Ochrona dopasowana do potrzeb zespołów DevOps

Automatyczne zabezpieczenie całego procesu CI/CD i środowiska wykonawczego w celu uzyskania pełnej kontroli i ochrony przed atakami

 •  
 • Wbuduj zabezpieczenia w procesy programistyczne poprzez interfejsy API, aby usprawnić cykle produkcyjne oraz ograniczyć punkty ingerencji ludzkiej i błędy.
 • Usprawnij przestrzeganie harmonogramów prac i ich przebieg dzięki ochronie obrazów, kontenerów i swojego hosta poprzez szybkie zamknięcie pętli zwrotnej informacji na temat bezpieczeństwa
 • Postaw na sprawne zabezpieczenia oraz ich integrację z narzędziami i środowiskami DevOps

Zabezpieczenia dla zespołów korzystających z systemów Docker i Kubernetes

Aby zapewnić efektywne działanie, minimalizację zakłóceń związanych z bezpieczeństwem oraz dostosowanie procesów DevOps do zaleceń zespołów InfoSec i zapewnienia zgodności z przepisami potrzebna jest pełna swoboda. Tymczasem zespoły DevOps często muszą zmagać się z wieloma punktowymi narzędziami zabezpieczającymi lub brnąć przez wciąż używane w organizacji stare protokoły bezpieczeństwa IT.

Implement security earlier in the DevOps pipeline

Nasze zautomatyzowane zabezpieczenia obejmujące fazę budowy oprogramowania i środowisko wykonawcze zostały zaprojektowane z myślą o integracji z instrumentarium CI/CD oraz minimalizacji wpływu zakłóceń związanych z bezpieczeństwem na codzienne operacje. Działają one w trybie „ustaw i zapomnij”, pozwalając skupić się na tym, co robisz najlepiej — tworzeniu znakomitych aplikacji.

Skanowanie obrazów w procesie budowy oprogramowania

Zespoły DevOps mogą uniemożliwić wdrożenie do środowiska wykonawczego obrazów, w których podczas skanowania wykryto zagrożenia oraz przepuścić podpisane obrazy.

Znając luki w obrazie kontenera, można rozwiązywać problemy z zabezpieczeniami w fazie przedprodukcyjnej. Takie podejście do ochrony jest znacznie bardziej efektywne dla zespołów DevOps, ponieważ łagodzi skutki zakłóceń powodowanych przez tradycyjny proces ochrony.

 • Automatycznie uruchamiaj testy zabezpieczeń razem z innymi testami automatycznymi
 • Wychwytuj problemy wcześniej i śmiało twórz znane, dobre podstawy dla oprogramowania produkcyjnego
 • Eliminuj przerwy wprowadzane przez starsze narzędzia ochrony działające w sieci obwodowej, które nie pasują do praktyk ciągłej integracji w metodyce DevOps

Szybki rozwój działalności

Kompiluj bezpiecznie, dostarczaj szybko i uruchamiaj w każdym miejscu dzięki znajomości dziedziny oraz zaufanym rozwiązaniom bezpieczeństwa zaprojektowanym w celu spełnienia wymagań działu IT i zespołów DevOps oraz zapewnienia automatycznej, skalowalnej i niezawodnej ochrony.

 • Jeden lekki agent na hoście zapewniający funkcje IDS/IPS, ochronę przed złośliwym oprogramowaniem, monitorowanie integralności, kontrolę aplikacji i inne opcje
 • Automatyzacja ochrony przy użyciu elementów webhook oraz wszechstronnego pakietu udokumentowanych interfejsów API
 • Widoczność wdrożonych kontenerów, dzienników zdarzeń i powiadomień na konsoli i pulpicie nawigacyjnym ułatwiająca spełnienie wymagań dotyczących zgodności z przepisami
 • Zoptymalizowany proces inspekcji całego ruchu przepływającego przez kontener zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego
Host OS protection

Ochrona systemu operacyjnego hosta

Ochrona przed wykorzystaniem luk w zabezpieczeniach i atakami w warstwie hosta ma krytyczne znaczenie, ponieważ wszystkie uruchomione kontenery współdzielą to samo jądro

Docker and Kubernetes protection

Ochrona kontenerów

Ochrona przed atakami na hosta, platformę kontenerową (Docker®) i narzędzie orkiestracji (Kubernetes®), same kontenery, a nawet aplikacje kontenerowe

Zapewniamy najwyższej jakości kompleksową ochronę środowisk fizycznych, wirtualnych, chmurowych i kontenerowych

Deep Security

Ochrona procesów roboczych w czasie wykonywania (dla środowisk wirtualnych, fizycznych, chmurowych i kontenerowych)

 • Ochrona sieci — zapobieganie włamaniom (IDS/IPS) i zapora
 • Bezpieczeństwo systemu — kontrola aplikacji, rozszerzone monitorowanie integralności plików i weryfikacja logów
 • Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem — machine learning, analiza behawioralna, ochrona przed oprogramowaniem ransomware i klasyfikacja reputacji w sieci Web
   

Rozwiązanie Deep Security Smart Check

Skanowanie obrazów w procesie budowy oprogramowania

 • Ciągłe skanowanie w czasie kompilacji i skanowanie obrazu kontenera w procesie CI/CD
 • Skanowanie w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania, luk w zabezpieczeniach i wpisów tajnych, takich jak klucze prywatne lub hasła, z zaleceniami działań naprawczych
 • Wdrażanie wykresu helm trwa kilka sekund

Sprawdzona wiedza

Wykorzystanie zwinności i metodyki DevOps do ochrony środowisk chmury hybrydowej

Przewodnik firmy Gartner dotyczący rynku platform ochrony procesów roboczych w chmurze

Zacznij korzystać z ochrony dopasowanej do potrzeb zespołów DevOps

Jedno rozwiązanie. Wiele środowisk.

Rozwiązanie Deep Security stanowi część naszego rozwiązania Hybrid Cloud Security Solution, które obniża koszty i złożoność ochrony procesów roboczych w wielu środowiskach.

Jeden pulpit nawigacyjny łączy te możliwości z pełną widocznością w takich środowiskach, jak AWS, Microsoft® Azure®, Google Cloud, VMware®, Docker i inne.