Bezpieczeństwo ICS/OT

Utrzymaj integralność, bezpieczeństwo i dyspozycyjność systemów cyberfizycznych

Zapewnij odporność krytycznych procesów

Atakując procesy ICS/OT, wyrafinowani cyberprzestępcy mogą spowodować poważne szkody – od wyłączeń, uszkodzenia sprzętu oraz zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa po utratę zasobów finansowych, reputacji, własności intelektualnej i przewagi nad konkurencją. Dzięki Trend Micro wiesz, jakie zagrożenia wpływają na przemysłowe systemy sterowania i urządzenia technologii operacyjnej przez IT i CT oraz możesz korzystać z doskonalszego wykrywania i reagowania.

icon

Ujednolicona platforma OT, CT i IT

Zapewnia rozszerzone zapobieganie i wykrywanie, a także odporność krytycznych procesów. Obejmuje globalne, specjalnie zaprojektowane rozwiązania zabezpieczające OT, CT (5G), IT, rozszerzone funkcje wykrywania i reagowania (XDR) oraz usługi profesjonalne.

icon

Widoczność ryzyka i zagrożeń

Wysyłając dane na platformę zabezpieczeń, nasze wzajemnie połączone rozwiązania zapewniają kompleksowy widok z informacjami na temat ryzyka, umożliwiają szybsze wykrywanie i badanie zagrożeń, a także lepsze reagowanie w całym środowisku.

icon

Ochrona starszych i nowoczesnych systemów

Chroń programowalne kontrolery logiczne (PLC), interfejsy człowiek–maszyna (HMI), roboty, starsze i nowoczesne systemy operacyjne, urządzenia brzegowe, środowiska chmury hybrydowej, sieci przemysłowe i prywatne sieci 5G.

Zastosowania

Chroń swoją infrastrukturę z zastosowaniem zintegrowanego podejścia

Produkcja expand_more

Produkcja

Koniecznym warunkiem transformacji cyfrowej jest ochrona środowisk zakładów przemysłowych – od tradycyjnych urządzeń po najnowocześniejsze infrastruktury.

Produkcja
Szpital expand_more

Szpital

Od kilku lat obserwujemy wzrost liczby ataków służących wymuszeniu okupu w sektorze opieki zdrowotnej. Stanowią one realne zagrożenie dla poufnych danych medycznych, działalności placówek i samych pacjentów. Spójny system bezpieczeństwa w tak zróżnicowanym środowisku jest koniecznością.

Szpital
Ropa i gaz expand_more

Ropa i gaz

Całe systemy operacyjne firm naftowych i gazowych są online oraz są połączone z Internetem rzeczy (IoT), wobec czego ich podatność na cyberataki rośnie wykładniczo.

Ropa i gaz
Zakłady elektryczne expand_more

Energetyka

Zakłady energetyczne wprowadzają coraz więcej operacji cyfrowych, a co za tym idzie stawiają czoła coraz większej liczbie cyberataków. Władze dopracowały regulacje, wymagając zaawansowanych zabezpieczeń, reagowania na incydenty w całym środowisku i błyskawicznego raportowania o problemach.

Energetyka

Ochrona kluczowych obszarów operacyjnych

Rozwikłaj złożoność – w każdym środowisku

Chroń granicę rozwiązań IT/OT

Ustanów barierę ochronną między siecią korporacyjną a bazą fabryczną albo między biurem a urządzeniami w terenie

Wyzwanie

Rozwiązanie

Zapobieganie zainfekowaniu przez złośliwe oprogramowanie na serwerach w wewnętrznej strefie zdemilitaryzowanej (DMZ)

 • Kompleksowa ochrona chmury bez obniżania wydajności

Zapobieganie wykorzystaniu luk w zabezpieczeniach środowisk informatycznych (IT) i technologicznych (OT)

 • Zintegrowane wdrożenie między sieciami IT i OT zapobiega atakom z wykorzystaniem luk w zabezpieczeniach z szybkością łącza

Chroń swoje zasoby OT

Ochrona przemysłowych punktów końcowych, na których trudno zastosować poprawki lub instalować oprogramowanie zabezpieczające

Wyzwanie

Rozwiązanie

Zabezpieczenie starszych urządzeń / systemów operacyjnych bez wpływu na wydajność systemu

 • Chroni starsze urządzenia za pomocą blokady systemu lub kontroli aplikacji

Ochrona urządzeń, na których nie można instalować oprogramowania, lub odzyskiwanie zainfekowanych urządzeń

