Trend Micro Cloud OneWorkload Security

Platforma zabezpieczeń chmury z funkcjami CNAPP, która zabezpiecza centrum danych, chmurę i kontenery bez uszczerbku dla wydajności czy ochrony

Najważniejsze funkcje

Teraz możesz szybciej ochronić się przed jeszcze większą liczbą zagrożeń

Wykrywaj i eliminuj luki w zabezpieczeniach, szkodliwe oprogramowanie oraz nieupoważnione zmiany dzięki najbogatszemu zestawowi funkcji platformy ochrony natywnych aplikacji chmurowych dla mieszanych środowisk wirtualnych, fizycznych, chmurowych i kontenerowych. Trend Micro Cloud One™ – Workload Security automatycznie chroni nowe i istniejące procesy robocze i aplikacje nawet przed nieznanymi zagrożeniami za pomocą takich technik, jak machine learning i wirtualne poprawki.

 • Pełny pakiet funkcji bezpieczeństwa w jednym inteligentnym agencie
 • Ochrona przed lukami w zabezpieczeniach z długą listą obsługiwanych platform, obejmującą też produkty wycofane z rynku.
 • Możliwość spełnienia i utrzymania zgodności z przepisami i wymogami
 • Inspekcja Zero-config TLS pozwala wykrywać złośliwą aktywność w warstwie SSL (secure socket layer) oraz zapobiegać jej
Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

Kompleksowe zabezpieczenie punktów końcowych i obciążeń

Przeprowadź wdrożenie usługi  Trend Micro Cloud One™ – Endpoint Security i Workload Security, aby chronić punkty końcowe użytkowników, serwery i obciążenia chmurowe dzięki ujednoliconej widoczności, zarządzaniu i kontroli dostępu opartej na rolach. Wyeliminuj koszty i złożoność wdrażania wielu rozwiązań punktowych, jednocześnie zyskując specjalistyczne zabezpieczenia zoptymalizowane pod kątem zróżnicowanych środowisk chmurowych i punktów końcowych.

 • Centralna funkcja wykrywania, widoczności, obsługi reguł i raportowania w różnych środowiskach
 • Szybsza reakcja na incydenty dzięki intuicyjnym pulpitom i praktycznym informacjom
 • Zapobiegaj powstawaniu luk, korzystając ze skonsolidowanych i kompleksowych zabezpieczeń
Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

Zintegrowany system bezpieczeństwa

Narzędzia zabezpieczeń, które płynnie współpracują z posiadanymi narzędziami i procesami DevOps, motywują do ciągłego rozwoju bez powodowania tarć.

 • Zautomatyzuj wdrażanie zabezpieczeń, zarządzanie regułami, sprawdzanie kondycji oraz raportowanie na temat zgodności przy użyciu bogatego zestawu interfejsów API, szablonów AWS CloudFormation i skróconych instrukcji
 • Automation Center firmy Trend Micro zawiera opisy sprawdzonych metod, przykładowe skrypty, klucze API oraz dokumentację
 • Gotowe integracje z wieloma różnymi rozwiązaniami Trend Micro i innych firm (udostępnianie danych z analizy zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa, poczty e-mail, sieci Web itd.), SIEM, narzędziami do orkiestracji (SOAR), procesami budowy itd.
Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

Płać za to, czego używasz

Nasze produkty SaaS są dostępne nie tylko w subskrypcji rocznej – można je też rozliczać godzinowo, co umożliwia szybkie i łatwe wdrażanie rozwiązań w chmurze.

 • Płacenie tylko za chronione procesy robocze
 • Przejście od wydatków kapitałowych (CAPEX) na koszty operacyjne (OPEX)
 • 1, 3 lub 6 centów za godzinę, zależnie od wielkości procesów roboczych
 • Ochrona całych środowisk hybrydowych oraz zakupy za pośrednictwem Amazon Web Services lub Microsoft Azure Marketplace
Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

Zyskaj przewagę dzięki XDR

Funkcje wykrywania i reagowania CNAPP zaprojektowane dla serwerów, obciążeń w chmurze i platform kontenerowych dzięki Trend Micro Vision One™.

