O firmie

Sprawiamy, że wymiana informacji cyfrowych jest bezpieczna

Lider z wartościami

Trend Micro, jako globalny lider w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, stara się uczynić świat bezpieczniejszym i lepszym miejscem. Przestrzeganie wysokich standardów etycznych w biznesie stanowi jeden z filarów naszej działalności i wpływa na wszystkie nasze działania.

leading-with-values-img

Nasze zaangażowanie w sprawy etycznych praktyk biznesowych

  • Odpowiedzialne ujawnianie zagrożeń, aby każdy, nie tylko nasi klienci, mógł bezpiecznie wymieniać się informacjami cyfrowymi
  • Zakazaliśmy przyjmowania nielegalnych prowizji i ściśle współpracujemy z organami ścigania, aby stawiać przed sądem osoby lub grupy trudniące się takimi praktykami
  • Odmawiamy udziału w nieuczciwych transakcjach oraz działaniach mających na celu manipulację cenami lub rynkiem, ukrywanie faktów itp.
  • Uczciwie i otwarcie podchodzimy do kwestii rzeczywistych lub pozornych konfliktów interesów
  • Wewnętrznie zachęcamy do natychmiastowego zgłaszania przypadków złamania przepisów, reguł i regulacji
  • Zachowujemy pełną poufność informacji na temat klientów, podmiotów stowarzyszonych, wspólników i innych stron

Dziękujemy za zaufanie firmie Trend Micro w kwestii bezpieczeństwa świata cyfrowego

Czynienie dobra na świecie

Uważamy, że mamy obowiązek wspierać społeczeństwo. Nasz program Global Citizenship wspiera społeczności na całym świecie, a z akcją Initiative for Education dotarliśmy do ponad 3 milionów dzieci i rodzin, 50 000 małych firm oraz tysięcy studentów. Pomagamy naszym pracownikom w dzieleniu się swoją wiedzą, a poprzez program Trend Micro Research współpracujemy z globalnymi organami ścigania, aby podnosić poziom bezpieczeństwa w Internecie.

Przyjazność dla środowiska

Trend Micro stara się uczynić świat lepszym i bezpieczniejszym miejscem do życia, zarówno w wymiarze fizycznym, jak i cyfrowym. Przyjazność dla środowiska jest częścią naszej korporacyjnej wizji i jedną z naszych podstawowych wartości. Dlatego staramy się wplatać ją we wszystkie nasze codzienne czynności.