 • Umożliwia skanowanie pod kątem złośliwego oprogramowania i czyszczenie urządzenia bez instalacji oprogramowania

Zapobieganie wykorzystaniu luk w zabezpieczeniach zasobów o znaczeniu krytycznym bez wpływu na dostępność systemów w istniejącym środowisku

 • Przejrzyste zabezpieczenia sieci na potrzeby zasobów o znaczeniu krytycznym umożliwiają korzystanie z zapory i filtra protokołów, a IPS chroni przed lukami w zabezpieczeniach bez zmiany konfiguracji sieci logicznej

Zabezpiecz sieć OT

Zabezpieczenia sieci dostosowane do protokołu przemysłowego używanego w sieciach terenowych

Wyzwanie

Rozwiązanie

Segregacja sieci płaskich bez wpływu na dostępność systemów w istniejącym środowisku

 • Przejrzyste zabezpieczenia sieci dla portu uplink istniejących przełączników L2 umożliwiają korzystanie z zapory i filtra protokołów bez zmiany konfiguracji sieci logicznej

Domyślne budowanie bezpiecznych segmentów sieci

 • Zapewnia segmentację sieci dzięki translacji adresów sieciowych (NAT), zaporze, filtrowi protokołów i funkcjom IPS

Niska widoczność i identyfikacja protokołów sieciowych IT/OT w przedsiębiorstwie

 • Głęboka inspekcja pakietów podnosi świadomość sytuacji dzięki wdrożeniu zintegrowanemu lub pasywnemu monitorowaniu

Nieprawidłowe zachowania sieci poziomu 3 do 5

 • Wykrywanie nieprawidłowych zachowań poprzez połączenie ich z portem lustrzanym przełączników sieciowych

Bezpieczeństwo operacji offline

Zabezpieczenie nośników wymiennych i urządzeń przynoszonych w czasie konserwacji

Wyzwanie

Rozwiązanie

Zainfekowanie złośliwym oprogramowaniem przez pamięci USB wprowadzane do środowiska OT

 • Trend Micro Apex One™, kompleksowe zabezpieczenie punktów końcowych, zapewnia możliwość bezpiecznego używania pamięci USB przynoszonych przez zewnętrznych inżynierów do fabryk
 • Bezpieczny transporter TXOne Portable Inspector Pro Edition daje do dyspozycji 64 GB bezpiecznej pamięci USB do wielokrotnego użytku w zakładach przemysłowych dzięki skanowaniu i szyfrowaniu wszystkich zapisywanych plików

Zapewnianie cyberbezpieczeństwa zewnętrznych laptopów i urządzeń wprowadzanych do środowiska OT

 • Skanuj urządzenia, zanim zostaną wprowadzone do środowiska OT, bez instalacji oprogramowania

Chroń urządzenia IIoT, chmurę i sieci

Zabezpiecz nowe technologie – chmury przemysłowe, prywatne połączenia 5G, czujniki IoT i inne elementy

Wyzwanie

Rozwiązanie

Ochrona nowoczesnych urządzeń / systemów operacyjnych bez wpływu na wydajność systemu

 • Chroni nowoczesne urządzenia przy użyciu specjalnie stworzonego oprogramowania do ochrony przemysłowych systemów sterowania (ICS) przed złośliwym oprogramowaniem

Rozwiązywanie problemów związanych z nieprawidłową konfiguracją środowiska chmurowego

 • Automatycznie monitoruje, doskonali i poprawia stan zabezpieczeń środowiska chmurowego i zgodność z przepisami

Luki w zabezpieczeniach oprogramowania open source (OSS) aplikacji wewnętrznych

 • Odkrywa luki w zabezpieczeniach oprogramowania open source i nadaje im priorytet w repozytorium kodu źródłowego

Zapobieganie atakom na bramki IoT w fabrykach

 • Przejrzyste zabezpieczenia sieci na potrzeby bramki IoT, które zapobiegają nieuprawnionemu dostępowi i wykorzystaniu luk w zabezpieczeniach

Zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi, zainfekowaniu przez złośliwe oprogramowanie i rozprzestrzenianiu się zagrożeń w prywatnych sieciach 5G

 • Zapobiega podłączaniu nieuprawnionych urządzeń i wykorzystaniu luk w zabezpieczeniach. Rozpoznaje złośliwą zawartość i podejrzane zachowania w sieci danych

