Firma

Sprawiamy, że wymiana informacji cyfrowych jest bezpieczna

Lider z wartościami

Trend Micro, jako globalny lider w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, stara się uczynić świat bezpieczniejszym i lepszym miejscem. Przestrzeganie wysokich standardów etycznych w biznesie stanowi jeden z filarów naszej działalności i wpływa na wszystkie nasze działania.

Nasze zaangażowanie w sprawy etycznych praktyk biznesowych

  • Odpowiedzialne ujawnianie zagrożeń, aby każdy, nie tylko nasi klienci, mógł bezpiecznie wymieniać się informacjami cyfrowymi
  • Zakazaliśmy przyjmowania nielegalnych prowizji i ściśle współpracujemy z organami ścigania, aby stawiać przed sądem osoby lub grupy trudniące się takimi praktykami
  • Odmawiamy udziału w nieuczciwych transakcjach oraz działaniach mających na celu manipulację cenami lub rynkiem, ukrywanie faktów itp.
  • Uczciwie i otwarcie podchodzimy do kwestii rzeczywistych lub pozornych konfliktów interesów
  • Wewnętrznie zachęcamy do natychmiastowego zgłaszania przypadków złamania przepisów, reguł i regulacji
  • Zachowujemy pełną poufność informacji na temat klientów, podmiotów stowarzyszonych, wspólników i innych stron


Dziękujemy za zaufanie firmie Trend Micro w kwestii bezpieczeństwa świata cyfrowego

Czynienie dobra na świecie

Uważamy, że mamy obowiązek wspierać społeczeństwo. Nasz program Global Citizenship wspiera społeczności na całym świecie, a z akcją Initiative for Education dotarliśmy do 2,8 miliona dzieci i rodzin, 50 000 małych firm oraz tysięcy studentów. Pomagamy naszym pracownikom w dzieleniu się swoją wiedzą, a poprzez program Trend Micro Research współpracujemy z globalnymi organami ścigania, aby podnosić poziom bezpieczeństwa w Internecie.

Przyjazność dla środowiska

Trend Micro stara się uczynić świat lepszym i bezpieczniejszym miejscem do życia, zarówno w wymiarze fizycznym, jak i cyfrowym. Przyjazność dla środowiska jest częścią naszej korporacyjnej wizji i jedną z naszych podstawowych wartości. Dlatego staramy się wplatać ją we wszystkie nasze codzienne czynności.

Pobierz więcej zasobów

Badania nad bezpieczeństwem

Nasi badacze niestrudzenie dostarczają informacji pozwalających na opracowywanie rozwiązań do zwalczania cyberprzestępczości. Poważnie traktujemy naszą misję i dlatego pracujemy bez przerwy, aby zawsze być o krok przed przestępcami.

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa

Ucz się w swoim tempie, na żądanie lub w klasie. Pogłębiaj swoją wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa i zdobywaj certyfikaty produktów.

Najlepsze praktyki w dziedzinie zabezpieczeń

Aby zapewnić bezpieczeństwo naszej firmy i Twoich danych, korzystamy z osiągnięć działu Information Security (InfoSec), regularnie szkolimy naszych pracowników oraz stosujemy najlepsze praktyki branżowe w zakresie bezpieczeństwa.

Ustawa o Współczesnym Niewolnictwie (UK)

Oświadczenie Trend Micro w sprawie Współczesnego Niewolnictwa w odniesieniu do paragrafu 54 brytyjskiej Ustawy o Współczesnym Niewolnictwie z 2015 r.