Załącznik — umowa powierzenia przetwarzania danych

Załącznik – umowa powierzenia przetwarzania danych (DPA)

Trend Micro ściśle przestrzega przepisów o ochronie prywatności obowiązujących w różnych miejscach na świecie. Rozumiemy, że niektóre regulacje, takie jak RODO czy CCPA, nakładają rozległe wymagania i obowiązki zarówno na kontrolera danych, jak i na podmiot je przetwarzający. Aby zapewnić naszych klientów, że nasze procesy, produkty i usługi są zgodne z tym przepisami o ochronie prywatności, opracowaliśmy specjalną umowę powierzenia przetwarzania danych (DPA). DPA ma zastosowanie do zakresu, w jakim Trend przetwarza wszelkie dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie prywatności w związku z dostarczaniem jakichkolwiek produktów Trend lub innych usług klientowi, jako główny lub zależny podmiot przetwarzający jego dane. DPA stanowi część każdej umowy zawieranej z firmą Trend poprzez odwołanie w tekście.

DPA można pobrać poniżej. Ewentualne pytania prosimy kierować na poniższe adresy e-mail:

- osoby z EOG lub Wielkiej Brytanii:  gdpr@trendmicro.com.
- osoby spoza EOG lub Wielkiej Brytanii:  legal_notice@trendmicro.com

Załącznik – umowa powierzenia przetwarzania danych (DPA)