Prawa jednostki

Wniosek o dostęp do danych

Wniosek o dostęp do danych

Mieszkańcy i obywatel krajów europejskich mogą składać 1) zapytania dotyczące swoich danych osobowych przechowywanych przez Trend Micro, w tym danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez nich z naszej strony internetowej lub produktów, 2) żądanie dostępu do danych lub 3) wniosek o skorzystanie z prawa do bycia zapomnianym. Aby skorzystać z tych praw, wyślij e-mail na adres gdpr@trendmicro.com.

Mieszkańcy Kalifornii mają takie samo prawo. Aby złożyć wniosek o usunięcie danych osobowych, należy wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@trendmicro.com , w temacie wiadomości wpisując „California Request to Delete”. We wniosku należy określić dane osobowe, które mają zostać usunięte. Użytkownik może zażądać usunięcia wszystkich danych zgodnie z wymogami CCPA. W zależności od wcześniejszych interakcji użytkownika z nami i stopnia wrażliwości danych możemy poprosić użytkownika o podanie pewnych informacji w celu zweryfikowania jego tożsamości i potwierdzenia, że mieszka w Kalifornii. Zakres potrzebnych nam dodatkowych informacji zależy od wcześniejszych kontaktów z nami oraz wrażliwości danych, których dotyczy prośba. Po potwierdzeniu Państwa tożsamości i miejsca zamieszkania poprosimy o potwierdzenie chęci usunięcia z naszych baz danych Państwa danych osobowych. Gdy otrzymamy to potwierdzenie, spełnimy prośbę zgodnie z ustawą CCPA. W razie odpowiedzi odmownej, podamy wyjaśnienie.

Wniosek o dostęp do danych
Przetwarzanie wniosku

Zakres

Aktualnie na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) Unii Europejskiej (UE) przetwarzamy wnioski od mieszkańców Kalifornii oraz mieszkańców i obywateli Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii. Natomiast wnioski pochodzące z innych krajów przetwarzamy na podstawie obowiązującego tam prawa. Kraje należące do EOG: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Zjednoczone Królestwo.

Wiadomości marketingowe

Aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych od firmy Trend Micro, kliknij łącze rezygnacji z subskrypcji w którejkolwiek z nich. Inne możliwości anulowania subskrypcji:

Klienci korporacyjni

Wybierz rodzaje pożądanej lub niepożądanej komunikacji w Centrum preferencji.

E-mail

Wyślij wiadomość e-mail na adres gdpr@trendmicro.com.

Poczta

Wyślij wniosek na adres:
Trend Micro EMEA Limited, c/o Data Protection Officer, Median House, IDA Business and Technology Park,
Model Farm Road, Cork, Ireland.
Osoby indywidualne powinny podać imię i nazwisko, adres e-mail oraz dołączyć dokładne informacje na temat tego, jakich wiadomości nie chcą już otrzymywać.

Klienci indywidualni

Konsumenci mogą wybierać rodzaje wiadomości, jakie chcą otrzymywać w sekcji „Moje konto”.

Wnioski o pomoc techniczną i zapytania dotyczące automatycznego odnawiania i zwrotów.

Skontaktuj się z lokalnym zespołem pomocy technicznej.