Prognozy bezpieczeństwa

Nadchodzi nowe: Prognozy Trend Micro dotyczące bezpieczeństwa na rok 2022

Nadchodzi nowe

Prognozy Trend Micro dotyczące bezpieczeństwa na rok 2022

Globalna pandemia zmusiła organizacje do szybkiego modyfikowania procesów i działalności operacyjnej w celu dostosowania się do drastycznych zmian. W nadchodzącym roku organizacje jeszcze raz będą musiały przyspieszyć, aby przejść cyfrową transformację i wdrożyć hybrydowe metody pracy. Mimo że sytuacja nadal się zmienia, będą chciały osiągnąć postępy związane z trendami i technologiami, które stały się istotne po rozpoczęciu pandemii. Atakujący będą próbowali wykorzystać ten okres przejściowy z pomocą nowych i sprawdzonych zagrożeń.

Przedstawiamy problemy z bezpieczeństwem, które według nas będą dominować w 2022 roku, oraz przedstawiamy strategie i zalecenia związane z bezpieczeństwem, które pomogą organizacjom w ochronie przed szeroką gamą stale ewoluujących ataków.

Cała naprzód w drodze do cyberbezpieczeństwa

W 2022 r. osoby podejmujące decyzje będą musiały radzić sobie ze starymi i nowymi zagrożeniami czyhającymi na coraz bardziej połączone, pozbawione granic środowiska, które będą definiować postpandemiczne miejsca pracy. Przewidywania naszych ekspertów stanowią cenne informacje, które mają pomóc organizacjom w stworzeniu wielowarstwowej strategii cyberbezpieczeństwa, odpornej na zakłócenia i naruszenia bezpieczeństwa. Strategia ta powinna obejmować:

Powrót do podstaw bezpieczeństwa. Należy stosować najlepsze praktyki w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym rygorystyczne zasady zarządzania poprawkami, aby wyeliminować luki, które mogliby wykorzystać atakujący.

Stosowanie podejścia zero trust. Należy weryfikować wszystkich użytkowników i urządzenia — czy są już w sieci organizacji, czy jeszcze nie — przed zapewnieniem im dostępu do zasobów przedsiębiorstwa.

Wzmocnienie zabezpieczeń serwerów i stosowanie mechanizmów kontroli dostępu. Należy wdrożyć zasady zabezpieczeń chroniące każdą warstwę działalności operacyjnej i wziąć pod uwagę hybrydowe metody pracy, które umożliwiają pracownikom zdalny dostęp do wrażliwych zasobów firmy.

Priorytetowe traktowanie widoczności. Należy upewnić się, że zespoły ds. bezpieczeństwa mogą monitorować aktywność na platformach dostawców chmurowych organizacji, kontach i w usługach, aby ograniczać ryzyko naruszenia zabezpieczeń i stosowania nieprawidłowej konfiguracji.

Przejście na skuteczniejsze zabezpieczenia obejmujące odpowiednie rozwiązania i poziom wiedzy specjalistycznej. Coraz bardziej złożone zagrożenia cybernetyczne wymagają zaawansowanych i zautomatyzowanych rozwiązań we wszystkich warstwach zabezpieczeń, a także informacji uzyskanych dzięki globalnemu wywiadowi dotyczącemu zagrożeń od dedykowanych analityków ds. bezpieczeństwa.

Aby uzyskać więcej informacji o naszych prognozach na nadchodzący rok, należy przeczytać cały raport “Nadchodzi nowe. Prognozy Trend Micro dotyczące bezpieczeństwa na rok 2022.”

Pobierz raport „Nachodzi nowe. Prognozy Trend Micro dotyczące bezpieczeństwa na rok 2022”

X


HIDE

Like it? Add this infographic to your site:
1. Click on the box below.   2. Press Ctrl+A to select all.   3. Press Ctrl+C to copy.   4. Paste the code into your page (Ctrl+V).

Image will appear the same size as you see above.