 • Otrzymuj alerty umożliwiające dalsze działania i uporządkowane według priorytetu, zyskując jednocześnie kompleksowy obraz incydentów
 • Badaj główne przyczyny i profil wykonywania ataków na serwery i punkty końcowe z systemami Linux i Microsoft Windows, odkrywając ich zakres i inicjując bezpośrednią reakcję
 • Poszukuj zagrożeń przy użyciu wielu metod – od zaawansowanych zapytań po proste wyszukiwanie tekstowe – w celu prewencyjnego identyfikowania taktyk i technik oraz potwierdzania podejrzanej aktywności w Twoim środowisku
 • Stale wyszukuj nowo odkryte wskaźniki infekcji (IoC) przy użyciu zautomatyzowanej analizy Trend Micro lub niestandardowych skanów
 • Wykorzystaj Trend Micro Vision One do skuteczniejszego i skorelowanego wykrywania, badania i reagowania w różnych warstwach zabezpieczeń, w tym w poczcie e-mail, sieci, chmurze, obciążeniach itd.
 • Przeprowadź integrację przy użyciu API z platformami SIEM i narzędziami SOAR
 • Usprawnij pracę zespołów dzięki naszej usłudze Managed Detection and Response (MDR) działającej 24/7/365
Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

Zoptymalizowane pod kątem:

Wymagania systemowe 

 • Rozwiązanie Workload Security jest dostępne jako usługa, a wszystkie komponenty zarządzania hostuje i utrzymuje firma Trend Micro

Obsługiwane platformy (agent)

 • Firma Trend Micro niezmiennie obsługuje nowe systemy operacyjne i ich nowe wersje, w tym Microsoft® Windows®, Linux®, Solaris™, AIX® oraz kontenery Docker®

 • Rozwiązanie Workload Security jest dostępne także, jako program przeznaczony do użytku w centrum danych lub chmurze

Współpraca biznesowa

Zabezpieczenia, które nie utrudniają codziennej pracy

Wybór chmury oznacza wybór wysoce dynamicznego środowiska, które będzie rozwijać się tak szybko, jak Twoja firma.

 • Zautomatyzowane zabezpieczenia oparte na hostach na potrzeby bezproblemowego automatycznego skalowania 
 • Jeden, niepochłaniający zasobów agent ze specjalnymi funkcjami ochrony serwerów, procesów roboczych w chmurze i aplikacji.
 • Łatwe zakupy za pośrednictwem witryn AWS i Azure Marketplace
 • Rozwiązanie SaaS spełniające warunki norm i rozporządzeń PCI, SOC 2, ISO27001/ISO27014/ISO27017 i RODO *
   

*Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź  Centrum zaufania Cloud One™ Trend Micro

Powstrzymywanie ataków i minimalizowanie zakłóceń działania firmy

Rozwiązanie Workload Security zapewnia odpowiednią ochronę przed atakami, wykorzystując najnowszą wiedzę o globalnych zagrożeniach.

Trend Micro Threat Research zapewnia:

 • Stale aktualizowaną i korelowaną wiedzę o globalnych zagrożeniach w celu zapewnienia automatycznej ochrony
 • Monitorowanie ponad 45 miliardów adresów URL, wiadomości e-mail i plików w celu szybszego powstrzymywania malware i ransomware, eliminowania luk oraz izolowania lokalizacji
 • Ponad 15 globalnych centrów badawczych i 450 wewnętrznych badaczy przez całą dobę pilnuje bezpieczeństwa chmury.

Jedno rozwiązanie zaspokajające wszystkie potrzeby związane z bezpieczeństwem chmury i stacji roboczych

Platforma zabezpieczeń chmury wykraczająca poza funkcje CNAPP, która chroni natywne aplikacje, platformy i dane chmurowe w dowolnym środowisku za pomocą jednego agenta i zapewnia inteligentne zabezpieczenie aplikacji na każdym kroku.

 • Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami stacji roboczych wszelkiego typu, w tym oprogramowania bezplikowego, living off the land i ransomware
 • Aktywnie broń się przed zagrożeniami w sieci dzięki funkcji zapobiegania włamaniom i zaporze
 • Chroń się przed lukami w zabezpieczeniach dzięki wirtualnym poprawkom
 • Blokuj systemy i otrzymuj alerty dotyczące nieplanowanych zmian systemu dzięki funkcjom kontroli aplikacji, monitorowania integralności i inspekcji dzienników
 • Narzędzie SAP Scanner* umożliwia skanowanie anti-malware na platformie Netweaver przez interfejs SAP Virus Scan Interface (VSI)

Wybór należy do Ciebie — Ty wybierasz chmurę, platformy i narzędzia

Dzięki silnej integracji interfejsów API z platformami Microsoft Azure, AWS i Google Cloud™ rozwiązanie Workload Security bezproblemowo działa w chmurze.

Łatwa integracja ochrony w środowisku chmury

 • Integracja z wiodącymi narzędziami do orkiestracji, takimi jak Chef, Puppet i Ansible
 • Szablony szybkiego startu w środowisku AWS CloudFormation dostępne dla rozwiązania NIST i witryny AWS Marketplace
 • Mechanizmy kontroli bezpieczeństwa oparte na hoście, które można wdrażać automatycznie, nawet podczas autoskalowania

Zwalnianie zasobów do innych zadań

Jako usługa typu Saas Workload Security chroni poufne procesy robocze przedsiębiorstwa bez konieczności konfigurowania lub utrzymywania własnej infrastruktury zabezpieczeń:

 • Natychmiastowa gotowość do działania 
 • Ochrona serwerów w centrum danych i w chmurze przy użyciu jednego produktu zabezpieczającego
 • Możliwość skierowania pracowników do innych zadań dzięki automatycznemu zarządzaniu aktualizacjami produktów, hostingiem i bazami danych

Konsolidacja narzędzi w celu sprawniejszego zapewniania zgodności

Szybsze osiąganie i łatwiejsze utrzymywanie zgodności z przepisami w środowiskach hybrydowych i wielochmurowych. Mimo że platformy AWS, Azure i Google Cloud mają wiele certyfikatów zgodności, użytkownik musi samodzielnie zabezpieczyć procesy robocze umieszczone w chmurze.

Uwzględnienie wielu wymagań w jednym rozwiązaniu z usprawnieniem gromadzenia dowodów na potrzeby audytów oraz umożliwieniem stałego przestrzegania przepisów, takich jak:

 • NIST 800-53
 • HIPAA/HITECH

Opinie klientów

„Trend Micro zapewnia kompletne rozwiązanie chmurowe SaaS, które jest łatwe w użyciu i umożliwia sprawne wprowadzanie produktów na rynek. Nasi klienci otrzymują lepsze, łatwo skalowalne zabezpieczenia na platformie AWS, a my ograniczamy koszty zapewniania bezpieczeństwa o ponad 50%”. Więcej

MJ DiBerardino
Dyrektor generalny
CloudNexa

Więcej historii udanych wdrożeń

Sprawdzona wiedza

Logo firmy Forrester

Badanie Forrester Total Economic Impact: Poznaj prognozowane oszczędności i korzyści biznesowe z zastosowania rozwiązania Trend Micro Cloud One – naszej platformy usług z dziedziny bezpieczeństwa obejmującej m.in. Workload Security.

Inne usługi Cloud One

Workload Security wchodzi w skład Trend Micro Cloud One – platformy usług zabezpieczeń dla twórców aplikacji chmurowych, która obejmuje następujące produkty:

Zacznij korzystać z rozwiązania Workload Security

Kobiety pracujące w zespole

Wsparcie i narzędzia dla zespołów SOC i ds. bezpieczeństwa

Uzupełnij swoją ochronę o nasze zaawansowane funkcje wykrywania i reagowania (EDR) w ramach Trend Micro Vision One oraz naszą usługę zarządzanego wykrywania i reakcji (MDR) Trend Micro™ Managed XDR.

*SAP Scanner wymaga specjalnych funkcji, które należy nabyć niezależnie od licencji Workload Security.