OT Defense Console (ODC)

Przemysłowa konsola do scentralizowanego zarządzania kwestiami bezpieczeństwa i konserwacji

ikona

Uporządkuj informacje i uniknij zmęczenia alertami

Pulpit konsoli OT Defense Console™ przedstawia pełny przegląd informacji na temat tego, co dzieje się w sieci ICS. Prezentacja jest podzielona na alerty, zasoby i incydenty, dzięki czemu umożliwia bezpośrednie monitorowanie poziomu bezpieczeństwa.

ikona

Ogólny obraz sytuacji środowiska cybernetycznego

Konsola ODC pokazuje wszystkie zasoby ICS zainstalowane w środowisku OT, w tym także sposób ich połączenia. Rozjaśnia szarą strefę OT.

ikona

Łatwe zarządzanie dużą liczbą węzłów sieciowych

ODC skraca czas konserwacji wszystkich urządzeń EdgeIPS™ i EdgeFire™ wdrożonych w różnych obiektach. Wszystkie zadania związane z konserwacją mogą zostać przeprowadzone zdalnie z poziomu konsoli ODC.

Egzekwowanie zasad zarządzania IPS

Egzekwowanie przestrzegania zasad i grupowe zarządzanie węzłami IPS

Konsola ODC dostarcza sygnatury zagrożeń węzłom Edge, czym umożliwia łatwą aktualizację dużej liczby węzłów.

Organizacja listy zaufania protokołu OT wg grupy

Zapewnij administratorom możliwość edycji listy zaufania protokołu OT, aby umożliwić interaktywną współpracę między kluczowymi maszynami produkcyjnymi oraz w celu dogłębnej analizy sieci L2-L7 wg grup węzłów.

TXOne

Wirtualna konsola ODC jest gotowa na Twój sprzęt

Wirtualna konsola ODC zarządza maksymalną liczbą węzłów, na jaką pozwalają zasoby systemu oraz w zależności od testów, jakie wykonuje po aktywacji licencji węzłów.
Poznaj inne produkty TXOne

Zobacz powiązane zasoby

ikona

Arkusz danych

OT Defense Console (ODC)

DOŁĄCZ DO PONAD 500 TYS. KLIENTÓW NA CAŁYM ŚWIECIE

Zacznij korzystać z konsoli OT Defense Console