Centralized Management and Response

Scentralizowane zarządzanie za pomocą zintegrowanych zasad ochrony, reagowania i widoczności

Najważniejsze funkcje

Analiza zagrożeń umożliwiająca podjęcie działań

Rozwiązanie TippingPoint® Security Management System (SMS) zapewnia globalny wgląd i możliwości zarządzania zasadami bezpieczeństwa wykorzystywane do rozpoznawania zagrożeń. Umożliwia ponadto kompleksową analizę i korelowanie. Możesz je tak skonfigurować, aby automatycznie sprawdzało, pobierało i rozpowszechniało aktualizacje filtrów do systemów TippingPoint, a także podejmowało natychmiastowe działania w oparciu o zdarzenia bazujące na zasadach ochrony.

  • Wykorzystuje dane analityczne zagrożeń w formie czytelnej dla urządzeń (MRTI, machine-readable threat intelligence) poprzez obsługę udostępniania informacji STIX i TAXII
  • Wykorzystuje kanały analizy zagrożeń ze źródeł innych firm za pośrednictwem interfejsów API

Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

Rozwiązanie Enterprise Vulnerability Remediation (eVR)

Mapowanie luk w zabezpieczeniach dla analizy zagrożeń Trend Micro, podejmowanie bezzwłocznych działań w celu zmaksymalizowania pokrycia ochroną oraz korygowanie dzięki nadawaniu priorytetów zagrożeniom.

  • Szybkie optymalizowanie ochrony sieci za pomocą wirtualnych poprawek dotyczących aktywnych luk w zabezpieczeniach i zagrożeń (CVE) w Twojej sieci
  • Uproszczenie decyzji dotyczących polityk dzięki najnowszym danym analitycznym w zakresie zagrożeń
  • Rozszerzenie i usprawnienie procesów osiągania zgodności
Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

Zaawansowana analiza zagrożeń

Rozwiązania TippingPoint automatycznie blokują znane i niejawne luki w zabezpieczeniach pochodzące z sieci. Dodane możliwości śledzenia automatycznie przekazują nieznane lub podejrzane wskaźniki zainfekowania (IOC, indicators of compromise) do rozwiązania Deep Discovery w celu przeprowadzenia dogłębnej analizy w sandboxie i unieszkodliwienia, nie zmieniając zasad ani nie korygując infrastruktury sieci.

Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

Świadomość kontekstowa

System SMS udostępnia świadomość kontekstową i użytkownika końcowego w zakresie zabezpieczeń i zagrożeń. Zasady zabezpieczeń można definiować i łatwo zmieniać, aby dopasować je do rytmu operacji biznesowych i reagować na zagrożenia w chwili ich wystąpienia.

  • Wykrywa i blokuje ruch w sieci w oparciu o region geograficzny lub kraj
  • Integruje się z usługą Active Directory (AD) w celu udostępnienia kontekstu, widzialności i raportowania zaatakowanych użytkowników poprzez mapowanie adresów IP na użytkowników usługi AD, komputery, domeny i grupy w usłudze AD
Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

Specyfikacje techniczne SMS

Dane techniczne urządzenia fizycznego

  •  
TIPPINGPOINT SECURITY MANAGEMENT SYSTEM
URZĄDZENIE H3
TIPPINGPOINT SECURITY MANAGEMENT SYSTEM
URZĄDZENIE H4 XL
Właściwości fizyczne    
Wymiary 43,47 x 69,85 x 4,32 cm (17,11 x 27,5 x 1,7 cala)
48,18 x 74,39 x 4,27 cm (18,97 x 29,29 x 1,68 cala)
Obudowa Montaż w szafie 1U Montaż w szafie 1U
Waga 16,78 kg (36,99 funta) 21,9 kg (48,3 funta)
Pamięć, procesor i pamięć masowa 64 GB pamięci RAM
600 GB (2 dyski x 600 GB, RAID 1)
96 GB pamięci RAM
2,4 TB pamięci masowej (6 x 800 GB, RAID 1 + 0)
 
Środowisko
Temperatura podczas pracy Od 10 do 35°C (od 50 do 95°F) Od 10 do 35°C (od 50 do 95°F)
Parametry elektryczne  
Napięcie od 100 do 120 VAC, od 200 do 240 VAC od 100 do 120 VAC, od 200 do 240 VAC
Częstotliwość 50/60 Hz 50/60 Hz
Natężenie prądu od 2,78 A (100 V) do 1,15 A (240 V) od 6,3 A (100 V) do 2,62 A (240 V)
Zasilanie Nadmiarowe 500 W (z możliwością wymiany podczas pracy) Nadmiarowe 750 W (z możliwością wymiany podczas pracy)
 
Wydajność
  200 milionów zdarzeń historycznych 600 milionów zdarzeń historycznych
    Zapewnia dodatkową moc przetwarzania i pamięć masową polecane dla
wdrożeń większych niż 150 urządzeń
Zarządzanie zdalne OOB Obsługa oprogramowania HPE iLO 4 z dedykowanym
portem iLO RJ45 10/100/1000BASE-T
Dell iDRAC9 enterprise w/ GbE RJ45

Threat Insights

Wgląd w zasięg i wagę zagrożeń atakujących sieć. Moduł Threat Insights kumuluje i zbiera dane zagrożeń z systemu TippingPoint, Deep Discovery i zabezpieczeń innych firm, aby zapewnić widoczność ataków wymagających natychmiastowej reakcji i udaremnionych ataków, co pozwala ustalać priorytety, a także automatyzować i integrować informacje o zagrożeniach w sieci.

Oprogramowanie do monitorowania stanu bezpieczeństwa Tipping Point

Proaktywne reagowanie na zagrożenia i naprawa skutków ataków

Automatyczny system reagowania o nazwie Active Responder pozwala zaprogramować reakcje na wydarzenia związane z bezpieczeństwem – od przekierowania użytkownika na stronę samodzielnej naprawy skutków ataku i wygenerowanie zgłoszenia problemu po przeniesienie urządzenia do bezpiecznej sieci VLAN lub usunięcie z sieci.

Integracja z rozwiązaniami innych firm

System SMS bezproblemowo integruje się z innymi rozwiązaniami Trend Micro, a także SIEM, narzędziami służącymi do zarządzania lukami w zabezpieczeniach i innymi uzupełniającymi rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa. Scentralizowane monitorowanie sieci w celu świadomego decydowania i podejmowania natychmiastowych działań w przypadku wszelkich potencjalnych zagrożeń dotyczących infrastruktury lub danych.

Sprawdzona wiedza

Zacznij korzystać z systemu scentralizowanego zarządzania i reagowania

Zintegrowana ochrona

Nasze połączenie technik zabezpieczających różnych generacji zapewnia krótszy czas wprowadzenia ochrony przed znanymi, nieznanymi i niejawnymi zagrożeniami. Nasza inteligentna, zoptymalizowana i zintegrowana technologia zapewnia współpracę wszystkich elementów, pozwalając na monitorowanie dynamicznie zmieniających się zagrożeń oraz kontrolę nad nimi.

Źródło: Market Share: Enterprise Network Equipment by Market Segment, Worldwide, 4Q20 and 2020, Christian Canales, Naresh Singh, Joe Skorupa, Gartner (marzec 2021)