Bezpieczeństwo ICS/OT

Świadomość sytuacji w obszarach OT, IT i CT

Ujednolicona platforma OT z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi (IT/CT)
Zapewnia rozszerzone zapobieganie i wykrywanie, a także odporność krytycznych procesów. Obejmuje globalne, specjalnie zaprojektowane rozwiązania zabezpieczające OT, CT (5G), IT, rozszerzone funkcje wykrywania i reagowania (XDR) oraz usługi profesjonalne. 

Widoczność ryzyka i zagrożeń
Wysyłając dane na platformę zabezpieczeń, nasze wzajemnie połączone rozwiązania zapewniają kompleksowy widok z informacjami na temat ryzyka, umożliwiają szybsze wykrywanie i badanie zagrożeń, a także lepsze reagowanie w całym środowisku.

Ochrona starszych i nowoczesnych systemów
Chroń programowalne kontrolery logiczne (PLC), interfejsy człowiek–maszyna (HMI), roboty, starsze i nowoczesne systemy operacyjne, urządzenia brzegowe, środowiska chmury hybrydowej, sieci przemysłowe i prywatne sieci 5G.

Zastosowania

Chroń swoją infrastrukturę z zastosowaniem zintegrowanego podejścia

Produkcja

Koniecznym warunkiem transformacji cyfrowej jest ochrona środowisk zakładów przemysłowych – od tradycyjnych urządzeń po najnowocześniejsze infrastruktury.

Zakłady elektryczne

Zakłady elektryczne wprowadzają coraz więcej operacji cyfrowych, a co za tym idzie stawiają czoła coraz większej liczbie cyberataków. Władze dopracowały regulacje, wymagając zaawansowanych zabezpieczeń, reagowania na incydenty w całym środowisku i błyskawicznego raportowania o problemach.

Ropa naftowa i gaz

W 2021 r. atak ransomware zakłócił działanie ważnego rurociągu w Stanach Zjednoczonych, ujawniając potrzebę stosowania skuteczniejszych zabezpieczeń, większej widoczności i funkcji raportowania.

Szpital

Od kilku lat obserwujemy wzrost liczby ataków służących wymuszeniu okupu w sektorze opieki zdrowotnej. Stanowią one realne zagrożenie dla poufnych danych medycznych, działalności placówek medycznych i samych pacjentów. Bezpieczeństwo trzeba zapewnić w środowisku zawierającym wiele różnych urządzeń i systemów.

Ochrona kluczowych obszarów operacyjnych

Rozwikłaj złożoność – w każdym środowisku

Chroń granicę rozwiązań IT/OT

Ustanów barierę ochronną między siecią korporacyjną a bazą fabryczną albo między biurem a urządzeniami w terenie

Wyzwanie

Rozwiązanie

Zapobieganie zainfekowaniu przez złośliwe oprogramowanie na serwerach w wewnętrznej strefie zdemilitaryzowanej (DMZ)

Kompleksowa ochrona chmury bez obniżania wydajności

Zapobieganie wykorzystaniu luk w zabezpieczeniach środowisk informatycznych (IT) i technologicznych (OT)

Zintegrowane wdrożenie między sieciami IT i OT zapobiega atakom z wykorzystaniem luk w zabezpieczeniach z szybkością łącza

Chroń swoje zasoby OT

Ochrona przemysłowych punktów końcowych, na których trudno zastosować poprawki lub instalować oprogramowanie zabezpieczające

Wyzwanie

Rozwiązanie

Zabezpieczenie starszych urządzeń / systemów operacyjnych bez wpływu na wydajność systemu

Chroni starsze urządzenia za pomocą blokady systemu lub kontroli aplikacji

Ochrona urządzeń, na których nie można instalować oprogramowania, lub odzyskiwanie zainfekowanych urządzeń

Umożliwia skanowanie pod kątem złośliwego oprogramowania i czyszczenie urządzenia bez instalacji oprogramowania

Zapobieganie wykorzystaniu luk w zabezpieczeniach zasobów o znaczeniu krytycznym bez wpływu na dostępność systemów w istniejącym środowisku

Przejrzyste zabezpieczenia sieci na potrzeby zasobów o znaczeniu krytycznym umożliwiają korzystanie z zapory i filtra protokołów, a IPS chroni przed lukami w zabezpieczeniach bez zmiany konfiguracji sieci logicznej

Zabezpiecz sieć OT

Zabezpieczenia sieci dostosowane do protokołu przemysłowego używanego w sieciach terenowych

Wyzwanie

Rozwiązanie

Segregacja sieci płaskich bez wpływu na dostępność systemów w istniejącym środowisku

Przejrzyste zabezpieczenia sieci dla portu uplink istniejących przełączników L2 umożliwiają korzystanie z zapory i filtra protokołów bez zmiany konfiguracji sieci logicznej

Domyślne budowanie bezpiecznych segmentów sieci

Zapewnia segmentację sieci dzięki translacji adresów sieciowych (NAT), zaporze, filtrowi protokołów i funkcjom IPS

Niska widoczność i identyfikacja protokołów sieciowych IT/OT w przedsiębiorstwie

Głęboka inspekcja pakietów podnosi świadomość sytuacji dzięki wdrożeniu zintegrowanemu lub pasywnemu monitorowaniu

Nieprawidłowe zachowania sieci poziomu 3 do 5

Wykrywanie nieprawidłowych zachowań poprzez połączenie ich z portem lustrzanym przełączników sieciowych

Bezpieczeństwo operacji offline

Zabezpieczenie nośników wymiennych i urządzeń przynoszonych w czasie konserwacji

Wyzwanie

Rozwiązanie

Zainfekowanie złośliwym oprogramowaniem przez pamięci USB wprowadzane do środowiska OT

