Cyber Risk Index (CRI)

Poznaj swoje luki w cyberbezpieczeństwie i dowiedz się, jak zminimalizować ryzyko cyberataków

Globalny przegląd odporności w zakresie cyberbezpieczeństwa

Z pomocą wskaźnika ryzyka cybernetycznego – Cyber Risk Index (CRI) – można ocenić luki w aktualnych zabezpieczeniach organizacji i porównać ich stan z tym odnotowywanym w podobnych podmiotach. Aktualizowany regularnie wskaźnik CRI został stworzony przez Trend Micro Research i Ponemon Institute na podstawie ankiet w organizacjach z całego świata mających na celu zbadanie dotyczącego ich poziomu ryzyka cybernetycznego. Tak jak wcześniej najnowsza runda obejmuje Amerykę Północną, Europę, region Azji i Pacyfiku oraz Amerykę Łacińską/Południową.

Obecny globalny wskaźnik Cyber Risk Index: -0,04,
co oznacza podwyższone ryzyko

Indeks jest liczbą z zakresu od -10 do 10, gdzie -10 oznacza najwyższe ryzyko.

Ponemon Institute
Podwyższone ryzyko

Im niższa wartość CRI, tym większe ryzyko

Wyniki badań wskazują na to, że prawdopodobieństwo, iż w globalnych firmach dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa, jest bardzo wysokie

Wykres słupkowy trendów indeksu ryzyka cybernetycznego
Wykres liniowy trendów indeksu ryzyka cybernetycznego

Ogólnie wskaźnik CRI na całym świecie wzrastał z powodu lepszego przygotowania cybernetycznego i tego, że respondenci dostrzegali poprawę w krajobrazie zagrożeń. Niższy wskaźnik CRI w porównaniu z innymi regionami odnotowano tylko w Ameryce Łacińskiej/Południowej.

Główne czynniki ryzyka w 5 kluczowych obszarach

Obszary ryzyka

Informacje o wyzwaniach związanych z cyberbezpieczeństwem

Przeprowadziliśmy badania z udziałem 980 specjalistów od zabezpieczeń ze Stanów Zjednoczonych, 886 z Europy, 875 z regionu Azji i Pacyfiku oraz 700 z Ameryki Łacińskiej i Południowej pracujących w wielu branżach i w firmach o zróżnicowanej wielkości. Poniżej zamieszczono informacje o wnioskach w porównaniu z poprzednią ankietą.

CRI – praca na laptopach

Nadal podwyższone ryzyko w Ameryce Północnej i Europie zmniejszyło się. Wskaźnik CRI dla Ameryki Łacińskiej/Południowej wzrósł i nadal jest podwyższony, z kolei w regionie Azji i Pacyfiku ryzyko jest aktualnie umiarkowane.

Trwająca pandemia COVID-19 znacząco przyczyniła się do przesunięć w odpowiedziach z osób pracujących z domu / pracowników mobilnych, infrastruktury chmurowej i ryzyka zewnętrznego na organizacje.

CRI – pracownicy wskazujący ryzyko

76% respondentów spodziewa się naruszenia bezpieczeństwa w ciągu następnych 12 miesięcy, co stanowi 10% spadek, ale wskazuje na krytyczne luki w zabezpieczeniach. Więcej niż jedna trzecia organizacji doświadczyła co najmniej 7 udanych ataków sieciowych w ostatnich 12 miesiącach, co stanowi 10% wzrost w porównaniu z poprzednimi wynikami.

CRI – pracownik monitorujący atak

Szkodliwe konsekwencje ataku szybko się sumują. Jako kluczowe problemy respondenci zgłaszali skradziony lub uszkodzony sprzęt, utratę klientów, szkody dla reputacji i spory sądowe. Dodatkowy nacisk wywołują koszty zatrudnienia konsultantów ds. cyberbezpieczeństwa, którzy zajęliby się kwestią wycieków danych klientów, a także środki prawne.

Wypróbuj kalkulator do szybkiego obliczania wskaźnika CRI

Firma podchodząca poważnie do cyberbezpieczeństwa może zablokować poważne zagrożenia dla danych, aplikacji i infrastruktury IT. Skorzystaj z tej skróconej wersji ankiety, aby poznać wskaźnik CRI i zalecenia dotyczące ograniczania ryzyka cybernetycznego.

Jak mają się sprawy w Twojej organizacji?

Przywracanie poprzedniego stanu po wystąpieniu zagrożeń

Ocena, ochrona, wykrywanie, reagowanie i przywracanie poprzedniego stanu po wystąpieniu zagrożeń

Wdrożenie kompleksowej platformy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, takiej jak „Cyber Security Network” opracowanej przez NIST, jest krokiem w dobrym kierunku. Każda organizacja jest inna, dlatego zadaniem dyrektora ds. bezpieczeństwa informacji (CISO) jest wprowadzanie unikatowych rozwiązań dotyczących ludzi, procesów i technologii w celu zmniejszenia ogólnego ryzyka.

Zaplanuj spotkanie z jednym z naszych ekspertów ds. ryzyka, aby omówić poziom ryzyka ponoszonego przez organizację oraz dowiedzieć się, jak nasza ujednolicona platforma cyberbezpieczeństwa – Trend Micro One – może pomóc w lepszym zrozumieniu, komunikowaniu i ograniczaniu ryzyka cybernetycznego w Twojej organizacji.