Polityka Prywatności dla Stron Internetowych Trend Micro
(Obowiązująca od marca 2018 r.)

 •  

Niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do osób będących obywatelami lub rezydentem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Wielkiej Brytanii (w takim przypadku należy zapoznać się z naszą Europejską Polityką Prywatności).

Trend Micro Incorporated oraz jej spółki zależne i powiązane (łącznie zwane „Trend Micro”) stawiają sobie za cel ochronę Twojej prywatności oraz zapewnienie, że Twoje doświadczenia na naszych stronach internetowych lub podczas korzystania z naszych produktów i usług („Produkty i Usługi Trend Micro”) będą pozytywne.

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do danych osobowych zbieranych przez strony internetowe Trend Micro zwierające link do niniejszej Polityki Prywatności, nie ma natomiast zastosowania do danych osobowych zbieranych przez strony internetowe Trend Micro posiadające swoją własną politykę prywatności lub strony internetowe administrowane przez osoby trzecie upoważnione do wykorzystywania nazwy lub logo firmowego Trend Micro; lub danych osobowych, do których dostęp uzyskują jakiekolwiek produkty Trend Micro objęte Twoją licencją lub danych osobowych, które są przekazywane do takich produktów.

Nasza Polityka Prywatności wyjaśnia następujące kwestie:

 • A. Dlaczego Trend Micro zbiera Twoje dane osobowe?
 • B. Zbieranie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych
 • C. Preferencje komunikacyjne
 • D. Udostępnianie Twoich danych osobowych
 • E. Ochrona i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych
 • F. Wykorzystywanie plików cookies i innej technologii
 • G. Zarządzanie Twoimi danymi osobowymi
 • H. Zbieranie i wykorzystywanie danych innych niż osobowe
 • I. Strony internetowe, produkty i usługi osób trzecich
 • J. Małoletni
 • K. Zmiany w Polityce Prywatności Trend Micro
 • L. Informacje kontaktowe i zapytania kierowane do Trend Micro
 •  

A. Dlaczego Trend Micro zbiera Twoje dane osobowe?

Strony internetowe Trend Micro zbierają dane osobowe w celu dostarczania swoich produktów, usług i wsparcia dla swoich klientów. Wiele z naszych usług wymaga od Ciebie założenia konta i sfinalizowania Twojego zakupu. Informacje te umożliwiają świadczenie Ci usług i oferowania wsparcia, jakich oczekujesz od Trend Micro, a to leży w Twoim interesie.

B. Zbieranie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych

Trend Micro zbiera dane osobowe na wiele sposobów: kiedy składasz zamówienia na naszej stronie internetowej lub dokonujesz zakupu jednego z naszych produktów lub usług, ściągasz darmowe oprogramowanie ewaluacyjne lub aktualizacje, kiedy rejestrujesz się jako klient, kiedy kontaktujesz się z Trend Micro za pośrednictwem linku „Skontaktuj się z nami” na naszej stronie internetowej, kiedy uczestniczysz w kampanii lub forum internetowym lub promocji dla rekomendujących, kiedy składasz zapytanie o ofertę lub wsparcie techniczne, kiedy powodujesz przekazanie informacji lub danych do Trend Micro w ramach obsługi produktu, kiedy subskrybujesz newslettery Trend Micro lub otrzymujesz aktualizacje albo alerty techniczne w zakresie produktów, kiedy bierzesz udział w konkursie, rozdawaniu nagród, promocji lub ofercie specjalnej, kiedy przekazujesz nam informacje zwrotne lub opinie lub kiedy aplikujesz online o pracę w Trend Micro.

Trend Micro wykorzystuje zebrane dane osobowe lub inne informacje do różnych celów, w tym, bez ograniczeń, do odpowiedzi lub reagowania na Twoje żądania, polepszenia Twoich doświadczeń na naszej stronie internetowej, śledzenia preferencji klientów, komunikowania się z Tobą lub powiadamiania Cię o dostępnych aktualizacjach, usługach lub korzyściach, przyznawania nagród, finalizowania transakcji lub potwierdzenia zamówienia, wykonania oferty lub zarządzania, oceny Twojego zainteresowania zatrudnieniem kiedy aplikujesz o pracę lub przedłużania bądź rezygnacji z Twoich subskrypcji. Informacje te mogą obejmować, bez ograniczeń, imię i nazwisko, nazwę spółki, adres do płatności i wysyłkowy, adres e-mail, numer telefonu, a także inne istotne informacje o Tobie i Twoich systemach.

