Uwaga na temat telewizji przemysłowej (CCTV)

Uwaga na temat telewizji przemysłowej (CCTV)

W biurach Trend Micro na całym świecie dodatkowe bezpieczeństwo zapewnia telewizja przemysłowa (CCTV). Kamery telewizji przemysłowej znajdują się wewnątrz budynków w okolicy recepcji, a także w kilku miejscach na zewnątrz.

Dane osobowe zgromadzone za pomocą kamer CCTV działających w naszych biurach wykorzystujemy do celów związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa. Podstawę prawną tych czynności stanowi artykuł 6(1)(f) RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeśli jest to konieczne ze względu na interes. Trend Micro przechowuje nagrania z telewizji przemysłowej przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne.

man-viewing-cctv