Cyber Risk Index (CRI)

Trend Micro i Ponemon Institute badają luki cyberbezpieczeństwa

Cyber Risk Index (CRI)

Połączyliśmy nasze siły z Ponemon Institute, aby zbadać poziom ryzyka cyberprzestrzeni w różnych organizacjach i utworzyć Cyber Risk Index (CRI). Regularnie odświeżany wskaźnik CRI jest całościową miarą dystansu między aktualnym stanem zabezpieczeń w organizacji i oceną prawdopodobieństwa ataku. Najnowsza runda, która ma ukazać globalny poziom zagrożenia organizacji, obejmuje obszary Ameryki Łacińskiej i Południowej, Ameryki Północnej, Europy oraz Azji i Pacyfiku.

Aktualna średnia wartość indeksu CRI: -0,42
Im niższa wartość CRI, tym większe zagrożenie

Indeks jest liczbą z zakresu od -10 do 10, gdzie -10 oznacza najwyższe ryzyko.

Podwyższone ryzyko
Podwyższone ryzyko

Najważniejszy wniosek: należy stosować lepsze strategie zabezpieczeń

Indeks Ryzyka Cybernetycznego 2021

Badanie indeksu CRI przeprowadzono cztery razy w Stanach Zjednoczonych. Poniżej znajdują się wyniki otrzymane za każdym razem.

Cyber Risk Index - rok do roku

Wykres przedstawiający zagrożenie w Stanach Zjednoczonych w ujęciu rok do roku

Uwaga: Podwyższenie wartości wskaźnika CRI w Stanach Zjednoczonych wynika z podniesienia indeksów Cyber Preparedness i Cyber Threat, co przekłada się na większe ogólne ryzyko.

Pięć głównych obszarów ryzyka

Najważniejsze czynniki ryzyka wskazywane globalnie przez uczestników ankiety

Obszary ryzyka

Wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem

Na podstawie badań z udziałem 1145 specjalistów od zabezpieczeń ze Stanów Zjednoczonych, 885 z Europy, 845 z regionu Azji i Pacyfiku oraz 802 z Ameryki Łacińskiej i Południowej pracujących w wielu branżach w firmach o zróżnicowanej wielkości doszliśmy do następujących wniosków:

Ogólny poziom zagrożenia w Ameryce Północnej wzrósł w porównaniu do wyników poprzedniego badania i był najwyższy. Na drugim miejscu pod względem poziomu zagrożenia znajdują się obszary Azji i Pacyfiku oraz Europy, a w Ameryce Łacińskiej i Południowej ryzyko jest najmniejsze. W trzech z czterech regionów ryzyko jest podwyższone.

86% respondentów oczekuje włamania w ciągu najbliższych 12 miesięcy, wskazując na krytyczne luki w możliwościach wykrycia włamania. Prawie 25% respondentów padło ofiarą przynajmniej siedmiu udanych ataków na ich sieci w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Cztery rodzaje danych, które są najbardziej zagrożone utratą lub kradzieżą na świecie to informacje finansowe, komunikacja biznesowa (poczta elektroniczna), dane konsumentów oraz wyniki analiz (modele danych). Każdy z nich ma krytyczne znaczenie dla kondycji organizacji.

Wypróbuj kalkulator do szybkiego obliczania wskaźnika CRI

Firma podchodząca poważnie do cyberbezpieczeństwa może ocenić, chronić, wykrywać, reagować i powracać do poprzedniego stanu po poważnym zagrożeniu danych, aplikacji i infrastruktury IT.

Jak mają się sprawy w Twojej organizacji?

Przywracanie poprzedniego stanu po wystąpieniu zagrożeń

Ocena, ochrona, wykrywanie, reagowanie i przywracanie poprzedniego stan po wystąpieniu zagrożeń

Wdrożenie całościowej struktury zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, takiej jak Cyber Security Network opracowana przez NIST jest krokiem w dobrym kierunku. Każda organizacja jest inna, dlatego zadaniem szefa działu bezpieczeństwa organizacji jest wprowadzanie unikatowych rozwiązań dotyczących ludzi, procesów i technologii, aby zmniejszyć ogólne ryzyko.

Celem firmy Trend Micro jest pomoc organizacjom w rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa dzięki dostosowanym i zautomatyzowanym rozwiązaniom zabezpieczeń.