Trend Micro przechowuje Twoje dane osobowe tylko przez czas, przez jaki pozostajesz zarejestrowanym klientem lub użytkownikiem końcowym Trend Micro lub przez okres racjonalnie uzasadniony audytem lub celami wewnętrznymi, bądź też przez okres niezbędny w celu przekazania Ci żądanych informacji, chyba że dłuższe przechowywanie tych danych jest prawnie wymagane lub dozwolone.

C. Preferencje komunikacyjne

Trend Micro daje Ci wybór odnośnie otrzymywania różnych informacji uzupełniających nasze produkty i usługi. Możesz zarządzać swoimi preferencjami komunikacyjnymi oraz zrezygnować z subskrypcji w jeden z następujących sposobów: (a) maile promocyjne Trend Micro zawierają wskazówki odnośnie rezygnacji z otrzymywania konkretnych wiadomości; lub (b) wysyłając wiadomość na adres legal_notice@trendmicro.com lub pocztą do Trend Micro Incorporated, c/o Legal Department, 225 East Carpenter Freeway, Suite 1500, Irving, TX 75062, USA. Prosimy o uwzględnienie Swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz konkretnych informacji na temat materiałów, których nie chcesz już otrzymywać.

D. Udostępnianie Twoich danych osobowych

Trend Micro jest organizacją globalną. Trend Micro może udostępniać dane osobowe spółkom powiązanym, swoim sprzedawcom detalicznym, dystrybutorom lub partnerom w celu zapewnienia wysokiej jakości, lokalnie dostosowanych usług lub ofert, jakimi jesteś zainteresowany, sprostania Twojemu zapotrzebowaniu lub udzielenia Ci wsparcia dla klienta. Trend Micro może angażować wykonawców do świadczenia pewnych usług, takich jak zapewnianie wsparcia technicznego, przetwarzanie zamówień lub dokonywanie wysyłki produktów, prowadzenie badań dotyczących klientów lub badań satysfakcji.

Na przykład, jeżeli postanowisz zakupić licencję na produkt Trend Micro na naszej stronie internetowej, zostaniesz przekierowany na stronę jednego z internetowych sprzedawców detalicznych Trend Micro, np. Digital River, w celu zakupienia licencji. Trend Micro i dany internetowy sprzedawca detaliczny będą musieli wymienić się Twoimi danymi osobowymi. Trend Micro wymaga, aby wszyscy wykonawcy przechowywali dane osobowe naszych klientów w sposób bezpieczny i poufny i aby nie udostępniali takich danych osobowych osobom trzecim ani nie wykorzystywali Twoich danych osobowych do swoich własnych celów marketingowych.

Ujawnienie Twoich danych osobowych przez Trend Micro może być wymagana na mocy prawa, w interesie procesu prawnego, postępowania sądowego lub na wezwanie organów publicznych lub administracyjnych w państwie Twojego zamieszkania lub poza jego granicami. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe, jeżeli stwierdzimy, że jest to niezbędne lub pożądane w interesie bezpieczeństwa krajowego, egzekucji prawa lub w innych przypadkach o znaczeniu publicznym.

Trend Micro może również ujawnić dane, jeżeli stwierdzimy, że takie ujawnienie jest niezbędne w celu egzekwowania naszych ogólnych warunków lub ochrony naszych produktów lub użytkowników. Ponadto, w przypadku reorganizacji, połączenia lub sprzedaży, możemy przekazać wszelkie zebrane przez nas dane osobowe odpowiednim osobom trzecim.

E. Ochrony i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Jako globalny lider w dziedzinie bezpieczeństwa, Trend Micro rozumie, jakie znaczenie ma zabezpieczenie Twoich danych osobowych. Trend Micro podjęło odpowiednie środki bezpieczeństwa – w tym środki administracyjne, techniczne i fizyczne – w celu utrzymania i ochrony Twoich danych osobowych przed zaginięciem, kradzieżą, nadużyciem, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. Dostęp do Twoich danych osobowych jest ograniczony wyłącznie do upoważnionego personelu.

