Zautomatyzowana, elastyczna, kompleksowa
ochrona AWS.

Zabezpieczenia AWS dopasowane do Twoich potrzeb

Trend Micro Cloud One™ – platforma SaaS dla twórców rozwiązań chmurowych – zapewnia najszersze wsparcie i integrację API pod kątem ochrony Twojej infrastruktury AWS. Zbuduj solidne podstawy bezpieczeństwa i popraw stan zabezpieczeń chmury przy użyciu narzędzia Conformity opartego na AWS Well Architected Framework i zintegrowanego z Well Architected Tool. Zyskaj wyraźne wskazówki, korzystając z rozwiązań Well-Architected Management i Governance Lens. Jako wiodący na rynku partner w zakresie zabezpieczeń AWS oferujemy obsługę instancji Amazon EC2, AWS Lambda, AWS Fargate, kontenerów, AWS Outposts, Amazon Simple Storage Service (S3) oraz pracy w sieci VPC. Zaawansowane możliwości. Elastyczność. Kompleksowa ochrona chmury.

Automatyzacja. Elastyczność. Kompleksowa ochrona AWS. Zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie, rozwoju i innowacjach w AWS. Jesteśmy ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa w chmurze – Ty nie musisz nim być.

Trend Micro jest zaawansowanym partnerem technologicznym AWS. Wspólnie zapewniamy najlepsze na rynku zabezpieczenia chmury by wspierać klientów i innowacje w AWS.

Są dostępne w AWS Marketplace w elastycznych i łatwych opcjach zakupu z uproszczonym rozliczeniem i integracją z kontem AWS.

Migracja do chmury

Łatwo zapewnisz bezpieczeństwo w chmurze podczas całego procesu migracji i rozbudowy. Automatycznie ochronisz nowe i istniejące procesy przed znanymi i nieznanymi zagrożeniami i zyskasz możliwość badania całego ruchu sieciowego, aby zabezpieczyć całe środowiska VPC. Za pomocą rozwiązań zapobiegających włamaniom (IPS) i wirtualnym poprawkom zapewnisz bezpieczeństwo i możliwości obrony przed różnymi rodzajami ataków – bez zakłócania pracy organizacji.

Usługi migracji do chmury

Partner Trend Micro Cloudnexa używa platformy Trend Micro Cloud One™ do ochrony danych klientów w usłudze AWS.

Aplikacje chmurowe

Szybka i powtarzalna implementacja wymaga od programistów nowatorskiego zastosowania kodów z różnych źródeł i z użyciem najnowszych usług AWS, takich jak AWS Fargate, AWS Lamba, Bottlerocket czy Amazon S3. Trend Micro Cloud One chroni Twoje aplikacje chmurowe oparte na AWS, nie spowalniając przy tym pracy.

Aplikacje chmurowe

Dowiedz się, jak firma Pivvot używa rozwiązania Trend Micro Cloud One do ochrony swoich aplikacji chmurowych w procesach DevOps.

Sprawność operacyjna w chmurze

Zoptymalizujesz i zabezpieczysz swoją działalność w chmurze, tworząc powtarzalną, konsekwentną i zgodną z przepisami infrastrukturę opartą na AWS Well-Architected Framework. Zapewnisz zgodność z przepisami i spełnisz wymogi w zakresie wspólnej odpowiedzialności dzięki funkcjom automatycznej kontroli i autonaprawy oraz wskazówkom dotyczącym rozwiązywania problemów z użyciem ponad 750 sprawdzonych metod i zasad zachowania zgodności z przepisami oraz zyskasz lepszy wgląd i większe możliwości zarządzania w ponad 70 usługach AWS.

Cloud One – Conformity

Dowiedz się, jak firma 1898 & Co. zyskała wgląd w stan wielu chmur i zbudowała bezpieczną infrastrukturę cyfrową dla swoich klientów.

Oszacuj koszty AWS Marketplace

Kalkulator bieżących kosztów AWS Marketplace jest łatwy w obsłudze. Wybierz interesujące Cię usługi i określ rozmiar swoich potrzeb.

Przeprowadź Cloud One Security Assessment

Zobacz, co znajduje się w Twoich zasobnikach Amazon Simple Storage Service (S3). Wykrywaj i poddawaj kwarantannie złośliwe oprogramowanie, identyfikuj ryzykowne konfiguracje i zwiększaj poziom bezpieczeństwa. Przeprowadź ocenę z instruktażem na wirtualnym spotkaniu ze specjalistą Trend Micro Cloud Success lub zrób to sam wykonując samoocenę. W każdym przypadku zyskasz większą wiedzę na temat bezpieczeństwa swoich danych w chmurze.

Logo AWS i Azure

Materiały i wydarzenia