Trend Micro Cloud OneConformity

Zabezpieczenia infrastruktury chmurowej w czasie rzeczywistym — ochrona, optymalizacja, zgodność z przepisami i zasadami

Automatyzacja zabezpieczeń i sprawdzania zgodności

Setki automatycznych kontroli zgodności ze standardami branżowymi oraz regułami bezpieczeństwa chmury pozwalają ustawicznie poprawiać stan zabezpieczeń i zgodności całej infrastruktury chmurowej.

Szczegółowe procedury rozwiązywania problemów umożliwiają szybkie eliminowanie luk w zabezpieczeniach i ryzyka związanego z niezawodnością.

Uproszczenie
sprawozdawczości

Jeden zbiorczy pulpit przekazuje kompletny i czytelny obraz całej infrastruktury wielochmurowej. Raporty oparte na praktycznie nieskończonej kombinacji filtrów pozwalają wszechstronnie przebadać całą infrastrukturę.

Dodatkowo raporty można zapisywać, planować ich generowanie według określonego harmonogramu oraz rozsyłać odbiorcom w odpowiednim momencie.

Integracja z istniejącymi procesami

Rozwiązanie Trend Micro™ Cloud One – Conformity efektywnie współpracuje z istniejącymi procesami, nie ograniczając w żaden sposób ich autonomii.

Można go używać w połączeniu z rozwiązaniami do logowania jednokrotnego (SSO) i zarządzania indywidualnymi poziomami dostępu oraz różnymi zewnętrznymi systemami obsługi zgłoszeń serwisowych i powiadomień.

Baza wiedzy i procedury naprawcze

Baza wiedzy to stale rozbudowywana biblioteka, która obecnie zawiera ponad 600 gotowych testów sprawdzających konta użytkowników na platformach AWS™ i Microsoft® Azure™ oraz proste instruktażowe reguły działań naprawczych. Zasoby te pozwalają skutecznie wybrnąć z wielu ciężkich opresji.

Dzięki połączeniu funkcji monitorowania w czasie rzeczywistym oraz prostych, gotowych informacji o sposobach rozwiązywania problemów organizacje mogą szybko wdrażać programy migracji do chmury, procesy DevOps i inne projekty chmurowe, bez obaw o stworzenie luk w zabezpieczeniach czy pogorszenie niezawodności.

Interfejs API usługi Cloud One Conformity

Zaawansowany interfejs API

Platforma Conformity oferuje interfejs API uwzględniający jej wszystkie aspekty. Interfejs ten pozwala wykorzystywać funkcje platformy we wszystkich procesach ciągłej integracji i ciągłego dostarczania (CI/CD) oraz umożliwia głębsze i bardziej intuicyjne integrowanie z działającymi środowiskami chmur publicznych utworzonymi przez organizację. W celu utrzymania bezpieczeństwa użytkownicy usługi Conformity otrzymują dwa klucze API, co ułatwia ich regularną zmianę na punktach końcowych.

Automatyczne usuwanie problemów z oprogramowaniem open source

Niektóre problemy są zbyt newralgiczne, aby czekać na ręczną interwencję. W związku z tym udostępniliśmy funkcję automatycznej naprawy z ponad 70 sterownikami która pozwala usuwać błędy infrastruktury bez udziału użytkownika. Usterki naprawione automatycznie są uwzględnione w raportach, co umożliwia ich śledzenie oraz wypracowywanie najlepszych praktyk.

Logo usługi Cloud One Conformity

Informacje o usłudze Conformity

Wraz z zakupem Cloud Conformity rozwiązanie do zarządzania poziomem bezpieczeństwa zostało włączone do platformy usług zabezpieczeń chmury Trend Micro Cloud One™.

Inne usługi Cloud One

Trend Micro Cloud One™– Conformity wchodzi w skład Trend Micro Cloud One™ — platformy usług zabezpieczeń dla twórców aplikacji chmurowych, która obejmuje następujące produkty:

Zacznij korzystać z rozwiązania Conformity