Cloud Computing

Ochrona zwiększającej się powierzchni ataku: Półroczny raport Trend Micro 2022 na temat sytuacji w branży cyberbezpieczeństwa

31 sierpnia 2022

W naszym półrocznym podsumowaniu przedstawiamy najistotniejsze historie związane z bezpieczeństwem, które wywarły znaczny wpływ na krajobraz zagrożeń w pierwszej połowie roku.

Czytaj więcej  

Cloud Computing: Cloud computing is a mechanism for providing IT-related functionality as a service, allowing users to access technology-enabled services from the Internet without needing the knowledge, expertise or control over supporting infrastructure.    Czytaj więcej