Czy masz zapewnioną zgodność z rozporządzeniem RODO?

Uzyskaj dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie zabezpieczeń

Co to jest RODO?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) Unii Europejskiej (UE) wprowadza standaryzację ustawodawstwa odnoszącego się do ochrony danych w całej UE oraz obejmuje swoim działaniem nieprzewidziane wcześniej wzorce wykorzystania danych. Rozporządzenie RODO nakazuje, aby organizacje z siedzibą w dowolnym miejscu na świecie przetwarzające dane obywateli UE przeprowadziły ponowną ocenę swoich procesów przetwarzania danych i wprowadziły w życie plan zapewniający lepszą ochronę tych danych.

Skutki RODO

Rozporządzenie RODO jest postrzegane jako jeden z najbardziej agresywnych przepisów prawnych dotyczących ochrony danych na świecie. Jego celem jest zapewnienie spójnej ochrony danych osobowych obywateli UE. Zgodnie z rozporządzeniem każda organizacja, która przetwarza i przechowuje dane obywateli UE, będzie podlegać karom za jego nieprzestrzeganie.

RODO to rozporządzenie globalne

Nawet jeśli siedziba Twojej organizacji znajduje się poza Unią Europejską, również podlegasz kontroli. Każda organizacja, która przetwarza dane obywateli UE, w tym organizacje w Stanach Zjednoczonych, podlega rozporządzeniu RODO i może otrzymywać odpowiednie kary.

Grzywny i kary wynikające z rozporządzenia RODO

Choć dla niektórych organizacji RODO jest szansą na wzmocnienie skojarzenia marki z ochroną danych użytkownika oraz na ogólny rozwój firmy, istnieją również potencjalne negatywne skutki niezgodności z tym rozporządzeniem.

Maksymalna wielkość potencjalnych kar to większa z dwóch kwot: 4% całkowitego obrotu (przychód/sprzedaż) lub 20 mln EUR. Ale kary wynikające z RODO nie są tylko karami pieniężnymi. Część rozporządzenia pozwala organowi nadzorczemu skutecznie uniemożliwić organizacji prowadzenie działalności gospodarczej.

Czy Twoja firma jest gotowa na RODO?

Dowiedz się, jak inne firmy przygotowują się do wprowadzenia nowych przepisów.

Lista kontrolna RODO

Pięć kamieni milowych zgodności z RODO*

* Pięć kamieni milowych zgodności z rozporządzeniem RODO, raport firmy Forrester, kwiecień 2017 r.

W jaki sposób firma Trend Micro realizuje założenia RODO

W firmie Trend Micro przetwarzamy i przechowujemy dane klientów z całego świata i jesteśmy przygotowani do wprowadzenia w życie rozporządzenia RODO.

Rozumiemy, że rozporządzenie RODO stanowi podstawowy krok we wzmacnianiu praw osób fizycznych w erze cyfrowej, oraz dysponujemy programem, który realizuje wymagania zgodnie z nowymi przepisami.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (DPO, data protection officer) na obszar Europy oraz mamy zespół wsparcia w zakresie rozporządzenia RODO, co pozwala nam zagwarantować, że nasze procesy i procedury związane z prywatnością cały czas są spójne z przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Ucz się na naszych doświadczeniach, czytając o działaniach na drodze do zapewnienia zgodności z rozporządzeniem RODO i oglądając filmy z analizami przypadków z niemal każdej części organizacji.

Artykuły i zasoby związane z rozporządzeniem RODO

Dowiedz się, co trzeba zrobić teraz, gdy rozporządzenie RODO już obowiązuje, uwzględniając listę kontrolną kamieni milowych.

Zapoznaj się z opiniami ekspertów na temat RODO, obszernego i skomplikowanego rozporządzenia, które wymaga nowoczesnych zabezpieczeń.

Trend Micro i gość, analityk z agencji Forrester — Enza Iannopollo — rozmawiają o rozporządzeniu RODO oraz jego wpływie na Twoją organizację.

Podejmij działania już dziś

Pozwól, aby firma Trend Micro pomogła Ci wdrożyć najnowocześniejsze zabezpieczenia zgodne z RODO

Protect your hybrid cloud

Chroń chmurę hybrydową

Starsze produkty z zakresu zabezpieczeń mogą spowodować powstanie nieprzewidzianych luk w środowiskach wirtualnych i chmurowych, zahamować wydajność i zagrozić zgodności.

Podejmij działania, korzystając ze scentralizowanego systemu ochrony środowisk fizycznych, wirtualnych, chmurowych, wielochmurowych, hybrydowych i kontenerów wspieranego przez zabezpieczenia XGen™.

Protect your network

Chroń sieć

Ze względu na to, że wszystkie naruszenia zabezpieczeń danych osobowych muszą zostać zgłoszone w ciągu 72 godzin, organizacje muszą wiedzieć o wszystkich działaniach w swoich sieciach korporacyjnych, a jednocześnie zmagać się ze złożonymi, trudnymi do wykrycia atakami ukierunkowanymi.

Podejmij działania, używając wspieranych przez zabezpieczenia XGen™ wyrafinowanych aparatów wykrywania oferujących zaawansowane możliwości i zdolność wykorzystywania informacji o najnowszych zagrożeniach.

Protect your users

Chroń użytkowników

Ataki na punkty końcowe stają się coraz bardziej złożone, a ich celem są poufne dane.

Podejmij działania, używając wspieranego przez zabezpieczenia XGen™ połączenia wielu technik zabezpieczania z informacjami o najnowszych zagrożeniach.