Zbieranie danych

Prywatność danych zależy od sposobu ich zbierania i przetwarzania

Trend Micro chroni Twoją prywatność

Trend Micro zbiera informacje, które przekazujesz w ramach współpracy. Ponadto pewne informacje gromadzimy automatycznie z Twojego urządzeń. Trend Micro, jako globalny lider w dziedzinie bezpieczeństwa, wdraża środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę Twoich danych osobowych.

Globalna perspektywa

Trend Micro działa w ponad 65 krajach na całym świecie. Skrupulatnie przestrzegamy wszystkich regionalnych przepisów dotyczących zbierania i ochrony danych. Organizacje z całego świata polegają na rozwiązaniach Trend Micro w kwestii ochrony wrażliwych informacji przed coraz bardziej zaawansowanymi atakami.

Zobacz informację na temat gromadzenia danych, aby znaleźć pełną listę naszych produktów oraz dowiedzieć się, w jaki sposób gromadzą i przetwarzają dane.

Oświadczenie o prywatności danych uzyskanych w procesie rekrutacji

Szanujemy Twoją prywatność i chronimy Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem.

Wnioski dotyczące zarządzania danymi

Polityka udostępniania danych na wniosek organów państwowych określa procedury Trend Micro dotyczące odpowiadania na wnioski organów ścigania i innych organów państwowych o ujawnienie danych osobowych lub innych informacji.