Analiza przypadku z zakresu RODO (film)Dowiedz się więcej o działaniach mających na celu przestrzeganie przepisów

Podnoszenie poprzeczki w zakresie
prywatności danych

Zapewnianie zgodności z rozporządzeniem RODO wymaga stałego prowadzenia działań dotyczących wszystkich aspektów organizacji — od szkolenia personelu po mechanizmy ochrony danych.

W ramach naszego ogólnoświatowego zaangażowania w ochronę danych pracowaliśmy z licznymi specjalistami z niemal wszystkich działów organizacji, uważnie utrwalając regulacje prawne, aby zapewnić holistyczne podejście nie tylko do zgodności z RODO, ale i samej ochrony danych.

Dołącz do nas i poznaj historię dążenia do zapewnienia zgodności z nowymi przepisami przedstawioną na filmach, w których udział wzięli przedstawiciele wielu działów organizacji, na które te regulacje mają znaczący wpływ.

Nasza droga do zgodności z
RODO

Dowiedz się, jak przygotowujemy się do wejścia w życie rozporządzenia RODO, jednocześnie podnosząc poprzeczkę w dziedzinie poufności danych w firmie Trend Micro. Obejrzyj filmy, aby dowiedzieć się, co robimy w związku z RODO oraz w celu wykorzystania wniosków z działań zmierzających do zapewnienia zgodności z przepisami.

Popatrz na drogę do zgodności z RODO z różnych perspektyw w obliczu zwiększonych wymagań w zakresie prywatności danych.

Wprowadzenie do RODO Czas trwania 4:21

Dyrektor finansowy / dział finansów Czas trwania 4:38

Menedżer programu RODO

Informacje prawne

Bezpieczeństwo informatyczne

Dyrektor operacyjny

Dział HR

Działania marketingowe

Produkty i usługi

Sprzedaż i partnerzy