Co to jest CNAPP?

Platforma ochrony natywnych aplikacji chmurowych (CNAPP) usprawnia monitoring, detekcję i reagowanie w kontekście potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa i luk w zabezpieczeniach. Zwiększa ona bezpieczeństwo natywnych aplikacji chmurowych dzięki zintegrowanym funkcjom.

Platforma ochrony natywnych aplikacji chmurowych

CNAPP jest kompleksowym rozwiązaniem do bezpieczeństwa chmury, oferującym kompletny system ochrony infrastruktury. Wcześniej firmy polegały na różnych produktach punktowych integrowanych ręcznie.

CNAPP pozwala na konsolidację wszystkich działań związanych z monitorowaniem, raportowaniem i wykrywaniem zagrożeń w firmowym środowisku chmury. Ogranicza to liczbę błędów i skraca czas poświęcany na analizy. CNAPP zapewnia dostęp do odpowiednich informacji bezpieczeństwa odpowiednim zespołom w odpowiednim czasie.

Dzięki łączeniu wielu funkcji ochrony chmury CNAPP zapewnia większą widoczność i skuteczniejszą detekcję zagrożeń. Zespołom bezpieczeństwa łatwiej jest oceniać zagrożenia pojawiające środowisku chmury i reagować na nie bez konieczności żonglowania wieloma produktami oprogramowania.

CNAPP to ujednolicony i zautomatyzowany system, który nie przeszkadza pracownikom DevOps w dążeniu do szybszego realizowaniu wartości dla klientów. Platforma składa się kilku kluczowych elementów, z których każdy odgrywa ważną rolę w ochronie bezpieczeństwa chmury firmowej.

Zespoły bezpieczeństwa mogą automatyzować podstawowe zadania i skanować środowisko w poszukiwaniu problemów z konfiguracją. CNAPP pozwala również dostrzec dodatkowe problemy w infrastrukturze chmury firmowej. Wszystkie te elementy pozwalają skutecznie zapobiegać zagrożeniom oraz szybciej reagować na wykryte luki w zabezpieczeniach.

Prostsza i bardziej bezpieczna

Im więcej organizacji dodaje środki bezpieczeństwa na wcześniejszym etapie programowania, tym ważniejsze staje się znalezienie rozwiązania, które zapewni bezpieczeństwo i ochronę natywnych aplikacji chmurowych. CNAPP umożliwia realizację tych wszystkich procesów na jednej platformie, co bardzo ułatwia zarządzanie, zwłaszcza w przypadku rozproszonej działalności na dużą skalę.

Upraszczając i porządkując zadania, CNAPP pomaga w maksymalnie wydajnym dysponowaniu posiadanymi zasobami. Możesz wykrywać zagrożenia, monitorować ryzyko i zgłaszać je bez ciągłego przełączania się między różnymi konsolami. Zmniejsza to ryzyko zaginięcia informacji między platformami i poprawia prawdopodobieństwo wykrycia zagrożeń przed wyrządzeniem szkód.

Bezpieczeństwo programowania od początku

Dużą zaletą CNAPP jest możliwość skanowania szablonu infrastruktury jako kodu (IaC). Pomaga to wyznaczyć bariery, na których zespoły DevOps mogą opierać się podczas korzystania z plików konfiguracyjnych i specjalnego kodu. Skanowanie IaC jest zintegrowane z istniejącymi narzędziami w procesie CI/CD, aby minimalizować liczbę zagrożeń związanych z błędami konfiguracji.

Podobnie jak w przypadku rewizji kodu, skanowanie IaC pomaga zapewnić, że kod infrastruktury chmury został prawidłowo skonfigurowany. Osiąga się to poprzez usunięcie błędu ludzkiego z procesu wprowadzania danych. Skanowanie IaC może także wykrywać podatność sieci na zagrożenia, a także naruszenia dostępu do zasobów czy naruszenia zasad zgodności.

