Monitorowanie integralności

Wykrywaj zmiany kluczowych systemów, które mogą wpływać na bezpieczeństwo i zgodność, i reaguj na nie

Identyfikuj podejrzane działania
 

monitorowanie integralności

W obliczu stale zmieniających się zagrożeń i szybszych sposobów, w jakie organizacja świadczy nowe usługi biznesowe, zrozumienie, gdzie i kiedy doszło do zmian w systemie, ma krytyczne znaczenie. Funkcja monitorowania integralności może ostrzegać Cię, gdy nastąpią zmiany kluczowych plików systemu operacyjnego i aplikacji, a także podstawowych procesów i portów.

Wykrywaj zagrożenia operacyjne i dotyczące bezpieczeństwa

Funkcja monitorowania integralności wykrywa nieautoryzowane zmiany, które narażają działalność operacyjną na ryzyko, oraz zagrożenia bezpieczeństwa, identyfikując niezgodności systemu i potencjalne wskaźniki infekcji (IOC).

Kluczowe przepisy i platformy zabezpieczeń, takie jak PCI-DSS, HIPAA, SANS Critical Security Controls, NIST i inne, podkreślają, że monitorowanie integralności jest skutecznym sposobem zaspokajania obowiązkowych wymagań dotyczących kontroli zabezpieczeń.

Kompleksowe zabezpieczenia serwerów

Trend Micro Deep Security jest połączeniem różnych generacji technik ochrony przed zagrożeniami, w tym wielu funkcji zabezpieczania serwerów i monitorowania integralności. Dzięki rozwiązaniu Deep Security monitorowanie integralności umożliwia wykrywanie wszelkich nieplanowanych zmian kluczowych systemów, w tym podejrzanej aktywności, gdy złośliwe oprogramowanie typu ransomware jest używane do uzyskiwania dostępu do centrum danych.

Pomagając w szybszym osiąganiu zgodności z obowiązującymi kluczowymi przepisami, takimi jak PCI DSS i HIPAA, monitorowanie integralności w rozwiązaniu Deep Security zapewnia:

  • Wykrywanie i zgłaszanie złośliwych i nieoczekiwanych zmian systemu w czasie rzeczywistym
  • Ostrzeganie o zdarzeniach, które mogą wskazywać na naruszenie (IOC) stanowiące część zaawansowanego ataku
  • Zmniejszanie obciążenia administracyjnego dzięki automatycznym alertom i klasyfikacji zdarzeń