Zabezpieczenia dla zespołów DevOps i aplikacji chmurowych

Automatyczne zabezpieczenie całego procesu budowy i środowiska chmurowego zapewniające pełną kontrolę i ochronę przed atakami

 • Prostsze zabezpieczenia aplikacji chmurowych oparte na skanowaniu rejestrów obrazów i kontenerów w procesie budowy, plików (Amazon S3®) oraz kontenerów w środowisku wykonawczym, jak również aplikacji bezserwerowych i sieciowych
 • Zabezpiecz swoje środowisko wykonawcze, rozwiązania hybrydowe i aplikacje obejmujące wiele chmur przy użyciu kompletnego warstwowego rozwiązania ochrony systemu operacyjnego hosta, Kubernetes®, środowiska wykonawczego kontenerów oraz aplikacji kontenerowych
 • Wbuduj zabezpieczenia w procesy DevOps poprzez interfejsy API, aby usprawnić cykle produkcyjne oraz ograniczyć punkty ingerencji ludzkiej i błędy
 • Buduj i uruchamiaj aplikacje w preferowany sposób, korzystając z zabezpieczeń współpracujących zarówno ze starszymi, jak i nowoczesnymi strumieniami kodu, łańcuchami narzędzi programistycznych oraz spełniających wymogi wielu platform, w tym zabezpieczeń wdrożonych przez klaster Kubernetes

Łatwe zabezpieczanie procesów DevOps

Platforma Trend Micro Cloud One™ dla twórców chmury obejmuje następujące usługi dla zespołów DevOps

Szybki rozwój działalności

Aby działać efektywnie i nie ulegać zakłóceniom związanym z bezpieczeństwem, zespoły programistyczne potrzebują pełnej swobody. Tymczasem często muszą zmagać się z wieloma punktowymi narzędziami zabezpieczającymi lub brnąć przez wciąż używane w organizacji stare protokoły bezpieczeństwa IT i licencje. Dodatkowym obciążeniem jest konieczność przestrzegania wymogów organizacji w zakresie przestrzegania przepisów i zarządzania ryzykiem.

bezpieczeństwo docker i kubernetes

Nasze zautomatyzowane zabezpieczenia obejmujące fazę budowy oprogramowania i środowisko wykonawcze zostały zaprojektowane z myślą o integracji z narzędziami CI/CD oraz minimalizacji wpływu zakłóceń związanych z bezpieczeństwem na codzienne operacje. Działają one w trybie „ustaw i zapomnij”, pozwalając skupić się na tym, co robisz najlepiej — tworzeniu znakomitych aplikacji.

Skanowanie obrazów w procesie budowy oprogramowania

Zespoły operacyjne dzięki funkcji skanowania mogą zatrzymywać wdrażanie przez Kubernetes obrazów, w których znaleziono luki bezpieczeństwa lub exploity i przepuszczać te opatrzone podpisem.

Znając luki w obrazie kontenera, można rozwiązywać problemy z zabezpieczeniami w fazie przedprodukcyjnej i tym samym ograniczyć ogólne ryzyko. Takie podejście do ochrony jest znacznie bardziej efektywne dla zespołów DevOps, ponieważ łagodzi skutki zakłóceń powodowanych przez tradycyjny proces ochrony.

 • Dodaj automatyzację funkcji bezpieczeństwa do automatycznych czynności składających się na cykl życia aplikacji CI/CD
 • Wychwytuj problemy wcześniej i śmiało twórz znane, dobre podstawy dla oprogramowania produkcyjnego
 • Zminimalizuj zakłócenia wynikające z posługiwania się starymi narzędziami oraz ogranicz ilość fałszywych alarmów, które utrudniają ciągłą integrację w procesach DevOps

Zabezpieczenie procesów roboczych dla zespołów DevOps, którym ufa branża IT

Kompiluj bezpiecznie, dostarczaj szybko i uruchamiaj w każdym miejscu dzięki znajomości dziedziny oraz zaufanym rozwiązaniom bezpieczeństwa zaprojektowanym w celu spełnienia wymagań działu IT i zespołów DevOps oraz zapewnienia automatycznej, skalowalnej i niezawodnej ochrony.

 • Ochrona procesów roboczych w czasie wykonywania: dla środowisk wirtualnych, fizycznych, chmurowych i kontenerowych
 • Ochrona sieci — zapobieganie włamaniom (IDS/IPS) i zapora
 • Bezpieczeństwo systemu — kontrola aplikacji, rozszerzone monitorowanie integralności plików i weryfikacja dzienników
 • Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem — machine learning, analiza behawioralna, ochrona przed oprogramowaniem ransomware i klasyfikacja reputacji w sieci
 • Automatyzacja ochrony przy użyciu elementów webhook oraz wszechstronnego pakietu udokumentowanych interfejsów API do ochrony w środowisku wykonawczym
ochrona systemu operacyjnego warstwy hosta

Ochrona systemu operacyjnego hosta

Ochrona przed wykorzystaniem luk w zabezpieczeniach i atakami w warstwie hosta ma krytyczne znaczenie, ponieważ wszystkie uruchomione kontenery współdzielą to samo jądro

ochrona przed atakami na kontenery

Ochrona kontenerów

Bezpieczeństwo i spełnianie wymogów dotyczących przestrzegania przepisów dzięki pełnemu wglądowi we wdrożone kontenery, dziennikom zdarzeń i powiadomieniom. Zoptymalizowany monitoring całego ruchu związanego z kontenerami, Kubernetes i platformami kontenerów.

Zapewniamy najwyższej jakości kompleksową ochronę środowisk fizycznych, wirtualnych, chmurowych i kontenerowych

Sprawdzona wiedza

Zacznij korzystać z ochrony dopasowanej do potrzeb zespołów DevOps

Poznaj więcej rozwiązań zabezpieczeń dla środowisk chmurowych

Jeden pulpit nawigacyjny łączy te możliwości z pełną widocznością w takich środowiskach, jak AWS, Microsoft® Azure®, Google Cloud, VMware®, Docker i inne.