F. Wykorzystywanie plików cookies i innej technologii

Strona internetowa Trend Micro, usługi online, aplikacje interaktywne oraz wiadomości e-mail mogą korzystać z plików „cookies” oraz innych technologii takich jak sygnalizatory sieci. Pliki cookies są identyfikatorami alfanumerycznymi przesyłanymi przez Trend Micro do twardego dysku na Twoim komputerze za pośrednictwem Twojej wyszukiwarki internetowej, aby umożliwić naszym systemom rozpoznanie Twojej wyszukiwarki, w celu świadczenia usług. Pliki cookies wspomagają działanie lub wydajniejsze działanie stron internetowych i mogą pomóc nam w pozyskiwaniu informacji biznesowych lub marketingowych. Umożliwiają również stronom internetowym dostosowywanie prezentowanych Ci informacji w oparciu o Twoje preferencje wyszukiwania, takie jak język i region geograficzny.

Trend Micro może korzystać z plików cookies do personalizacji stron internetowych podczas Twojej wizyty na naszych stronach internetowych; lub zapamiętywania Cię w celu łatwiejszej nawigacji i dostępu podczas kolejnych wizyt po rejestracji do informacji na temat produktów i usług, kontaktów sprzedażowych oraz innych ofert, w tym, bez ograniczeń, białych ksiąg, webcastów, wydarzeń, oprogramowania służącego ewaluacji, itp., dostarczania informacji o poprzednio używanym przez Ciebie linku, śledzenia Twoich wizyt na naszej stronie internetowej, zbierania i analizowania danych na temat Twojego urządzenia, takich jak typ wyszukiwarki, rozdzielczość ekranu, system operacyjny; lub na temat produktu Trend Micro zainstalowanego na Twoim urządzeniu, takich jak numer identyfikacyjny produktu oraz dni pozostałe do wygaśnięcia, a także numer SKU Twojej licencji. Informacje te, które nie identyfikują Cię bezpośrednio, są wykorzystywane w celu dobrania treści, które będą Ci przedstawiane, gdy trafisz na nasze strony oraz w celu przedstawienia Ci ofert na produkty i usługi Trend Micro, które są dla Ciebie najodpowiedniejsze. Dane zebrane przez plik cookie wygasają po 14 dniach, chyba że ponownie odwiedzisz naszą stronę internetową. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane w celu przesłania Ci banerów reklamowych w przypadku, gdy opuścisz nasz sklep bez dokonania zakupu. Te pliki cookies wygasają automatycznie w ciągu 30 dni.

Jeżeli zarejestrowałeś swój produkt i utworzyłeś konto Trend Micro, dopasujemy informacje zebrane przez nasze pliki cookies do wszelkich informacji, jakie przekazałeś nam na swój temat lub jakie są przechowywane na Twoim koncie Trend Micro, lub też informacji, jakie w inny sposób zebraliśmy na Twój temat w celach wyjaśnionych w niniejszej Polityce Prywatności.

Jeżeli nie życzysz sobie, aby Trend Micro wykorzystywało pliki cookies w Twojej wyszukiwarce, możesz w ustawieniach wyszukiwarki zaznaczyć opcję odrzucania plików cookies lub informowania Cię, kiedy strona internetowa próbuje wprowadzić plik cookie do oprogramowania Twojej wyszukiwarki. Odrzucenie plików cookies może uniemożliwić Ci korzystanie z niektórych z naszych produktów lub usług.

Możesz również odwiedzić stronę http://www.coremetrics.com/company/privacy.php#optout w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat możliwości rezygnacji z otrzymywania marketingowych plików cookies.

Trend Micro wykorzystuje również sygnalizatory sieci (lub pojedyncze piksele bądź czyste GIFy) na naszej stronie internetowej w celu analizowania wzorców ruchu, takich jak częstotliwość korzystania z konkretnych części naszej strony internetowej. Zebrane dane pomagają nam dowiedzieć się, jakie informacje najbardziej interesują naszych klientów i co nasi klienci najchętniej by zobaczyli. Możesz zrezygnować z tej analizy dezaktywując JavaScript na swoim komputerze, należy jednak wskazać, że jeżeli to zrobisz, niektóre funkcjonalności naszej strony internetowej nie będą działały. Zbierane informacje są zwykle anonimizowane i nie są używane do identyfikacji konkretnego użytkownika. Trend Micro nie ma dostępu ani nie kontroluje żadnych technologii śledzenia osób trzecich.

