Pakiety Smart Protection

Ochrona użytkowników od bramy aż po punkt końcowy z zapewniającym maksymalne bezpieczeństwo rozwiązaniem XGen™ Security

Najważniejsze funkcje

Maksymalna ochrona przy minimalnym ograniczeniu wydajności

Połączenie pakietów Trend Micro Smart Protection z rozwiązaniem XGen™ Security obejmuje mieszane techniki ochrony. W ten sposób eliminuje luki w zabezpieczeniach we wszystkich formach aktywności użytkowników na każdym punkcie końcowym.

Skorzystaj z pojedynczego agenta nieobciążającego systemów, który obejmuje pełną ochronę, w tym wykrywanie, badanie, reagowanie i ochronę danych.

Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

Zintegrowane, warstwowe zabezpieczenia zapewniające kompletną ochronę

Chroń użytkowników uzyskujących dostęp do zasobów firmowych niezależnie od miejsca, z którego łączą się z takimi zasobami. Dzięki pakietom Trend Micro Smart Protection wszystkie elementy mają dostęp do wspólnej wiedzy o zagrożeniach, co pozwala szybciej na nie reagować.

Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

Scentralizowane zarządzanie bezpieczeństwem

Rozwiązanie zapewnia kompleksowy obraz bezpieczeństwa użytkowników. Wszystkimi warstwami zabezpieczeń można zarządzać z jednej konsoli administracyjnej, co pozwala kompleksowo analizować dane i zagrożenia w całym środowisku.

Nadawaj zaawansowanym zagrożeniom priorytet i reaguj na nie szybciej dzięki zintegrowanemu wykrywaniu i badaniu.

Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

Elastyczne wdrażanie i licencjonowanie

Już nie trzeba wybierać między wdrożeniem lokalnym a oprogramowaniem jako usługą (SaaS). Można swobodnie przechodzić od wdrożenia lokalnego do SaaS i zarządzać nimi z pojedynczej konsoli umożliwiającej użytkownikowi pełne monitorowanie i kontrolę.

Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

Wybierz rozwiązanie odpowiednie dla siebie

Enpoint Security
Zaawansowane techniki wykrywania i reakcji
Kontrola aplikacji
Vulnerability Protection
Zapobieganie utracie danych

Endpoint Detection and Response
Zwiększona wartość dzięki dodaniu XDR — dostępne dla punktów końcowych, serwerów i poczty elektronicznej

Managed Detection and Response
Zwiększona wartość dzięki dodaniu XDR – — dostępne dla poczty elektronicznej, punktów końcowych, serwerów, chmury i sieci

Poszerz swoją inteligentną ochronę o te funkcje

XDR 

Skuteczniej i szybciej reaguj na zagrożenia dzięki rozwiązaniom wykrywania i reagowania dla poczty elektronicznej, punktów końcowych, serwerów, chmury i sieci.

Endpoint Detection and Response (EDR)

Badaj ukierunkowane ataki i reaguj na nie dzięki zintegrowanym narzędziom EDR

Zarządzane wykrywanie i reagowanie (MDR)&

Całodobowe monitorowanie alarmów i usługi wyszukiwania zagrożeń

Sandbox as a Service

Obecnie można dodać do pakietu rozwiązanie „sandbox jako usługa”, by analizować podejrzane obiekty

Rozwiązanie uznane w branży

Logo firmy Gartner

Od 2002 roku firma Trend Micro jest konsekwentnie uznawana za lidera w raporcie Gartner Magic Quadrant dotyczącym platform ochrony punktów końcowych

Logo firmy Forrester

"Firma Trend Micro nadal oferuje najbardziej kompletne rozwiązanie ochrony punktów końcowych. "
The Forrester Wave™: Endpoint Security Suites, III kwartał 2019 r.

Logo firmy Forrester

Tytuł lidera w dziedzinie zabezpieczeń poczty elektronicznej w przedsiębiorstwach – Enterprise Email Security – oraz najwyższa ocena za strategię Forrester Wave™: Enterprise Email Security, 2. kwartał 2019 r.

Logo firmy NSS Labs

Ocena „Polecane” w Zaawansowanym raporcie na temat ochrony punktów końcowych opracowanym w 2019 r. przez NSS Labs

Opinie klientów

Mazda Motor Logistics Europe

"Nasi użytkownicy końcowi mogą teraz bezpiecznie pracować z firmowymi danymi i aplikacjami, niezależnie od wykorzystywanego urządzenia i lokalizacji." ...więcej

Johan Van Parys,
kierownik ds. dostarczania usług informatycznych,
Mazda MLE 

Więcej historii udanych wdrożeń