Cyber Risk Index (CRI)

Trend Micro i Ponemon Institute badają luki cyberbezpieczeństwa

Cyber Risk Index (CRI)

Połączyliśmy nasze siły z Ponemon Institute, aby zbadać poziom ryzyka cyberprzestrzeni w różnych organizacjach i utworzyć Cyber Risk Index (CRI). Regularnie odświeżany wskaźnik CRI jest całościową miarą dystansu między aktualnym stanem zabezpieczeń w organizacji i oceną prawdopodobieństwa ataku. Najnowsza runda, która ma ukazać globalny poziom zagrożenia organizacji, obejmuje obszary Europy oraz Azji i Pacyfiku.

Aktualna średnia wartość indeksu CRI: - 0,41
Im niższa wartość CRI, tym większe zagrożenie

Indeks jest liczbą z zakresu od -10 do 10, gdzie -10 oznacza najwyższe ryzyko.

Podwyższone ryzyko
Podwyższone ryzyko

Najważniejszy wniosek: należy stosować lepsze strategie zabezpieczeń

Cyber Risk Index 2020

Badanie indeksu CRI przeprowadzono trzy razy w Stanach Zjednoczonych. Poniżej znajdują się wyniki otrzymane za każdym razem.

Cyber Risk index - rok do roku

Wykres przedstawiający zagrożenie w Stanach Zjednoczonych w ujęciu rok do roku

Uwaga: Podwyższenie wartości wskaźnika CRI w Stanach Zjednoczonych wynika z podniesienia indeksu Cyber Preparedness Index, co przekłada się na większe ryzyko konieczności walki z zagrożeniami dziś w porównaniu do przeszłości.

5 głównych obszarów ryzyka

Najważniejsze czynniki ryzyka wskazywane globalnie przez uczestników ankiety

Obszary ryzyka

Wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem

Na podstawie badań z udziałem 1119 specjalistów od zabezpieczeń ze Stanów Zjednoczonych i 852 z regionu Azji i Pacyfiku pracujących w wielu branżach w firmach o zróżnicowanej wielkości doszliśmy do następujących wniosków:.

Ogólny poziom zagrożenia w Stanach Zjednoczonych wzrósł w porównaniu do wyników poprzedniego badania i był najwyższy. Na drugim miejscu pod względem poziomu zagrożenia znajduje się Europa, natomiast najmniejsze zagrożenie panuje w regionie Azji i Pacyfiku. Niemniej jednak, we wszystkich badanych obszarach występuje podwyższone ryzyko.

83% respondentów oczekuje włamania w ciągu najbliższych 12 miesięcy, wskazując na krytyczne luki w możliwościach wykrycia włamania. Prawie 25% respondentów padło ofiarą przynajmniej siedmiu udanych ataków na ich sieci w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Trzy główne rodzaje danych, dla których ryzyko kradzieży lub utraty jest największe, to informacje finansowe, poufne informacje firm i dane klientów. Utrata lub wyciek każdego z tych rodzajów danych może mieć dramatyczny wpływ na kondycję organizacji.

Wypróbuj kalkulator do szybkiego obliczania wskaźnika CRI

Firma podchodząca poważnie do cyberbezpieczeństwa może ocenić, chronić, wykrywać, reagować i powracać do poprzedniego stanu po poważnym zagrożeniu danych, aplikacji i infrastruktury IT.

Jak mają się sprawy w Twojej organizacji?

Przywracanie poprzedniego stanu po wystąpieniu zagrożeń

Ocena, ochrona, wykrywanie, reagowanie i przywracanie poprzedniego stan po wystąpieniu zagrożeń

Wdrożenie całościowej struktury zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, takiej jak Cyber Security Network opracowana przez NIST jest krokiem w dobrym kierunku. Każda organizacja jest inna, dlatego zadaniem szefa działu bezpieczeństwa organizacji jest wprowadzanie unikatowych rozwiązań dotyczących ludzi, procesów i technologii, aby zmniejszyć ogólne ryzyko.

Celem firmy Trend Micro jest pomoc organizacjom w rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa dzięki dostosowanym i zautomatyzowanym rozwiązaniom zabezpieczeń.