Managed XDR

Wspomóż pracę swojego zespołu za pomocą profesjonalnie zarządzanych rozwiązań wykrywania ataków i reagowania na nie w poczcie elektronicznej, punktach końcowych, na serwerach, w chmurze oraz w sieciach

Efektywniejsze monitorowanie i korelacja zagrożeń

Nasi specjaliści monitorują i analizują dane dotyczące aktywności pochodzące z rozwiązań Trend Micro działających w środowisku. Korelacja danych z poczty elektronicznej, punktów końcowych, serwerów, chmur i sieci umożliwia szybsze wykrywanie zagrożeń oraz efektywniejsze badanie źródeł i sposobu rozprzestrzeniania się zaawansowanych ataków.

Specjalistyczna wiedza oraz badania i analizy zagrożeń

Nasi analitycy MDR to wysokiej klasy specjaliści doświadczeni w interpretacji danych dostarczanych przez rozwiązania Trend Micro. Efektywność analiz jest większa dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, wiedzy specjalistów od zabezpieczeń oraz informacji na temat zagrożeń globalnych. Wszystko to umożliwia niezwykle skuteczne wykrywanie i badanie zagrożeń.

Specjalna pomoc dla zespołów o ograniczonych możliwościach

Oferujemy indywidualnie dostosowaną usługę wsparcia przez całą dobę, aby ułatwić i przyspieszyć wykrywanie oraz badanie zagrożeń. Aby uzyskać maksymalną skuteczność, skorzystaj z naszej usługi jako centrum wykrywania zagrożeń i reagowania na nie w wielu miejscach.

Wykrywanie

  • Monitoring 24/7, korelacja i priorytetyzacja
  • Monitorowanie znanych wskaźników zagrożenia (IOC), w tym udostępnianych przez US-Cert i inne zewnętrzne organizacje
  • Aktywne poszukiwanie wskaźników ataku (IOA)

Badanie

  • Skupienie się w pierwszej kolejności na zagrożeniach krytycznych oraz wybór tych, które wymagają natychmiastowego dalszego zbadania
  • Przygotowanie raportu wskazującego główną przyczynę, wektor ataku, czas rezydowania zagrożenia w systemie, jego rozprzestrzenienie oraz wpływ na system
  • Sprawdzenie, czy zagrożenie jest obecne także w jakimkolwiek innym chronionym systemie oraz jakie inne systemy również mogły paść ofiarą

Reagowanie

  • Ograniczenie zasięgu zagrożenia i automatyczne wygenerowanie wskaźników IOC, aby zapobiec przyszłym atakom
  • Wygenerowanie raportu na temat incydentu zawierającego szczegółowy opis rozwiązania oraz wykaz specjalnych narzędzi pomocnych w usunięciu zagrożenia i przywróceniu sprawności systemu
  • Dostarczanie regularnych raportów na temat stanu bezpieczeństwa

Opcje usługi Managed XDR

Standardowe lub zaawansowane usługi wykrywania, badania oraz reakcji są dostępne dla jednej lub większej liczby warstw zabezpieczeń Trend Micro.

Opinie klientów

„Rozwiązanie MDR firmy Trend Micro pozwoliło nam poczuć się pewniej. Podoba nam się sposób, w jaki firma ta analizuje zdarzenia i incydenty, jak przetwarza zdobyte informacje oraz to, jak kontaktuje się z nami jako klientem.

Możemy spać spokojnie, ponieważ nad naszym środowiskiem czuwa zespół ekspertów, którzy gromadzą informacje, aby stwierdzić czy mają do czynienia z nic nieznaczącym zdarzeniem, czy włamaniem i na tej podstawie pomagają nam w podjęciu właściwych decyzji.

Ed Martinez
Dyrektor ds. bezpieczeństwa informacji i CISO, ClubCorp USA, Inc.

Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

Zacznij korzystać z zarządzanej usługi XDR