Analityka sieciowa

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługi analityczne świadczone przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „pliki cookies”, tzn. małe pliki tekstowe przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiające analizę sposobu korzystania przez Ciebie ze stron internetowych. Zwykle informacje przechowywane w plikach cookies na temat korzystania przez Ciebie ze strony internetowej są przekazywane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Jeżeli na niniejszej stronie internetowej jest włączona anonimizacja IP, Google skróci Twój adres IP przed jego przekazaniem, jeżeli przypisany jest do państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach Twój pełny adres IP będzie przekazywany do serwera Google w USA i tam skracany. W imieniu operatora strony internetowej, Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania przez Ciebie ze strony internetowej, do tworzenia raportów na temat aktywności na stronie internetowej, a także do świadczenia innych usług operatorowi strony internetowej, związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP, który Twoja wyszukiwarka przesyła w ramach usługi Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Możesz skonfigurować oprogramowanie swojej wyszukiwarki w celu dezaktywacji korzystania z plików cookies, należy jednak podkreślić, że może to uniemożliwić Ci pełne korzystanie z niniejszej strony internetowej. Możesz również zablokować przesyłanie do Google danych (w tym Twojego adresu IP) utworzonych przez pliki cookies i dotyczących korzystania przez Ciebie ze strony internetowej lub przetwarzanych przez Google ściągając i instalując wtyczkę do wyszukiwarki dostępną pod linkiem [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl].

G. Zarządzanie Twoimi danymi osobowymi

Jeżeli uczestniczysz w dyskusji na forum Trend Micro na naszej stronie internetowej, bądź świadomy, że przekazywane przez Ciebie informacje będą udostępniane innym na szeroką skalę i mogą być przeczytane, zbierane lub wykorzystane przez innych użytkowników takiego forum, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz Trend Micro. Informacje te mogą być również wykorzystane w celu przesyłania Ci niechcianych wiadomości. Jesteś odpowiedzialny za dane osobowe, które decydujesz się przekazywać w takich przypadkach. Na przykład, jeżeli podasz swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail w poście na forum, informacja taka jest publicznie dostępna. Prosimy o zachowanie ostrożności i rozwagi podczas uczestniczenia na jakimkolwiek forum lub w jakiejkolwiek grupie dyskusyjnej na stronach internetowych Trend Micro i pamiętaj, że niektóre z tych forów mogą posiadać dodatkowe zasady lub warunki. Opinia danego uczestnika forum na naszej stronie internetowej jest jego własna i nie powinna być uznawana za odzwierciedlającą opinię Trend Micro. Trend Micro nie jest odpowiedzialny za dane osobowe ani żadne inne informacje, jakie postanowisz przekazać na takich forach.

Masz prawo aktualizować swoje dane osobowe, na swoim koncie Trend Micro lub kontaktując się z Trend Micro w sposób wskazany poniżej. O ile żądane oraz w zakresie, w jakim jest to dozwolone przez obowiązujące prawo w zakresie przechowywania rejestrów lub w inny sposób nie jest to wymagane dla ważnych celów biznesowych (np. w celu dokonania transakcji), możesz zażądać, aby Twoje dane osobowe zostały usunięte z systemów Trend Micro.

H. Zbieranie i wykorzystywanie danych innych niż osobowe

Trend Micro zbiera również dane inne niż dane osobowe, co oznacza dane, które nie dotyczą pojedynczego, możliwego do zidentyfikowania klienta lub użytkownika końcowego. Trend Micro może zbierać, wykorzystywać, przesyłać i ujawniać informacje nieosobowe w dowolnych celach. Trend Micro może zbierać pewne informacje w celu lepszego zrozumienia zachowania klienta i ulepszenia naszych produktów, usług i reklam. Możemy także zbierać informacje dotyczące aktywności klienta na stronie internetowej Trend Micro oraz z naszych produktów i usług. Informacje te są zbierane i wykorzystywane, by umożliwić Trend Micro dostarczanie bardziej przydatnych informacji naszym klientom, zrozumienie i analizowanie trendów, zrozumienie, które części naszej strony internetowej są wykorzystywane, administrowanie stroną, pozyskanie wiedzy na temat zachowania użytkownika na stronie i zrozumienie, które produkty i usługi są najbardziej interesujące dla naszych klientów, zbieranie informacji demograficznych o naszej bazie klientów jako całości oraz zwiększenie poziomu zadowolenia naszych klientów. Trend Micro zbiera te informacje za pośrednictwem plików cookies lub sygnalizatorów sieci.

