Trend Micro Cloud OneConformity

Stała ochrona infrastruktury chmurowej, zapewnienie zgodności oraz wygodne zarządzanie

Pełny wgląd w sytuację, automatyczna naprawa

Centralny system monitorowania w czasie rzeczywistym całej infrastruktury chmurowej.

Automatyczne sprawdzanie ponad 750 najlepszych praktyk w zakresie konfiguracji infrastruktury chmurowej w ponad 85 usługach — od AWS po Microsoft® Azure®.

Dbaj o bezpieczeństwo systemów i zgodność z przepisami dzięki funkcjom ciągłego monitoringu poziomu zagrożenia i narzędziom automatycznej naprawy problemów związanych ze zgodnością.

Automatyzacja zabezpieczeń i sprawdzanie zgodności

Włącz ciągłe skanowanie pod kątem spełniania warunków setek standardów i platform branżowych, takich jak SOC2, ISO 27001, NIST, CIS, RODO, PCI DSS, HIPAA, AWS i Azure Well-Architected Frameworks oraz CIS Microsoft Azure Foundations Security Benchmark.

Wykorzystuje standardowe lub indywidualne raporty i trzymaj rękę na pulsie dzięki niezliczonej ilości filtrów, które można łączyć w różne kombinacje.

Wprowadź kulturę
DevOps

Infrastruktura jako kod (Infrastructure as code — IaC), sprawdzająca system pod kątem ponad 400 najlepszych praktyk, umożliwia wdrażanie najbezpieczniejszych szablonów, które spełniają wszystkie wymogi formalne.

Zaawansowane interfejsy API umożliwiają bezproblemową integrację funkcji z procesami CI/CD.

Łącz się z wybranymi usługami obsługi zgłoszeń problemów i komunikacji, takimi jak Slack®, Jira®, Zendesk®, PagerDuty®, Microsoft® Teams i inne.

Zalety rozwiązania Conformity dla zespołów ds. bezpieczeństwa
Najważniejsze przykłady zastosowania

I have a cloud service storing sensitive data that is publicly accessible. How can I quickly change permissions?

Auto-remediation automatically addresses high-risk violations, such as open storage access, which can prevent malicious actors from accessing sensitive data.

My team is rapidly growing and making the most of cloud computing. How do I keep track of all their cloud services?

A multi-cloud view of your AWS and Azure infrastructure lets you see your risk status and violations so you can quickly remediate high-risk violation.

How do I keep my infrastructure compliant with GDPR and prove processes are in place?

Stay GDPR compliant with regular infrastructure checks directly applicable to the regulation, and schedule exportable reports required for audits.

I need pre-built and custom reports on the security and compliance status of our cloud infrastructure. Is this possible?

Run preconfigured or customized reports by any filter – cloud service provider, resource type, tags, rule type, date, and more. These endless combinations of filters give you complete access to exhaustively audit your infrastructure.

How do I ensure that the code my team creates is reliable, secure, and compliant before it makes it to production?

CloudFormation Template Scanning lets you shift security and compliance checking left to improve the quality of the code your team is developing. IaC template scanning checks for violations against hundreds of best practices, giving your team the guardrails to innovate in the cloud without worrying about security and compliance.

I'm concerned about unauthorized access to our cloud resources. How do we manage?

Automatically ensure IAM policies are enforced with Conformity's many IAM configuration checks.

Opinie klientów

„Conformity to znacznie więcej niż narzędzie bezpieczeństwa. Dostarcza mi przegląd mojej infrastruktury chmurowej, dzięki czemu znam ogólny obraz sytuacji oraz mogę podejmować odpowiednie działania”.
Jason Cradit, Principal Cloud Architect, 1898 & Co.

Pewność budowania w chmurze

Platforma AWS Well-Architected Framework umożliwia tworzenie jednolitych architektur chmurowych, które następnie można odpowiednio skalować. Narzędzie Conformity stale dostarcza wskazówek na temat konfiguracji chmury, pomagając Ci w wypełnieniu obowiązków wynikających ze współodpowiedzialności.

Dbaj o zgodność

Normy branżowe i wymogi zgodności nieustannie się zmieniają. Skorzystaj dzięki ciągłym skanom pod kątem zgodności z przepisami i przestrzegania norm branżowych.

logo informujące o zgodności z normami RODO, NIST 800-53, SOC 2, NIST Cybersecurity Framework, PCI, ISO 27001, HIPPA

Baza wiedzy Conformity i procedury naprawcze

Nasza baza wiedzy to nieustannie rozwijana biblioteka, która aktualnie zawiera ponad 750 reguł weryfikacji przestrzegania najlepszych praktyk w chmurze publicznej i szczegółowe instrukcje naprawy.

Ponadto Conformity umożliwia dalszą automatyzację procesów za pomocą automatycznego skanowania zasobów i usług chmurowych pod kątem tych najlepszych praktyk oraz informuje o tym, czy są przestrzegane, czy nie, zwalniając użytkownika z obowiązku wykonywania tych czynności ręcznie. Funkcja automatycznej naprawy pozwala na rozwiązywanie wybranych przez użytkownika problemów bez jego udziału.

Dzięki połączeniu funkcji monitorowania w czasie rzeczywistym oraz prostych, gotowych informacji o sposobach rozwiązywania problemów organizacje mogą szybko wdrażać programy migracji do chmury, procesy DevOps i inne projekty chmurowe, bez obaw o stworzenie luk w zabezpieczeniach czy pogorszenie niezawodności.

Bezpłatna ocena poziomu zagrożenia chmury publicznej

Tworzysz bezpieczną infrastrukturę chmurową spełniającą wszystkie wymogi formalne? Przeprowadź szybki audyt za pomocą naszego automatycznego narzędzia do oceny poziomu bezpieczeństwa, efektywności zarządzania i zgodności infrastruktury chmurowej z przepisami. Nasi specjaliści przeprowadzą tę kontrolę w Twoim środowisku AWS i Azure w dodatkowej sesji.

Logo AWS i Azure

Inne usługi Trend Micro Cloud One™

Conformity wchodzi w skład Trend Micro Cloud One — platformy usług zabezpieczeń dla organizacji tworzących rozwiązania chmurowe, która obejmuje następujące produkty:

Zacznij korzystać z rozwiązania Conformity