Widoczność środowiska wykonawczego

Kolejną ważną częścią CNAPP jest zarządzanie poziomem bezpieczeństwa chmury, czyli CSPM). Rozwiązania te służą do wykrywania błędów konfiguracji mogących narażać chmurę na zagrożenia, i przeciwdziałania tym błędom. CSPM pomaga także w wykrywaniu potencjalnych incydentów na wczesnym etapie oraz pilnowaniu zgodności zasobów i aktywności w chmurze z przyjętymi w branży zasadami i wymogami prawnymi.

CSPM ostrzega zespół bezpieczeństwa o wszelkich wykrytych problemach ze zgodnością. Zespół może następnie zaktualizować konfigurację i rozwiązać problemy, utrzymując infrastrukturę chmury w wymaganym stanie zgodności. Chmura jest dzięki temu zawsze skonfigurowana według najlepszych praktyk. CSPM, oprócz swoich zwykłych funkcji, zapewnia dodatkowe możliwości monitoringu i analizy ryzyka.

CSMP nie tylko daje dodatkowy wgląd w potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa, ale także wywołuje alarmy i podpowiada, co należy zrobić, aby wyeliminować luki w zabezpieczeniach, a czasami nawet wykonuje te działania automatycznie. Umożliwia to przestrzeganie standardów branżowych i zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa.

Lepsza wydajność pracy

Kolejną ważną częścią CNAPP jest platforma ochrony procesów roboczych w chmurze lub CWPP. CWPP umożliwia lepsze zabezpieczenie przed ryzykiem procesów roboczych w chmurze firmowej. Na te procesy robocze przypada szeroki zakres usług obliczeniowych, takich jak VM, kontenery (np. Kubernetes) czy funkcje bezserwerowe. CWPP potrafi również wykrywać nieprawidłowości i sugerować poprawki w zabezpieczeniach infrastruktury chmury. Pomaga w zapewnieniu lepszej ochrony przed cyberzagrożeniami i bezpiecznego działania krytycznych aplikacji.

Głównym zadaniem zabezpieczeń sieci chmury jest ochrona infrastruktury chmury przed złośliwym ruchem w czasie rzeczywistym. Pozwala to zabezpieczyć środowisko przed ransomware i innymi zagrożeniami oraz zablokować poziome rozprzestrzenianie się zagrożeń. Służą do tego mechanizmy takie, jak zapory aplikacji internetowych (WAF) oraz ochrona aplikacji internetowych i API (WAAP). Zabezpieczenia sieci chmury wykorzystują ponadto badanie TLS i ochronę Intrusion Prevention, aby lepiej rozdzielać obciążenia infrastruktury.

Zarządzanie poziomem bezpieczeństwa Kubernetes, czyli KSPM, to kolejny składnik platformy CNAPP. Funkcja ta działa podobnie do CSPM i służy do sprawdzania, czy platforma Kubernetes nie zawiera błędów konfiguracji głębiej w swoim środowisku instrumentów. Dzięki KSMP zespołom bezpieczeństwa firmy łatwiej jest zgłaszać błędy konfiguracji i problemy z zabezpieczeniami, a także monitorować procesy robocze, konfigurację, klastry, środowisko i inne elementy, aby zminimalizować błędy użytkowników.

KSPM ułatwia także testowanie i benchmarking penetracji klastrów, zapewniając płynną pracę systemu.

Zarządzanie uprawnieniami w infrastrukturze chmury (CIEM)

Inną ważną częścią platformy CNAPP jest CIEM. CIEM umożliwia lepsze zarządzanie uprawnieniami. Pozwala zespołom bezpieczeństwa przeglądać prawa dostępu do chmury oraz zarządzać nimi w jednym miejscu, w tym także w środowiskach wielochmurowych.