Trend Micro zbiera również pliki logów ruchu odwiedzających nasze strony internetowe. Te pliki logów mogą obejmować informacje takie jak Twój adres IP, informacje na temat wyszukiwarki i języka, nazwy domeny, daty i godziny zdarzenia. Wykorzystujemy te informacje, by śledzić ogólne wzorce ruchu na naszej stronie internetowej, jednakże informacje te nie są powiązane z żadnymi danymi pozwalającymi na identyfikację osób. Trend Micro może zbierać i przechowywać przez pewien okres informacje o adresach IP klientów w celu zapewnienia im wsparcia technicznego, uzyskania informacji geo-lokalizacyjnych, w celu dokonania subskrypcji lub rejestracji, a także w celu zabezpieczenia sieci i systemów. Trend Micro traktuje takie informacje jako dane nieosobowe. Jednakże, w zakresie, w jakim adresy IP lub podobne identyfikatory są uznawane przez przepisy prawa lokalnego za dane osobowe, my również postępujemy z nimi jak z danymi osobowymi. Podobnie, w zakresie, w jakim dane nieosobowe są połączone z danymi osobowymi, traktujemy połączone informacje jako dane osobowe w rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności.

I. Strony internetowe, produkty i usługi osób trzecich

Strona internetowa Trend Micro zawiera szereg linków do stron internetowych partnerów handlowych Trend Micro lub do stron internetowych oznaczonych zarówno marką Trend Micro oraz jednego lub większej ilości naszych partnerów handlowych, zbierających Twoje informacje zgodnie z ich własną polityką i celami. Należy dokładnie zapoznać się z polityką prywatności na takich stronach internetowych lub stronach internetowych oznaczonych markami różnych podmiotów (co- branded), gdyż może ona różnić się od Polityki Prywatności Trend Micro, w szczególności, że informacje zbierane na takich stronach internetowych podlegają odpowiednim politykom prywatności. Trend Micro nie odpowiada za treść, ich produkty ani praktyki w zakresie prywatności, ani też za żadne nadużycia jakichkolwiek informacji przekazywanych na takich stronach internetowych.

J. Małoletni

Trend Micro nie zbiera świadomie danych osobowych małoletnich w wieku poniżej 13 lat. Jeżeli poweźmiemy wiedzę, że zebraliśmy dane osobowe małoletnich w wieku poniżej 13 lat, Trend Micro niezwłocznie usunie takie informacje.

K. Zmiany w Polityce Prywatności Trend Micro

Trend Micro będzie okazjonalnie aktualizować niniejszą Politykę Prywatności w celu odzwierciedlenia zmian w naszych produktach i usługach oraz w kontekście informacji zwrotnych otrzymywanych od klientów. Kiedy wprowadzimy zmiany w Polityce Prywatności, zmienimy datę na początku Polityki Prywatności. Jeżeli zostaną wprowadzone istotne zmiany w niniejszej Polityce Prywatności lub w sposobie, w jaki Trend Micro wykorzystywać będzie Twoje dane osobowe, Trend Micro powiadomi Cię albo poprzez umieszczenie w widocznym miejscu powiadomienia o takich zmianach przed ich wprowadzeniem, albo bezpośrednio przesyłając Ci takie powiadomienie.

L. Informacje kontaktowe i zapytania kierowane do Trend Micro

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub jeżeli chcesz zmienić swoje preferencje komunikacyjne, zaktualizować lub dokonać przeglądu przechowywanych przez nas danych osobowych na Twój temat, lub jeżeli chcesz cofnąć zgodę na zbieranie, korzystanie lub ujawnianie Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt mailowy pod adresem legal_notice@trendmicro.com lub pocztą na adres Trend Micro Privacy Program, Trend Micro Incorporated, c/o Legal Department, 225 East John Carpenter Freeway, Suite 1500, Irving, TX 75062, USA.