widoczność i szybsze wykrywanie zagrożeń dzięki wykorzystaniu udostępniania opartego na standardach i korelacji zdarzeń.

Deep Discovery Analyzer

Udostępnia dostosowane wirtualne środowisko testowe istniejącym rozwiązaniom ochrony, takim jak ochrona punktów końcowych, bramki sieci Web, ochrona sieci itp.

Rozszerz funkcje wykrywania i reakcji dzięki zarządzanemu rozwiązaniu XDR

Oferujemy całodobowe monitorowanie i priorytetyzowanie alarmów oraz badanie i wyszukiwanie zagrożeń w postaci usługi zarządzanej. Usługa XDR firmy Trend Micro zawiera pakiety standardowy i zaawansowany obejmujące pocztę elektroniczną, punkty końcowe, serwery, chmurę i sieci.

Podjęcie decyzji jest proste

Odznaka Polecany przez NSS Labs

Polecany - przez 5 lat z rzędu - system wykrywania naruszeń bezpieczeństwa.

Logo firmy ICSA Labs

Certyfikat Advanced Threat Defense uzyskany na podstawie niezależnych testów firmy ICSA Labs.
 

Wprowadzenie do Advanced Threat Protection

Analityk pracujący na serwerze chmurowym

Network Defense

Rozwiązanie Trend Micro Network Defense obejmuje komponent Advanced Threat Protection rozwiązania Deep Discovery oraz komponent Intrusion Prevention rozwiązania TippingPoint. Dzięki integracji oferują łącznie najwyższy poziom wykrywania oraz ochronę przed znanymi, nieznanymi i niejawnymi zagrożeniami.

Nasza inteligentna, zoptymalizowana i zintegrowana technologia zapewnia współpracę wszystkich elementów, oferując monitorowanie dynamicznie zmieniających się zagrożeń oraz kontrolę nad nimi.