Mobile Security for Enterprises

Lokalne i chmurowe zabezpieczenia przed złośliwymi aplikacjami i oprogramowaniem, a także innymi zagrożeniami dla urządzeń mobilnych

Centralne zarządzanie

Obie nasze oferty – lokalne rozwiązanie Trend Micro™ Mobile Security oraz SaaS Trend Micro Apex One™ Mobile Security – zapewniają możliwość centralnego administrowania użytkownikami w przedsiębiorstwie, a także śledzenia lokalizacji urządzeń, zarządzania zasobami i wdrożenia jednym kliknięciem.

 

Krótszy czas reakcji

Lepiej zrozum zagrożenia, przed którymi staje Twoja organizacja, i szybciej na nie reaguj. Trend Micro Apex One Mobile Security zapewnia większą widoczność dzięki korelacji telemetrii z punktem końcowym, siecią, pocztą e-mail i usługami katalogowymi.

 

Kompletna ochrona

Jako cieszący się uznaniem lider w zakresie ochrony punktów końcowych i serwerów zapewniamy ten sam poziom bezpieczeństwa urządzeń mobilnych i aplikacji w oparciu o globalny wywiad dotyczący zagrożeń. Mobile Application Reputation System (MARS) koreluje aplikacje z bazą danych MARS, aby określić, czy są one bezpieczne dla Twojej organizacji.

TABELA PORÓWNAWCZA: MOBILE SECURITY

Funkcje

Trend Micro Mobile Security

Trend Micro Apex One Mobile Security (SaaS)

Centralne zarządzanie

Tak, za pośrednictwem Trend Micro Apex Central™

Tak, przy użyciu konsoli Trend Micro Vision One™

Ochrona: znane zagrożenia

Tak

Tak

Ochrona: machine learning (uczenie maszynowe)

Tak

Tak

Ochrona: przed nieznanymi adresami URL

Tak

Tak

Ochrona: przed złośliwymi certyfikatami SSL

Tak

Tak

Powiadomienia o nieaktualnym systemie operacyjnym

Tak

Tak

Mapowanie luk w zabezpieczeniach systemu operacyjnego

Tak

Tak

Integracja z rozwiązaniami do zarządzania urządzeniami mobilnymi

Tak

Tak, przy użyciu Microsoft Intune

Mobile Application Reputation System (MARS)

Tak

Tak

Zakup licencji (lub pakietu)

Tak

-

Zaawansowana telemetria ryzyka na potrzeby aplikacji „zero trust”

-

Tak

Metoda zakupu

Aby uzyskać informacje na temat tego, jakie dane osobowe zbieramy i dlaczego, przeczytaj oświadczenie o ochronie prywatności.

Lepsza ochrona

Zabezpieczenia mobilne, oparte na połączeniu technik ochrony przed zagrożeniami różnych generacji

  • Identyfikuje ransomware i inne typy złośliwego oprogramowania zero-day przy użyciu machine learning (uczenia maszynowego) przed wykonaniem kodu
  • Umożliwia zespołom IT ocenę użycia aplikacji mobilnych, które stwarzają ryzyko, w oparciu o aktualne dane z chmurowej usługi Trend Micro™ Mobile App Reputation™
  • Przekazuje informacje o zagrożeniach do innych warstw zabezpieczeń w celu ochrony przed uporczywymi i ukierunkowanymi atakami

Ograniczona złożoność

Ogranicz złożoność współczesnych, coraz bardziej dynamicznych środowisk mobilnych z pomocą sprawnego, centralnego zarządzania urządzeniami i aplikacjami oraz zabezpieczania urządzeń mobilnych

  • Upraszcza wdrożenie dzięki wykorzystaniu architektury opartej na SaaS lub usługi chmurowej niewymagającej konfiguracji zwykle wymaganego lokalnego serwera komunikacyjnego
  • Obniża koszty operacyjne dzięki scentralizowanej widoczności i kontroli wszystkich zabezpieczeń punktów końcowych

Większa widoczność

Oceniaj ryzyko i reaguj na zagrożenia szybciej, korzystając z zaawansowanych funkcji telemetrycznych Trend Micro Vision One™ dostępnych w Trend Micro Apex One Mobile Security

  • Umożliwia zespołom IT śledzenie i monitorowanie urządzeń, aplikacji i danych mobilnych oraz zarządzanie nimi przy użyciu pojedynczej konsoli
  • Dostarcza informacje o liczbie, typie i konfiguracji urządzeń – zarejestrowanych i niezarejestrowanych – uzyskujących dostęp do firmowych zasobów
  • Określa ryzyko związane z urządzeniami i tożsamościami, korelując telemetrię rozwiązań mobilnych z punktem końcowym, siecią, pocztą e-mail i usługami katalogowymi