Pełne bezpieczeństwo, proste pakiety

Niezbędne zabezpieczenia z elastycznymi opcjami instalacji i licencjonowania

Opcje skrojone na miarę

Niezależnie od tego, czy chcesz zapewnić swoim użytkownikom kompleksową ochronę od punktu końcowego do bramy z możliwością wyboru rozwiązań i sposobu wdrożenia, czy też szukasz pakietu SaaS w celu zapewnienia zintegrowanej ochrony oraz możliwości wykrywania i reagowania, na pewno znajdziesz odpowiednią dla siebie opcję. Przejrzyj poniższe opcje i wybierz te rozwiązania zabezpieczeń, które będą najlepsze dla Twojej organizacji.

Wybierz pakiet
odpowiedni dla siebie

Endpoint Security
Zaawansowane techniki wykrywania i reakcji
Kontrola aplikacji
Vulnerability Protection
Zapobieganie utracie danych

Endpoint Detection and Response (EDR)
Zwiększona wartość dzięki dodaniu XDR — dostępne dla punktów końcowych i poczty elektronicznej

Managed Detection and Response
Zwiększona wartość dzięki dodaniu XDR — dostępne dla poczty elektronicznej, punktów końcowych, serwerów, chmury i sieci

Poszerz swoją inteligentną ochronę o te funkcje

XDR 

Skuteczniej i szybciej reaguj na zagrożenia dzięki rozwiązaniom wykrywania i reagowania dla poczty elektronicznej, punktów końcowych, serwerów, chmury i sieci.

Endpoint Detection and Response (EDR)

Badaj ukierunkowane ataki i reaguj na nie dzięki zintegrowanym narzędziom EDR

Managed Detection & Response (MDR)

Całodobowe monitorowanie alarmów i usługi wyszukiwania zagrożeń

Sandbox as a Service

Obecnie można dodać do pakietu rozwiązanie „sandbox jako usługa”, by analizować podejrzane obiekty

Rozwiązanie uznane w branży

Logo firmy NSS Labs

Ocena „Polecane” w Zaawansowanym raporcie na temat ochrony punktów końcowych opracowanym w 2019 r. przez NSS Labs

Opinie klientów

Mazda Motor Logistics Europe

„Nasi użytkownicy końcowi mogą teraz bezpiecznie pracować z firmowymi danymi i aplikacjami, niezależnie od wykorzystywanego urządzenia i lokalizacji”. ...więcej

Johan Van Parys,
kierownik ds. dostarczania usług informatycznych,
Mazda MLE 

Więcej historii udanych wdrożeń