Globalne oświadczenie na temat ochrony prywatności

Globalne oświadczenie na temat ochrony prywatności

Twoja prywatność jest dla nas ważna

Polityka prywatności zawiera informacje na temat tego, jakie dane osobowe przetwarzamy oraz w jaki sposób i w jakim celu to robimy. Wybierz swój język.

Informacja przeznaczona tylko dla mieszkańców stanu Kalifornia

Informacje ujawniane zgodnie z ustawą o ochronie prywatności konsumentów z Kalifornii: Niniejsze informacje ujawniane zgodnie z ustawą o ochronie prywatności konsumentów z Kalifornii (California Consumer Privacy Act – CCPA) („Informacje ujawniane zgodnie z CCPA”) uzupełniają nasze Globalne oświadczenie na temat ochrony prywatności przeznaczone tylko dla konsumentów ze stanu Kalifornia („Użytkownik”) i podsumowują nasze praktyki mające na celu zapewnienie zgodności z ustawą CCPA z 2018 r.  Trend Micro nie sprzedaje danych osobowych Użytkownika.  Jeśli użytkownik nie jest konsumentem ze stanu Kalifornia, niniejsze informacje ujawniane zgodnie z CCPA nie mają do niego zastosowania.

Aby wyświetlić informacje Trend Micro ujawniane zgodnie z CCPA, należy kliknąć  tutaj.  Aby uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania związane z informacjami ujawnianymi zgodnie z CCPA, należy wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@trendmicro.com