W typowym scenariuszu CIEM umożliwia wymuszenie zasady najniższych uprawnień oraz wykrywanie niepotrzebnych konfiguracji środowiska i infrastruktury chmury. Pozwala to wyeliminować niepotrzebne punkty dostępu dla zasobów. W przypadku znalezienia zbędnych punktów dostępu CIEM ułatwia zgłoszenie ich służbom bezpieczeństwa firmy, aby mogły one zostać szybko usunięte.

CIEM umożliwia także wykrywanie i zgłaszanie błędów konfiguracji, które mogą być powiązane z określonym użytkownikiem lub nawet rolą. Pozwala to w trosce o bezpieczeństwo i sprawność działania infrastruktury chmury zapobiec przyznawaniu użytkownikom lub rolom dostępu do plików i konfiguracji, który nie jest im potrzebny.

Dlaczego warto rozważyć CNAPP

Platforma ta jest przydatna w firmach, w których działanie najważniejszych systemów w dużym stopniu zależy od infrastruktury chmury. Biorąc pod uwagę zagrożenie, jakie stanowią atakujący dla Twojej firmy, posiadanie kompleksowego rozwiązania ułatwiającego monitoring, detekcję i naprawianie skutków zagrożeń jest na wagę złota. Platforma CNAPP zapewnia ochronę magazynu plików w chmurze (np. Amazon Simple Storage Service) ale także elastycznie dostosowuje się do Twoich narzędzi i procesów ochrony, jak w przypadku rozszerzonego wykrywania i reagowania (XDR).

Dzięki CNAPP zespół bezpieczeństwa może aktywnie reagować na zagrożenia w chmurze. Zamiast czekać, aż cyberzagrożenia się zmaterializują, możesz przygotować się na nie z wyprzedzeniem. CNAPP likwiduje również problemy związane z używaniem wielu produktów punktowych. Deweloperom i zespołom DevOps CNAPP przyda się ze względu na ścisłą integrację z ich dotychczasowymi narzędziami i procesami, która sprzyja lepszej komunikacji między zespołami. CNAPP w naturalny sposób pomaga deweloperom wybierać najważniejsze zagrożenia, którymi należy zająć się w pierwszej kolejności, zostawiając im więcej czasu na rozwijanie firmy.

Wiele firm stosuje dziesiątki narzędzi bezpieczeństwa, aby realizować zadania, które może wykonywać jedna platforma CNAPP. Jednak im więcej jest tych narzędzi, tym trudniej jest o działanie proaktywne. Trudno jest także zadbać o prawidłową koordynację tych różnych produktów. Może to stwarzać dodatkowe problemy dla zespołu bezpieczeństwa i zwiększać ryzyko utraty cennych informacji w kontekście ochrony i aplikacji.

Ponadto w wyniku takiej separacji powstają martwe pola. CNAPP eliminuje konieczność zarządzania wieloma aplikacjami i rozwiązaniami naraz, dzięki czemu zespół bezpieczeństwa może zająć się tym, co ważne. To przekłada się na skuteczniejsze wykrywanie zagrożeń i solidniejszą infrastrukturę sieci. A ponieważ CNAPP oferuje wszystko na jednej platformie, nie musisz martwić się o przeoczenie jakiegoś problemu.

CNAPP jest bardziej jednolitym rozwiązaniem bezpieczeństwa do ochrony infrastruktury chmury. Mając mniej punktowych rozwiązań do zarządzania, zespoły bezpieczeństwa firmy mogą zadbać o większą spójność mechanizmów ochrony i zamiast reagować na sytuacje, przyjmować postawę proaktywną. Może to oszczędzić nie tylko problemów, ale także idących w tysiące albo nawet miliony dolarów wydatków na ograniczanie i wykrywanie zagrożeń, zanim wydostaną się spod kontroli.

Wreszcie, jedna platforma ułatwia zarządzanie i upraszcza konfigurowanie.

Natywne technologie chmurowe

  • Platforma ochrony natywnych aplikacji chmurowych (CNAPP)

Powiązane artykuły