Zapewnij zespołom SOC/CSIRT właściwe narzędzia

Usprawnij reagowanie dzięki zintegrowanemu monitorowaniu całego środowiska

Wyzwanie

Rozwiązanie

Problemy z alertami związane z odłączonymi rozwiązaniami punktowymi

 • Łączenie środowisk OT i IT dzięki scentralizowanej widoczności za pomocą gromadzenia i korelowania danych o głębokiej aktywności na wielu wektorach. Zespoły bezpieczeństwa mogą wykrywać szybciej, badać dokładniej i reagować skuteczniej

Dlaczego warto wybrać Trend

Utrzymaj ciągłość działalności przy minimalnych kosztach poprzez zapewnianie wsparcia na każdym etapie – zapobiegania, wykrywania i reagowania – przez długi czas.

Zintegrowane rozwiązania i analiza zagrożeń OT CT i IT

Zmniejsz złożoność monitorowania i koszty operacyjne, zapewniając CISO i zespołom ds. bezpieczeństwa właściwe narzędzia. Nasze rozwiązania oparte na badaniach luk w zabezpieczeniach w ramach Trend Micro Zero Day Initiative, prognozach przyszłych zagrożeń Trend Research i wiedzy specjalistycznej z zakresu ICS/OT, jaką zapewnia TXOne Networks, pozwalają na bardziej precyzyjne i wczesne wykrywanie oraz reagowanie.

Jeden dostawca, globalne wsparcie

Korzystanie z produktów od wielu dostawców to mało efektywna metoda, która sprzyja wzrostowi złożoności i pochłania dużo czasu na ewaluację produktów, utworzenie SOP i ustanowienie zasad wsparcia.

Wybierz jedno rozwiązanie z jedną globalną polityką SOP, aby szybko i bezproblemowo reagować na incydenty oraz zapewnić stabilność działalności przy minimalnych kosztach całkowitych.

Zrównoważony rozwój

Trend, jako zaufana firma z ponad 30-letnim doświadczeniem, ma silną bazę finansową, trwałą wysoką rentowność oraz solidną ofertę cyberbezpieczeństwa wymaganą do ochrony klientów w sektorze prywatnym i publicznym.

Strategiczne sojusze

Industrial Network Security zapewnia lepszą ochronę instalacji i bezpieczniejsze środowiska Industry4.0 klientom korzystającym z kontrolerów e-RT3 Plus/FA-M3.

Kompleksowe zabezpieczenia chmury chronią przemysłowe platformy IoT.

Kompleksowe rozwiązanie chroni krytyczną infrastrukturę i środowiska OT.

HMI i Trend Micro TXOne EdgeIPS zabezpieczają sieci przemysłowe, szybko broniąc zakład oraz upraszczając konserwację i prewencyjne pomiary.

Zasoby

e-book

Bezpieczna produkcja w chmurze, sieciach brzegowych i 5G

Cenna analiza zagrożeń pomaga meandrować wśród najnowszych zmian

dokument white paper

Cyfrowa transformacja przemysłu

Korzyści, zagrożenia i strategie minimalizacji ryzyka

survey

Stan bezpieczeństwa przemysłowego

Poznaj wyzwania, z jakimi branże wytwórcza i energetyczna mierzyły się w 2022 roku

dokument white paper

Cyberbezpieczeństwo produkcji — studia przypadku

Odkryj 4 główne problemy i sposoby ich rozwiązania

dokument white paper

Praktyczna ocena ryzyka dla fabryk inteligentnych

Symuluj praktyki oceny ryzyka z zastosowaniem fikcyjnej fabryki inteligentnej

dokument white paper

Dwa podejścia do bezpieczeństwa fabryki inteligentnej

Łączenie perspektywy IT i OT

e-book

Strategiczne inwestycje do zabezpieczenia inteligentnych producentów

Wyzwania na styku IT/OT

dokument white paper

Najlepsze praktyki zabezpieczania fabryk inteligentnych

3 kroki do zapewnienia nieprzerwanej działalności

survey

Likwidowanie silosów IT/OT dzięki widoczności ICS/OT

Poznaj wyzwania i luki związane z widocznością na styku IT/OT

obejrzyj teraz

Cyberzagrożenia kryjące się w urządzeniach CNC

Ograniczanie zagrożeń w sieciowych zasobach OT

DOŁĄCZ DO PONAD 500 TYS. KLIENTÓW NA CAŁYM ŚWIECIE

Zacznij korzystać z rozwiązań zabezpieczających środowiska ICS/OT