TXOne StellarEnforce

Chroń swoje środowiska ICS za pomocą blokującego systemu zabezpieczeń klasy przemysłowej

Prostsze tworzenie list zaufania

Lista zaufania pozwala działać tylko określonym aplikacjom i usługom, zapewniając najważniejszym systemom ochronę przed złośliwym oprogramowaniem przy minimalnym wpływie na wydajność. W odróżnieniu od tradycyjnych programów z dziedziny cyberbezpieczeństwa, StellarEnforce nie wymaga połączenia z Internetem, okresowych aktualizacji ani regularnego skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania.

Poczwórna blokada

TXOne StellarEnforce zapewnia integralność operacyjną za pomocą poczwórnej blokady: operacyjnej, urządzenia USB, danych i konfiguracji, co znacznie ogranicza ryzyko przestoju i zmniejsza koszt zabezpieczeń.

Ochrona starszych zasobów

Dzięki temu, że rozwiązanie StellarEnforce nie wymaga regularnych aktualizacji i obsługuje różne już niewspierane systemy operacyjne firmy Microsoft (Windows 2000, Windows XP i inne), jego wpływ na efektywność operacyjną jest zerowy.

Wymagania systemowe rozwiązania TXOne StellarEnforce

System operacyjny System operacyjny klienta System operacyjny serwera
Windows 2000 (z dodatkiem SP4) [Professional] (32-bitowy) Windows 2000 Server (z dodatkiem SP4) (32-bitowy)
Windows XP (z dodatkiem SP1/SP2/SP3) [Professional] (32-bitowy) Windows Server 2003 (z dodatkiem SP1/SP2) [Standard / Enterprise / Storage] (32-bitowy) 
Windows Vista (bez dodatku SP/SP1/SP2) [Business / Enterprise / Ultimate] (32-bitowy)  Windows Server 2003 R2 (bez dodatku SP/SP2) [Standard / Enterprise / Storage] (32-bitowy) 
Windows 7 (bez dodatku SP/SP1) [Professional / Enterprise / Ultimate] (32-/64-bitowy)  Windows Server 2008 (z dodatkiem SP1/SP2) [Standard / Enterprise / Storage] (32-/64-bitowy)
Windows 8 (bez dodatku SP) [Pro / Enterprise] (32-/64-bitowy) Windows Server 2008 R2 (bez dodatku SP/SP1) [Standard / Enterprise / Storage] (64-bitowy) 
Windows 8.1 (bez dodatku SP) [Pro / Enterprise / z Bing] (32-/64-bitowy) Windows Server 2012 (bez dodatku SP) [Essentials/Standard] (64-bitowy)
Windows 10 (RS1/RS2/RS3/RS4/RS5) [Pro/Enterprise/IoT Enterprise] (32-/64-bitowy)  Windows Server 2012 R2 (bez dodatku SP) [Essentials/Standard] (64-bitowy) 
Windows XP Embedded (z dodatkiem SP1/SP2) (32-bitowy) Windows Server 2003 for Embedded Systems (z dodatkiem SP1/SP2) (32-bitowy) 
Windows Embedded Standard 2009 (bez dodatku SP) (32-bitowy) Windows Embedded Standard 7 (bez dodatku SP/SP1) (32-/64-bitowy)  Windows Server 2003 R2 for Embedded Systems (bez dodatku SP/SP2) (32-bitowy) 
Windows Embedded 8 Standard (bez dodatku SP) (32-/64-bitowy) Windows Embedded 8.1 [Pro/Industry Pro](bez dodatku SP) (32-/64-bitowy) Windows Server 2008 for Embedded Systems (z dodatkiem SP1/SP2) (32-/64-bitowy) 
Windows XP Professional for Embedded Systems (z dodatkiem SP1/SP2/SP3) (32-bitowy)  Windows Server 2008 R2 for Embedded Systems (bez dodatku SP/SP1) (64-bitowy) 
Windows Vista for Embedded Systems (bez dodatku SP/SP1/SP2) (32-bitowy)  Windows Server 2012 for Embedded Systems (bez dodatku SP) (64-bitowy) 
Windows 7 for Embedded Systems (bez dodatku SP/SP1) (32-/64-bitowy) Windows Server 2012 R2 for Embedded Systems (bez dodatku SP) (64-bitowy) 
Windows Embedded POSReady (32-bitowy)  Windows Server 2016 (bez dodatku SP) [Standard] (64-bitowy)
Windows Embedded POSReady 2009 (32-bitowy)  Windows Storage Server 2016 (64-bitowy)
Windows Embedded POSReady 7 (32-/64-bitowy)  
Procesor Spełnia minimalne wymogi systemu operacyjnego
Pamięć Spełnia minimalne wymogi systemu operacyjnego
Wolne miejsce na dysku Co najmniej 350 MB
Rozdzielczość ekranu VGA (640x480) lub większa, przynajmniej 16 kolorów

Wirtualne urządzenie TXOne StellarOneTM

(Zalecane)

Maksymalna liczba agentów 30,000 20,000 15,000 10,000 5,000 1000 500
vCore 12 rdzeni 8 rdzeni 8 rdzeni 8 rdzeni 8 rdzeni 8 rdzeni / 4 rdzenie 4 rdzenie
Pamięć 24 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB
Pojemność pierwszego dysku HDD
25 GB
Pojemność drugiego dysku HDD (zalecana) 100 GB 100 GB 50 GB 50 GB 50 GB 50 GB 50 GB

Optymalizacja sprawności operacyjnej

Rozwiązanie StellarEnforce, którego rdzeń stanowi technologia blokowania aplikacji na podstawie listy zaufania zamiast wzorców plikowych, umożliwia wdrożenia masowe i konserwację w dużych fabrykach z optymalną efektywnością.

Polityką listy zaufania zarządza się z poziomu centralnej konsoli StellarOne, co daje centrom bezpieczeństwa lepszy wgląd w stan bezpieczeństwa punktów końcowych OT.

Optymalny poziom bezpieczeństwa

Wszystkie pliki, które otrzymają zgodę na wykonanie w terminalu, są automatycznie zbierane i rejestrowane na liście zaufania po instalacji, co zapewnia zainteresowanym podmiotom spokój w zakresie bezpieczeństwa. Lista ta jest automatycznie aktualizowana na podstawie operacji w trakcie działania podczas prac technicznych.

Bezpieczeństwo długoterminowych inwestycji

Choć większość programów antywirusowych nie obsługuje starszych systemów operacyjnych, systemy te często mają kluczowe znaczenie dla działania specjalnych aplikacji ICS w środowiskach roboczych. Oparta na listach zaufania technologia StellarEnforce blokuje złośliwe oprogramowanie w starszych systemach o ściśle określonym przeznaczeniu, dopuszczając do działania tylko wybrany zestaw programów.

Poznaj inne produkty TXOne

Zacznij korzystać TXOne StellarEnforce