Silicon Overdrive

Korzysta z rozwiązania Trend Micro Cloud One w celu zwiększenia ochrony chmury i zapewnienia zgodności z przepisami

Informacje ogólne

Założona w 1995 r. firma Silicon Overdrive pomaga klientom w zrozumieniu i spełnieniu ich obowiązków w zakresie modelu współodpowiedzialności za bezpieczeństwo danych. Firma Silicon Overdrive, mająca siedzibę w Afryce Południowej, dostarcza usługi zarządzane, wsparcie i rozwiązania w zakresie IT. Jej pracownicy mają bogatą wiedzę i duże doświadczenie w pracy z usługami AWS, Microsoft® Azure™, Microsoft 365®, Microsoft® Intune® oraz Microsoft® Teams®, jak również znają zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa ICT, zgodności z przepisami i audytów, usług SEO oraz tworzenia oprogramowania. Ponadto Silicon Overdrive pomaga klientom w migracji, zabezpieczaniu optymalizacji i obsłudze infrastruktury informatycznej oraz osiąganiu i utrzymywaniu zgodności z wymogami w zakresie bezpieczeństwa. Silicon Overdrive wybrała Trend Micro jako partnera w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i zgodności z przepisami, aby realizować swoją zasadę stawiania na pierwszym miejscu bezpieczeństwa klientów korzystających z usług chmurowych.

Wyzwania

Firma Silicon Overdrive zaprojektowała i udoskonaliła z biegiem czasu szereg procedur testowych, pozwalających zapewnić bezpieczeństwo danych klientów w chmurze oraz zgodność z rozmaitymi normami, takimi jak PCI DSS, ISO 27001, POPIA, RODO i HIPAA. „Procedury testowe były wykonywane ręcznie, co zajmowało bardzo dużo czasu” — mówi Warwick Levey, dyrektor działu sprzedaży i marketingu Silicon Overdrive.

Ponadto Silicon Overdrive, jako Advanced Consulting Partner AWS, wykorzystuje także framework AWS Well-Architected Review (WAR). Pomaga on architektom chmury budować bezpieczne, wydajne, odporne i efektywne zadania. Silicon Overdrive potrzebowała niedrogiego rozwiązania, które pozwoliłoby przyspieszyć i zautomatyzować testy Well-Architected Review.

„Dzięki Trend Micro Cloud One – Conformity skróciliśmy czas identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa i jesteśmy w stanie je usuwać zanim w jakikolwiek sposób wpłyną na działalność klienta” — mówi Levey.

"Doskonała integracja produktów Trend Micro ze środowiskiem AWS bez jakiegokolwiek negatywnego wpływu na wydajność systemu była kolejnym decydującym czynnikiem."

Warwick Levey
Dyrektor działu sprzedaży i marketingu, Silicon Overdrive

Dlaczego warto wybrać Trend Micro

Firma Silicon Overdrive wybrała Trend Micro jako preferowanego dostawcę zabezpieczeń i rozwiązań wspomagających spełnianie wymogów formalnych. „Wybraliśmy Trend Micro ze względu na kompletne testy bezpieczeństwa i zgodności z wymogami formalnymi, automatyczne narzędzia rozwiązywania problemów, zalecenia i raporty obejmujące różne środowiska klienta. Nie znaleźliśmy żadnego innego rozwiązania, które dorównywałoby temu pod względem kompleksowości” — stwierdza Levey

„Doskonała integracja produktów Trend Micro ze środowiskiem AWS bez jakiegokolwiek negatywnego wpływu na wydajność systemu była kolejnym decydującym czynnikiem. Nasi klienci nie chcę dodawać do swoich środowisk narzędzi, które mogą pogorszyć ich wydajność. Rozwiązania Trend Micro zapewniają automatyczne skanowanie i krytyczne alarmy bez uszczerbku dla wydajności” — mówi Levey.

Ponadto Trend Micro pomaga klientom Silicon Overdrive zapewnić zgodność z normami PCI DSS, ISO 27001, RODO i innymi.

Rozwiązanie

Firma Silicon Overdrive wybrała do ochrony środowisk informatycznych klientów rozwiązanie Trend Micro Cloud One – Workload Security, które nie obciąża systemu. „Nasz wybór padł na rozwiązanie Trend Micro Cloud One – Workload Security, które dba o bezpieczeństwo środowisk chmurowych naszych klientów i pomaga im w spełnieniu wszystkich wymogów formalnych” — mówi Ross Davie, dyrektor ds. rozwoju biznesowego w Silicon Overdrive.

