Trend Micro Cloud OneConformity

Zabezpieczenia infrastruktury chmurowej w czasie rzeczywistym — ochrona, optymalizacja, zgodność z regułami

Automatyzacja zabezpieczeń i sprawdzania zgodności

Setki automatycznych kontroli przestrzegania branżowych standardów zgodności z przepisami oraz reguły bezpieczeństwa chmury uwzględniające najlepsze praktyki pozwalają ustawicznie poprawiać stan zabezpieczeń i zgodności całej chmurowej infrastruktury.

Szczegółowe procedury rozwiązywania problemów umożliwiają szybkie eliminowanie luk w zabezpieczeniach i zagrożeń dla niezawodności działania.

Uproszczenie
sprawozdawczości

Jeden zbiorczy pulpit przekazuje kompletny i czytelny obraz całej infrastruktury wielochmurowej. Raporty oparte na praktycznie nieskończonej kombinacji filtrów pozwalają wszechstronnie przebadać całą infrastrukturę.

Dodatkowo raporty można zapisywać, planować ich generowanie według określonego harmonogramu oraz rozsyłać odbiorcom w odpowiednim momencie.

Integracja z istniejącymi procesami

Rozwiązanie Trend Micro™ Cloud One – Cloud Conformity efektywnie współpracuje z istniejącymi procesami, nie ograniczając w żaden sposób ich autonomii.

Można go używać w połączeniu z rozwiązaniami do logowania jednokrotnego (SSO) i zarządzania indywidualnymi poziomami dostępu oraz podłączać do niego różne zewnętrzne systemy obsługi zgłoszeń serwisowych i powiadomień.

Baza wiedzy i procedury naprawcze

Baza wiedzy to stale rozbudowywana biblioteka, która obecnie zawiera ponad 600 gotowych testów sprawdzających konta użytkowników na platformach AWS™ i Microsoft® Azure™ oraz proste instruktażowe reguły działań naprawczych. Zasoby te pozwalają skutecznie wybrnąć z wielu ciężkich opresji.

Dzięki temu połączeniu funkcji monitorowania w czasie rzeczywistym oraz prostych, gotowych informacji interwencyjnych, organizacje mogą szybko wdrażać programy migracji do chmury, procesy DevOps i inne projekty chmurowe, bez obaw o stworzenie luk w infrastrukturze czy pogorszenie niezawodności.

Interfejs API usługi Cloud One Conformity

Zaawansowany interfejs API

Platforma Conformity oferuje interfejs API uwzględniający jej wszystkie aspekty. Interfejs ten pozwala wykorzystywać funkcje platformy we wszystkich procesach ciągłej integracji i ciągłego dostarczania (CI/CD) oraz umożliwia głębsze i bardziej intuicyjne integrowanie z działającymi środowiskami chmur publicznych utworzonymi przez organizację. W celu utrzymania bezpieczeństwa użytkownicy usługi Conformity otrzymują dwa klucze API, co ułatwia ich regularną zmianę w punktach końcowych.

Automatyczna naprawa w oprogramowaniu open source

Niektóre problemy są zbyt newralgiczne, aby czekać z nimi na ręczną interwencję. Dlatego udostępniliśmy funkcję automatycznej naprawy z ponad 70 sterownikami która pozwala usuwać błędy w infrastrukturze bez udziału użytkownika. Usterki naprawione automatycznie są przekazywane w raportach, co umożliwia ich bieżące śledzenie oraz wypracowywanie najlepszych praktyk na ich podstawie.

Logo usługi Cloud One Conformity

Podstawowe informacje o usłudze Conformity

Wraz z zakupem spółki Cloud Conformity rozwiązanie do zarządzania poziomem bezpieczeństwa zostało włączone do platformy usług zabezpieczeń chmury Trend Micro Cloud One™.

Inne usługi Cloud One

Trend Micro Cloud One™ – Cloud Conformity wchodzi w skład Trend Micro Cloud One™ — platformy usług zabezpieczeń dla twórców aplikacji chmurowych, która obejmuje następujące produkty:

Zacznij korzystać z rozwiązania Conformity