Threat Intelligence

Bądź na bieżąco z aktualnymi zagrożeniami i chroń krytyczne dane za pomocą działającego stale procesu zapobiegania zagrożeniom oraz analizy

Najważniejsze funkcje

Analiza zagrożeń typu Digital Vaccine®

Filtry Digital Vaccine (DV) pomagają organizacji w kontrolowaniu zarządzania cyklem życia poprawek, zapewniając wczesne działanie między momentem wykrycia luki a pojawieniem się poprawki, jak również dodatkową ochronę starszego, niewspieranego już oprogramowania. Dostarczane raz w tygodniu lub natychmiast po wykryciu krytycznych luk filtry DV można automatycznie wdrażać w produktach TippingPoint® bez interakcji ze strony użytkownika.

Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

Usługa ThreatDV

Usługa ThreatDV dostarcza cotygodniowy pakiet filtrowania złośliwego oprogramowania przeznaczony do zapobiegania i przerywania działalności złośliwego oprogramowania, ochrony wrażliwych danych i optymalizacji wydajności sieci. Usługa ThreatDV wykorzystuje również komponent Trend Micro™ Smart Protection Network do oceny reputacji adresów IP, DNS i URL. Kanały są aktualizowane kilka razy dziennie z oceną zagrożenia od 1 do 100 przypisaną do każdego wpisu na podstawie analizy aktywności, źródła, kategorii i zagrożenia.  Usługa ThreatDV wspiera ponadto wprowadzenie dostarczanych przez użytkownika wpisów zawierających złośliwe adresy URL.

Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

DVToolkit

Rozwijaj dostosowane wewnątrzfirmowe funkcje zabezpieczeń, by wyeliminować ryzyko związane z udostępnianiem informacji o aplikacjach poufnych innym dostawcom. Możesz tworzyć filtry DV, które dotyczą zagrożeń specyficznych dla organizacji i aplikacji, dokładnie określających parametry i elementy wyzwalające, które decydują, co, kiedy i jak jest kontrolowane. Reguły open source, które mogą być również importowane w celu udoskonalenia działania rozwiązań TippingPoint.

Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

ThreatLinQ

Portal informacyjny ThreatLinQ security zapewnia skuteczny sposób oceny zmieniającego się obrazu zagrożeń i łączy zebrane informacje z określonymi zmianami zasad. Zespół może proaktywnie zoptymalizować zabezpieczenia sieci i zmniejszyć ryzyko biznesowe, korzystając z pełnej analizy i dostępu do statystyk w czasie rzeczywistym.

Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

Lider w zakresie wykrywania i analizowania luk w zabezpieczeniach

Projekt Zero Day Initiative (ZDI) powstał, aby nagradzać badaczy za odpowiedzialne ujawnianie luk w zabezpieczeniach.

  • Największy niezależny program wykrywania błędów
  • Ponad 12 lat doświadczenia w zabezpieczaniu ekosystemu krytycznych luk w zabezpieczeniach klasy korporacyjnej
  • Unikalny wgląd w najnowsze zagrożenia
  • Silne partnerstwo z dostawcami dotkniętymi atakami skutkujące szybszym udostępnianiem poprawek
logo zeroday

Techniki obrony oparte na procesie machine learning

Zwiększaj bezpieczeństwo dzięki opatentowanym technikom machine learning, które przewidują, czy ruch sieciowy jest złośliwy, czy niegroźny. Modele matematyczne są oceniane względem ruchu sieciowego, a system TippingPoint podejmuje decyzje w czasie rzeczywistym o natychmiastowym i dokładnym blokowaniu niebezpiecznego ruchu, który emuluje znane i nieznane cechy złośliwego oprogramowania przy minimalnym wpływie na wydajność sieci.

Powstrzymaj złośliwe oprogramowanie i chroń dane wrażliwe

Usługa subskrypcyjna ThreatDV łączy dane dotyczące reputacji z filtrami złośliwego oprogramowania, aby skutecznie powstrzymywać zagrożenia takie jak ataki ransomware (np. WannaCry), wycieki danych, szpiegostwo i fałszowanie kliknięć. Filtry złośliwego oprogramowania pozwalają wykrywać włamania, wycieki danych, niepożądane połączenia, ruch typu „Command-and-Control” (C&C), algorytmy generowania nazw domen (DGA) oraz ruch mobilny.

Sprawdzona wiedza

Rozpocznij korzystanie z rozwiązania Threat Intelligence

Więcej niż tradycyjne wykrywanie w sieci

Threat Intelligence jest częścią rozwiązania Trend Micro Network One™. Umożliwia organizacjom monitorowanie przychodzącego, wychodzącego i wewnętrznego ruchu sieciowego oraz reagowanie na szkodliwą działalność i podejrzane zachowanie w warstwie sieciowej itp.

Źródło: Market Share: Enterprise Network Equipment by Market Segment, Worldwide, 4Q20 and 2020, Christian Canales, Naresh Singh, Joe Skorupa, Gartner (marzec 2021)