Trend Micro Cloud One – Conformity dodano, aby pozwolić na szybszą ocenę środowisk klientów. „Rozwiązanie Trend Micro Cloud One – Conformity było dla nas naturalnym wyborem w trakcie stopniowego przechodzenia na usługi chmurowe. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia klientów wymagających kontroli zgodności z przepisami, ponieważ wcześniej wszystkie testy bezpieczeństwa i zgodności wykonywaliśmy ręcznie” — dodaje Levey.

Ponadto Conformity automatycznie wykonuje wiele z technicznych testów WAR, dzięki czemu pracownicy Silicon Overdrive mają więcej czasu na rozwiązywanie problemów. „Naszym celem jest natychmiastowe likwidowanie wszystkich czynników ryzyka. Conformity nam to umożliwia” — mówi Levey.

"Rozwiązanie Trend Micro Cloud One – Conformity było dla nas naturalnym wyborem w trakcie stopniowego przechodzenia na usługi chmurowe. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia klientów wymagających kontroli zgodności z przepisami, ponieważ wcześniej wszystkie testy bezpieczeństwa i zgodności wykonywaliśmy ręcznie."

Warwick Levey
Dyrektor działu sprzedaży i marketingu, Silicon Overdrive

Wyniki

Współpraca z Trend Micro pomaga Silicon Overdrive zapewnić bezpieczeństwo środowisk klientów, aby mogli odnieść optymalne korzyści ze swoich inwestycji w chmurę. Aktualnie na przykład Silicon Overdrive współpracuje z firmą z branży handlu elektronicznego, która musi spełniać wymogi RODO i POPI w zakresie zachowania poufności, integralności i dostępności danych swoich klientów. Firma ta korzysta za pośrednictwem Silicon Overdrive z rozwiązania Conformity, aby zapewnić zgodność z wszystkimi wymogami. Conformity co godzinę skanuje środowisko firmowe i w razie potrzeby wysyła do zespołu alarmy. „Kiedy nadejdzie powiadomienie, specjalista może zalogować się do środowiska klienta i rozwiązać problem” — mówi Levey.

Zespół Leveya ocenia te alarmy jako najlepszą funkcję rozwiązania Conformity. „Moją ulubioną funkcjonalnością jest monitorowanie i wysyłanie powiadomień w czasie rzeczywistym” — mówi Charlton Daniels, dyrektor techniczny ds. AWS w Overdrive. „Automatyczne alarmy bezpieczeństwa dają naszym klientom ochronę w czasie rzeczywistym” — dodaje Christopher Voges, specjalista od AWS z Silicon Overdrive.

Funkcje raportowania na temat zgodności z wymogami formalnymi obejmują wymogi AWS Well-Architected Review, ISO 27001, PCI DSS, RODO, HIPAA oraz NIST, dzięki czemu pozwalają klientom oszczędzić naprawdę dużo czasu i pieniędzy. „Trend Micro Cloud One – Conformity to mile widziany dodatek do naszego procesu Well-Architected Review. Zapewnia szeroki zakres testów bezpieczeństwa i zgodności, a wyniki przedstawia w postaci raportów, które możemy połączyć z funkcjami automatycznego naprawiania problemów” — mówi Levey.

Co dalej?

Firma Silicon Overdrive obrała jasny cel, którym jest pomaganie klientom w rozwiązywaniu problemów biznesowych za pomocą najlepszej dostępnej technologii. Doprowadziło ją to do zaangażowania się w różne inicjatywy w Afryce i nie tylko. „Jesteśmy zachwyceni możliwościami, jakie stwarza nam współpraca z Trend Micro. Wierzymy, że nasze relacje z czasem będą się rozwijać i zacieśniać” — stwierdza Levey

„W czasach nowych wyzwań biznesowych, gdy wielu pracowników musi wykonywać swoje obowiązki z domu, rozwiązanie Conformity pomaga firmom zapewnić bezpieczeństwo i zgodność z wymogami formalnymi w sposób łatwy i niedrogi” — podsumowuje Davie.