Trend Micro Apex One, kompleksowe zabezpieczenie punktów końcowych, zapewnia możliwość bezpiecznego używania pamięci USB przynoszonych przez zewnętrznych inżynierów do fabryk

Bezpieczny transporter Trend Micro Portable Security™ 3 Pro Edition daje do dyspozycji 64 GB bezpiecznej pamięci USB do wielokrotnego użytku w zakładach przemysłowych dzięki skanowaniu i szyfrowaniu wszystkich zapisywanych plików

Zapewnianie cyberbezpieczeństwa zewnętrznych laptopów i urządzeń wprowadzanych do środowiska OT

Skanuj urządzenia, zanim zostaną wprowadzone do środowiska OT, bez instalacji oprogramowania

Chroń urządzenia IIoT, chmurę i sieci

Zabezpiecz nowe technologie – chmury przemysłowe, prywatne połączenia 5G, czujniki IoT i inne elementy

Wyzwanie

Rozwiązanie

Ochrona nowoczesnych urządzeń / systemów operacyjnych bez wpływu na wydajność systemu

Chroni nowoczesne urządzenia przy użyciu specjalnie stworzonego oprogramowania do ochrony przemysłowych systemów sterowania (ICS) przed złośliwym oprogramowaniem

Rozwiązywanie problemów związanych z nieprawidłową konfiguracją środowiska chmurowego

Automatycznie monitoruje, doskonali i poprawia stan zabezpieczeń środowiska chmurowego i zgodność z przepisami 

Luki w zabezpieczeniach oprogramowania open source (OSS) aplikacji wewnętrznych

Odkrywa luki w zabezpieczeniach oprogramowania open source i nadaje im priorytet w repozytorium kodu źródłowego

Zapobieganie atakom na bramki IoT w fabrykach

Przejrzyste zabezpieczenia sieci na potrzeby bramki IoT, które zapobiegają nieuprawnionemu dostępowi i wykorzystaniu luk w zabezpieczeniach

Zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi, zainfekowaniu przez złośliwe oprogramowanie i rozprzestrzenianiu się zagrożeń w prywatnych sieciach 5G

Zapobiega podłączaniu nieuprawnionych urządzeń i wykorzystaniu luk w zabezpieczeniach. Rozpoznaje złośliwą zawartość i podejrzane zachowania w sieci danych

Zapewnij zespołom SOC/CSIRT właściwe narzędzia

Usprawnij reagowanie dzięki zintegrowanemu monitorowaniu całego środowiska

Wyzwanie

Rozwiązanie

Problemy z alertami związane z odłączonymi rozwiązaniami punktowymi

Zbiera i koreluje dane na temat głębokiej aktywności pochodzące z rozwiązań różnych dostawców, pozwalając zespołom ds. bezpieczeństwa na szybsze wykrywanie, dokładniejsze badanie i sprawniejsze reagowanie

Dlaczego warto wybrać Trend Micro

Utrzymaj ciągłość działalności przy minimalnych kosztach poprzez zapewnianie wsparcia na każdym etapie – zapobiegania, wykrywania i reagowania – przez długi czas.

Zintegrowane rozwiązania i analiza zagrożeń IT, OT i CT

Zmniejsz złożoność monitorowania i koszty operacyjne, zapewniając CISO i zespołom ds. bezpieczeństwa właściwe narzędzia. Nasze rozwiązania oparte na badaniach luk w zabezpieczeniach w ramach Trend Micro Zero Day Initiative, prognozach przyszłych zagrożeń Trend Micro Research i wiedzy specjalistycznej z zakresu ICS/OT, jaką zapewnia TXOne Networks, pozwalają na bardziej precyzyjne i wczesne wykrywanie oraz reagowanie.

Jeden dostawca, globalne wsparcie

Korzystanie z produktów od wielu dostawców to mało efektywna metoda, która sprzyja wzrostowi złożoności i pochłania dużo czasu na ewaluację produktów, utworzenie SOP i ustanowienie zasad wsparcia.

Wybierz jedno rozwiązanie z jedną globalną polityką SOP, aby szybko i bezproblemowo reagować na incydenty oraz zapewnić stabilność działalności przy minimalnych kosztach całkowitych.

Zrównoważony rozwój

Trend to ciesząca się zaufaniem firma z ponad 30-letnim doświadczeniem i stale wysokiej zyskowności. Posiada stabilną bazę finansową i oferuje solidne rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa pozwalające chronić klientów z sektorów prywatnego i publicznego.

Strategiczne sojusze

Zasoby

Bezpieczna produkcja w chmurze, sieciach brzegowych i 5G
Cenna analiza zagrożeń pomaga meandrować wśród najnowszych zmian

Cyfrowa transformacja przemysłu
Korzyści, zagrożenia i strategie minimalizacji ryzyka

Stan bezpieczeństwa przemysłowego
Poznaj wyzwania, z jakimi branże wytwórcza i energetyczna mierzyły się w 2022 roku

Cyberbezpieczeństwo produkcji – studia przypadku
Odkryj 4 główne problemy i sposoby ich rozwiązania

Praktyczna ocena ryzyka dla inteligentnych fabryk
Symuluj praktyki oceny ryzyka z zastosowaniem fikcyjnej fabryki inteligentnej

Dwa podejścia do bezpieczeństwa fabryki inteligentnej
Łączenie perspektywy IT i OT

Strategiczne inwestycje do zabezpieczenia inteligentnych producentów
Wyzwania na styku IT/OT

Najlepsze praktyki zabezpieczania fabryk inteligentnych
3 kroki do zapewnienia nieprzerwanej działalności

Zacznij korzystać z rozwiązań zabezpieczających środowiska ICS/OT