Cyber Risk Index (CRI)

Trend Micro i Ponemon Institute badają luki w cyberbezpieczeństwie

Cyber Risk Index (CRI)

Połączyliśmy nasze siły z Ponemon Institute, aby zbadać poziom ryzyka cyberprzestrzeni w różnych organizacjach i utworzyć Cyber Risk Index (CRI). CRI jest całościową miarą dystansu między aktualnym stanem zabezpieczeń w organizacji i oceną prawdopodobieństwa ataku.

Obecna przeciętna wartość dla firm: -0,34
Niski CRI = wysokie ryzyko

Indeks jest liczbą z zakresu od -10 do 10, gdzie -10 oznacza najwyższe ryzyko.

Elevated Risk

Najważniejszy wniosek: należy stosować lepsze strategie zabezpieczeń

Key findings

5 głównych obszarów ryzyka

Risk Areas

Wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem

Na podstawie badań z udziałem działających na terenie Stanów Zjednoczonych 1022 specjalistów od zabezpieczeń pracujących w wielu branżach w firmach o zróżnicowanej wielkości doszliśmy do następujących wniosków:

Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie organizacje są wystawione na wzmożone ryzyko związane z cyberbezpieczeństwem, przy czym najbardziej podatne są małe i średnie firmy (SMB, Small & Medium Sized Businesses).

Niemal 9 z 10 respondentów oczekuje włamania w ciągu najbliższych 12 miesięcy, wskazując na krytyczne luki w możliwościach wykrycia włamania.

Cztery główne rodzaje danych, dla których ryzyko kradzieży lub utraty jest największe, to informacje badawczo-rozwojowe, konta użytkowników, tajemnice handlowe i poufne informacje firmowe; utrata lub wyciek każdego z tych rodzajów danych może mieć dramatyczny wpływ na kondycję organizacji.

Wypróbuj szybki kalkulator Cyber Security Index

Firma podchodząca poważnie do cyberbezpieczeństwa może ocenić, chronić, wykrywać, reagować i powracać do poprzedniego stanu po poważnym zagrożeniu danych, aplikacji i infrastruktury IT.

Jak mają się sprawy w Twojej organizacji? 

Recover Threats

Ocena, ochrona, wykrywanie, reagowanie i przywracanie poprzedniego stan po wystąpieniu zagrożeń

Wdrożenie całościowej struktury zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, takiej jak Cyber Security Network opracowana przez NIST jest krokiem w dobrym kierunku.  Każda organizacja jest inna, dlatego zadaniem szefa działu bezpieczeństwa organizacji jest wprowadzanie unikatowych rozwiązań dotyczących ludzi, procesów i technologii, aby zmniejszyć ogólne ryzyko.

Celem firmy Trend Micro jest pomoc organizacjom w rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa dzięki dostosowanym i zautomatyzowanym rozwiązaniom zabezpieczeń.