Advanced Threat Protection

Wykrywanie ataków ukierunkowanych do wewnątrz, na zewnątrz i poziomo oraz reagowanie na nie

Ochrona w czasie rzeczywistym przed atakami ukierunkowanymi

Organizacje muszą mierzyć się z rosnącą liczbą ataków ukierunkowanych w swoich sieciach. Ataki - często specjalnie zaprojektowane w celu przeniknięcia przez standardowe sposoby obrony - mają na celu monetyzację własności intelektualnej i danych klientów lub zaszyfrowanie istotnych danych w celu uzyskania okupu.

Nasze rozwiązanie Advanced Threat Protection opiera się na technologii XGen™ Security, która jest połączeniem technik zabezpieczających różnych generacji zapewniających ochronę przed atakami ukierunkowanymi, zaawansowanymi zagrożeniami i atakami ransomware. Rozwiązanie Advanced Threat Protection z technologią Trend Micro™ Deep Discovery™ umożliwia wykrywanie, analizowanie i reagowanie w czasie rzeczywistym na współczesne podstępne oprogramowanie wymuszające okup (ransomware), jego warianty takie jak WannaCry oraz ataki ukierunkowane.

NSS Labs

Najwyższy możliwy poziom wykrywalności

Wykrywanie ukierunkowanych ataków i ukierunkowanych ataków ransomware w każdym punkcie sieci. W teście systemów wykrywania naruszeń (Breach Detection Systems) NSS Labs 2017 rozwiązanie Deep Discovery nie tylko wykryło 100% zagrożeń, ale również wykazało się najkrótszym czasem wykrywania, ujawniając 90,3% zagrożeń w czasie krótszym niż 1 minuta — to wynik o ponad 15% wyższy niż kolejnego dostawcy w rankingu.

Kompleksowa ochrona sieci

Deep Discovery Inspector to urządzenie sieciowe, które monitoruje wszystkie porty i ponad 105 różnych protokołów sieciowych w celu wykrywania zaawansowanych zagrożeń i ataków ukierunkowanych skierowanych do wewnątrz i na zewnątrz sieci oraz poziomo wewnątrz nich. Urządzenie może wykrywać i analizować ataki złośliwego oprogramowania, komunikację typu command-and-control (C&C) i wymijające czynności intruzów, które są niewidoczne dla standardowych zabezpieczeń ochrony.

Zaawansowana analiza w piaskownicy

Deep Discovery Analyzer zapewnia analizę w piaskownicy, zwiększając wartość takich zabezpieczeń jak ochrona punktów końcowych, bramki sieci Web i poczty e-mail, ochrona sieci i inne funkcje rozwiązania Deep Discovery. Podejrzane obiekty lub adresy URL są automatycznie lub ręcznie wysyłane do analizy, której wyniki są automatycznie udostępniane produktom firmy Trend Micro i innych firm. Analizator wykrywa między innymi ataki ransomware, zaawansowane złośliwe oprogramowanie, ataki wykorzystujące nieodkryte luki itp.

Udostępnianie informacji o zagrożeniach i analityka sieciowa

Deep Discovery wykorzystuje funkcje udostępniania i analizy danych, aby szybciej wykrywać i rozumieć zaawansowane zagrożenia. Rozwiązanie tu umożliwia udostępnianie danych z zaawansowanej analizy zagrożeń w ramach rozwiązań Trend Micro i innych dostawców, w oparciu o standardy YARA, STIX/TAXII. Deep Discovery przeprowadza korelację zdarzeń, wyodrębniając metadane z ruchu sieciowego, aby dostarczyć dane o atakach i widoczności w czasie rzeczywistym.

Wybierz i dopasuj odpowiednie dla siebie produkty rozwiązania Advanced Threat Protection

Deep Discovery Inspector

Monitoruje wszystkie porty i ponad 105 różnych protokołów sieciowych w celu wykrywania zaawansowanych zagrożeń i ataków ukierunkowanych.
 

Threat Sharing & Analytics

Umożliwia lepszą widoczność i szybsze wykrywanie zagrożeń dzięki wykorzystaniu udostępniania opartego na standardach i korelacji zdarzeń.

Deep Discovery Analyzer

Udostępnia dostosowane wirtualne środowisko testowe istniejącym rozwiązaniom ochrony, takim jak ochrona punktów końcowych, bramki sieci Web, ochrona sieci itp.

Ułatw sobie podjęcie decyzji

Wykrywalność 100% — rozwiązanie polecane cztery lata z rzędu
 

ICSA Labs

Certyfikat Advanced Threat Defense uzyskany na podstawie niezależnych testów firmy ICSA Labs.

Wprowadzenie do Advanced Threat Protection

Protect more

Network Defense

Rozwiązanie Trend Micro Network Defense obejmuje komponent Advanced Threat Protection rozwiązania Deep Discovery oraz komponent Intrusion Prevention rozwiązania TippingPoint. Dzięki integracji oferują łącznie najwyższy poziom wykrywania oraz ochronę przed znanymi, nieznanymi i niejawnymi zagrożeniami.

Nasza inteligentna, zoptymalizowana i zintegrowana technologia zapewnia współpracę wszystkich elementów, oferując monitorowanie dynamicznie zmieniających się zagrożeń oraz kontrolę nad nimi.