ServerProtect for Microsoft Windows and Novell NetWare

Prosta i skuteczna ochrona przed złośliwym oprogramowaniem dla serwerów klasy korporacyjnej

Informacje ogólne

Serwery przedsiębiorstw to scentralizowane punkty wymiany informacji, które bywają narażone na zagrożenia. Bez odpowiedniej ochrony użytkownicy i aplikacje mogą nieumyślnie przesłać na serwer – niekoniecznie spoza sieci – zainfekowane pliki, które mogą rozprzestrzeniać się na inne systemy. Duże organizacje mogą też mieć setki lub tysiące serwerów, które wymagają monitorowania, konfiguracji i konserwacji. Co istotniejsze, dzisiejsze wyrafinowane ataki mogą być ukierunkowane na wiele punktów w sieci i pozostawiać za sobą szkody i ryzyko ponownego zakażenia.

Trend Micro™ ServerProtect™ zapewnia najbardziej niezawodną ochronę przed wirusami, oprogramowaniem szpiegującym i rootkitami. Wykorzystuje uproszczone, zautomatyzowane operacje zabezpieczające na serwerach. Rozwiązanie ServerProtect przeprowadza skanowania, wykrywa złośliwe oprogramowanie w czasie rzeczywistym i oferuje funkcje czyszczenia pozwalające usuwać złośliwy kod i naprawiać uszkodzenia systemu. Administratorzy mogą używać pojedynczej konsoli zarządzania do centralnego egzekwowania zgodności, administrowania i aktualizowania ochrony przed złośliwym oprogramowaniem na każdym serwerze w organizacji. Niezawodne rozwiązanie umożliwia przedsiębiorstwom zabezpieczenie całego systemu plików serwera, w tym skompresowanych archiwów, rozpowszechnianie sygnatur wirusów i usuwanie tych wirusów, które przedostaną się przez zabezpieczenia. Pomaga też zautomatyzować proces oczyszczania w celu rozwiązania problemów będących wynikiem infekcji. W rezultacie koszty i wysiłki związane z zakażeniem wirusami można znacznie zredukować.

Oprogramowanie

remove add

 

Ochrona przed zagrożeniami

 • Wirusy
 • Programy szpiegujące
 • Rootkity
   

Zabezpieczane elementy

 • Serwery Microsoft®
 • Serwery Novell® NetWare®
   

Najważniejsze funkcje

remove add

 

Niezawodna i wydajna ochrona przed złośliwym oprogramowaniem

 • Wykorzystuje uznaną na rynku technologię skanowania znaną z zapewniania niezwykle wydajnej i kompleksowej ochrony przed złośliwym oprogramowaniem
 • Łączy technologie oparte na regułach i funkcje rozpoznawania sygnatur w celu skutecznego wykrywania złośliwego oprogramowania
 • Obejmuje nowe interfejsy API umożliwiające lepsze wykrywanie i naprawianie skutków działania oprogramowania szpiegującego i rootkitów
 • Zabezpiecza kanały wewnętrznej komunikacji, zapobiegając zakłóceniom powodowanym przez złośliwe oprogramowanie
 • Przez całą dobę dostarcza wsparcie w zakresie zwalczania malware od globalnego wywiadu dotyczącego zagrożeń Trend Micro™ i ekspertów od przetwarzania danych
   

Umożliwia zautomatyzowanie skanowania, optymalizując ochronę

 • Dostosowuje poszczególne zadania do określonych potrzeb związanych z przepływem pracy, umożliwiając skanowanie w czasie rzeczywistym, skanowanie ad-hoc, planowane skanowanie, wdrażanie, rejestrowanie i gromadzenie statystyk.
 • Przerywa zaplanowane zadania skanowania w celu zbadania najczęściej wykorzystywanych katalogów w częstotliwości innej niż ta, z którą są skanowane rzadziej używane katalogi
 • Zmniejsza wpływ na wykorzystanie zasobów poprzez umożliwienie analizy ruchu i tworzenie niestandardowych zasad RTS dla różnych pór dnia
   

Scentralizowane wdrażanie i zarządzanie

 • Usprawnia wstępne wdrażanie wszystkich głównych serwerów Microsoft® Windows® i Novel® NetWare® oraz bieżące zarządzanie nimi
 • Umożliwia centralnie zarządzanie monitorowaniem systemu, aktualizacjami oprogramowania, zmianami w konfiguracji i raportowaniem zdarzeń za pośrednictwem zdalnej konsoli
 • Kontroluje wiele serwerów ServerProtect Information Servers i wdraża aktualizacje produktów na wszystkich serwerach z poziomu pojedynczej konsoli
 • Jednocześnie wdraża programy i aktualizacje na serwerach oraz monitoruje stan serwerów w czasie rzeczywistym
 • Umożliwia centralne zarządzanie strategiami zabezpieczeń wdrożonymi w ramach sieci obejmującej wiele lokacji
   

Funkcje natychmiastowej ochrony i oczyszczania

 • Umożliwia zautomatyzowane oczyszczanie ze złośliwego oprogramowania, usuwanie jego pozostałości oraz naprawianie szkód w celu zmniejszenia ryzyka ponownego zakażenia
 • Skanuje skompresowane archiwa i minimalizuje szkody spowodowane przez złośliwe oprogramowanie, pozwalając uniknąć niepotrzebnych dekompresji
 • Identyfikuje luki w systemie zabezpieczeń, uruchamiając funkcję wyszukującego je skanera, który jest dostępny na życzenie
   

Kluczowe korzyści

remove add

 

 • Niezawodna i wydajna ochrona przed złośliwym oprogramowaniem
 • Scentralizowane wdrażanie i zarządzanie
 • Łatwa administracja i egzekwowanie reguł dla wszystkich serwerów
 • Ochrona międzyplatformowa dla sieci heterogenicznej zapewnia wsparcie klasy korporacyjnej
 • Kwarantanna wirusów w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się złośliwego oprogramowania
   

Server Protect

 • ServerProtect to rozwiązanie, które można skonfigurować pod kątem pobierania plików sygnatur wirusów i automatycznego skanowania aktualizacji aparatu, a następnie przekazywania ich na wyznaczone serwery. Wykorzystuje mechanizm aktualizacji przyrostowych, dzięki którym wyznaczone serwery pobierają jedynie nowe pliki sygnatur wirusów, które zostały dodane od czasu wydania ostatniej wersji. Pozwala to zaoszczędzić czas pobierania i przepustowość sieci.
 • ServerProtect wykorzystuje trójwarstwową architekturę obejmującą konsolę zarządzania, serwer informacji i normalny serwer. Normalnym serwerem może być dowolny serwer w sieci, na którym zainstalowano rozwiązanie ServerProtect – na przykład serwer plików lub serwer FTP. Konsola zarządzania służy do konfigurowania odpowiednich serwerów informacji, które następnie kontrolują normalne serwery.
   

Dodatkowe produkty do zapewniania bezpieczeństwa serwerów

 • Trend Micro™ ServerProtect™ for Linux®
 • Trend Micro™ ServerProtect™ for EMC® Celerra®
 • Trend Micro™ ServerProtect™ for NetApp®
 • Trend Cloud One™– Workload Security

Produkty i usługi uzupełniające

 • Trend Micro Apex One™
 • Platforma Trend Micro™ Endpoint Security™
 • Trend Micro™ InterScan™ Messaging Security Solutions
 • Trend Micro™ InterScan™ Web Security Solutions
 • Trend Micro™ Premium Support Services
mężczyzna i kobieta parzący w ekran komputer