Ochrona dopasowana do potrzeb zespołów DevOps

Projektuj zabezpieczenia w procesie ciągłej integracji/ciągłego dostarczania (CI/CD) i redukuj zagrożenia od etapu przed wdrożeniem po uruchomienie

Wdrażanie zabezpieczeń na wcześniejszych etapach procesu DevOps

Tym, co stymuluje pomyślną praktykę DevOps, jest szybsze budowanie lepszych aplikacji, które spełniają wymagania firmy. Kiedy firmy migrują newralgiczne procesy do chmury i coraz powszechniej stosują kontenery, elementami procesu zautomatyzowanej integracji i komunikacji muszą być wiarygodne i skuteczne zabezpieczenia chroniące przed różnorodnymi, wyrafinowanymi atakami. Praca w środowiskach hybrydowych i wielochmurowych wymaga elastyczności.

Implement security earlier in the DevOps pipeline

Rozwiązanie Trend Micro™ Deep Security™ Smart Check zapewnia niezawodną ochronę obrazów Docker dzięki automatycznemu skanowaniu obrazu kontenera i alertom, które zapewniają błyskawiczną komunikację przed wdrożeniem. Skorzystaj z unikatowego, dwutorowego podejścia, skanując obrazy kontenerów wcześniej, w czasie kompilacji i w ramach zaufanych rejestrów, aby wykrywać złośliwe oprogramowanie, narażenie na atak, a nawet tajne dane, takie jak certyfikaty TLS, klucze prywatne i hasła.

Zabezpieczenia dla zespołów korzystających z systemów Docker i Kubernetes

Aby zapewnić efektywne działanie, minimalizację zakłóceń związanych z bezpieczeństwem oraz dostosowanie procesów DevOps do zaleceń zespołów InfoSec i zapewnienia zgodności z przepisami potrzebna jest pełna swoboda. Tymczasem zespoły DevOps często muszą zmagać się z wieloma punktowymi narzędziami zabezpieczającymi lub brnąć przez wciąż używane w organizacji stare protokoły bezpieczeństwa IT.

Nasze zautomatyzowane zabezpieczenia obejmujące fazy od czynności przed wdrożeniem po uruchomienie zostały zaprojektowane z myślą o integracji z instrumentarium CI/CD oraz minimalizacji wpływu zakłóceń związanych z bezpieczeństwem na codzienne operacje. Działają one w trybie „ustaw i zapomnij”, pozwalając skupić się na tym, co robisz najlepiej — tworzeniu znakomitych aplikacji.

Analiza luk w zabezpieczeniach i wykrywanie złośliwego oprogramowania

Zespoły DevOps mogą zapobiegać wdrażaniu aplikacji z lukami zabezpieczeń i wykonywaniu plików ze złośliwym kodem, umożliwiając jednocześnie automatyczne zatwierdzanie podpisanych obrazów w celu wdrażania w środowiskach produkcyjnych.

Znając luki w obrazie kontenera, można rozwiązywać problemy z zabezpieczeniami w fazie przedprodukcyjnej. Takie podejście do ochrony jest znacznie bardziej efektywne dla zespołów DevOps, ponieważ łagodzi skutki zakłóceń powodowanych przez tradycyjny proces ochrony.

  • Automatycznie uruchamiaj testy zabezpieczeń razem z innymi testami automatycznymi
  • Wychwytuj problemy wcześniej i śmiało twórz znane, dobre podstawy dla oprogramowania produkcyjnego
  • Eliminuj przerwy wprowadzane przez starsze narzędzia ochrony działające w sieci obwodowej, które nie pasują do praktyk ciągłej integracji w metodyce DevOps

Rozszerz zakres bezpieczeństwa dzięki opartej na hoście ochronie kontenerów Docker

Dzięki rozwiązaniu Trend Micro Deep Security działającemu na platformie XGen™, możesz chronić procesy robocze i kontenery w czasie uruchamiania w ramach procesu ciągłego wdrażania zabezpieczonych, gotowych dla środowiska produkcyjnego aplikacji, które zaspokajają potrzeby Twojej firmy.

Kompiluj bezpiecznie, dostarczaj szybko i uruchamiaj w każdym miejscu dzięki znajomości dziedziny oraz zaufanym rozwiązaniom bezpieczeństwa zaprojektowanym w celu spełnienia wymagań dyrektora ds. informatyki (CIO) i dyrektora ds. bezpieczeństwa informacji (CISO), a także zapewnienia bezproblemowej ochrony dla zespołów DevOps.

  • Jeden lekki agent na hoście zapewniający funkcje IDS/IPS, ochronę przed złośliwym oprogramowaniem, monitorowanie integralności, kontrolę aplikacji i inne opcje
  • Automatyzacja ochrony przy użyciu elementów webhook oraz wszechstronnego pakietu udokumentowanych interfejsów API
  • Widoczność wdrożonych kontenerów, dzienników zdarzeń i powiadomień na konsoli i pulpicie nawigacyjnym ułatwiająca spełnienie wymagań dotyczących zgodności z przepisami

Ochrona przed programami wykorzystującymi luki przed fazą uruchomienia

Host OS protection

Ochrona systemu operacyjnego hosta

Ochrona przed wykorzystaniem luk w zabezpieczeniach i atakami w warstwie hosta ma krytyczne znaczenie, ponieważ wszystkie uruchomione kontenery współdzielą to samo jądro

Docker and Kubernetes protection

Ochrona systemów Docker i Kubernetes

Ochrona z automatyczną detekcją na chronionych hostach, monitorowaniem plików binarnych o znaczeniu krytycznym, plików systemowych/konfiguracyjnych, a także uruchamianie procesów monitorujących nieautoryzowane zmiany, które alarmują o wykrytym ataku

Container protection

Ochrona kontenerów

Ochrona za pomocą zautomatyzowanych skanów ruchu wejściowego/wyjściowego w kontenerze pod kątem ataków, skany aktywności w systemie plików oraz monitorowanie działających procesów pod kątem złośliwego oprogramowania

Application protection

Ochrona aplikacji

Ochrona aplikacji wdrożonych w środowiskach bezserwerowych, bez dostępu do hosta w celu instalacji DSA

Rozwiązanie Deep Security - zbiorczo - udostępnia jedyną w branży ochronę pełnej oferty dla środowiska uruchomieniowego w węzłach kontenerów fizycznych, wirtualnych i chmurowych.

Ułatw sobie podjęcie decyzji

Wykorzystanie zwinności i metodyki DevOps do ochrony środowisk chmury hybrydowej

Przewodnik firmy Gartner dotyczący rynku platform ochrony procesów roboczych w chmurze

Zacznij korzystać z ochrony dopasowanej do potrzeb zespołów DevOps

Jedno rozwiązanie. Ochrona wielu środowisk.

Rozwiązanie Deep Security stanowi część naszego rozwiązania Hybrid Cloud Security Solution, które obniża koszty i złożoność ochrony procesów roboczych w wielu środowiskach.

Jeden pulpit nawigacyjny łączy te możliwości z pełną widocznością w takich środowiskach, jak AWS, Docker, Microsoft® Azure™, VMware® i inne.