OT Defense Console (ODC)

Przemysłowa konsola do scentralizowanego zarządzania kwestiami bezpieczeństwa i konserwacji

Uporządkuj informacje i uniknij zmęczenia alertami

Pulpit konsoli OT Defense Console™ przedstawia pełny przegląd informacji na temat tego, co dzieje się w sieci ICS. Prezentacja jest podzielona na alerty, zasoby i incydenty, dzięki czemu umożliwia bezpośrednie monitorowanie poziomu bezpieczeństwa.

Ogólny obraz sytuacji środowiska cybernetycznego

Konsola ODC pokazuje wszystkie zasoby ICS zainstalowane w środowisku OT, w tym także sposób ich połączenia. Rozjaśnia szarą strefę OT.

Łatwe zarządzanie dużą liczbą węzłów sieciowych

ODC skraca czas konserwacji wszystkich urządzeń EdgeIPS™ i EdgeFire™ wdrożonych w różnych obiektach. Wszystkie zadania związane z konserwacją mogą zostać przeprowadzone zdalnie z poziomu konsoli ODC.

TXOne EdgeIPS

Egzekwowanie przestrzegania zasad i grupowe zarządzanie węzłami IPS

Konsola ODC dostarcza sygnatury zagrożeń węzłom Edge, czym umożliwia łatwą aktualizację dużej liczby węzłów.

Organizacja listy zaufania protokołu OT wg grupy

Konsola ODC daje administratorom możliwość edycji listy zaufania protokołu OT, aby umożliwić interaktywną współpracę między kluczowymi maszynami produkcyjnymi oraz w celu dogłębnej analizy sieci L2-L7 wg grup węzłów.

EdgeIPS

Wirtualna konsola ODC jest gotowa na Twój sprzęt

Wirtualna konsola ODC zarządza maksymalną liczbą węzłów, na jaką pozwalają zasoby systemu oraz w zależności od testów, jakie wykonuje po aktywacji licencji węzłów.

Poznaj inne produkty TXOne

Zacznij korzystać z konsoli OT Defense Console